Program całego kursu do pobrania

Komentarze

Transkrypt

Program całego kursu do pobrania
Program wykładów dla MBA ASBIRO
2012/2013
Andrzej Blikle
Dzień 1: 27 października 2012
od
do
10:00
10:45
45
min
Wprowadzenie do zarządzania jakością
temat
10:45
11:00
15
przerwa
11:00
11:45
45
Wprowadzenie do zarządzania jakością
11:45
12:00
15
przerwa
12:00
12:45
45
Wprowadzenie do zarządzania jakością
12:45
13:00
15
przerwa
13:00
13:45
45
Wprowadzenie do zarządzania jakością
13:45
14:15
30
przerwa obiadowa
14:15
15:00
45
Dylemat lidera: przemoc czy partnerstwo
15:00
15:15
15
przerwa
15:15
16:00
45
Dylemat lidera: przemoc czy partnerstwo
16:00
16:15
15
przerwa
16:15
17:00
45
Dylemat lidera: władza czy współpraca
17:00
17:15
15
przerwa
17:15
18:00
45
Dylemat lidera: władza czy współpraca
treść
Zarządzanie jakością (TQM) to
uniwersalna metoda podnoszenia
sprawności działania zespołów
ludzkich. Tej właśnie metodzie
Japonia zawdzięcza swój sukces
gospodarczy lat 1980. Dziś znajduje zastosowanie we wszystkich
rodzajach pracy zespołowej na
całym Świecie
Podstawą skuteczności firmy jest
dziś umiejętność stworzenia atmosfery partnerskiej w zespole.
Tworzenie warunków współpracy
wyklucza wszelkie współzawodnictwo, a także premiowe i prowizyjne
systemy wynagrodzenia. Pokażę
uzasadnienia tych dziwnych tez
ilustrowane licznymi przykładami.
Dzień 2: 28 października 2012
od
do
min
temat
10:00
10:45
45
Warsztat Edwardsa Deminga
10:45
11:00
15
przerwa
11:00
11:45
45
Warsztat Edwardsa Deminga
11:45
12:00
15
przerwa
12:00
12:45
45
Usłysz głos procesu losowego
12:45
13:00
15
przerwa
13:00
13:45
45
Usłysz głos procesu losowego
13:45
14:15
30
przerwa obiadowa
14:15
15:00
45
Inteligencja emocjonalna
15:00
15:15
15
przerwa
15:15
16:00
45
Inteligencja emocjonalna
16:00
16:15
15
przerwa
16:15
17:00
45
Budowanie pozytywnych relacji
17:00
17:15
15
przerwa
17:15
18:00
45
Budowanie pozytywnych relacji
treść
Jednym z bardzo częstych błędów
menadżerów jest wyciąganie wniosków z przebiegów losowych tak,
jakby to były procesy deterministyczne. W czasie warsztatu zobaczymy jak takie błędne wnioskowanie wygląda w praktyce, a z wykładu
dowiemy się jak jego unikać..
Jak wykazały badania Instytutu Gallupa sukces w życiu nie zależy od
ilorazu inteligencji, ale od inteligencji
emocjonalnej. Jest tak właśnie, gdyż
to dzięki inteligencji emocjonalnej
potrafimy skutecznie budować pozytywne relacje z innymi ludźmi..
Andrzej Blikle, Program wykładów dla MBA ASBIRO 2012/13
2
Dzień 3: 17 listopada 2012
od
do
10:00
10:45
45
min
Warsztat: Bariery w pracy
temat
10:45
11:00
15
przerwa
11:00
11:45
45
Warsztat: Bariery w pracy
11:45
12:00
15
przerwa
12:00
12:45
45
Warsztat: Bariery w pracy
12:45
13:00
15
przerwa
13:00
13:45
45
Warsztat: Bariery w pracy
13:45
14:15
30
przerwa obiadowa
14:15
15:00
45
Warsztat: Narzędzia pracy kół jakości
15:00
15:15
15
przerwa
15:15
16:00
45
Warsztat: Narzędzia pracy kół jakości
16:00
16:15
15
przerwa
16:15
17:00
45
Warsztat: Narzędzia pracy kół jakości
17:00
17:15
15
przerwa
17:15
18:00
45
Warsztat: Narzędzia pracy kół jakości
treść
Warsztat pozwalający na identyfikację barier, na jakie codziennie napotykają pracownicy firmy. Wygenerowana lista barier stanowi zarazem
listę kierunków działania zmierzających do podniesienia wydajności i
jakości pracy. Warsztat nie tylko
wskazuje te kierunki, ale też buduje
zaangażowanie pracowników.
Identyfikacja barier, to dopiero początek drogi do jakości i wydajności.
Najczęściej jest bowiem tak, że
wskazanie bariery nie wskazuje
jeszcze drogi do jej usunięcia.
Wpierw należy dokonać analizy
przyczyn powodujących istnienie
bariery, a następnie określić konkretne działania do wykonania.
Dzień 3: 18 listopada 2012
od
do
min
temat
10:00
10:45
45
Firma XXI wieku
10:45
11:00
15
przerwa
11:00
11:45
45
Firma XXI wieku
11:45
12:00
15
przerwa
12:00
12:45
45
Firma XXI wieku
12:45
13:00
15
przerwa
13:00
13:45
45
Firma XXI wieku
13:45
14:15
30
przerwa obiadowa
14:15
15:00
45
Strategia błękitnego oceanu
15:00
15:15
15
przerwa
15:15
16:00
45
Strategie cenowe
16:00
16:15
15
przerwa
16:15
17:00
45
Strategie cenowe
17:00
17:15
15
przerwa
17:15
18:00
45
Strategie cenowe
treść
Powoli odchodzi do historii firma o
hierarchicznej strukturze zarządzania: prezes, dyrektorzy, kierownicy,… Zastępuje ją firma o strukturze
procesowej dostosowanej do wymogów zarządzania wiedzą i jakością.
Choć znakomita większość dzisiejszych firm, to firmy XX wieku, pojawiają się już firmy kolejnej generacji.
Błękitny ocean to nowy obszar rynku, na którym nie ma jeszcze konkurentów. Pokażę przykłady takich
rynków i jak je tworzono.
Bardzo często cenę produktu ustalamy przez dodanie marży do kosztu
pozyskania. To jednak najgorsza z
możliwych strategii. Na wykładzie
pokażę różne proaktywne strategie
zarządzania rynkiem.