dr inż

Komentarze

Transkrypt

dr inż
Opiekun pracy (imię nazwisko tytuł
L.p.
lub stopień naukowy)
1.
dr inż. Paweł Dymora
2.
dr inż. Paweł Dymora
3.
dr inż. Paweł Dymora
4.
dr inż. Paweł Dymora
5.
dr inż. Paweł Dymora
Temat
cel i zakres pracy (do 6 wierszy)
Administracja RDBMS Oracle 11g R2. Celem pracy jest omówienie
właściwości RDBMS Oracle 11g oraz opracowanie podstawowych
schematów administracyjnych w formie instrukcji laboratoryjnych.
Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz skrypty
Oracle Werhouse Builder 10g – implementacja OLAP. Celem pracy
jest omówienie: analityki biznesowej, zastosowanie narzędzi BI, hurtownie
danych, OLAP oraz praktyczna implementacja hurtowni danych wraz ze
studium przypadku. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz
aplikacja/symulacja.
Analiza wydajnościowa klastra bazodanowego w oparciu o Oracle
11g Grid Infrastructure. Celem pracy jest w oparciu o dostępne
zasoby sprzętowe i programowe zbudowanie, skonfigurowanie,
uruchomienie i przeprowadzenie szeregu testów wydajnościowych
środowiska Grid Computing. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją
oraz aplikacja/symulacja.
Oracle Business Intelligence jako analityczny system wspomagania
decyzji. Celem pracy jest omówienie: analityki biznesowej, m.in.
zastosowanie narzędzi BI do zarządzania procesami biznesowymi i
strategią firmy, zarządzania informacjami strategicznymi, hurtownie danych,
OLAP oraz praktyczna implementacja hurtowni danych wraz ze studium
przypadku. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz aplikacja/baza
danych/symulacja.
Wizualizacja danych przestrzennych w oparciu o Oracle Spatial.
Celem pracy jest omówienie właściwości środowiska Oracle Spacial 11g,
właściwości danych przestrzennych oraz zaprojektowanie i praktyczna
realizacja aplikacji do wizualizacji tych danych w oparciu o Java. Forma:
dokumentacja wraz z prezentacją oraz aplikacja/baza danych/symulacja.
Symbol kierunku
i specjalności –
rodzaj pracy
EF-DI, EF-ZI, EF-DU
EF-DI, EF-ZI, EF-DU
EF-DI, EF-ZI, EF-DU
EF-DI, EF-ZI, EF-DU
EF-DI, EF-ZI, EF-DU
6.
7.
dr inż. Paweł Dymora
Oracle Spatial Map Builder. Celem pracy jest omówienie właściwości
środowiska Oracle Spacial 11g, właściwości danych przestrzennych i
geograficznych oraz zaprojektowanie i praktyczna realizacja aplikacji do
wizualizacji tych danych w oparciu o środowisko Map Builder i SQLDeveloper z
rozszerzeniami. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz aplikacja/baza
danych/symulacja.
dr inż. Paweł Dymora
Zastosowanie metod GIS dla potrzeb archiwizacji danych i modelowania
procesów hydrologicznych. Celem pracy jest omówienie właściwości
środowiska Oracle Spatial 11g, właściwości danych przestrzennych oraz
zaprojektowanie i praktyczna realizacja aplikacji prezentacji danych
hydrologicznych z wykorzystaniem metod GIS w środowisku JDeveloper.
Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz aplikacja/baza
danych/symulacja.
8.
dr inż. Paweł Dymora
9.
dr inż. Paweł Dymora
10.
dr inż. Paweł Dymora
11.
dr inż. Paweł Dymora
Wdrażanie systemu jakości ISO systemów informatycznych.
Celem pracy jest omówienie zagadnienia certyfikacji jednostek
organizacyjnych o profilu informatycznym oraz przeprowadzenie
symulacji procesu certyfikacyjnego na przykładzie rzeczywistej lub
modelowej jednostki. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją.
Optymalizacja zapytań SQL w środowisku Oracle. Celem pracy jest
omówienie mechanizmów optymalizacji SQL oraz opracowanie zestawu
instrukcji laboratoryjnych prezentujących temat. Forma: dokumentacja
wraz z prezentacją oraz zestaw skryptów.
Składowanie i przetwarzanie multimedialnych danych w Oracle
11g. Celem pracy jest omówienie mechanizmów obsługi danych
multimedialnych w Oracle oraz opracowanie zestawu instrukcji
laboratoryjnych prezentujących temat. Forma: dokumentacja wraz z
prezentacją oraz zestaw skryptów.
Składowanie i przetwarzanie danych XML w Oracle 11g. Celem
pracy jest omówienie mechanizmów obsługi danych XML w Oracle oraz
opracowanie zestawu instrukcji laboratoryjnych prezentujących temat.
Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz zestaw skryptów.
EF-DI, EF-ZI, EF-DU
EF-DI, EF-ZI, EF-DU
EF-DI, EF-ZI, EF-DU
EF-DI, EF-ZI, EF-DU
EF-DI, EF-ZI, EF-DU
EF-DI, EF-ZI, EF-DU
12..
dr inż. Paweł Dymora
Komunikacja w bezprzewodowych sieciach sensorowych. Celem
pracy jest omówienie standardów komunikacyjnych w sieciach
sensorowych oraz opracowanie i praktyczna realizacja modeli
symulacyjnych w środowisku OMNET++. Forma: dokumentacja wraz z
prezentacją oraz aplikacja/symulacja.
EF-DI, EF-ZI, EF-DU