WIEŚ W KTÓREJ ŻYJĘ Urodziłam się i wychowałam we wsi Niemce

Komentarze

Transkrypt

WIEŚ W KTÓREJ ŻYJĘ Urodziłam się i wychowałam we wsi Niemce
WIEŚ W KTÓREJ ŻYJĘ
Urodziłam się i wychowałam we wsi Niemce. Położona jest ona przy drodze krajowej, miedzy
Lublinem a Lubartowem.
Historia powstania i założenia osady, według legendy związana jest z bitwa pod Grunwaldem. Jednak
współczesnym
mieszkańcom wsi mało znana.
Jeden z mieszkańców wsi, już nieżyjący przedstawił te legendę w swoim wierszu
pt. Moja wioska
Niedaleko od Lublina
Gdzie piękna dolina
Wieś rodzinna leży tam
której historie opowiem Wam
od Jagiełły się wywodzi
Po Grunwaldzie się narodzi
Gdy Jagiełło niewolników
przysłał tu za robotników
By gród Lublin rozbudować
Trzeba było ciężko harować
Drzewa zwozić deski ciąć
Na kawałki wszystko rżnąć
A że drzewa w bród było
ludziom dobrze się tu żyło
I zwierzyna i miód pszczeli
wszyscy dobrze się tu mieli
tak niewolnik został tu
bo mu dobrze było tu
to też wkrótce wieś powstała
A od Niemców nazwę ma
taka też historie ma
Niemce moja wioska ta.
Czy znajdują się tu potomkowie znanych rodów niemieckich?
Chyba nie, dzisiejszy mieszkańcy wsi to ludzie
zapracowani ale życzliwi.
Mający na uwadze dobro rodziny ale także wspólnoty w której mieszkają.
Niemce to wieś gdzie przeważająca część obszaru jest użytkowana rolniczo.
stosunkowo niewielka powierzchnie zajmują łąki i lasy.
Lasy są w dużym stopniu przekształcane działalnością człowieka
i są to lasy mieszane, sama mieszkam w pobliżu lasu,
gdzie chętnie wraz
z rodzina korzystam z jego uroków i zasobów,
poziomek, jagód, malin czy grzybów.
Wieś posiada również swoje zabytki,
do najbardziej znanych należy stu letni kościół ze swoja historią,
między innym jako szpitala w czasie
pierwszej wojny światowej oraz stara plebania.
Zbiorowa mogiła żołnierzy z II wojny światowej z 1939 roku na cmentarzu w Niemcach.
Warto także zobaczyć między innymi ZOO,
gdzie można obejrzeć konie, lamy, kangury oraz strusie.
Będąc rodowitym mieszkańcem wsi,
można na przełomie nawet swojego życia zauważyć zmiany w otoczeniu,
w życiu mojej wsi i jej mieszkańców.
Wieś Niemce jest siedzibą władz Gminy Niemce,
drugiej co do wielkości w województwie Lubelskim.
Rozwija się bardzo dynamicznie. Inwestycje poczynione od ponad ćwierćwiecza,
maja na uwadze przede
wszystkim poprawę życia mieszkańców.
Na początku lat 90 tych minionego wieku, rozpoczęto budowę wodociągów.
Inwestycja ta trwała latami, ale
dzisiaj każda osada posiada węzeł wodociągów,
i także w dalszej budowie jest węzeł kanalizacyjny.
Jest to niezbędna rzecz w XXI wieku dla mieszkańców.
Dalsze inwestycje jakie poczynione są to drogi lokalne,
ułatwiające życie zwykłym ludziom,
tuż obok nich budowane chodniki, gdzie
dzieci i młodzież bezpiecznie podąża do szkół.
w tym czasie życie mieszkańców również uległo zmianie.
Gospodarstwa rolne o mniejszych powierzchniach,
zaczęły być nie rentowne.
Rolnicza uprawa to obecnie na potrzeby domostw.
Jedynie większe gospodarstwa,
o co najmniej 10 ha powierzchniach, przy dopłatach z Unii Europejskiej
mają szansę na przetrwanie i przekwalifikowanie swojej produkcji.
Sama nie posiadam gospodarstwa, ale wśród znajomych mieszkańców
można zaobserwować ich zmagania z rzeczywistością.
Większość dorosłych mieszkańców mojej wsi ma raczej pracę stałą,
w pobliskich zakładach lub w Lublinie.
Życie jednak we wsi tętni zmianami widocznymi "gołym okiem" ,
mieszkańcy także w swoich domostwach przeprowadzają zmiany.
Nowo powstające domy, niczym nie przypominają budynków z minionych czasów.
Ładne, z nowymi dachówkami przyciągają wzrok przejeżdżających przez wieś pojazdów.
Ogródki urządzone ze smakiem, kwiaty,
nowa czasami egzotyczna roślinność sprawia że obecna wieś
niczym nie przypomina wsi i raczej kojarzy się z zabudową miejską.
Dodatkową atrakcją dla mieszkańców są gminne inwestycje.
Rozbudowa szkoły podstawowej, powstanie nowej dużej sali gimnastycznej
i atrakcyjnego boiska dla uczniów
a także dla młodszych klas placu zabaw.
Na nowym terenie powstanie dwu boisk typu Orlik.
Budowa nowego przedszkola z większą liczbą miejsc dla dzieci,
a także powstanie żłobka to wyjście potrzebom dla przyciągnięcia
uwagi nowym mieszkańcom wsi,
która w ten sposób zachęca młode małżeństwa do osiedlenia się na naszych terenach.

Podobne dokumenty