Stopień/Tytuł Nazwisko Imię Pokój Nr wew. telefonu Jednostka prof

Komentarze

Transkrypt

Stopień/Tytuł Nazwisko Imię Pokój Nr wew. telefonu Jednostka prof
Stopień/Tytuł
prof. dr hab.
mgr
mgr
dr
dr
dr hab., prof. nadzw.
mgr
dr
mgr
dr
dr
mgr
mgr
mgr
dr hab., prof. nadzw.
mgr
mgr
mgr
dr
mgr
dr
mgr
dr
prof. dr hab.
mgr
mgr
dr
dr hab., prof. nadzw.
dr
mgr
dr
mgr
dr
mgr
dr
dr hab., prof. nadzw.
mgr
dr
mgr
prof. dr hab.
dr
mgr
mgr
dr
dr
mgr
mgr
dr
dr
mgr
prof. dr hab.
mgr
dr
mgr
dr
Nazwisko
Miętus
Marosz
Szałucka
Chaberek-Karwacka
Malinowska
Cieśliński
Duda
Jereczek-Korzeniewska
Jokiel
Woźniak
Chlost
Pietruszynski
Budzisz
Olszewska
Fac-Beneda
Sikora
Krajewska
Pietruszyński
Maślanka
Licbarski
Borowiak
Grabowska
Nowiński
Bajkiewicz-Grabowska
Markowski
Walkusz
Barańczuk
Borowiak
Rudyk
Sokół
Golus
Kwidzińska
Neytchev
Szczerba
Kinder
Tylmann
Moskalewicz
Woźniak
Żarczyński
Fedorowicz
Czarnecka
Poraj-Górska
Głowacka
Weisbrodt
Wróblewski
Sitkiewicz
Kozłowska
Filipiak
Owczarek
Arkadiusz
Miętus
Wiejak
Malinowska
Kitowski
Marosz
Imię
Mirosław
Katarzyna
Karina
Grażyna
Mirosława
Roman Piotr
Filip
Katarzyna
Joanna
Ewa
Izabela
Łukasz
Marta
Alicja
Joanna
Magda
Zuzanna
Łukasz
Wojciech
Piotr
Magdalena
Katarzyna
Kamil
Elżbieta
Maciej
Ewa
Jacek
Dariusz
Sylwia
Olga
Włodzimierz
Monika
Pavel
Agnieszka
Małgorzata
Wojciech
Damian
Piotr Paweł
Maurycy
Stanisław
Karolina
Anna
Paulina
Dawid
Radosław
Patryk
Katarzyna
Janusz
Małgorzata
Roll
Mirosław
Krzysztof
Mirosława
Michał
Michał
Pokój
B303
B 306
Nr wew. telefonu
65-03
65-01
65-01
65-04
65-02
65-29
B 328
65-28
B 329
65-07
B 330
65-30
B 331
65-31
B 111
65-18
65-78
65-78
65-09
65-10
65-10
65-49
65-20
65-20
65-21
65-21
65-22
65-22
65-22
65-22
65-23
6511
6511
6541
6512
6542
6512
6543
6514
6514
6544
6545
6515
6515
6516
6526
6526
6526
6525
6524
6524
6527
6527
B304
B305
B 308
B 309
B 310
B 319
B 320
B 321
B 322
B 323
B 311
B 312
B 313
B 314
B 315
B 316
B 324
B 325
B 326
B 327
Jednostka
Dyrektor IG
Sekretariat Insytutu
Geografii
Vice Dyrektorzy IG
Katedra Hydrologii
Katedra Limnologii
Katedra
Geomorfologii i
Geologii
Czwartorzędu
Katedra Meteorologii
i Klimatologii
dr
mgr
prof. dr hab.
dr inż. arch.
dr hab., prof. nadzw.
dr
dr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
dr
dr
dr
dr hab., prof. nadzw.
dr hab., prof. nadzw.
dr hab., prof. nadzw.
prof. dr hab.
dr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
dr inż. arch.
dr
dr hab., prof. nadzw.
dr hab., prof. nadzw.
dr
mgr
mgr
mgr
dr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
dr hab., prof. nadzw.
dr, prof. nadzw.
prof.
dr
dr
dr inż.
dr
mgr
dr
dr
mgr
dr
dr
Chaberek-Karwacka
Cicharska
Kordel
Kostarczyk
Czepczyński
Przybylska
Sadoń-Osowiecka
Sęk
Barszczewski
Dziubałtoska
Grzyś
Jałoszyński
Mehring
Różańska
Anisiewicz
Pacuk
Tarkowski
Michalski
Wendt
Ilies
Stodoła
Palmowski
Połom
Kopeć
Wiskulski
Jaźwiecka
Susmarski
Kruszewski
Zawadzka
Grażyna
Aleksandra
Zdzisław
Artur
Mariusz
Lucyna
Teresa
Aleksandra
Przemysław
Anna
Patrycja
Krzysztof
Adam
Sylwia
Renata
Małgorzata
Maciej Stanisław
Tomasz
Jan Andrzej
Alexandru
Hanna
Tadeusz
Marcin
Krzysztof
Tomasz
Marta
Przemysław
Jan
Alicja
Wiśniewski
Kistowski
Czochański
Staszek
Korwel-Lejkowska
Pępek
Pępek
Grzybowski
Lejkowski
Marzejon-Frycz
Wieczerzak
Frankowski
Barańczuk
Kruk
Sagan
Bouzarovski
Scott
Szmytkowska
Grabkowska
Masik
Rzyski
Szymańska
Korowicki
Nowicka
Niesyt
Portalski
Stępień
Paweł
Mariusz
Jarosław
Wojciech
Barbara
Andrzej
Bartosz
Piotr
Robert
Iwona
Justyna
Jan
Katarzyna
Anna
Iwona
Stefan
James
Magdalena
Maja
Grzegorz
Stanisław
Dominika
Antoni
Klaudia
Jacek
Wojciech
Joanna
B 401
B 402
B 403
B 410
B 427
B 404
B 405
B 406
B 407
B 408
B 409
B 419
B 427
B 404
B 408
B 408
B 411
B 412
B 415
B 413
B 414
B 115, B 413
B 115, B 412
B 418
B 420
B 421
B 422
B 423
B 424
B425
B 426
65-89
65-89
65-68
65-68
65-88
65-88
65-50
65-50
65-87
65-87
65-87
65-87
65-87
65-87
6554
6555
6555
6596
6517
6517
6558
6559
6569
6569
6517
6554
6555
6558
65-51
65-51
65-62
65-63/65-65
65-63/65-93
65-64
65-64
65-64
65-99/65-63
65-99
65-86
65-86
65-86
65-90
65-90
65-81
65-72
65-72
65-72
65-83
65-73
65-74
65-74
65-85
65-75
65-76
65-76
65-76
Katedra Gospodarki
Przestrzennej
Pracownia Dydaktyki
Geografii
Doktoranci
Katedra Geografii
Rozwoju
Regionalnego
Katedra Geografii
Fizycznej i
Kształtowania
Środowiska
Katedra Geografii
Ekonomicznej