Oferta Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu na wynajem

Komentarze

Transkrypt

Oferta Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu na wynajem
Załącznik nr 4
Oferta Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu na wynajem
pomieszczeń oraz sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego
WYNAJEM
LP
WARIANTY
PRZEDMIOT WYNAJMU
CENA
1
Pełna odpłatność:
Sala widowiskowa
1500,00
Nagłośnienie z obsługą
(o mocy 2 x 1000 W)
1000,00
Oświetlenie z obsługą
( PAR 64/ kW – 12 szt.)
600,00
Sprzedaż biletów
10% od ilości
sprzedanych biletów
(w cenę nie jest wliczony
druk biletów)
Reklama imprezy (plakatowanie na
Wg cennika, zał.nr1
13 słupach reklamowych – format (w cenę nie jest wliczony
od A2 do A1, do 30 dni przed
druk plakatów)
planowaną imprezą)
2
3
Cena promocyjna
Pakiet A
Wszystkie powyższe usługi w jednej
umowie
Cena promocyjna
Pakiet B
Sala widowiskowa
Nagłośnienie z obsługą
3000,00
2700,00
Oświetlenie z obsługą
4
Cena promocyjna
Pakiet C
Sala widowiskowa
Reklama imprezy (plakatowanie na
13 słupach reklamowych - – format
od A2 do A1, do 30 dni przed
planowaną imprezą)
2000,00
Sprzedaż biletów
5
Edukacja teatralna dla
szkół (bez nagłośnienia,
oświetlenia i obsługi
Sala widowiskowa
I spektakl
1300,00
II spektakl
1700,00
III spektakl
2000,00
6
Cena promocyjna
Pakiet D
Sala widowiskowa
Reklama imprezy (plakatowanie na
13 słupach reklamowych - – format
od A2 do A1, do 30 dni przed
planowaną imprezą)
7
Cena promocyjna
Pakiet E
w godz. 8.00 – 14.00
na spektakle, konkursy,
akademie, uroczystości
szkolne, profilaktyka
uzależnień itp
1800,00
1/ bez akustyka:
1 godz. - 100 zł
każda następna + 50zł
2/ z akustykiem lub obsługą świateł:
1 godz. - 150 zł
każda następna + 50zł
8
Pełna odpłatność:
wynajem w godz.
od 8.00 – 14.00
Sala lustrzana
1 godz. - 100 zł,
każda następna + 50 zł
9
Pełna odpłatność:
Sala konferencyjna
– szkolenia, kursy, prelekcje
1 godz. - 40 zł,
każda następna + 25 zł
10
Pełna odpłatność:
Amfiteatr
wynajem na imprezę komercyjną
4000 zł + za przyłącze
elektryczne
wg wskazań
ryczałtowych dostawcy
prądu ENEA ŚWIECIE
Wszystkie wartości zawierają podatek VAT