SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH

Komentarze

Transkrypt

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH
Sprzątanie gruntowne z użyciem odpowiednich środków, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego: hal
basenowych, holu głównego, klatek schodowych, toalet, sanitariatów, szatni, sauny, trybun, niecek
basenowych, korytarzy, windy, wnętrza rury zjazdowej. Mycie dekoracji, powierzchni przeszklonych,
sprzątanie terenów zewnętrznych
W GODZINACH 22.00 – 6.00 lub w godzinach zamknięcia Aquaparku
hale basenowe, płaszczyzny poziome – 365 dni; mycie codzienne, dezynfekcja
hol główny płaszczyzny poziome – 365 dni; mycie codzienne
hol główny płaszczyzny poziome – 1 x kwartał; mycie gruntowne
hale basenowe- ściany; 365 dni; mycie codzienne
hale basenowe – ściany; 155 dni; dezynfekcja
hale basenowe – ściany; 1 x kwartał; mycie gruntowne
toalety, prysznice – 365 dni; mycie codzienne, dezynfekcja
schody prowadzące do zjeżdżalni – 365 dni; mycie gruntowne, dezynfekcja
szatnie + szafki – 365 dni; mycie codzienne, dezynfekcja
sauny – 365 dni; mycie codzienne, dezynfekcja
trybuny – 365 dni; mycie codzienne
niecki basenowe- odkurzacz – 365 dni; czyszczenie codzienne
niecki basenowe – w okresie przerwy technologicznej; dezynfekcja, czyszczenie gruntowne (min 1
raz w roku)
 wnętrze rury zjazdowej – 1 x kwartał; czyszczenie gruntowne
 winda mycie, czyszczenie codzienne













W GODZINACH 6.30 – 22.00 lub w godzinach otwarcia Aquaparku
 mycie płytek
 bieżące utrzymanie czystości w szatniach, toaletach, – co 45 min, potwierdzone w karcie
sprzątania
 czyszczenie umywalek i zlewozmywaków – codziennie wielokrotnie powtarzane
 czyszczenie i dezynfekcja muszli klozetowych – codziennie wielokrotnie powtarzane
 czyszczenie pisuarów - codziennie wielokrotnie powtarzane
 czyszczenie podłóg i dezynfekcja - codziennie wielokrotnie powtarzane
 czyszczenie luster - codziennie wielokrotnie powtarzane
 czyszczenie i dezynfekcja armatury - codziennie wielokrotnie powtarzane
 czyszczenie kabin, drzwi i ścian - codziennie wielokrotnie powtarzane
 uzupełnienie papieru toaletowego - codziennie wielokrotnie powtarzane
 uzupełnianie ręczników papierowych - codziennie wielokrotnie powtarzane
 uzupełnianie mydła, żelu w płynie - codziennie wielokrotnie powtarzane
 uzupełnianie wkładów neutralizatorów przykrych zapachów - codziennie wielokrotnie powtarzane
– min. 20 szt.
 opróżnianie pojemników na śmieci - codziennie wielokrotnie powtarzane
 wymiana worków plastikowych na śmieci - codziennie wielokrotnie powtarzane
 czyszczenie pojemników na mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe - codziennie
wielokrotnie powtarzane
 mycie i dezynfekcja stolików, krzeseł. Ławek, klamek, uchwytów - codziennie wielokrotnie
powtarzane
 mycie płytek ściennych - codziennie wielokrotnie powtarzane
 czyszczeni e i dezynfekcja siedzisk w saunach - codziennie wielokrotnie powtarzane
 czyszczenie i dezynfekcja plaży wokół niecek basenów i przy saunach – codziennie wielokrotnie
powtarzane
 czyszczenie i udrażnianie kratek odpływowych – codziennie w zależności od potrzeb





















mycie okien
sprzątanie terenu zewnętrznego
pielęgnacja zieleni
spryskanie środkiem dezynfekującym wszystkich płaszczyzn pionowych i poziomych - codziennie
wielokrotnie powtarzane
usuwanie zabrudzeń z linii lustra wody – codziennie w zależności od potrzeb
usuwanie wody z podłogi plaży, sauny, szatni - codziennie wielokrotnie powtarzane
czyszczenie suszarek w szatniach i holu – codziennie w zależności od potrzeb
czyszczenie lamp w szatniach, toaletach, prysznicach i na holach – 4 x w miesiącu
mycie grzejników na terenie całego Aquaparku – 4 x w miesiącu
powierzchnie przeszklone wewnątrz – cały Aquapark – 365 dni; mycie codzienne – szyby
powinny być przejrzyste
czyszczenie i konserwacja posadzek ceramicznych, kamiennych itp. - codziennie wielokrotnie
powtarzane
czyszczenie parapetów – 1 x dziennie
mycie przeszkleń (okna i drzwi w holu) – 1 x dziennie
odkurzanie i mycie schodów, barierek, balustrad itp. - 1 x dziennie
mycie drzwi – 1 x tydzień
czyszczenie drzwi ewakuacyjnych po stronie zewnętrznej – 1 x tydzień
czyszczenie roślin i dekoracji – 1 x tydzień
podlewanie kwiatów – 1 x tydzień
odkurzanie mat podłogowych, wycieraczek - codziennie wielokrotnie powtarzane
sprzątanie pulpitów recepcji i szatni - codziennie wielokrotnie powtarzane
bieżące uzupełnianie zainstalowanych dozowników do: mydeł, żelu pod prysznic, papieru
toaletowego i ręczników papierowych – codziennie w zależności od potrzeb
Częstotliwość wymienionych powyżej czynności może ulec zwiększeniu w razie dodatkowej potrzeby.
Sprzątanie powierzchni biurowych, socjalnych oraz pomieszczeń gospodarczych.
W GODZINACH FUNKCJONOWANIA BIURA SPÓŁKI AQUAPARK












wycieranie kurzu z mebli – 2 x tydzień
wycieranie kurzu z parapetów - 1 x dziennie
wycieranie kurzu z dekoracji – 4 x w miesiącu
wycieranie kurzu z lamp, elementów wentylacyjnych - 1 x w miesiącu
opróżnianie pojemników na śmieci - 1 x dziennie
wymiana worków plastikowych na śmieci - 1 x dziennie
mycie szaf, drzwi, framug, kontaktów, wyłączników, itp. - 1 x w miesiącu
odkurzanie tapicerki meblowej – 1 x na kwartał
czyszczenie cokołów podłogowych - 1 x dziennie
wycieranie kurzu z szaf, grzejników, itp. - 4 x w miesiącu
mycie posadzek twardych - 1 x dziennie
czyszczenie koszy na śmieci – 4 x w miesiącu







czyszczenie komputerów i aparatów tel. - 1 x tydzień
dezynfekcja aparatów tel. - 4 x w miesiącu
mycie automatów, zabawek – 1 x tydzień
mycie okien zewnętrznych – 1 x w miesiącu
pomieszczenie podbasenia – sprzątanie – 1 x tydzień
pomieszczenie socjalnie, biurowe, szatnie podbasenia – sprzątanie codzienne
mycie naczyń z pomieszczeń biurowych – codziennie, wielokrotnie powtarzalne
Częstotliwość wymienionych powyżej czynności może ulec zwiększeniu w razie dodatkowej potrzeby.
Utrzymanie czystości terenu zewnętrznego
 zbieranie śmieci, zamiatanie, zimowe utrzymanie (odśnieżanie, usuwanie oblodzenia w okresie
zimowym) – teren działki Aquaparku z podjazdem i chodnikiem prowadzącym z parkingu do
budynku Aquaparku
 zbieranie śmieci, zamiatanie parkingu i drogi dojazdowej bez odśnieżania i usuwania oblodzenia w
okresie zimowym – codzienne w zależności od potrzeb
 koszenie trawników, usuwanie chwastów, przycinanie drzew i krzewów – teren działki Aquaparku
oraz parking i drogi dojazdowej – w zależności od potrzeb w sezonie
 podlewanie zieleńców – teren działki Aquaparku oraz parkingu i drogi dojazdowej – w zależności
od potrzeb w sezonie
 czyszczenie elewacji zewnętrznej – 1 x kwartał
 mycie konstrukcji oszklonych – 1 x kwartał
 czyszczenie zewnętrzne konstrukcji zjeżdżalni – 1 x kwartał
 odśnieżanie daszków nad wejściem do Aquaparkiem
 odśnieżanie powierzchni dachu Aquaparku
Częstotliwość wymienionych powyżej czynności może ulec zwiększeniu w razie dodatkowej potrzeby np.
ze względu na warunki atmosferyczne.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia kart sprzątania dla wszystkich
pomieszczeń z obowiązkowym potwierdzeniem przez osobę sprzątającą częstotliwości i jakości
sprzątania.
WYKAZ URZĄDZEŃ, NARZĘDZI, PREPARATÓW
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie niezbędnego do wykonywania zamówienia urządzeń,
narzędzi oraz preparatów z kartą charakterystyki
Urządzenia, narzędzia
 3 zestawy serwisowe - zestaw typu Roll Mop, wyposażenie: prasa do wyciskania, wiadro 20l,
wiadro 20l, worek 120l niebieski
 4 zestawy dwu wiaderkowe - zestaw typu Roll Mop, wyposażenie: prasa do wyciskania, wiadro 20
l, wiadro 20 l
 4 zestawy mop + stelaż - mop bawełniany, do mycia każdego rodzaju posadzek
 4 zestawy miotła + szufelka;
 Urządzenia do zbierania nadmiaru wody z posadzek min 2 szt
 Maszyna jednotarczowa; przeznaczona do maszynowego mycia posadzek
 Zapewnienie odkurzacza podwodnego zewnętrznego* - przeznaczonego do czyszczenia (niecka
rekreacyjna i sportowa) w celu utrzymania czystości i przejrzystości wody- tylko w sytuacji
awaryjnej w przypadku nie sprawnych odkurzaczy będących na wyposażeniu Aquaparku
 Ściereczki, gąbki, ręczniki papierowe oddzielne do mycia różnych powierzchni w każdym
pomieszczeniu - zalecane użycie odrębnych kolorów ścierek do sprzątania każdej powierzchni
* Aquapark przekaże Wykonawcy do użytkowania wraz z instrukcją obsługi:
 odkurzacze centralne (po jednym w basenie sportowym i rekreacyjnym)
 podwodny zewnętrzny odkurzacz basenowy przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń w wodzie
szt 1
Preparaty:
 Środek do czyszczenia basenów i ich otoczenia - zawierający: kwas fosforowy, biodegradowalne
środki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji, odświeżacze
 Środek do dezynfekcji urządzeń sportowych i powierzchni wokół niecek basenowych zawierający związki amin czwartorzędnych
 Środek do gruntownego czyszczenia niecek basenowych i innych powierzchni - zawierający kwas
solny, kwas fosforowy, biodegradowalne środki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji
 Środek czyszczący do sanitariatów i utrzymania czystości - zawierający kwas fosforowy,
biodegradowalne środki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji, środki zapachowe
 Środek do dezynfekcji powierzchni podłóg, kabin natryskowych - zawierający czwartorzędne
związki amonowe i aldehydy
 Środki do mycia różnych powierzchni zawierające środki zapachowe
 Środek do czyszczenia i pielęgnacji elementów ze stali nierdzewnej - zawierający, co najmniej <
25% kwasu fosforowego, inhibitory korozji
 Środek czyszczący do łaźni parowej - substancja alkaiczna o zawartości wodorotlenku sodu <
0,5%
 Środek dezynfekujący do powierzchni drewnianych w saunach - substancja zawierająca < 5%
nadtlenku wodoru
 Środki zapachowe i urządzenia dozujące neutralizujące nieprzyjemne zapachy w toaletach i pod
prysznicami min 20 szt.
 Środek do czyszczenia rdzy
 Inne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamówienie będzie wykonywane z użyciem wyżej wymienionych przedmiotów, a wykonawca
zobowiązuję się do bieżącego utrzymywania wskazanej minimalnej ilości urządzeń, narzędzi i preparatów
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w Aquaparku

Podobne dokumenty