WakeOnLan i uruchamianie urządzeń Kraków, 2015

Komentarze

Transkrypt

WakeOnLan i uruchamianie urządzeń Kraków, 2015
WakeOnLan i uruchamianie urządzeń
Kraków, 2015
WakeOnLan i uruchamianie urządzeń
Spis treści
I. Jak to działa? ............................................................................................................3
II. Manualne włączanie i wyłączenie playera ...............................................................3
III. Automatyczne włączanie i wyłączanie playera ........................................................4
1. Harmonogram dla pojedynczego playera ...........................................................4
2. Harmonogram dla grupy urządzeń – nadrzędny ................................................4
IV. Rozwiązywanie problemów .....................................................................................6
V. Alternatywa dla WOL w URVE .................................................................................6
1. Sieci rozproszone lub Android ............................................................................6
2. Urządzenia inne niż player ..................................................................................7
VI. Materiały dodatkowe...............................................................................................9
a. Informacje o WakeOnLan................................................................................9
b.
Przykładowe narzędzie diagnostyczne ........................................................9
2
WakeOnLan i uruchamianie urządzeń
URVE umożliwia zarządzanie playerami pod względem godzin ich działania,
kontrolując o której godzinie mają się włączyć i wyłączyć.
Wymaganiem do takiego wykorzystania systemu jest:
- urządzenie posiada płytę typu ATX
- lokalizacja wszystkich playerów w jednej sieci LAN
- odblokowanie tzw. Magic Pocket na routerach
- serwer URVE musi działać 24h
I.
Jak to działa?
Komenda WakeOnLan jest wysyłana do playera z poziomu serwera URVE (rozgłasza
adres MAC komputera w sieci) i po dotarciu do odpowiedniego urządzenia,
uruchamia go.
Komenda wyłączenia playera jest wysyłana przy pomocy URVE Script Shutdown.
Należy zatem zwrócić uwagę, że samo wyłączenie playera nie jest jednoznaczne
z działaniem WakeOnLan, ponieważ wykorzystywane są odmienne mechanizmy.
Ważne aby urządzenia i ustawienia sieciowe były poprawnie skonfigurowane
i umożliwiały taką komunikację. W rozdziale „Materiały dodatkowe” znajduje się
przykładowe narzędzie diagnostyczne sieci.
II.
Manualne włączanie i wyłączenie playera
Po zalogowaniu do WebManager należy przejść do Menu Playery i na liście playerów
najechać na wybrane urządzenie.
Gdy urządzenie jest włączone po najechaniu kursorem pojawi się przycisk wyłączenia
OFF
Rysunek 1 manualne wyłączanie playera
Gdy urządzenie jest wyłączone po najechaniu kursorem pojawi się przycisk włączenia
ON
3
WakeOnLan i uruchamianie urządzeń
Rysunek 2 Manualne włączanie urządzenia
III.
Automatyczne włączanie i wyłączanie playera
1. Harmonogram dla pojedynczego playera
Po zalogowaniu do WebManager należy przejść do Menu Playery i na liście playerów
najechać na wybrane urządzenie. Z dostępnych ikonek wybieramy przycisk
Właściwości . Po prawej stronie ekranu pojawi się panel jak na obrazku poniżej.
Rysunek 3 Widok menu Playery wraz z właściwościami urządzenia
Następnie przechodzimy do zakładki „Kalendarz”, gdzie możemy ustawić godziny
włączenia i wyłączenia urządzenia na każdy dzień tygodnia.
2. Harmonogram dla grupy urządzeń – nadrzędny
W przypadku dużej sieci można wykorzystać harmonogram nadrzędny, który
pozwala na tworzenia bardziej zaawansowanych konfiguracji włączenia i wyłączenia
urządzeń.
Harmonogram nadrzędny anuluje ustawienia WOL dla pojedynczych urządzeń.
4
WakeOnLan i uruchamianie urządzeń
Po zalogowaniu do WebManager należy przejść do Menu Playery i górnej liście opcji
wybrać ikonę kalendarza.
Po wybraniu ikony pojawi się widok, gdzie można dodawać wpisy przez przycisk
„Nowy wpis”.
Rysunek 4 Widok kalendarza zaawansowanego
Po prawej stronie pojawi się panel, gdzie nadajemy
Rysunek 5 Nowy wpis dla kalendarza nadrzędnego
Nazwę harmonogramu
Wybieramy urządzenia, dla których obowiązuje
Wykluczenie sprawia, że ten harmonogram będzie wykluczony dla urządzeń i dat
Ustalamy godziny włączenia i wyłączenia
Wybieramy dni tygodnia (niebieskie podświetlenie oznacza zaznaczenie)
5
WakeOnLan i uruchamianie urządzeń
Wybieramy zakres dat, dla których obowiązuje dany harmonogram
Zmiany należy zapisać.
Takich ustawień „harmonogramu” możemy stworzyć dowolną ilość. Ważność
danego harmonogramu jest ustalana na podstawie wysokości wpisu na liście. Im
wyżej wpis tym wyższy priorytet.
IV.
Rozwiązywanie problemów
Jeżeli playery pomimo wysłania komendy manualnie nie włączają się, należy
sprawdzić:
1. Czy płyta główna wpiera taką funkcjonalność?
2. Czy ustawienia WOL w BIOS są włączone?
3. Czy w sieci odblokowane są Magic Pocket?
Tą opcję najszybciej można sprawdzić podpinając player do serwera przy pomocy
switcha (typ broadcast). Jeżeli w takiej sytuacji WOL działa należy wrócić do punktów
powyżej.
Jeżeli playery, po wysłaniu komendy manualnie, włączają się należy sprawdzić
ustawienia godzin we właściwościach playera, zakładka Kalendarz oraz ustawienia
kalendarza nadrzędnego.
V.
Alternatywa dla WOL w URVE
1. Sieci rozproszone lub Android
Jeżeli nie ma możliwości wykorzystania WOL np. w przypadku sieci rozporoszonych
lub urządzeń z systemem operacyjnym Android, URVE umożliwia zarządzanie
godzinami emisji.
Należy wówczas w menu Ustawienia -> Sieci przejść do właściwości danej sieci
i ustawić godziny, w jakich ma się odbywać emisja. Poza wyznaczonymi godzinami
urządzenia będą działały jednak na ekranie będzie widoczne czarne tło, brak emisji.
Rysunek 6 Godziny emisji we właściwościach sieci
6
WakeOnLan i uruchamianie urządzeń
2. Urządzenia inne niż player
URVE umożliwia zarządzanie urządzeniami innymi niż player, które skojarzone są z
danym playerem. W menu Playera należy dodać nowe urządzenie do wybranego
playera przyciskiem
.
Rysunek 7 Widok playerów, dodawanie urządzeń
Podczas dodawania urządzenia automatycznie otworzy się panel po prawej stronie.
Zakładka ogólne
- nazwa urządzenia
- typ urządzenia
- skojarzony player pojawi się tylko w
momencie, gdy urządzenie jest innego typu niż
player
7
WakeOnLan i uruchamianie urządzeń
Zakładka Events
- komenda Włącz – uruchomienie urządzenia
- Komenda Wyłącz – wyłączenie urządzenia
- Pobierz status – wyświetla statu
- Odpowiedź OK – zwrotka, która powinna
przyjść od urządzenia z potwierdzenie działania
- Technologia – wybór technologii w jakiej
będzie odbywała się komunikacja z urządzeniem
- Użytkownik oraz Hasło – dane do logowania w
momencie wymaganej autoryzacji
Zakładka Kalendarz pozwala na ustawienie
godzin włączenia i wyłączenia urządzenia..
Ponowne przejście do właściwości urządzenia po kliknięciu w jego nazwę.
8
WakeOnLan i uruchamianie urządzeń
VI.
Materiały dodatkowe
a. Informacje o WakeOnLan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wake_on_LAN
http://en.wikipedia.org/wiki/Wake-on-LAN
b. Przykładowe narzędzie diagnostyczne
http://eveo.pl/_download/WakeOnLanMonitor.zip
9
WakeOnLan i uruchamianie urządzeń
Rysunek 1 manualne wyłączanie playera ......................................................................3
Rysunek 2 Manualne włączanie urządzenia ..................................................................4
Rysunek 3 Widok menu Playery wraz z właściwościami urządzenia .............................4
Rysunek 4 Widok kalendarza zaawansowanego ........................................................... 5
Rysunek 5 Nowy wpis dla kalendarza nadrzędnego ...................................................... 5
Rysunek 6 Godziny emisji we właściwościach sieci .......................................................6
Rysunek 7 Widok playerów, dodawanie urządzeń ........................................................ 7
10