STMiG-SPRAWOZDANIE

Komentarze

Transkrypt

STMiG-SPRAWOZDANIE
STMiG-SPRAWOZDANIE
VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH
XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016
Startujące miasto / gmina:
Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska):
Brzeg Dolny
Miejsko-wiejska
Województwo:
Starostwo (powiat):
dolnośląskie
Wołów
Liczba mieszkańców
15 623
Adres strony internetowej:
www.brzegdolny.pl
Liczba dni, w których przeprowadzono imprezy
Liczba przeprowadzonych imprez
Łączna liczba startujących
7
93
3 039
OŚWIADCZENIE
o poniesionych przez samorząd terytorialny wydatkach, związanych z udziałem
w VIII Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich – XXII Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2016
Poniesione koszty organizacji
8 200,00
Kwota poniesionych kosztów – słownie:
Imię i nazwisko Prezydenta / Burmistrza / Wójta:
osiem tysięcy dwieście zł 00/100
Stanisław Jastrzębski
Liczba wolontariuszy
Data
imprezy
Nazwa organizatora i miejsce
przeprowadzenia imprezy
58
Od godziny
do godziny
Nazwa imprezy
Liczba
startujących
26-05-2016
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, miejsce: tereny
zielone przy ZPR, ul. 1Maja 21, Brzeg Dolny
9-13
„Majowo-kolorowo” - gry i zabawy zręcznościowo-biegowe
24
26-05-2016
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, miejsce: bieżnia
lekkoatletyczna na Stadionie Miejskiw w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 1
10-12
Test Coopera
19
10-13
Otwarty Turniej Badmintona
10
13-15
Co daje nam sport – gry i zabawy ruchowe dla najmłodszych
30
14-16
Turniej Tenisa ziemnego z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu
15-18
Turniej Tenisa Stołowego z okazji Dnia Matki
25
16-18
Test sprawności piłkarskie j- turniej rzutów karnych
14
26-05-2016
26-05-2016
26-05-2016
26-05-2016
26-05-2016
Kompleks Hotelowo-Sportowy „Rokita” w Brzegu Dolnym, miejsce: hala
sportowa przy ul. Wilczej 8 w Brzegu Dolnym
Animator „orlika”, miejsce: boisko „orlik” przy ul. Wilczej 8 w Brzegu
Dolnym
Animator „orlika”, miejsce: boisko „orlik” przy ul. Wyścigowej 1 w Brzegu
Dolnym
MKS „Rokita” w Brzegu Dolnym, miejsce: hala sportowa przy ul. Wilczej 8
w Brzegu Dolnym
Animator „orlika”, miejsce: boisko „orlik” przy ul. Wyścigowej 1 w Brzegu
Dolnym
8
26-05-2016
Kompleks Hotelowo-Sportowy „Rokita” w Brzegu Dolnym, miejsce:
Stadion Miejski w Brzegu Dolnym, boisko piłkarskie przy ul. Kolejowej 1
18-20
Mini – turniej piłkarski oldbojów +45
42
27-05-2016
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, miejsce: tereny
zielone przy ZPR, ul.1 Maja 21, Brzeg Dolny
8-13
„Dzień dziecka na sportowo” - impreza o charakterze rekreacyjnosportowym dla wychowanków ZPR
42
27-05-2016
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, miejsce: bieżnia
lekkoatletyczna na Stadionie Miejskiw w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 1
9-11
Test Coopera
12
9-11
Zawody pływackie z elementami nurkowania dla młodzieży
20
11-13
Aquasport CUP – zawody pływackie dla dzieci
61
12-15
Festyn sportowo-rekreacyjny dla dzieci
63
27-05-2016
27-05-2016
27-05-2016
27-05-2016
27-05-2016
27-05-2016
27-05-2016
27-05-2016
27-05-2016
27-05-2016
27-05-2016
27-05-2016
Kompleks Hotelowo-Sportowy „Rokita” w Brzegu Dolnym, miejsce:
pływalnia Aquasport przy ul. Wilczej 8 w Brzegu Dolnym
MKS „Rokita” w Brzegu Dolnym, miejsce: pływalnia Aquasport przy ul.
Wilczej 8 w Brzegu Dolnym
Sołtys wsi Wały Śl. (Gmina Brzeg Dolny), miejsce: Ośrodek Rekreacyjny
Wały Śląskie
MKS „Rokita” w Brzegu Dolnym, miejsce: hala sportowa przy ul. Wilczej 8
w Brzegu Dolnym
Kompleks Hotelowo-Sportowy „Rokita” w Brzegu Dolnym, miejsce:
pływalnia Aquasport przy ul. Wilczej 8 w Brzegu Dolnym
Animator „orlika”, miejsce: boisko „orlik” przy ul. Wyścigowej 1 w Brzegu
Dolnym
Animator „orlika”, miejsce: boisko „orlik” przy ul. Wyścigowej 1 w Brzegu
Dolnym
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, miejsce: Park
Miejski w Brzegu Dolnym
Animator „orlika”, miejsce: boisko „orlik” przy ul. Wilczej 8 w Brzegu
Dolnym
Klub Awasatare, miejsce: sala treningowa w KHS „Rokita w Brzegu
Dolnym, ul. Wilcza 8
Animator „orlika”, miejsce: boisko „orlik” przy ul. Wyścigowej 1 w Brzegu
Dolnym
Kompleks Hotelowo-Sportowy „Rokita” w Brzegu Dolnym, miejsce:
pływalnia Aquasport przy ul. Wilczej 8 w Brzegu Dolnym
12-15
13-15
Turniej piłki siatkowej 3-osobowej dla chłopców o Puchar Prezesa MKS
„Rokita”
Seniorzy na start – konkurencje sportowo-rekreacyjne w wodzie dla
seniorów
28
35
15-16
Golf na „orliku” - turniej mini-golfa dla „orlikowców”
12
16-17
Rzuty do kosza przodem i tyłem – zawody dla dzieci
10
16-18
Biegi przełajowe
20
16-18
Bule – pokaz gry i zaproszenie do wspólnej zabawy – turniej rodzinny
12
Turniej taekwondo - układy
25
18-20
Turniej piłki nożnej osiedlowych drużyn 5-osobowych
15
18-20
Fitness w wodzie – ćwiczenia sportowo-rekreacyjne dla młodych piłkarzy
15
17.30-19
27-05-2016
Kompleks Hotelowo-Sportowy „Rokita” w Brzegu Dolnym, miejsce: bieżnia
lekkoatletyczna na Stadionie Miejskim w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 1
18-20
Test Coopera
30
28-05-2016
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, miejsce: bieżnia
lekkoatletyczna na Stadionie Miejski w w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 1
9-10
Test Coopera
26
28-05-2016
Akademia Piłkarska Brzeg Dolny, miejsce: boisko piłkarskie na Stadionie
Miejskim przy ul. Kolejowej 1 w Brzegu Dolnym
10-14
Turniej piłkarski chłopców w kategorii „żak” o Puchar DZPN we Wrocławiu
28-05-2016
Kompleks Hotelowo-Sportowy „Rokita” w Brzegu Dolnym,miejsce: korty
tenisowe na Stadionie Miejskim w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 1
10-18
Turniej Tenisa ziemnego z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu
13-14
Zawody w rzutach piłką lekarską na odległość
14-16
Wyścigi rowerowe dla dzieci na czas w „Miasteczku ruchu drogowego”
18
16-18
Mini piłka nożna – turniej 3-osobowych drużyn
15
16-18
Turniej Mini – koszykówki – rozgrywki dwójkowe
18
16-18
Turniej siatkonogi na „orliku”
14
28-05-2016
28-05-2016
28-05-2016
28-05-2016
28-05-2016
Animator „orlika”, miejsce: boisko „orlik” przy ul. Wyścigowej 1 w Brzegu
Dolnym
Animator „orlika”, miejsce: boisko „orlik” przy ul. Wyścigowej 1 w Brzegu
Dolnym
Animator „orlika”, miejsce: boisko „orlik” przy ul. Wyścigowej 1 w Brzegu
Dolnym
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, miejsce: boisko
przy ZPR, ul. 1 Maja 21, Brzeg Dolny
Animator „orlika”, miejsce: boisko „orlik” przy ul. Wilczej 8 w Brzegu
Dolnym
215
22
8
28-05-2016
28-05-2016
29-05-2016
29-05-2016
29-05-2016
29-05-2016
29-05-2016
29-05-2016
29-05-2016
30-05-2016
30-05-2016
30-05-2016
30-05-2016
30-05-2016
30-05-2016
30-05-2016
30-05-2016
30-05-2016
30-05-2016
30-05-2016
30-05-2016
30-05-2016
30-05-2016
30-05-2016
30-05-2016
Sołtys wsi Stary Dwór, (gmina Brzeg Dolny), miejsce: boisko sportowe w
Starym Dworze
Animator „orlika”, miejsce: boisko „orlik” przy ul. Wyścigowej 1 w Brzegu
Dolnym
Zarząd Koła Wędkarskiego nr 2 w Brzegu D., miejsce: stawy COŚ w
Brzegu D.
17.30-19
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, miejsce: bieżnia
lekkoatletyczna na Stadionie Miejski w w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 1
Animator „orlika”, miejsce: boisko „orlik” przy ul. Wyścigowej 1 w Brzegu
Dolnym
Animator „orlika”, miejsce: boisko „orlik” przy ul. Wilczej 8 w Brzegu
Dolnym
Animator „orlika”, miejsce: boisko „orlik” przy ul. Wyścigowej 1 w Brzegu
Dolnym
Sołtys wsi Grodzanów, (gmina Brzeg Dolny), miejsce: boisko sportowe w
Grodzanowie
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, miejsce: tereny
zielone przy ZPR, ul. 1Maja 21, Brzeg Dolny
Kompleks Hotelowo-Sportowy „Rokita” w Brzegu Dolnym, miejsce: Park
Miejski w Brzegu Dolnym
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, miejsce: tereny
zielone przy ZPR, ul. 1Maja 21, Brzeg Dolny
Przedszkole Samorządowe nr 1 „Perełka” w Brzegu Dolnym, miejsce:
ogród przedszkolny, ul. Zwycięstwa 1
Kompleks Hotelowo-Sportowy „Rokita” w Brzegu Dolnym, miejsce: hala
sportowa przy ul. Wilczej 8 w Brzegu Dolnym
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, ul. 1 Maja, Brzeg Dolny,
miejsce: sala gimnastyczna w ZSZ
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, miejsce: bieżnia
lekkoatletyczna na Stadionie Miejski w w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 1
Sołtys wsi Godzięcin (gmina Brzeg Dolny), miejsce: boisko sportowe w
Godzięcinie
Animator „orlika”, miejsce: boisko „orlik” przy ul. Wyścigowej 1 w Brzegu
Dolnym
Akademia Piłkarska Brzeg Dolny, miejsce: boisko piłkarskie boczne na
Stadionie Miejskim przy ul. Kolejowej 1 w Brzegu Dolnym
Klub Tenisowy Brzeg Dolny, miejsce: korty tenisowe na Stadionie
Miejskim w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 1
Sołtys wsi Żerków (gmina Brzeg Dolny), miejsce: tereny zielone w
Żerkowie
Animator „orlika”, miejsce: boisko „orlik” przy ul. Wyścigowej 1 w Brzegu
Dolnym
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, miejsce: boisko „orlik” przy
ul. 1 Maja w Brzegu Dolnym
Kompleks Hotelowo-Sportowy „Rokita” w Brzegu Dolnym, miejsce: bieżnia
lekkoatletyczna na Stadionie Miejskim w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 1
Animator „orlika”, miejsce: boisko „orlik” przy ul. Wyścigowej 1 w Brzegu
Dolnym
Animator „orlika”, miejsce: boisko „orlik” przy ul. Wilczej 8 w Brzegu
Dolnym
Dzień Matki na sportowo – konkurencje sportowo-rekreacyjne dla
mieszkańców Starego Dworu
50
Turniej piłki siatkowej drużyn 3-osobowych
18
7-14
Zawody spławikowe o Mistrzostwo Koła Wędkarskiego nr 2 w Brzegu D.
25
9-11
Test Coopera
14
Mini siatkówka dla dzieci – zawody dla najmłodszych
12
13-14
Warcaby w plenerze – rodzinny turniej na „orliku”
15
14-16
Turniej piłki nożnej – Mini Euro 2016 dla szkół podstawowych i gimnazjów
– eliminacje
26
15-17
Turniej piłki siatkowej 3-osobowej o Puchar Sołtysa Grodzanowa
12
17-18
12.30-13.30
15-18
9-12
Piknik rodzinny – impreza rekreacyjno-sportowa dla wychowanków III
MOS i ich rodzin
Grand Prix 2016 Oddziałów Przedszkolnych – zawody sportoworekreacyjne
24
80
9-13
Turniej trójek – zawody między klasami I-III Gimnazjum
10-12
Dzień Dziecka na sportowo w „Perełce”
10-12
Seniorzy na start – wielobój sprawnościowy dla seniorów
11-13
Taniec belgijski. Zajęcia integracyjno – taneczne dla młodzieży z ZSZ
15-16
Test Coopera
12
15-17
Zawody sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Godzięcina
28
Szukamy nowych talentów – turniej bramkarski dla dzieci
14
18-18
FOOTBALL CUP – test sprawności piłkarskiej i mini gry piłkarskie
32
16-19
Turniej tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka
10
16-19
Dzień Dziecka w plenerze dla najmłodszych mieszkańców Żerkowa
40
17-19
Turniej mini koszykówki zespołów dwuosobowych
16
17-19
Turniej piłki nożnej w kategorii „młodzik” o Puchar Burmistrza Brzegu D.
30
18-20
Test Coopera
41
18-20
Turniej piłki nożnej – Mini Euro 2016 dla szkół podstawowych i gimnazjów
– półfinały
24
18-20
Pokoleniowy mecz piłki nożnej: Oldboje +45 – Młode Wilki z Orlika
22
15.30-17
18
110
31
200
30-05-2016
30-05-2016
30-05-2016
31-05-2016
31-05-2016
31-05-2016
31-05-2016
31-05-2016
31-05-2016
31-05-2016
31-05-2016
31-05-2016
31-05-2016
31-05-2016
31-05-2016
31-05-2016
1-06-2016
1-06-2016
1-06-2016
1-06-2016
1-06-2016
1-06-2016
1-06-2016
1-06-2016
1-06-2016
1-06-2016
Klub Awasatare, miejsce: sala treningowa w KHS „Rokita w Brzegu
Dolnym, ul. Wilcza 8
Kompleks Hotelowo-Sportowy „Rokita”, miejsce: pływalnia Aquasport –
sala fitness przy ul. Wilczej 8 w Brzegu Dolnym
FitStyle - Adrian Kobusiński, miejsce: sala gimnastyczna w LO w Brzegu
Dolnym, ul. Wilcza
Kompleks Hotelowo-Sportowy „Rokita” w Brzegu Dolnym, Park Miejski w
Brzegu Dolnym
Przedszkole Samorządowe nr 2 w Brzegu Dolnym, miejsce: ogród
przedszkolny, ul. Odrodzenia 2
Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym, miejsce: boisko sportowe przy
PZS, ul. Wilcza
Sołtys wsi Pogalewo Wielkie (gmina Brzeg Dolny), boisko sportowe
Animator „orlika”, miejsce: boisko „orlik” przy ul. Wyścigowej 1 w Brzegu
Dolnym
Miejski Klub Sportowy„Rokita” w Brzegu Dolnym, miejsce: sala sportowa
treningowa przy ul. Wilczej 8 w Brzegu Dolnym
Animator „orlika”, miejsce: boisko „orlik” przy ul. Wilczej 8 w Brzegu
Dolnym
Animator „orlika”, miejsce: boisko „orlik” przy ul. Wyścigowej 1 w Brzegu
Dolnym
FITnessacja – trening personalny , miejsce: pływalnia Aquasport – sala
fitness przy ul. Wilczej 8 w Brzegu Dolnym
Animator „orlika”, miejsce: boisko „orlik” przy ul. Wyścigowej 1 w Brzegu
Dolnym
Kompleks Hotelowo-Sportowy „Rokita”, miejsce: pływalnia Aquasport –
sala fitness przy ul. Wilczej 8 w Brzegu Dolnym
Miejski Klub Sportowy„Rokita” w Brzegu Dolnym, miejsce: sala sportowa
treningowa przy ul. Wilczej 8 w Brzegu Dolnym
MKS „Rokita” w Brzegu Dolnym, miejsce: hala sportowa przy ul. Wilczej 8
w Brzegu Dolnym
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, wyjazd autokarem na trasie
Brzeg D. - Bardo Śl. Brzeg D.
Sołtys wsi Godzięcin (gmina Brzeg Dolny), miejsce: boisko sportowe w
Godzięcinie
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, ul. 1 Maja, miejsce: bieżnia
lekkoatletyczna na Stadionie Miejskim, ul. Kolejowa 1, Brzeg Dolny
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, miejsce: Stadion
Miejski w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 1, boisko piłkarskie
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzegu Dolnym, ul. Mickiewicza, miejsce:
boisko sportowe przy szkole
Gimnazjum nr 1 w Brzegu Dolnym, ul. Młodzieżowa, miejsce: boisko LA
„orlik” przy gimnazjum
Animator „orlika”, miejsce: boisko „orlik” przy ul. Wilczej 8 w Brzegu
Dolnym
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, Oddział w
Godzięcinie (gm. Brzeg Dolny), miejsce: boisko sportowe w Godzięcinie
Gimnazjum nr 1 w Brzegu Dolnym, ul. Młodzieżowa, miejsce: boisko LA
„orlik”, ul. Młodzieżowa
Przedszkole nr31 „Balbinka” w Brzegu Dolnym, miejsce: ogród
przedszkolny, ul. Przedszkolna 1
Turniej taekwondo – walki
25
19-21
gimnastyka rekreacyjno – sportowa dla kobiet
14
20-22
Cross Chalange – zawody sprawnościowe na rowerach stacjonarnych
18
Grand Prix 2016 Przedszkoli – zawody sportowe
40
12-14
Dzień Dziecka na sportowo w plenerze
55
12-14
Test Coopera
53
15-19
Zawody sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Pogalewa Wlk.
29
15-16
Zawody w żonglerce i trikach piłkarskich
11
16-19
Mini turniej w zapasach o Puchar Prezesa MKS „Rokita”
20
16-18
Test Coopera na orliku
14
17.30-19
9.30-12.30
16.30-17.30
Zawody w rzucie piłką tenisową na odległość
9
Spalanie kalorii - zawody w jeździe na rowerach stacjonarnych
38
Rodzinny turniej w mini golfa
12
19-21
gimnastyka rekreacyjno – sportowa dla kobiet
10
20-21
Zajęcia z samoobrony
15
17-19
17.30-19
20-21
8-18
9-11
Turniej piłki siatkowej 3-osobowej dla dziewcząt o Puchar Prezesa MKS
„Rokita”
Wycieczka na Międzynarodowy Spływ Kajakowy do Barda Śl. Dla
młodzieży z ZSZ w Brzegu Dolnym
Dzień Dziecka na sportowo – gry i zabawy dla najmłodszych mieszkańców
Godzięcina
15
50
40
9-11
Test Coopera
30
9-14
Eliminacje do XV Mistrzostw Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
w Piłkarskich „6” na Trawie
92
9-12
Dzień Dziecka na sportowo
9-11
Miting lekkoatletyczny szkół podstawowych i gimnazjum
62
10-12
Gry i zabawy rekreacyjna dla seniorów
30
Cross Fit – zawody wytrzymałości siłowej
12
10.30-12
150
11-13
Test Coopera
102
11-13
Dzień Dziecka na sportowo w Balbince
110
1-06-2016
1-06-2016
1-06-2016
1-06-2016
1-06-2016
1-06-2016
1-06-2016
1-06-2016
1-06-2016
1-06-2016
1-06-2016
Animator „orlika”, miejsce: boisko „orlik” przy ul. Wyścigowej 1 w Brzegu
Dolnym
Animator „orlika”, miejsce: boisko „orlik” przy ul. Wyścigowej 1 w Brzegu
Dolnym
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, miejsce: Stadion
Miejski w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 1, boisko piłkarskie
Animator „orlika”, miejsce: boisko „orlik” przy ul. Wilczej 8 w Brzegu
Dolnym
Dolnobrzeski Klub Karate Kyokushin, miejsce: sala treningowa w KHS
„Rokita”, ul. Wilcza 8, Brzeg Dolny
Akademia Piłkarska Brzeg Dolny, miejsce: boisko piłkarskie boczne na
Stadionie Miejskim przy ul. Kolejowej 1 w Brzegu Dolnym
Animator „orlika”, miejsce: boisko „orlik” przy ul. Wyścigowej 1 w Brzegu
Dolnym
Kompleks Hotelowo-Sportowy „Rokita” w Brzegu Dolnym, miejsce: sala
treningowa w KHS „Rokita”, ul. Wilcza 8
Animator „orlika”, miejsce: boisko „orlik” przy ul. Wyścigowej 1 w Brzegu
Dolnym
Akademia Piłkarska Brzeg Dolny, miejsce: boisko piłkarskie boczne na
Stadionie Miejskim przy ul. Kolejowej 1 w Brzegu Dolnym
Kompleks Hotelowo-Sportowy „Rokita”, miejsce: pływalnia Aquasport –
sala fitness przy ul. Wilczej 8 w Brzegu Dolnym
12-14
Zawody lekkoatletyczne – biegi na krótkich dystansach:40 i 60m
12
15-17
Turniej piłki nożnej – Mini Euro 2016 dla szkół podstawowych i gimnazjów
– finał
18
16-18
Dzień dziecka – gry i zabawy dla wychowanków gr. I MOW
11
16-18
Mini turniej dla chłopców – gry 2x2 i 3x3
20
16-18
Turniej Karate Kid
31
16-19
16-17
17-19
Mini turniej piłki nożnej w kategorii „orlik” o Puchar Prezesa Akademii
Piłkarskiej Brzeg Dolny
Poznajemy znaki drogowe – zajęcia dla najmłodszych w „Miasteczku
ruchu drogowego”
Turniej szachowy z okazji Dnia Dziecka
18
12
21
Turniej rzutów osobistych do kosz na czas
9
18.30-20
GOLKIPER – bramkarska test sprawnościowy
7
19-21
Gimnastyka rekreacyjno – sportowa dla kobiet
12
17.30-18.30

Podobne dokumenty