Pobierz zadania

Komentarze

Transkrypt

Pobierz zadania
Zad 1. Określ teoretyczne zużycie stali na jeden profil do
produkcji ciężkiego sprzętu, jeżeli z 1500 kg surówki otrzymuje się
600 odlewów.
.
Zad 2. Z arkuszy bacy o wymiarach 3x5 metrów wycina się
prostokąty o wymiarach 35x40 cm. Cały arkusz blachy waży 45 kg.
Określ zużycie teoretyczne i techniczne na 1 element.
.
Zad 3. Zawartość cukru w burakach cukrowych wynosi 18%.
Oblicz teoretyczną normę zużycia buraków na wyprodukowanie 1
tony cukru.
.
Zad 4. Firma produkuje słupki plastikowe pełne. Plastik waży 1,5
kg / litr (1000 cm3). Oblicz teoretyczne zużycie plastiku, jeżeli
słupki mają długość 120 cm i dwa przekroje: okrągły o średnicy 4
cm, oraz sześcienny o najdłuższej przekątnej 3 cm (krawędź 1,5 cm).
.
Zad 5. Ustalić normę techniczną zużycia materiału, jeżeli norma
teoretyczna wynosi 3 kg/szt., a współczynnik strat 15 % w stosunku
do normy teoretycznej.
.
Zad 6. Ustalić normę techniczną zużycia materiału, jeżeli norma
teoretyczna wynosi 5 mb/szt., a współczynnik strat 35 % w stosunku
do normy zużycia.
.
Zad 7. W ubiegłym roku firma wyprodukowała 12,5 mln sztuk
skarpet, zużywając na nie 425 mln metrów włóczki. Nowy model
wymaga o 20% mniej włóczki. Ustal normę zużycia włóczki na
przyszły rok.
.
Zad 8. Przykład: Jeżeli przeciętny rozchód dzienny wynosi 500
kg, a dostawy następują do 20 dni, to zapas obrotowy wyniesie:
.
Zad 9. Przykład: Jeżeli rozchód w IV kwartale wynosi 45 000 kg,
a czas potrzebny na zorganizowanie dostawy nadzwyczajnej
wyniesie 6 dni, to zapas rezerwowy wyniesie:
Zad 10. Przykład: Jeżeli przeciętne dzienne zużycie wynosi 30
litrów/dzień, a średnie opóźnienie dostawy wynosi 3,5 dnia, to ile
wyniesie zapas rezerwowy?
Zad 11. Przykład: Przeciętne zużycie dzienne: 0,4 Mg; Średni cykl
dostaw: 50 dni; Odchylenie od średniego cyklu dostaw: 12 dni; Czas
potrzebny na odbiór przygotowanie do zużycia: 4 dni
Zad 12. Ustal średni cykl dostaw i odchylenie od średniego cyklu
dostaw, jeżeli odstępy między kolejnymi dostawami wynosiły: 24,
13, 42, 25, 13, 24, 52, 26, 31, 16, 16, 25, 32, 11 dni.
.
Zad 13. Przedsiębiorstwo produkujące sprzęt AGD zużywa farbę
proszkową, której 1 kg kosztuje 26 zł. Przewidywane zużycie na
kolejne 180 dni wynosi 27 ton. Zgodnie z umową dostawy następują
co 14 dni, a na wypadek opóźnienia dostawy przedsiębiorstwo
zapewnia sobie 2 dniowy zapas. Oblicz zapas bieżący, zapas
minimalny, zapas maksymalny i normę zapasu farby w ujęciu
ilościowym i wartościowym.
.
Zad 14. Wyrywkowa kontrola stanu zapasów w przedsiębiorstwie
(dane z poprzedniego zadania) wykazała następujące stany zapasów:
1543 kg, 2200 kg, 250 kg, 3109 kg, 2400 kg. Czy stany zapasów
były prawidłowe? Jeśli nie, czy można je w jakiś sposób uzasadnić?
.
Zad 15. Przykład: Jeżeli ustalony rozchód wynosi 470 000 kg,
zapas początkowy 93 000 kg, a przewidywany zapas końcowy
107 000, to należy zakupić? (źródło: „Ekonomika”, wyd. Empi)
.
Zad 16. Przykład: Jeżeli planowany rozchód wynosi 150 000
litrów, a planowany zapas końcowy ma być a) większy; b) mniejszy
od początkowego o 30 000 litrów, to ile wyniesie zapotrzebowanie?
(źródło: opracowanie własne)
Zad 17. Zgodnie z planem produkcji, w kolejnym kwartale zużycie
drewna ma wynieść 920 m3, a zapas końcowy 80m3. Oblicz
zapotrzebowanie, jeśli na początku kwartału w magazynie znajduje
się 125m3.
.
Zad 18. Planowane roczne zużycie koksu wynosi 2160 ton. Zapas
w magazynie 1 stycznia wyniósł 25 ton. Oblicz zapotrzebowanie,
jeśli średni cykl dostaw wynosi 10 dni, a zapas minimalny 3 dni.
.
Zad 19. Przykład. Oblicz pojemność magazynu, którego
powierzchnia wynosi 1500 m2, z czego powierzchnia składowania
stanowi 1150 m2, a norma składowania 240kg/m2.
.