Sprawozdanie z udziału w projekcie Włącz się! Młodzi i

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie z udziału w projekcie Włącz się! Młodzi i
Sprawozdanie z udziału w projekcie Włącz się! Młodzi i Media 2013/2014
I.
Dane szkoły
Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Szkolna 1
44-300 Wodzisław Śląski
II.
Informacje o projekcie
Tytuł: Zespół Szkół Ekonomicznych – Życie kulturalne
Trzy sekcje: koło multimedialne, teatr szkolny i dziennikarze

Nauczyciele biorący udział w projekcie:
Izabela Banajska
Kornela Granacka – Trzaska
Ewa Tanenberg - Zając

Uczniowie biorący udział w projekcie:
Uczniowie działający w kole multimedialnym, teatrze szkolnym i kole dziennikarskim:
Weronika Morawiec, Marta Jordan, Krystyna Kasprzak, Wioleta Soborak, Daria Smyczek, Agata
Jaświn, Karolina Krakowczyk, Justyna Wacławczyk, Piotr Stokłosa, Mateusz Dudek, Daria Rduch,
Justyna Sokół, Dominika Majdowska, Anna Młyńczyk, Szymon Szyszło.
III.
Działania w ramach projektu
Wrzesień 2013r. – przystąpienie do projektu, rekrutacja uczniów, pierwsze spotkania - określenie
celów i zadań do realizacji.
Października 2013r. – założenie bloga – Zespół Szkół Ekonomicznych Wodzisław Śląski – Życie
kulturalne http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/
1
28 październik 2013r. – Koło multimedialne zorganizowało otwarte,
Spotkanie z Kulturą pt.: „Hiszpania O’le!”.

http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_
content&view=article&id=1143:hiszpania-ole-spotkanie-zkultur&catid=71:kolo-multimedialne&Itemid=67
5 grudnia 2013r. – Udział w Wirtualnym Festiwalu „Młodzi i media”. Quiz dostarczył oprócz
przydatnej wiedzy wiele rozrywki i zabawy.

http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2013/12/05/wirtualny-festiwal-mlodzi-i-media/
10 grudnia 2013r. – Koło multimedialne zorganizowało otwarte
Spotkanie z kulturą dotyczące tradycji Świąt Bożego Narodzenia
pt.: „Gwiazdki czar”

http://ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_joom
gallery&func=viewcategory&catid=546&Itemid=33

http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2013/12/12/spotkaniez-tradycjami-swiat-bozego-narodzenia/
Październik – grudzień 2013r. – Grupa teatralna pracowała nad
spektaklem muzycznym pt.: „Anioły do mnie wysyłaj…” Spektakl
został zaprezentowany podczas spotkania opłatkowego dla
Dyrektorów Szkół Powiatu Wodzisławskiego i Pracowników
Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego oraz na forum szkoły
podczas akademii bożonarodzeniowej.
2

http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2014/01/

http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12
28:anioy-do-mnie-wysyaj&catid=31:warsztaty-teatralne&Itemid=27

http://www.youtube.com/watch?v=Zt7Ct5A2Gds

http://www.youtube.com/watch?v=6uzgnrsgh04

http://www.youtube.com/watch?v=wTiElls2T6w

http://www.youtube.com/watch?v=iUAjVQqBjN8

http://www.youtube.com/watch?v=8bXZkzXwI8g
Listopad 2013r.– luty 2014r. - Udział nauczycieli – bibliotekarzy: Izabeli Banajskiej i Korneli
Granackiej – Trzaska w kursie internetowym „Włącz się! Młodzi i media”.
11 luty 2014r. - Dzień Bezpiecznego Internetu w bibliotece
szkolnej pod hasłem: „Razem tworzymy lepszy Internet”.
Problem bezpieczeństwa w Internecie stał się inspiracją do
przygotowania
i przeprowadzenia
przez
nauczycieli
–
bibliotekarzy: Kornelię Granacką – Trzaska i Izabelę Banajską
3
cyklu zajęć bibliotecznych. Punktem wyjścia w procesie planowania tych zajęć były informacje
uzyskane dzięki opracowaniu oraz przeprowadzeniu ankiety dotyczącej częstotliwości, sposobu
korzystania oraz świadomości bezpiecznego zachowania się w sieci.

http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2014/02/11/109/

http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/files/2014/02/OPRACOWANIE-ANKIETY-KORZYSTANIE-ZINTERNETU.pdf
20 i 26 marca 2014r. - Z okazji Dnia Świętego Patryka
w bibliotece szkolnej odbyły się warsztaty multimedialne
oraz spotkania z kulturą celtycką pt.: „Irlandia – szmaragdowa
wyspa”, które poprowadziła p. Izabela Banajska przy wsparciu
koła multimedialnego.

http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2014/03/

http://ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_joomgallery&func=viewcategory&catid
=607&Itemid=33
13 czerwca 2014r. – Biblioteka szkolna włączyła się w obchody
„Dnia Szkoły bez Przemocy”, którego celem jest integrowanie
uczniów i prezentowanie im,
pozytywnych
wzorców
poprzez aktywne działanie,
zachowań.
Młodzież
pod
opieką
nauczycieli – bibliotekarzy: Izabeli Banajskiej i Ewy Tanenberg –
Zając miała okazję zapoznać się z historią kina „Od Braci Lumière
do Anga Lee”. Natomiast p. Kornelia Granacka – Trzaska
w ramach Akademii Filmowej przygotowała dla uczniów zajęcia,
których motywem przewodnim była „Bezdomność – bez
stereotypów”.

http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2014/06/
4

http://ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1369:dziebez-przemocy-w-szkolnej-bibliotece&catid=1:aktualnoci&Itemid=31
Listopad 2013r. – Czerwiec 2014r. - Nauczyciele bibliotekarze przeprowadzili cykl lekcji
multimedialnych. Na zajęciach zostały poruszone zagadnienia dotyczące: funkcji mediów i zadań
jakie stawiamy mediom, wpływu mediówna rzeczywistość czy funkcjonowania młodych ludzi
w świecie mediów oraz bezpieczeństwa w sieci. Inspiracją do przeprowadzenia ćwiczeń z edukacji
medialnej były materiały pomocnicze udostępniane przez CEO.

http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2014/02/

http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1253:b
iblioteka-szkolna-w-programie-wcz-si-modzi-i-media&catid=79:20132014&Itemid=76
Czerwiec 2014r. – Podsumowanie pracy, wnioski, sprawozdanie.
5