SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM

Komentarze

Transkrypt

SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM
GIMNAZJUM
SZKOŁA PODSTAWOWA
PONIEDZIAŁEK
I
II A
II B
IV
V
VI
I
II
III
1 zint.
zint.
zint.
zint.
1 j. polski
1
historia
1
w-f
1
j. niemiecki
1
j. polski
1
matematyka
2 zint.
zint.
zint.
zint.
2 matematyka 2
j. polski
2
historia
2
geografia
2
j. niemiecki
2
w-f
3 j. ang.
zint.
zint.
zint.
3 przyroda
3
j. polski
3
w-f
3
matematyka
3
j. niemiecki
4 zint.
j. ang.
zint.
religia
4 muzyka
4
w-f
j. ang. 3
(dz)/ (ch)
matematyka 4
przyroda
4
j. ang.
4
w-f
4
fizyka
5 zint.
zint.
j. ang.
zint.
5 w-f
5
religia
5
matematyka
5
fizyka
5
j. angielski
5
zaj. kom.
6
6
w-f ( ch)
6
religia
6
matematyka
6
zaj.
artystyczne
6
zaj.
artystyczne
godz. z wych
7
7
7
7
muzyka
7
7
7
religia
8
8
8
8
8
8
8
6
WTOREK
III
1 zint.
zint.
zint.
zint.
1 j. angielski
1
j. polski
1
j. angielski
1
religia
1
biologia
1
matematyka
2 zint.
zint.
zint.
zint.
2 matematyka 2
j. polski
2
j. angielski
2
j. angielski
2
j. polski
2
chemia
3 zint.
religia
j. ang.
zint.
3 historia
3
w-f
(ch)/
3
j. polski
3
chemia
3
j. polski
3
matematyka
4 religia
zint.
zint.
j. ang.
4 j. polski
4
j.
ang(
dz)
matematyka
4
w-f
4
j.polski
4
matematyka
4
j. angielski
5 j. ang
zint.
zint.
5 religia
5
przyroda
5
matematyka
5
j. polski
5
j. angielski
5
w-f
6
6 w-f
6
6
przyroda
6
matematyka
6
religia
6
j. polski
7
7
7
7
7
godz. z wych
7
wos
7
historia
8
8
8
8
8
8
8
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
1 zint.
zint.
zint.
zint.
1 matematyka 1
2 zint.
zint.
zint.
zint.
2 plastyka
2
3 zint.
zint.
zint.
zint.
3 j.polski
4 zint.
zint.
zint.
w-f
1
j. polski
1
j. niemiecki
1
geografia
1
j. angielski
2
j. polski
2
w-f
2
j. niemiecki
2
geografia
3
zaj.
kom
p.
(dz)
j. ang zaj.
( dz) kom.
( ch)
matematyka
3
j. angielski
3
j. angielski
3
matematyka
3
j. niemiecki
4 j. polski
4
muzyka
4
w-f
4
fizyka
4
informatyka
4
j. polski
rewali.
5 w-f
5
technika
5
technika
5
informatyka
5
w-f
5
j. polski
6
6
6
religia
6
zaj. komp.
6
j. polski
6
j. polski
6
w-f
7
7
7
w-f (dz)
7
zajęcia
komp.
7
historia
7
7
religia
8
8
8
8
8
5
religia
w-f
( ch)
8
8
1 zint.
zint.
zint.
zint.
1 j. angielski
1
matematyka
1
j. polski
1
religia
1
matematyka
1
j. polski
2 zint.
zint.
zint.
zint.
2 w-f
2
j. polski
2
przyroda
2
biologia
2
historia
2
matematyka
3 religia
zint.
zint.
zint.
3 j. polski
3
matematyka
3
w-f
3
fizyka
3
biologia
4 zint.
zint.
zint.
w-f
4 religia
4
w-f
j. ang. 3
( dz) (ch)
przyroda
4
historia
4
matematyka
4
chemia
4
w-f
zaj.kom.
5 przyroda
5
godz. z wych. 5
matematyka
5
chemia
5
w-f
5
technika
plastyka
j. ang
6
wdż
6
biologia
6
wos
wdż
7
5 zint.
6
6 matematyka 6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
1 zint.
zint.
zint.
zint.
1 j. angielski
1
j. polski
1
matematyka
1
geografia
1
j. polski
1
2 zint.
zint.
zint.
zint.
2 przyroda
2
j. polski
2
religia
2
j. polski
2
technika
2
historia
3 zint.
zint.
religia
j.ang.
3 technika
3
w-f
(ch)
j. polski
3
muzyka
3
historia
3
plastyka
j. ang 3
( dz)
4 zint.
j.ang.
5
religia
zint.
religia
4 godz. z
wych
5 zaj. komp.
4
6
7
w-f
Ważny od ………………….
Czas trwania lekcji :
1. 8:00 – 8:45
2. 8:50 – 9:35
3. 9:40 – 10:25
4. 10:45 – 11:30
5. 11:35 – 12:20
6. 12:25 – 13:10
7. 13:15 – 14:00
8. 14:05 – 14:50
plastyka
4
historia
4
w-f
4
geografia
5
w-f
j. ang 4
(dz)
( ch)
przyroda
5
godz. z wych.
5
w-f
5
j. angielski
5
j. polski
6
6
wdż
6
w-f
6
matematyka
6
godz. z wych. 6
j. polski
7
7
7
wdż
7
7
religia
j. angielski
7
ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU SZKOLNEGO
LINIA: WARPUNY- ZYNDAKI- SURMÓWKA- GIZEWO- BURSZEWO- SZYMANOWO- WARPUNY
GODZINY PRZYWOZU
6:50
6:52
6:54
7:56
7:05
0
1,5
2,5
3,5
6,5
8
7:05
7:10
7:12
7:16
7:18
7:23
KM
7:23
7:30
7:32
7:39
7:39
7:46
7:48
9
12
13,5
16
21
22,5
26,5
31
32
PRZYSTANEK
CHOSZCZEWO KOLONIA
SURMÓWKA KOL.
SURMÓWKA
ZYNDAKI KOLONIA
ZYNDAKI/ WARPUNY - SZKOŁA
ZYNDAKI KOL. ( KIERUNEK –
MRĄGOWO)
GĄZWA
GIZEWO
ZYNDAKI KOL. ( koło państwa ZYSK)
ZYNDAKI/ WARPUNY - SZKOŁA
BURSZEWO KOL.
BURSZEWO
ZYNDAKI/WARPUNY
SZYMANOWO
WARPUNY KOL.
GODZINY ODWOZU
13:25
13:23
13:21
13:19
14:35
14:33
14:31
14:29
15:45
15:43
15:41
15:39
13:14
14:24
15:34
13:12
13:08
13:03
14:22
14:18
14:13
15:32
15:28
15:23
12:55
12:54
14:05
14:04
15:15
15:14
12:44
12:42
13:54
13:52
15:04
15:02
7:53
35,5
ZYNDAKI/WARPUNY- SZKOŁA
12:35
13:45
14:55

Podobne dokumenty