Ile kosztują radni w gminie Świercze?

Komentarze

Transkrypt

Ile kosztują radni w gminie Świercze?
Pultusk24
Ile kosztują radni w gminie Świercze?
Od kilku tygodni informujemy Czytelników ile nas – podatników kosztują radni z poszczególnych gmin. Tym
razem przyjrzymy się dietom radnych z gminy Świercze.
2010 rok
I sesja Rady Gminy – 02.12.2010 r.
Obecni: przewodniczący rady + 13 radnych, tj.
13 x 171,21 zł (tj. 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę) = 2225,73 zł bez przewodniczącego rady, gdyż
otrzymuje on stałe uposażenie w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1145,79 zł
II sesja Rady Gminy 6.12.2010 r.
Obecni przewodniczący rady + 14 radnych tj.
14 x 171,21 zł (tj. 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę) = 2396,94 zł bez przewodniczącego rady, gdyż
otrzymuje on stałe uposażenie w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1185,30 zł miesięcznie
2011 rok
III sesja Rady Gminy – 20.01.2011 r.
Obecni: przewodniczący rady + 14 radnych tj.
14 x 180,18 zł (tj. 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę) = 2522,52 zł bez przewodniczącego rady, gdyż
otrzymuje on stałe uposażenie w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1247,40 zł miesięcznie
IV sesja Rady Gminy – 10.02.2011 r.
Obecni: przewodniczący rady + 14 radnych tj.
14 x 180,18 zł (tj. 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę) = 2522,52 zł bez przewodniczącego rady, gdyż
otrzymuje on stałe uposażenie w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1247,40 zł miesięcznie.
V sesja Rady Gminy – 31.03.2011 r.
Obecni: przewodniczący rady + 14 radnych tj.
14 x 180,18 zł (tj. 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę) = 2522,52 zł bez przewodniczącego rady, gdyż
otrzymuje on stałe uposażenie w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1247,40 zł miesięcznie.
VI sesja Rady Gminy – 19.05.2011 r.
Obecni: przewodniczący rady + 14 radnych tj.
14 x 180,18 zł (tj. 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę) = 2522,52 zł bez przewodniczącego rady, gdyż
strona 1 / 10
Pultusk24
Ile kosztują radni w gminie Świercze?
otrzymuje on stałe uposażenie w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1247,40 zł miesięcznie.
VII sesja Rady Gminy – 31.05.2011 r.
Obecni: przewodniczący rady + 14 radnych tj.
13 x 180,18 zł (tj. 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę) = 2342,34 zł
bez przewodniczącego rady, gdyż otrzymuje on stałe uposażenie w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia za
pracę tj. 1247,40 zł miesięcznie.
VIII sesja Rady Gminy – 27.06.2011 r.
Obecni: przewodniczący rady + 14 radnych tj.
14 x 180,18 zł (tj. 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę) = 2522,52 zł bez przewodniczącego rady, gdyż
otrzymuje on stałe uposażenie w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1247,40 zł miesięcznie.
IX sesja Rady Gminy – 31.08.2011 r.
Obecni: przewodniczący rady + 14 radnych tj.
14 x 180,18 zł (tj. 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę) = 2522,52 zł bez przewodniczącego rady, gdyż
otrzymuje on stałe uposażenie w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1247,40 zł miesięcznie.
X sesja Rady Gminy – 27.10.2011 r.
Obecni: przewodniczący rady + 14 radnych tj.
14 x 180,18 zł (tj. 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę) = 2522,52 zł bez przewodniczącego rady, gdyż
otrzymuje on stałe uposażenie w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1247,40 zł miesięcznie.
XI sesja Rady Gminy – 24.11.2011 r.
Obecni: przewodniczący rady + 14 radnych tj.
14 x 180,18 zł (tj. 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę) = 2522,52 zł bez przewodniczącego rady, gdyż
otrzymuje on stałe uposażenie w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1247,40 zł miesięcznie.
XII sesja Rady Gminy – 29.12.2011 r.
Obecni: przewodniczący rady + 14 radnych tj.
14 x 180,18 zł (tj. 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę) = 2522,52 zł bez przewodniczącego rady, gdyż
otrzymuje on stałe uposażenie w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1247,40 zł miesięcznie.
Podczas tej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla przewodniczącego
Rady Gminy, radnych i przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej w wyniku której radni
przyznali sobie dietę w wysokości 180 zł, dietę przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 1250 zł miesięcznie.
2012 rok
strona 2 / 10
Pultusk24
Ile kosztują radni w gminie Świercze?
XIII sesja Rady Gminy - 18.01.2012 r.
Obecni: przewodniczący rady + 13 radnych tj.
13 x 180 zł = 2340,00 zł bez przewodniczącego, gdyż otrzymuje on stałe uposażenie w wysokości 1250,00 zł
miesięcznie.
XIV sesja Rady Gminy – 30.01.2012 r.
Obecni: przewodniczący rady + 14 radnych tj.
14 x 180 zł = 2520,00 zł bez przewodniczącego rady, gdyż otrzymuje on stałe uposażenie w wysokości 1250,00 zł
miesięcznie.
Koszt wypłaconych radnym diet za udział w posiedzeniach Rady Gminy:
Rok 2010
– 4622,67 zł + 1145,79zł (dieta przewodniczącego rady)=5.768,46 zł
Rok 2011
– 25045,02 zł + 14968,80 zł (dieta przewodniczącego rady)=40.013,82 zł
Rok 2012 ( do dnia 15 lutego)
–4860,00 zł = 1250 zł (dieta przewodniczącego rady) = 6.110,00 zł
Komisje stałe Rady Gminy
Komisja Przestrzegania Prawa Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska
2010 rok – nie odbyły się posiedzenia komisji
2011 rok
1. 11.01.2011 r. – wszyscy obecni ( 6 x 180,18 zł = 1081,08 zł)
2. 08.02.2011 r. – wspólne posiedzenie stałych komisji (wszyscy obecni) ( 6 x 180,18 zł = 1081,08 zł)
3. 24.02.2011 r. – posiedzenie zgodne z planem pracy (wszyscy obecni) ( 6 x 180,18 zł = 1081,08 zł)
4. 23.03.2011 r. – wszyscy obecni( 6 x 180,18 zł = 1081,08 zł)
5. 12.04.2011 r. – posiedzenie zgodne z planem pracy (wszyscy obecni) ( 6 x 180,18 zł = 1081,08 zł)
6. 13.05.2011 – wszyscy obecni ( 6 x 180,18zł = 1081,08zł)
7. 21.06.2011 r. – wspólne posiedzenie stałych komisji (wszyscy obecni) ( 6 x 180,18 zł = 1081,08 zł)
8. 25.08.2011 r. – wszyscy obecni ( 6 x 180,18 zł = 1081,08 zł)
strona 3 / 10
Pultusk24
Ile kosztują radni w gminie Świercze?
9. 15.09.2011 r. – posiedzenie zgodne z planem pracy (wszyscy obecni) ( 6 x 180,18 zł = 1081,08 zł)
10. 19.10.2011 r. – wspólne posiedzenie stałych komisji (wszyscy obecni) ( 6 x 180,18 zł = 1081,08 zł)
11.17.11.2011 r. – wspólne posiedzenie stałych komisji (wszyscy obecni) ( 6 x 180,18 zł = 1081,08 zł)
12. 15.12.2011 r. – wspólne posiedzenie stałych komisji (wszyscy obecni) ( 6 x 180,18 zł = 1081,08 zł)
Razem w 2011 roku – 11.891,88 zł
2012 rok
1. 30.01.2012 r. – wspólne posiedzenie stałych komisji (wszyscy obecni) bez diety.
Komisja Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:
2010 rok – nie odbyły się posiedzenia komisji
2011 rok
1. 10.01.2011 r.– wszyscy obecni (7 x 180.18 = 1261,26zł)
2. 08.02.2011 r. – wspólne posiedzenie stałych komisji (wszyscy obecni) (7 x 180.18 zł = 1261,26 zł)
3. 25.03.2011 r. – wszyscy obecni (7 x 180.18 zł = 1261,26 zł)
4. 10.05.2011 r. – wszyscy obecni (7 x 180.18 zł = 1261,26 zł)
5. 21.06.2011 r. – wspólne posiedzenie stałych Komisji (wszyscy obecni) (7 x 180.18 = 1261,26 zł)
6. 23.08.2011 r. – wszyscy obecni (7 x 180.18 zł= 1261,26 zł)
7. 19.10.2011 r. – wspólne posiedzenie stałych komisji (wszyscy obecni) (7 x 180.18 zł = 1261,26 zł)
8. 17.11.2011 r. – wspólne posiedzenie stałych komisji (wszyscy obecni) (7 x 180.18 zł = 1261,26 zł)
9. 15.12.2011 r. – wspólne posiedzenie stałych komisji (wszyscy obecni) (7 x 180.18 zł = 1261,26 zł)
Razem w 2011 roku – 11.351,34 zł
2012 rok
1. 30.01.2012 r. – wspólne posiedzenie stałych komisji (obecnych 9 osób bez diety)
Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych:
2010 rok – nie odbyły się posiedzenia komisji
2011 rok
1. 12.01.2011 r. – wszyscy obecni (10 x 180,18 zł = 1801,80 zł)
strona 4 / 10
Pultusk24
Ile kosztują radni w gminie Świercze?
2. 08.02.2011 r. – wspólne posiedzenie stałych komisji (wszyscy obecni) (10 x 180,18 zł = 1801,80 zł)
3. 16.02.2011 r. – posiedzenie zgodne z planem pracy (wszyscy obecni) (10 x 180,18 zł = 1801,80 zł)
4. 24.03.2011 r. – wszyscy obecni (10 x 180,18 zł = 1801,80 zł)
5. 12.05.2011 r. – wszyscy obecni (10 x 180,18 zł = 1801,80 zł)
6. 21.06.2011 r. – wspólne posiedzenie stałych komisji (wszyscy obecni) (10 x 180,18 zł = 1801,80 zł)
7. 26.08.2011 r. – obecnych 9 członków Komisji ( 9 x 180,18 zł = 1621,62 zł )
8. 19.10.2011 r. – wspólne posiedzenie stałych komisji (wszyscy obecni) (10 x 180,18 zł = 1801,80 zł)
9. 17.11.2011 r. – wspólne posiedzenie stałych komisji (wszyscy obecni) (10 x 180,18 zł = 1801,80 zł)
10. 15.12.2011 r. – wspólne posiedzenie stałych komisji (wszyscy obecni) (10 x 180,18 zł = 1801,80 zł)
Razem w 2011 roku – 18.018,00 zł
2012 rok
1. 30.01.2012 r. – wspólne posiedzenie stałych komisji (obecnych 9 osób bez diety)
Komisja Rewizyjna:
2010 rok – nie odbyły się posiedzenia komisji
2011 rok
1. 13.01.2011 r. – wszyscy obecni (5 x 180,18 zł = 900,90 zł)
2. 08.02.2011 r. – wspólne posiedzenie stałych komisji (wszyscy obecni) (5 x 180,18 zł = 900,90 zł)
3. 17.03.2011 r. – posiedzenie kontrolne (wszyscy obecni) (5 x 180,18 zł = 900,90 zł)
4. 28.03.2011 r. – wszyscy obecni (5 x 180,18 zł = 900,90 zł)
5. 14.04.2011 r. – wszyscy obecni (5 x 180,18 zł = 900,90 zł)
6. 21.04.2011 r. – obecnych 4 członków (4 x 180,18 zł = 720,72 zł)
7. 11.05.2011 r. – wszyscy obecni (5 x 180,18zł = 900,90 zł)
8. 25.05.2011 r. – posiedzenie kontrolne (wszyscy obecni) (5 x 180,18 zł = 900,90 zł)
9. 21.06.2011 r. – wspólne posiedzenie stałych komisji (wszyscy obecni) (5 x 180,18 zł = 900,90 zł)
10.22.08.2011 r. – wszyscy obecni (5 x 180,18 zł = 900,90 zł)
11. 06.10.2011 r.– posiedzenie kontrolne (wszyscy obecni) (5 x 180,18 zł = 900,90 zł)
strona 5 / 10
Pultusk24
Ile kosztują radni w gminie Świercze?
12. 19.10.2011 r.– wspólne posiedzenie stałych komisji (wszyscy obecni) (5 x 180,18 zł = 900,90 zł)
13. 17.11.2011 r. – wspólne posiedzenie stałych komisji (wszyscy obecni) (5 x 180,18 zł = 900,90 zł)
14. 15.12.2011 r. – wspólne posiedzenie stałych komisji (wszyscy obecni) (5 x 180,18 zł = 900,90 zł)
Razem w 2011 roku – 12.434,42 zł
2012 rok
1. 30.01.2012 r. – wspólne posiedzenie stałych komisji (obecnych 4 członków komisji ) bez diet.
Przewodniczący Rady Gminy Świercze – Wiesław Kęsicki, przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa,
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska – Jerzy Dębski, przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego – Marzena Węgrocka, przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw
Społecznych – Małgorzata Chełstowska, przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Hanna Kalinowska.
Imienny wykaz radnych Rady Gminy Świercze i wysokość wypłaconych im diet /dane w złotych/
Lp.
Nazwisko i imię
2010 rok
2011 rok
2012 r.
(do
dnia 15 lutego)
1.
Adamiak Wiesław
342,42
5045,04
360,00
2.
Chełstowska Małgorzata
180,18
4684,68
strona 6 / 10
Pultusk24
Ile kosztują radni w gminie Świercze?
360,00
3.
Dębski Jerzy
342,42
4684,68
360,00
4.
Dudek Remigiusz
342,42
4684,68
360,00
5.
Cygańska Anna
342,42
4144,14
360,00
6.
Flont Ryszard
342,42
5045,04
360,00
7.
Kalinowska Hanna
strona 7 / 10
Pultusk24
Ile kosztują radni w gminie Świercze?
342,42
5045,04
360,00
8.
Kutner Julian
342,42
4144,14
360,00
9.
Kęsicki Wiesław
1145,79
14968,80
1250,00
10.
Olszewska Jadwiga
342,42
4864,86
360,00
11.
Ostrzyniewski Leszek
342,42
4504,50
360,00
strona 8 / 10
Pultusk24
Ile kosztują radni w gminie Świercze?
12.
Sionek Zdzisław
342,42
4504,50
360,00
13.
Siemborski Dariusz
342,42
4864,86
360,00
14.
Węgrocka Marzena
342,42
3963,96
180,00
15.
Wiernicka Małgorzata
342,42
4684,68
360,00
5777,43 zł 79473,24 zł 6110,00 zł
Diety radnego Juliana Kutnera w okresie od dnia 27 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. zgodnie ze zleceniem
strona 9 / 10
Pultusk24
Ile kosztują radni w gminie Świercze?
radnego, przekazywane były na konto Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie i Publicznej Szkoły
Podstawowej w Świerczach.
Natomiast od 1 stycznia 2012 roku do odwołania przekazywane są, zgodnie ze zleceniem radnego Juliana Kutnera, na
konto Fundacji „Bezpieczeństwo i Rozwój”, w której pełni funkcję prezesa.
KOMENTARZ
Bardzo dziękuję Panu Adamowi Misiewiczowi wójtowi gminy Świercze za nadesłanie, na mój wniosek, wykazu sesji
i posiedzeń komisji oraz wysokości diet wypłaconych radnym.
Zbigniew Tołłoczko
strona 10 / 10