SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK

Komentarze

Transkrypt

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK
TYTUŁ/NAZWA
„Dobrej praktyki”
NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI
WIECZORY POETYCKIE W SZKOLE
Szkoła Podstawowa im. 5 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego
w Trzebieszowie
ADRES SZKOŁY/PLACÓWKI
Trzebieszów Drugi 94, 21-404 Trzebieszów
TELEFON
25-796 06 89
FAKS
25- 796 06 89
E-MAIL
[email protected]
STRONA INTERNETOWA
www.sptrzebieszow.szkolnastrona.pl
DYREKTOR SZKOŁY
ZGŁASZAJĄCY PRZYKŁAD
Jadwiga Galińska
„Dobrej praktyki”
OSOBA UPOWAŻNIONA
DO KONTAKTU
(imię, nazwisko, telefon, e-mail)
Hanna Poręba,
502 202 991,
e-mail; [email protected]
OPIS DOBREJ PRAKTYKI
WIECZORY POEZJI
Tradycją Szkoły Podstawowej w Trzebieszowie stało się organizowanie
OPIS DOBREJ PRAKTYKI
wieczorów poetyckich.( od 2003r. ) Jest to impreza, środowiskowa, na
(opis przesłanek, problemów,
którą zapraszani są Rodzice uczniów oraz mieszkańcy miejscowości
potrzeb, które zainspirowały
z obwodu szkoły. Uczniowie przygotowują zaproszenia, które wręczają
realizację projektu, a także krótka rodzicom, sąsiadom osobom zaprzyjaźnionym ze szkołą. Zaproszenie
charakterystyka podjętego
dociera również za pośrednictwem Radia Podlasie. Nauczyciel polonista
działania)
opracowuje autorski scenariusz wieczoru poetyckiego wraz z oprawą
muzyczną.
recytację,
Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela przygotowują
scenki
inspirowane
twórczością
tematycznie
związane
z tematem wieczoru oraz stosowną scenografię. Tematyka wieczorów
poetyckich, każdego roku jest inna- przykłady:
REZULTATY/KORZYŚCI
PROBLEMY I PRZESZKODY
W REALIZACJ
RADY I WSKAZÓWKI
• Wieczór poezji Juliana Tuwima ,
• ,, Był inny, w innym świecie””- rzecz o Konstancie Ildefonsie
Gałczyńskim
• Wieczór poezji wojennej
• ,,W okowach miłości ”• Wieczór poetycki poświęcony Agnieszce Osieckiej
• Wieczór poetycki poświęcony twórczości ks. Jana Twardowskiego
„Śpieszmy się kochać ludzi”
• Wieczór poezji Marii Konopnickiej ,
• Wieczór poetycki poświęcony Czesławowi Miłoszowi w 100
rocznicę urodzin- ,,O tak, nie cały zginę...”
Szkoła wzbogaca i uatrakcyjnia ofertę edukacyjną dla swoich uczniów.
Rozbudzane są zainteresowania dzieci poezją poprzez udział
w przygotowaniu wieczoru poezji. Poznają bliżej sylwetki poetów, pisarzy
oraz ich twórczość. Przełamywana jest nieśmiałość i lęk dziecka przed
publicznymi wystąpieniami. Wieczorny poświęcone poezji służą
integracji, stanowią promocję szkoły w środowisku lokalnym.
Uczniowie chętnie uczestniczą w przygotowaniach. Występy publiczne
dają im wiele satysfakcji, przynoszą dumę ich bliskim.
INSTYTUCJE/ORGANIZACJE
WSPÓŁPRACUJĄCE w realizacji działania
ZAŁĄCZNIKI
(dodatkowe materiały
uzupełniające)
-