Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu

Komentarze

Transkrypt

Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY LOKALU MIESZKALNEGO
Sporządzony dnia, ………………..
w ……………………..…………………………………
Pomiędzy:
1. ……………………………………………………………………. jako strona sprzedająca a
2. ……………………………………………………………………. jako strona kupująca.
Podstawa przekazania: akt notarialny z dnia……………… nr. rep. A ………………………
Niniejszym strona sprzedająca przekazuje stronie kupującej w posiadanie lokal mieszkalny
nr. ……….. położony przy ul. ………………..………… nr ………w ………………………
Lokal zostaje przekazany w stanie technicznym oraz z wyposażeniem uzgodnionym przez
obie strony.
Opis szczegółowy
Nr licznika
Stan w dniu przekazania lokalu
Stan licznika prądu
kWh
Stan licznika gazu
m3
Stan licznika wody cieplej
m3
Stan licznika wody zimnej
m3
Stan licznika ciepła
GJ
Przekazywana liczba kompletów kluczy………………………………………………………..
Kod wejściowy do budynku ……………………………………………………………………
Inne uzgodnienia ……………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Strona Sprzedająca:
Strona Kupująca:

Podobne dokumenty