opłaty dodatkowe za zakup pl

Komentarze

Transkrypt

opłaty dodatkowe za zakup pl
Opłaty dodatkowe za kupno pojazdu.
Opłata nabywcy
Rozpiętość cen
$.01- $99.00
$100.00 - $199.99
$200.00-$399.99
$400.00-$599.99
$600.00-$799.99
$800.00-$999.99
$1,000.00-$1,199.99
$1,200.00-$1,399.99
$1,400.00-$1,699.99
$1,700.00-$1,999.99
$2,000.00-$2,499.99
$2,500.00-$2,999.99
$3,000.00-$3,999.99
$4,000.00-$17,499.99
$17,500+
Rzeczy domowe
opłata
$20.00
$45.00
$75.00
$95.00
$125.00
$150.00
$175.00
$200.00
$225.00
$250.00
$275.00
$300.00
$325.00
$350.00
2% od ceny sprzedaży
20% od ceny sprzedaży
Opłata za zakup poprzez internet.
Copart udostępnia stanowiska zakupu w każdym swoim oddziale. Te punkty zakupu
mogą być użyte w celu wprowadzenia swojej oferty w licytacji. W przypadku zakupu w
punkcie należącym do Copart dodatkową opłatą za zakup internetowy nie będzie
pobierana. Jeśli jednak zakup został dokonany podczas wstępnej licytacji to nabywca
zobowiązany jest uiścić opłatę na rzecz Copartu za te udogodnienie. Opłaty są
uzależnione od ceny zakupu: opłata w wysokości $35,00 od ceny sprzedaży $1,00 do
$999,99, a opłata w wysokości $50,00 od ceny sprzedaży $1.000,00 do $1.999,99, a
opłata w wysokości $75,00 od sprzedaży w cenie $2.000,00 bądź wyższej. Jeżeli pojazd
został wylicytowany podczas licytacji na żywo poprzez internet to opłata wyniesie
$35.00 niezależnie od ceny sprzedaży.
Opłata bramowa.
Opłata za załadunek i dostarczenie za bramę w wysokości $30,00 obowiązuje od
każdego pojazdu. Ta opłata pokrywa dostawę pojazdu z miejsca postoju do miejsca
załadunku pojazdów dla nabywców. Dla nabywców odbierających własnym
transporterem ta opłata pokrywa czas i obsługę potrzebna do asystowania kierowcy do
czasu załadunku na ciężarówkę. Kierowcy są w 100% odpowiedzialni za zabezpieczenie
swoich ładunków przez cały czas.
Dodatkowe opłaty:
Jeżeli pojazd i odpowiednie opłaty nie zostaną uiszczone w terminie 3 dni roboczych od
momentu zakupu wliczając w to dzień sprzedaży, to będzie doliczona dodatkowa opłata
w wysokości $50,00. Dodatkowa opłata w wysokości $20,00 będzie doliczona za
składowanie za każdy dzień postoju powyżej 7 dni od daty zakupu, wliczając w to dzień
zakupu, jeżeli ten zakup był wylicytowany poprzez internet. Jeżeli pojazd był
wylicytowany podczas wstępnej licytacji w lokalnej siedzibie Copartu opłata będzie
naliczana po 3 dniach.