harmonogram-szkolenia-IX2016125.64 KB

Komentarze

Transkrypt

harmonogram-szkolenia-IX2016125.64 KB
Harmonogram szkolenia "Psychoterapia osób z diagnozą schizofrenii"
styczeń-grudzień 2016
Miesiąc
Styczeń
Prowadzący
Tematy
Termin
Liczba
godzin
Typ zajęć
Data
dr Rafał Styła
Wprowadzenie do szkolenia „Psychoterapia osób z diagnozą schizofrenii”
1
warsztat
dr Rafał Styła
Rola traumy
1
seminarium
prof. Barbara Tryjarska
Koncepcje rodzinne
2
seminarium
dr Tomasz Szafrański
Koncepcje biologiczne
2
seminarium
dr Tomasz Szafrański
Diagnoza w kategoriach ICD-10 (diagnoza psychiatryczna)
2
seminarium
dr Małgorzata Jędrasik-Styła &
mgr Mirella Denisiuk
Koncepcje psychodynamiczne schizofrenii. Diagnoza schizofrenii w kategoriach PDM
(Psychodynamic Diagnostic Manual).
8
warsztat
dr Tomasz Szafrański
Farmakoterapia i jej wpływ na funkcjonowanie pacjenta
2
seminarium
Marzec
Kwiecień
Maj
prof. Katarzyna Prot
Superwizja grupowa pracy terapeutycznej z pacjentem z rozpoznaniem schizofrenii
2
superwizja
mgr Mirella Denisiuk &
dr Małgorzata Jędrasik-Styła
Psychodynamiczne koncepcje psychoterapii osób z rozpoznaniem schizofrenii. Techniki,
setting. Przeniesienie, przeciwprzeniesienie. Praca z objawami pozytywnymi i
negatywnymi.
8
warsztat
dr Cezary Żechowski
Psychoterapia psychodynamiczna (psychiatria psychodynamiczna) w pracy lekarza
psychiatry
2
seminarium
prof. Katarzyna Prot
Superwizja grupowa pracy terapeutycznej z pacjentem z rozpoznaniem schizofrenii
2
superwizja
mgr Agnieszka Kukuła &
lek. med. Renata Bobińska
Współpraca na linii lekarz psychiatra i psychoterapeuta
2
seminarium
prof. Katarzyna Prot
Superwizja grupowa pracy terapeutycznej z pacjentem z rozpoznaniem schizofrenii
2
superwizja
mgr Agnieszka Kukuła &
lek. med. Renata Bobińska
Trudne sytuacje (pogorszenia, próby samobójcze, kontakt z rodziną, kontakt z
instytucjami) - rozumienie, aspekty prawne i możliwe reakcje. Trudni pacjenci rozumienie i możliwe reakcje.
8
warsztat
prof. Barbara Tryjarska
Specyfika pracy z rodziną
2
seminarium
Godziny
17:00:-17:45
22.01.2016
piątek
17:45-18:30
18:45-20:15
17:00-18:30
19.02.2016
Luty
Dzień
tygodnia
piątek
18:45-20:15
28.02.2016
niedziela
18.03.2016
piątek
10:00-17:30
17:00-18:30
18:45-20:15
03.04.2016
niedziela
08.04.2016
piątek
10:00-17:30
17:00-18:30
18:45-20:15
17:00-18:30
20.05.2016
piątek
18:45-20:15
05.06.2016
niedziela
17.06.2016
piątek
10:00-17:30
Czerwiec
mgr Krzysztof Kraszewski
Specyfika psychodynamicznej psychoterapii grupowej
2
seminarium
17:00:-18:30
18:45-20:15
Lipiec
przerwa wakacyjna
Sierpień
przerwa wakacyjna
Wrzesień
Październik
prof. Jacek Wciórka
Obecny system pomocy osobom z doświadczeniem psychozy a model psychiatrii
środowiskowej
1
seminarium
prof. Jacek Wciórka
Instytucjonalny wpływ na proces leczenia osób z rozpoznaniem schizofrenii
1
seminarium
prof. Katarzyna Prot
Superwizja grupowa pracy terapeutycznej z pacjentem z rozpoznaniem schizofrenii
2
superwizja
18:45-20:15
dr Rafał Styła
Egzamin
1
egzamin
16:15-17:00
mgr Agnieszka Ciołkiewicz
Specyfika pracy z pacjentem z „podwójną diagnozą”
2
seminarium
prof. Jacek Wciórka
Koncepcja zdrowienia (recovery )
2
seminarium
Superwizja grupowa pracy terapeutycznej z pacjentem z rozpoznaniem schizofrenii
4
superwizja
prof. Katarzyna Prot
Listopad
17:00-18:30
23.09.2016
07.10.2016
piątek
17:00-18:30
18:45-20:15
17:00-20:15
18.11.2016
dr Rafał Styła
piątek
piątek
Poprawa egzaminu
1
egzamin
20:15-21:00
prof. Katarzyna Prot
Superwizja grupowa pracy terapeutycznej z pacjentem z rozpoznaniem schizofrenii
2
superwizja
17:00-18:30
dr Rafał Styła
Skuteczność psychoterapii psychodynamicznej skierowanej do osób z rozpoznaniem
schizofrenii
1
seminarium
Podsumowanie szkolenia
1
Grudzień
dr Rafał Styła
Coctail party zamykające
szkolenie
18:45-19:30
02.12.2016
warsztat
piątek
19:30-20:15
od godz.
20:30