Zasady korzystania ze środków audiowizualnych w IChF PAN

Komentarze

Transkrypt

Zasady korzystania ze środków audiowizualnych w IChF PAN
Zasady korzystania ze sprzętu audiowizualnego IChF PAN
Pracownicy Sekcji Elektroniki, tel. 3372, udzielają informacji technicznych
dotyczących obsługi sprzętu służącego do prezentacji audiowizualnych w salach
Instytutu.
Sala konferencyjna
Wyposażenie sali:
- Rzutnik multimedialny (zamocowany na stałe)
- Komputer stacjonarny
<system operacyjny Windows XT Home Edition, Office 2007>
- Mikrofony (2 sztuki, zamocowane na stałe)
- Tablice, ekran, rzutnik pisma, magnetofon, gniazda sieci LAN
Zasady korzystania:
Rezerwacja sali u pani Krystyny Gębickiej, p. 27 budynek 9, tel.: 3141.
W przypadku korzystania z magnetofonu należy połączyć wejścia mikrofonowe w
magnetofonie do gniazd znajdujących się na tablicy przy stoliku i uruchomić
magnetofon.
W przypadku korzystania z własnego komputera, należy korzystać z gniazd
zasilających znajdujących się na tablicy.
Pilot do rzutnika, myszka, klawiatura i wskaźnik znajdują się na stoliku
komputerowym.
Sala „Akwarium”
Wyposażenie sali:
- Komputer stacjonarny (Windows XP)
- Odbiornik TV SAT
- Magnetowid – odtwarzacz CD/DVD
- Rzutnik multimedialny
- Zestaw HiFi (odbiornik radiowy, magnetofon, odtwarzacz CD)
- Radiomagnetofon
- Tablice, ekran, rzutnik pisma, gniazda sieci LAN
- Zestaw głosników (typ 2.1).
Zasady korzystania:
Rezerwacja sali u pani Krystyny Gębickiej, p. 27 budynek 9, tel.: 3141.
Klucz do sprzętu przenośnego (znajdującego się w pomieszczeniu „na lewo od
wejścia” w „Akwarium”) znajduje się u pani Agnieszki Duchnowskiej na portierni w
budynku administracyjnym, tel.: 3105.
Pilot do rzutnika oraz wskaźnik do zdalnej projekcji znajdują się w pomieszczeniu
„na lewo od wejścia”.
Sala wykładowa SNS
Wyposażenie sali:
- Zestaw komputer i rzutnik multimedialny
- Rzutnik pisma
- Tablica, ekran
Zasady korzystania:
Rezerwacja sali u pani Krystyny Gębickiej, p. 27 budynek 9, tel.: 3141.
Klucz do sali wykładowej SNS znajduje się na oszklonej portierni w budynku 8-8a
ICHO przy łączniku z budynkiem ICHF.
Aula
Wyposażenie sali:
- Dwa niezależne tory prezentacji a w każdym rzutnik multimedialny (zamocowany
na stałe do sufitu)
- Zestaw mikrofonów bezprzewodowych i przewodowych.
- Komputer < system operacyjny Windows 7, Office 2007 >
- Wizualizer
- Magnetofon
- Kamera <w pomieszczeniu laboratoryjnym na zapleczu>
- Dwa zwijane ekrany
Jest możliwość podłączenia dodatkowych źródeł obrazu i dźwięku spełniających
parametry sygnałów systemu PAL lub VGA.
Zasady korzystania:
Korzystających ze sporzętu pracowników IChF i IChO obowiązują następujące zasady:
1. Rezerwacja sali u pani Krystyny Gębickiej, p. 27 budynek 9, tel. 3141.
2. W celu przygotowania systemu do pracy należy:
(a) pobrać zestaw kluczy i wpisać nazwisko użytkownika do zeszytu na portierni
w budynku nr 9 (administracyjnym)
(b) otworzyć nadstawkę oraz prawą część katedry, aby umożlić pełny dostęp do
toru wizji oraz ograniczony do toru fonii; do dyspozycji są trzy mikrofony:
jeden przewodowy na katedrze i dwa bezprzewodowe – „do ręki” i „do klapy”
(mikrofony są w szafie na zapleczu auli, tam również jest wizualizer)
(c) włączyć główne zasilanie, mikrofony i odpowiedni kanał wizji.
Mikrofony znajdują się w szafie na zapleczu, klawiatura, mysz oraz wskaźnik do
zdalnej prezentacji obok komputera.
Tylko osoby zgłoszone do Dyrekcji przez Kierowników Zakładów (zarówno IChF jak
i IChO – lista imienna) są uprawnione, po wpisaniu do zeszytu na portierni w
budynku nr 9 (administracyjnym), pobrać klucze do pełnego systemu nagłośnienia i
prezentacji obrazu.
Szczegółowa instrukcja obsługi systemu dostępna jest zarówno w formie
elektronicznej, na stronach internetowych Instytutu, oraz wydrukowanej - na
zapleczu auli.
Użytkownicy spoza IChF i IChO mogą korzystać z wyposażenia technicznego auli na
zasadach uzgodnionych każdorazowo z Dyrekcją Instytutu.
Uprasza się wszystkich użytkowników sprzętu audio-wizualnego do przestrzegania
zasad korzystania i eksploatowania, a w przypadku zauważenia jakichkolwiek
nieprawidłowości, zgłaszania uwag do Sekcji Elektroniki, p. 50 budynek 3, tel.: 3372.
Po zakończonej prezentacji bezwzględnie należy:
- usunąć z pamięci komputera własne programy,
- użyty sprzęt (mikrofony, klawiaturę, mysz, wskaźnik) pozostawić w wyznaczonych
miejscach, np. w auli – mikrofony w szafie na zapleczu, a pozostały sprzęt obok
komputera.
Pracownicy Sekcji Elektroniki mogą udzielić pomocy technicznej przy prezentacji,
po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby na dzień przed prelekcją.
W przypadku konieczności użycia dodatkowego oprogramowania, imienne
uzasadnione zapotrzebowanie, w formie pisemnej, należy składać do Sekcji
Elektroniki (w postaci zbiorczej będzie przekazywane do Dyrekcji) lub do
administratora sieci komputerowej mgr inż. Rafała Gąsiorowskiego.
Osoby po raz pierwszy korzystające ze sprzętu w auli zobowiązane są do
dokładnego zapoznania się z instrukcją obsługi. Zachęcamy też do korzystania z
pomocy pracowników Sekcji Elektroniki.
Ostatnia aktualizacja 27. 10. 2011 r.

Podobne dokumenty