Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty w zbiorach

Komentarze

Transkrypt

Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty w zbiorach
Spis tre¥ci
Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
UkÆad katalogu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
Katalog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Indeks herbów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Podobne dokumenty