WSTĘPNY PLAN LECZENIA

Komentarze

Transkrypt

WSTĘPNY PLAN LECZENIA
Projekt „Zainwestuj w siebie – Program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1
WSTĘPNY PLAN LECZENIA
I. PACJENT: MĘŻCZYZNA, WIEK: 31 lat
oczyszczenie zębów i przyzębia - skaling zębów;
stomatologia zachowawcza – wypełnienia amalgamatowe x 4 zęby;
ekstrakcja (usunięcie) zębów: 16, 15, 14, 12, 22, 24, 25, 37, 36, 35, 34;
leczenie kanałowe ponadstandardowe w znieczuleniu + zdjęcia RTG (2 zęby: 11 - siekacz górny
prawy, 21 - siekacz górny lewy)
odbudowa kompozytowa koron zębów 11 i 21 (siekacze górne)
proteza osiadająca częściowo dolna
proteza osiadająca częściowo górna
II. PACJENT: KOBIETA, WIEK: 20 lat
oczyszczenie zębów i przyzębia - skaling zębów
stomatologia zachowawcza – wypełnienia amalgamatowe x 7 zębów
leczenie kanałowe standardowe (endodontyczne): 23, 13 (kieł lewy i prawy)
stomatologia zachowawcza: usunięcie próchnicy i założenie wypełnienia światłoutwardzalnego
kosmetycznego w znieczuleniu x 4 zębów - rozległe odbudowy (siekaczy górnych, kieł lewy)
leczenie kanałowe ponadstandardowe {termoplastyczna gutaperka} (endodontyczne) w znieczuleniu
komputerowym the Wand + zdjęcie RTG (1 ząb) – {ząb martwy – pierwszy przedtrzonowiec lewy}
odbudowa kompozytowa na włóknie szklanym (wzmocnienie zrębu korony – bardzo mocno
zniszczona korona zęba) – zęby 24, 13 (kieł prawy, pierwszy przedtrzonowiec lewy)
odbudowa braków zębowych – most protetyczny porcelanowy – 3 punkty – d. 13-15 (kieł,
przedtrzonowe prawe)
korona porcelanowa na d. 24 (pierwszy przedtrzonowiec lewy)
III. PACJENT: KOBIETA, WIEK: 30 lat
oczyszczenie zębów i przyzębia - skaling zębów
chirurgia – ekstrakcja zębów w znieczuleniu: 17, 26, 37, 45, 47
stomatologia zachowawcza – wypełnienia amalgamatowe x 7 zębów (zęby boczne)
stomatologia zachowawcza – usunięcie próchnicy i założenie wypełnienia światłoutwardzalnego
w znieczuleniu x 6 zębów – kosmetyczna odbudowa zębów przednich (siekaczy i kłów)
leczenie protetyczne: most protetyczny porcelanowy – 4 punkty – d. 43-46 (kieł dolny prawy –
____________________________________________________________________________________________________
Postępowanie w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie zabiegów stomatologicznych
dla uczestników projektu systemowego „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.
1/3
Projekt „Zainwestuj w siebie – Program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
przedtrzonowe prawe dolne – trzonowiec dolny prawy)
IV. PACJENT: KOBIETA, WIEK: 44 lat
ekstrakcja (usunięcie) zębów: 13 (kieł), 11, 21, 22 (siekacze), 24, 25 (przedtrzonowce) 26, 27
(trzonowce), 34 (przedtrzonowiec), 33 (kieł), 32, 31, 41, 42 (siekacze), 43 (kieł), 47 (trzonowiec)
stomatologia zachowawcza – wypełnienia amalgamatowe x 1 (d. 48 – trzonowiec)
proteza częściowa górna osiadająca
proteza częściowa dolna osiadająca
Leczenie zachowawcze zęba 23 (kieł górny lewy) w znieczuleniu miejscowym, wypełnienie
materiałem kompozytowym światłoutwardzalnym
zdjęcie panoramiczne całego uzębienia
V. PACJENT: KOBIETA, WIEK: 31 lat
oczyszczenie zębów i przyzębia - skaling zębów
stomatologia zachowawcza – wypełnienia amalgamatowe x 6 zębów
ekstrakcja (usunięcie) zębów: 18,17,16,14,12,23,25,26,27,28,37,38,46,47,48
leczenie kanałowe ponadstandardowe w znieczuleniu + zdjęcia RTG (3 zęby: 11, 21, 22 - zęby
martwe, górne siekacze)
odbudowa kompozytowa koron zębów na włóknie szklanym 11 ,21,22 (siekacze górne)
most protetyczny porcelanowy (odbudowa braków zębowych) – 3 punkty d. 13-11 (kieł górny-górne
siekacze)
VI. PACJENT: KOBIETA, WIEK: 33 lata
oczyszczenie zębów i przyzębia - skaling zębów
stomatologia zachowawcza – wypełnienia amalgamatowe x 3 zęby (16, 15, 44), wypełnienia
kompozytowe chemoutwardzalne x 2 zęby (43, 33)
ekstrakcja pozostawionych korzeni zębów 17, 24
leczenie protetyczne – proteza częściowa osiadająca górna
leczenie kanałowe ponadstandardowe w znieczuleniu + zdjęcie RTG zęba 11
wypełnienie (odbudowa) korony zęba materiałem kompozytowym światłoutwardzalnym
leczenie zębów w znieczuleniu + wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne x 5 zębów (13, 21,
22 ,23 34) z powodu dużego ubytku twardych tkanek korony zębów zniszczonych procesem
próchnicowym
proteza szkieletowa dolna
____________________________________________________________________________________________________
Postępowanie w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie zabiegów stomatologicznych
dla uczestników projektu systemowego „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.
2/3
Projekt „Zainwestuj w siebie – Program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
VII. PACJENT: KOBIETA, WIEK: 29 lat
ekstrakcja korzeni zębów x 12 zębów (18,17, 14 ,13, 21, 23, 27, 28, 37, 36, 45, 47)
wypełnienia amalgamatowe x 3
zdjęcie panoramiczne
wypełnienia światłoutwardzalne w znieczuleniu x 2
leczenie endodontyczne w znieczuleniu + zdjęcie RTG x 3 zęby
proteza całkowita górna
proteza częściowa dolna
VIII. PACJENT: KOBIETA, WIEK: 33 lata
ekstrakcja zębów x 12 (18, 17, 14, 13, 21, 23, 27, 28, 37, 36, 45, 47)
wypełnienie amalgamatowe x 3
zdjęcie panoramiczne
usunięcie próchnicy i założenie wypełnienia światłoutwardzalnego w znieczuleniu x 2
leczenie endodontyczne w znieczuleniu + zdjęcia RTG x 3 (zęby martwe, zęby przedtrzonowe dolne)
proteza całkowitą górna
proteza częściowa dolna
IX. PACJENT: KOBIETA, WIEK: 52 lat
ekstrakcja zębów (usunięcie); 35, 34 (korzenie przedtrzonowców dolnych): 33, 32, 31, 41, 42 (zęby
przednie
Proteza całkowita osiadająca górna
Proteza całkowita osiadająca dolna
____________________________________________________________________________________________________
Postępowanie w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie zabiegów stomatologicznych
dla uczestników projektu systemowego „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.
3/3

Podobne dokumenty