Załącznik Nr 2B do UMOWY

Komentarze

Transkrypt

Załącznik Nr 2B do UMOWY
Załącznik 2B do UMOWY
Zakres remontów przystanków autobusowych w 2013r - Gmina Trzebinia
L.p.
Przystanek
1. Trzebinia Bereska
2. Trzebinia Długa
Kierunek
Rodz.d
rogi
Trzebinia PKP
K
Wiata szklana
Dworzec
ZK"KM"
K
Wiata blaszana
Rodzaj wiaty
3. Trzebinia PKP
Elektrownia
G
Wiata ażurowa
4. Trzebinia PKP
Dworzec
ZK"KM"
G
Wiata ażurowa
5. Trzebinia PKP
6. Os. ZWM Szkoła
7.
Młoszowa
Krzeszowice
G
Młoszowa
Kraków
K
K
Wiata ażurowa
Słupek
Wykaz potrzebnych materiałów i zakres usługii
ekran szklany(bok wiaty) 1szt-1340x2050x8mm
montaż ekranu szklanego
Poliwęglan dachowy 1szt.-2000 x 1120mm
montaż poliwęglanu dachowego
Uszczelnić oraz poprawić mocowanie blach
dachowych
wymienić 2 rury spustowe Ø80 o długości
2560mm
Demontaż starego słupka- 3szt
Wymiana koryta rynny na nowe10200x120x75mm
4-szczebel ławki-1500x60x40mm
malowanie i montaż szczebli ławki
dokręcanie pozostałych szczebli ławewk.
Uszczelnić koryto rynny
szczeble ławki-1szt, 1450 x 60 x 40mm
1szt.2950 x 60 x 40mm
malowanie i montaż 2 szczebli
dokrecanie pozostałych szczebli
Malowanie słupka ze znakiem D15
Wymiana dachu (blacha trapezowa)powierzchnia
około 18m²
wymiana desek bocznych dachu na nowe-2sztWiata murowana 3300 x 200 x 20mm
montaż desek-2szt
malowanie konstrukcji dachu,obustronne
malowanie ścian, ławek i kosza
8. Dulowa
Chrzanów
K
9. Dulowa Sklep
Chrzanów
K
10. Psary Centrum
Chrzanów
P
11. Młoszowa Studium
12. Młoszowa Studium
13. Młoszowa Wzgórze I
Wzgórze II
Chrzanow
Wzgórze II
P
P
P
14. Młoszowa Wzgórze I
Chrzanów
15. Młoszowa Wzgórze II
Chrzanów
16.
Trzebinia Os.ZWM
Szkoła
Chrzanów
17.
Trzebinia Os.ZWM
Szkoła
Młoszowa
P
P
G
G
szczeble ławki- 3szt.-1285 x 100 x 30mm
montaż szczebli ławki
malowanie ławki
Malowanie całej wiaty
Wiata blaszana
poprawić montaż bocznego ekranu wiaty
wykonać betonową wylewkę podłoża wiaty około
Wiata blaszanana
11m²
Słupek
malowanie słupka ze znakiem D15
Słupek
malowanie słupka ze znakiem D15
Słupek
malowanie słupka ze znakiem D15
Ekrany blaszane1350 x 2050 x 1,25mm - 5szt
wiata blaszana 1570 x 2000 x 1,25mm - 1szt
montaż ekranów blaszanych
malowanie wiaty,ławki i kosza
Wiata ażurowa
Ekrany blaszane- 2szt- 1150x 330x1,25mm
4szt-1000 x 330 x 1,25mm
Wiata blaszana profil stalowy- 40x40x1150mm-2szt
montaż elementów metalowych i malowanie
szczeble ławki-4szt-3300x50x40mm
montaż szczebli ławki i malowanie
Słupek
malowanie słupka ze znakiem D15
Ekrany szklane-3szt-2040x1350x8mm
Wiata Szklana montaż ekranów szklanych
malowanie konstrukcji wiaty,ławki
18. Os. ZWM Kiosk
Chrzanów
G
Wybrać ziemię zalegającą w koło wiaty na
odległość 60cm do podstawy oraz zabezpieczyć
przed osuwaniem się ziemi stalowymi profilami i
blachą stalową 1,25mm zabezpieczoną przed
korozją na wysokość 1 m, na długości 8m
Wiata blaszana
Ekran blaszany(trapez malowany fabrycznie)-tył
wiaty 5000x1500x0,7mm
-bok wiaty- 2800x2500x07mm-2szt
malowanie konstrukcji wiaty, obustronnie
dachu,ławki i kosza
montaż ekranów blaszanych
19. Os. ZWM Schody
Młoszowa
20. Os. ZWM Schody
Chrzanów
G
Wiata Szklana
Trzebinia Kościół
ul. Jasna
Parkowa
G
Słupek
22. Lgota
Trzebinia
W
23. Myślachowice RSP
Trzebinia
P
21.
24. Płoki Centrum
G
Trzebinia
P
Czyżówka Pętla
P
26. Czyżówka Pętla
Trzebinia
P
27. Czyżówka Mostek
Trzebinia
P
25. Czyżówka
28.
29.
30.
31.
Trzebinia Zbyszek
Trzebinia Krze
Trzebinia Krze
Trzebinia KWK Siersza
Trzebinia Siersza
32.
Trentowiec
Krze
KWK Siersza
Zbyszek
Elektrownia
Elektrownia
Słupek
malowanie słupka ze zakiem D15
Malowanie konstrukcji wiaty,ławki i kosza
malowanie słupka ze znakiem D15
malowanie konstrukcji wiaty i ławki
ekran szklany 1szt- 1250x1920x8mm
montaż ekranu szklanego
wymiana pokrycia dachu(blacha trapezowa)na
powierzchni około 28m²
deska boczna dachu - 3szt -3500x150x20mm
wiata murowana 2szt-4000x150x20mm
Wiata szklana
montaż desek bocznych dachu i malowanie
malowanie slupka ze znakiem D15
szczebel ławki 1szt-1290x100x30mm
Wiata ażurowa.
malowanie i montaż szczebla ławki
P
P
Wiata murowana. Malowanie obustronne ścian wiaty
wypełnić brak w ścianie czołowej, 4szt
szczeble ławki i malow-2740x140x40mm -4szt
3780x140x40mm - 2szt
montaż szczebli ławki
skuć posadzkę w wiacie (100mm poniżej poziomu
chodnika i wykonać wylewkę posadzki wiaty do
poziomu chodnika-4500x2750mm - powierzchnia
posadzki wiaty
Tablica z nazwą przystanku + montaż
malowanie obustronne ścian,dachu,ławki i kosza
Wiata murowana
kosza.
skuć pozostałość betonu przy podstawie
wewnętrznych ścian wiaty
Tablica z nazwą przystanku + montaż
Malowanie ścian wewnątrz wiaty,ławki i kosza
Wiata blaszana szczeble ławki -3szt. 3330x50x30mm
Montaż szczebli ławki.
Wiata ażurowa. Malowanie Konstrukcji wiaty,dachu,ławki i kosz
Wiata murowana malowanie ścian obustronne, ławki i kosza
Wiata murowana malowanie ścian obustronne,ławki i kosza
P
Wiata murowana malowanie obustronne ścian wiaty
P
P
Słupek
malowanie słupka ze znakiem D15
33. Trzebinia Siersza Kościół Trzebinia PKP
P
Słupek
malowanie słupka ze znakiem D15
34. Trzebinia Siersza Liceum
P
Elektrownia
Wiata ażurowa.
uzupełnić braki w podłożu betonowym wiaty
ok.1m²
Malowanie konstrukcji wiaty i ławki
35. Trzebinia Siersza Liceum Trzebinia PKP
P
Poliwenglan dachowy - 3sztokoło 1500x1650mm
Wiata ażurowa. Montaż poliwenglanów
szczeble ławki -2szt.-2640 x 90 x 30mm
3szt-1335 x 90 x 30mm
Montaż szczebli ławki.
36. Trzebinia Stawowa Sklep
Liceum
37. Trzebinia Stara Maszyna
Chrzanów
38.
Trzebinia Siersza Stara
Huta
39.
Trzebinia Gaj
Przychodnia
40. Trzebinia Krze I
41. Trzebinia Krystynow I
Elektrownia
Gaj
P
P
P
P
Elektrownia
P
Chrzanów
P
Słupek
Wiata szklana
Wiata ażurowa
Słupek
Malowanie słupka
nowy znak D15 + montaż
Malowanie konstrukcji wiaty, ławki i kosza
Ekrany szklane o roz.- 800 x 1840 x 8mm - szt-5
oraz 1080 x 1840 x 8mm -2szt.
Montarz ekranów szklanych szt - 7
szczeble ławki+malowanie 3szt -2700 x 90 x 30mm
wzmocnienie konstrukcji podstawy ławki i montaż
ławki
Malowanie słupka ze znakiem D15
Znak D15 +montaż
Malowanie obustronne ścian, ławki i kosza
Wiata blaszana
uszczelnić dach
Wiata murowana Malowanie obustronne ścian wiaty,ławki i kosza
Ekrany szklane- 1080 x 1850 x 8mm- 2szt,
810x1850x8mm-3szt
Wiata szklana
montaż ekranów szklanych-5szt
malowanie konstrukcji wiaty oraz kosza
Poprawić mocowanie ławek(lewa strona)
Wiata murowana Szczeble ławki-2szt - 2000x140x40mm
malowanie + montaż szczebli
Słupek
malowanie słupka ze znakiem D15
wiata murowana malowanie ścian wewnątrz wiaty
malowanie słupka ze znakiem D15
Słupek
Nowy znak D15 + montaż
Słupek
malowanie słupka ze znakiem D15
42. Trzebinia Trzebionka
Elektrownia
P
43. Trzebionka Trzebinia
Chrzanów
P
44. Trzebinia Przychodnia
45. Trzebinia Mały Rynek
Chrzanow
Elektrownia
P
P
46. Trzebinia Nowotki
Trzebinia PKP
P
47. Trzebinia Nowotki
Trzebinia Nowotki
48.
Skrzyżowanie
KWK Siersza
P
Parkowa
P
49. Trzebinia Parkowa
Parkowa II
G
malowanie wiaty,dach i ławka
Wiata blaszana ekran blaszany 1 szt-500 x 2200mm
montaż ekranu blaszanego
Trzebinia PKP
P
Wiata ażurowa
Trzebinia Zakłady
Tłuszczowe
Trzebinia Zakłady
51.
Tłuszczowe
52. Trzebinia Gumownia
Trzebinia PKP
P
P
53. Trzebinia Piła Sklep
Piła Zachód
P
50.
Słowackiego
Słupek
Wiata ażurowa
Wiata ażurowa
Wiata ażurowa
malowanie słupka ze znakiem D15
Rura spustowa -1szt-2000mmxØ80 + montaż
Rura spustowa -1szt-2000mmxØ80 + montaż
malowanie konstrukcji wiaty,dachu i kosza
malowanie konstrukcji wiaty + dach
usunąć starą podstawę kosza

Podobne dokumenty