Odbiór prawa jazdy

Komentarze

Transkrypt

Odbiór prawa jazdy
Odbiór prawa jazdy
W ramach podwyższenia jakości usług świadczonych przez Wydział
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie od dnia
01 czerwca 2012 r. funkcjonuje System Wysyłania Powiadomień SMS / E - mail.
Każda osoba ubiegająca się o wydanie / wymianę prawa jazdy zostanie powiadomiona krótką wiadomością o tym, że
dokument jest gotowy do odbioru. Usługa jest bezpłatna, a warunkiem skorzystania z niej jest podanie we wniosku o
wydanie krajowego prawa jazdy, numeru telefonu komórkowego lub adresu e - mail. Usługa nie obejmuje numerów
telefonów stacjonarnych.
KROK 1.
Po otrzymaniu SMS lub wiadomości E – mail, zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa
Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.
KROK 2.
Pobierz bilet w BILETOMACIE i oczekuj na zaproszenie do wskazanego stanowiska „Odbiór prawa jazdy”.
KROK 3.
Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:
 bezpośrednio w Wydziale Komunikacji i Transportu
 za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (z wyjątkiem przypadków, w których
warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego dokumentu)
 w przypadku braku możliwości osobistego stawienia się, sprawę może załatwić pełnomocnik z pisemnym
pełnomocnictwem.
Wzór pełnomocnictwa ogólnego dostępny jest pod adresem:
http://www.powiat.pszczyna.pl/public/pliki/wzor_pelnomocnictwa_ogolnego.pdf
Pełnomocnictwo udzielone współmałżonkowi, rodzeństwu, dziadkom czy wnukom jest zwolnione z opłaty. Od
pełnomocnictwa udzielonego dalszym członkom rodziny lub osobie obcej należy wnieść opłatę skarbową w wys.
17 zł.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na
poczcie, przelewem bankowym) lub w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego w budynku Starostwa Powiatowego
w Pszczynie ul. 3 Maja 10
nazwa banku:
ING Bank Śląski w Pszczynie
nr rachunku:
50 1050 1070 1000 0001 0136 6540
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do pełnomocnictwa.
„Stare” prawo jazdy podlega zwrotowi w dniu odbioru „nowego” prawa jazdy.
Pod adresem: https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html można samodzielnie
znaleźć informację o stanie produkcyjnym prawa jazdy.
Nie chcesz czekać w kolejce? Zarejestruj się w Elektronicznym Systemie Rezerwacji
E-kolejka i umów się na konkretny dzień i godzinę. Zobacz jakie to proste!
System E-kolejka dostępny pod adresem: http://83.13.224.138:1080/kolejka/