grand prix 2012 - Urząd Gminy Stolno

Komentarze

Transkrypt

grand prix 2012 - Urząd Gminy Stolno
GRAND PRIX 2012
POMORZA I KUJAW W BIEGU PO SCHODACH
Starogród – Bieg na Górę Zamkową - 19.05.2012
REGULAMIN
1.
Cele zawodów
ORGANIZACJA GRAND PRIX POMORZA I KUJAW ORAZ ELIMINACJI DO GRAND PRIX
POLSKI I MISTRZOSTW POLSKI W BIEGU PO SCHODACH,
Wyłonienie najlepszych biegaczy z województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego,
warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego w przełajowym biegu po schodach,
Propagowanie biegania jako czynnej formy wypoczynku, profilaktyki zdrowotnej oraz krzewienie ducha
sportu, tolerancji, przyjaźni i integracji dzieci i młodzieży szkolnej,
Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego i gminy Chełmno.
2.
Organizatorzy
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „TARPAN” CHEŁMNO
86–200 Chełmno, ul. 22 Stycznia 12/2, tel. (056) 686–93–42, e-mail: [email protected],
strona internetowa: www.tarpanchelmno.pl.tl i www.biegiposchodach.pl.tl
ZESPÓŁ SZKÓŁ W STAROGRODZIE, Polska Federacja Biegów Górskich, Starostwo Powiatowe
w Chełmnie, Urząd Gminy Chełmno, Sołtys i Rada Sołecka w Starogrodzie, Toruński Klub Sportu Osób
Niepełnosprawnych (TKSON TORUŃ).
3.
Termin i miejsce
19.05.2012 r. (sobota), godz. 10.00
Zespół Szkół w Starogrodzie koło Chełmna nad Wisłą
4.
Kategorie wiekowe:
Dziewczęta i chłopcy:
 Szkoły podst. gr. I
rocznik 2004 – 2002
 Szkoły podst. gr. II
rocznik 2001 – 1999
 Gimnazja
rocznik 1998 – 1996
Juniorki i juniorzy*
rocznik 1995 – 1993
Kobiety*
20-34 lata, 35-49 lat, 50 lat i starsze
Mężczyźni*
20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i starsi
*pięciu najlepszych zawodników z każdej kategorii, licząc od kategorii juniorki i junior, zostanie
zakwalifikowanych do biegu finałowego Grand Prix Polski, który odbędzie się na tej samej trasie co
biegi eliminacyjne w sobotę 19 maja 2012 r. o godz. 1230
1
5.
Prawo startu mają wszyscy chętni legitymujący się dobrym stanem zdrowia. W przypadku młodzieży
do 18 roku życia wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Bieg odbędzie się na terenie
otwartym zróżnicowanym w odstępach czasowych co 60 sekund.
6.
Nagrody
W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn od I do III miejsca nagrody rzeczowe i puchary uzależnione
od sponsorów.
Za zajęcie I miejsca w kategoriach wiekowych statuetka i nagroda rzeczowa, natomiast za II i III miejsce
pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki.
Wśród zawodników, którzy ukończą bieg, zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe i upominki.
ILOŚĆ NAGRÓD UZALEŻNIONA JEST OD SPONSORÓW.
7. Biuro zawodów
Biuro zawodów znajduje się w głównym budynku Zespołu Szkół w Starogrodzie.
Sekretariat czynny w dniu zawodów 19 maja 2012 r. (sobota) w godz. 800 – 945
8.
Zgłoszenia i wpisowe
Zgłoszenia zawodników odbywają się telefonicznie lub e-mailowo: [email protected],
ewentualnie w dniu imprezy w biurze zawodów, jeśli będą jeszcze wolne miejsca.
Ustala się limit startujących zawodników na 200 osób.
Wpisowe w wysokości 10 zł należy wpłacić w dniu zawodów.
Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
oraz osoby niepełnosprawne i ich asystenci/przewodnicy startuje bezpłatnie.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
WPISOWE W CAŁOŚCI ZOSTAJE PRZEZNACZONE NA ORGANIZACJĘ IMPREZY
9.
Postanowienia końcowe
Zawodnicy startują w odstępach czasowych 1 minuty na trasie otwartej ze startem w Starogrodzie
Dolnym u podnóża „Góry Zamkowej”, a kończą bieg na szczycie za znakiem meta w Starogrodzie.
Uczestnik powinien zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
Pobranie numeru startowego przez uczestnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
2