Pobierz - Fundacja Otwarty Dialog

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Fundacja Otwarty Dialog
Fundacja Otwarty Dialog
Al. J. Ch. Szucha 11a/21
00-580 Warszawa
T: +48 22 307 11 22
Adwokatowi Markowi Feyginowi
grożą ściganiem karnym za rzekome
nielegalne ujawnienie akt sprawy
Nadii Savchenko
Rosyjskie organy śledcze mogą wszcząć postępowanie karne przeciwko adwokatowi Nadii
Savchenko, Markowi Feyginowi. Poinformował o tym w swoim oświadczeniu rzecznik prasowy
Komitetu Śledczego (KŚ) Federacji Rosyjskiej Vladimir Markin. Fundacja Otwarty Dialog uważa, że ​​groźby ze strony KŚ są elementem nacisku na obrońców ukraińskiej więźniarki
politycznej w przededniu procesu sądowego w sprawie Savchenko.
W dniu 02.07.2015 r. w informacji prasowej Vladimira Markina o zakończeniu przez Nadię
Savchenko procesu zapoznawania się z materiałami postępowania karnego, stwierdzono:
"... zwolennicy Savchenko podejmowali pozaprawne działania w jednym celu - aby zwolnić od
odpowiedzialności karnej oskarżoną o popełnienie szczególnie poważnego przestępstwa. A
kwintesencją tego było opublikowanie przez adwokatów Savchenko akt sprawy w internecie,
mimo ostrzeżenia ich o odpowiedzialności karnej za ujawnienie informacji z postępowania
przygotowawczego."
Kilka dni wcześniej, w dniu 30.06.2015 r., adwokat Mark Feygin zaczął publikować materiały
postępowania karnego przeciwko Nadii Savchenko. Między innymi, został opublikowany protokół
przesłuchania jednego ze świadków w sprawie Savchenko – lidera samozwańczej Ługańskiej
Republiki Ludowej (ŁRL) Igora Plotnitskiego. Według Marka Feygina, Plotnitskiy ma również brać
udział w zbliżającym się procesie sądowym w charakterze świadka oskarżenia.
Oświadczenie KŚ na temat rzekomego uprzedzenia adwokatów o odpowiedzialności karnej jest
manipulacją przepisami prawa. Zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, śledczy mogą
uprzedzić uczestników postępowania karnego o niedopuszczalności ujawniania informacji
dotyczących postępowania przygotowawczego, lecz integralną częścią tego uprzedzenia stanowi
uzyskanie od uczestnika postępowania karnego pisemnego zobowiązania do zachowania
poufności informacji dotyczących postępowania przygotowawczego (Art. 161, ustęp 2 KPK FR).
Śledczy KŚ dwukrotnie (w październiku 2014 r. i w maju 2015 r.) próbowali uzyskać od adwokatów
Nadii Savchenko - Marka Feygina, Nikolaya Polozova i Ilyi Novikova – pisemne zobowiązanie do
zachowania poufności informacji i dwukrotnie spotkali się z odmową prawników. Ostatnia
odmowa została oficjalnie rejestrowana w obecności świadków.
Warto zauważyć, że maksymalny wyrok za ujawnienie informacji z postępowania
przygotowawczego zgodnie z Kodeksem Karnym Federacji Rosyjskiej wynosi 3 miesiące aresztu
(Art. 310 KK FR), ale znacznie bardziej dotkliwe konsekwencje może mieć odsunięcie Marka
Feygina i jego zespołu prawnego od obrony ukraińskiej więźniarki politycznej Nadii Savchenko w
procesie sądowym. Obecnie Nadia Savchenko i jej obrońcy zakończyli zapoznawanie się z
materiałami postępowania karnego, co oznacza rychłe rozpoczęcie rozpatrywania sprawy pod
kątem merytorycznym. Właśnie w tak ważnym momencie śledczy mogą podjąć próbę odsunięcia
adwokatów od sprawy.
W warunkach niesprawiedliwości systemu ścigania, która kieruje się nie przepisami prawa, lecz
interesem politycznym, rozpowszechnianie informacji jedynym sposobem, aby doprowadzić do
uwolnienia Nadii Savchenko. I odwrotnie, izolowanie sprawy przed szeroką publiką nieuchronnie
doprowadzi do wyroku skazującego.
Fundacja Otwarty Dialog niniejszym wyraża protest w związku z ewentualnym wszczęciem
postępowania karnego przeciwko Markowi Feyginowi. Adwokat nie może być ścigany karnie za
działania mające na celu obronę swojego klienta. Niniejszym wzywamy społeczność
międzynarodową do uważnego monitorowania rozwoju wydarzeń w tej sprawie, aby nie
dopuścić do ewentualnego łamania prawa.
Wszystkie osoby, pragnące poprzeć nasze żądania, proszone są o przesyłanie apeli na
następujące adresy:
Przewodnicząca PACE Anne Brasseur - e-mail: [email protected], tel.: +33 88 41 23 41;
Przewodniczący ZP OBWE Ilkka Kanerva - e-mail: [email protected], tel.: +358 9
432 3055; +358 9 432 3529;
Wysoka Przedstawiciel UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federica
Mogherini - Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Brussels, e-mail: [email protected], tel.: +32 2 584 11 11; +32 2 295 71 69;
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz - Rue Wiertz 60, 1047 Brussels,
e-mail: [email protected], tel.: +32 2 28 45503 (Bruksela), +33 3 88 1 75503 (Strasburg);
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker - Rue de la Loi / Wetstraat 200,
1049 Brussels, e-mail:[email protected];
Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk - Rue de la Loi / Wetstraat 175, 1048
Brussels, e-mail: [email protected], tel.: +32 2 28 15650;
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Zeid Ra'ad Al Hussein Palais des Nations CH-1211 Geneva 10, Switzerland, tel.: +41 22 917 9220;
Międzynarodowa Komisja Prawników (ICJ – International Commission of Jurists) – 1211
Geneva 8, Rue des Bains 33, P.O. Box 91, tel.: +41 (0)22 979 38 00;
Amerykańskie Stowarzyszenie Prawników (American Bar Association – oddział w Moskwie)
– 121069, Moskwa, ul. Povarskaya 20, lok. 32,tel. +7(095) 956-6303, e-mail: [email protected];
Stowarzyszenie Prawników Rosji - 119134, Moskwa, ul. Bolshaya Yakimanka 24, lok. 406;
Światowe Stowarzyszenie Prawników (World Jurist Association) - Maryland 20814, USA,
7910 Woodmont Avenue Suite 1440, Bethesda.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt:
Andriy Osavoliuk – [email protected]
Lyudmyla Kozlovska - [email protected]
facebook.com/OpenDialogFoundation | [email protected] | www.odfoundation.eu