baza organizacji pozarządowych współpracujących z

Komentarze

Transkrypt

baza organizacji pozarządowych współpracujących z
BAZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z GMINĄ MIEJSKĄ MIELEC
L.P.
NAZWA ORGANIZACJI
NR KRS/NR
EWIDENCYJN
Y
OSOBY UPRAWNIONE DO
REPREZENTOWANIA
ADRES
ADRES STRONY
INTERNETOWEJ
ADRES E-MAIL
TELEFON
STATUS
ORGANIZACJI
POŻYTKU
PUBLICZNEGO
TAK
DATA
PRZYZNANIA
STATUSU OPP
RODZAJ
STOWARZYSZENIA
1.
Stowarzyszenie Kulturalne
JARTE
0000215446
Kinga Bielec,
Justyna Pomykała - Berrached,
Jakub Michoński
39-300 Mielec,
ul. Dworcowa 10/13
www.jarte.org
[email protected]
601 050 954
2008-02-25
stowarzyszenie
zarejestrowane w
sądzie
2.
Chorągiew Podkarpacka
Związku Harcerstwa
Polskiego Hufiec Mielec
0000296261
Bartłomiej Maryniak,
Jerzy Zydroń
39-300 Mielec,
ul. Solskiego 1
www.mielec.zhp.pl
[email protected]
17/586 21 41
TAK
2008-01-02
stowarzyszenie
zarejestrowane w
sądzie
3.
Mielecki Klub Górski
"Carpatia"
0000034331
Jerzy Piotr Krakowski
39-300 Mielec,
ul. Hynka 8
www.carpatia.mielec.pl
[email protected]
505 729 181
NIE
4.
Stowarzyszenie „Godne
Życie dla Dzieci”
0000236847
Alicja Łabęcka
39-300 Mielec,
ul. Sienkiewicza 50/19
www.stowarzyszenie.mi
elec.pl
[email protected]
op.pl
501 573 687,
519 147 013
TAK
2012
stowarzyszenie
zarejestrowane w
sądzie
5.
Caritas Diecezji
Tarnowskiej
0000211791
ks. Ryszard Podstołowicz
33-100 Tarnów,
ul. Legionów 30,
www.caritas.diecezja.tar
now.pl
[email protected]
ow.pl
14/631 73 21
TAK
2004-06-30
fundacja
6.
Towarzystwo Pomocy im.
Św. Brata Alberta Koło w
Mielcu
0000069581
Grzegorz Lubieniecki,
Alicja Krogulec,
Władysław Wydro
39-300 Mielec,
ul. Sandomierska 19
[email protected]
17/586 22 52
TAK
1992
7.
Stowarzyszenie Piłki
Ręcznej Stal Mielec
000056259
39-300 Mielec,
ul. Solskiego 1
8.
Stowarzyszenie Dla Was
0000286073
9.
Towarzystwo
Gimnastyczne "SOKÓŁ"
0000022860
Grzegorz Maj,
Zygmunt Szklarz,
Paweł Wacławik,
Jakub Tokarz,
Roman Babula,
Krystian Zarzecki
Joanna Dul-Wolanin,
Zofia Radwańska,
Jerzy Chudzik,
Małgorzata Wałek,
Iwona Czachor
Józef Zaskalski,
Jerzy Kazana,
Zbigniew Magda
www.sprstal.mielec.pl
[email protected]
17/773 92 35
39-300 Mielec,
ul. Królowej Jadwigi 1
www.stowarzyszeniedla
was.republika.pl
stowarzyszeniedlawas
@gmail.com
17/586 29 16,
663637456
TAK
2008-10-31
39-300 Mielec,
ul. Warszawska 5
www.sokolsport.ptc.pl
www.karate.az.pl
[email protected]
607 803 299
NIE
10.
Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci Autystycznych i
Niepełnosprawnych "Sun
0000426269
Aneta Siembab,
Justyna Urbaniak,
Monika Krempa
39-300 Mielec,
ul. Botaniczna 4
www.sunrisemielec.pl
[email protected]
pl;
[email protected]
663 007 716;
509 720 025
stowarzyszenie
zarejestrowane w
sądzie
stowarzyszenie
zarejestrowane w
sądzie
stowarzyszenie
zarejestrowane w
sądzie
BAZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z GMINĄ MIEJSKĄ MIELEC
Rise"
11.
Fundacja Wspierania
Profilaktyki i Edukacji
Zdrowia "Źródełko"
0000320342
Anna Małek - Wiśniewska,
Ewa Sadowska – Kowalik,
Magdalena Wiśniewska - Rado
39-300 Mielec,
ul. Pułaskiego 2B/7A
www.fundacjazrodelko.pl
[email protected]
793 752 300
NIE
fundacja
12.
Mieleckie Stowarzyszenie
Chorych na Stwardnienie
Rozsiane
0000019619
Lesława Kania
39-300 Mielec, ul.
Biernackiego 4A
www.smmielec.pl
[email protected]
17/788 48 28,
609 367 455
TAK
stowarzyszenie
zarejestrowane w
sądzie
13.
Fundacja Klub Młodych
Liderów
0000574845
Sebastian Peret
39-300 Mielec,
ul. Mickiewicza 2/3
www.kmlmielec.pl
[email protected]
502 245 242
NIE
fundacja
14.
Mieleckie Stowarzyszenie
Modelarzy Lotniczych
0000047739
Edward Burek,
Piotr Nieckarz,
Adam Staszewski
39-300 Mielec,
ul. Dąbrówki 14A
[email protected]
501 812 896
NIE
stowarzyszenie
zarejestrowane w
sądzie
15.
Mielecki Klub Karate
SHINKYOKUSHIN SAIHA
7/03
Andrzej Wolski,
Elżbieta Wolak,
Justyna Żelasko
39-300 Mielec,
al. Ducha Świętego
38/14
[email protected]
il.com
600 114 964
NIE
stowarzyszenie
kultury fizycznej
16.
Klub Szachowy SDK –
Lotnik Mielec
9/05
Jan Milewicz,
Zenon Chojnicki
39-300 Mielec,
ul. Kusocińskiego 13 a
608 299 128
NIE
stowarzyszenie
kultury fizycznej
17.
Lekkoatletyczny Klub
Sportowy STAL MIELEC
0000334947
39-300 Mielec,
ul. Solskiego 1
17/788 50 07
TAK
18.
Akademia Piłkarska
PIŁKARSKIE NADZIEJE
Mielec
52
Jerzy Stasz,
Stanisław Zioło
Mirosława Jakubowska,
Mieczysław Pikor
Jacek Cyganowski,
Paweł Mrozik
[email protected]
.com
[email protected]
net.pl
[email protected]
[email protected]
rope.com
792 017 797
NIE
stowarzyszenie
kultury fizycznej
19.
Uczniowski Klub Sportowy
Szóstka przy Szkole
Podstawowej nr 6 w
Mielcu
Uczniowski Klub Sportowy
Szóstka przy Szkole
Podstawowej nr 11 w
Mielcu
FKS STAL MIELEc
60
Beata Cetnar,
Marzena Kulig
39-300 Mielec,
ul. Solskiego 1
[email protected]
pl
531 244 535
NIE
Klub fizyczny
12
Ireneusz Szumełda,
Jadwiga Gil
39-300 Mielec,
ul. Warneńczyka 2
17/582 53 08
TAK
0000151051
Bartłomiej Jaskot
39-300 Mielec,
ul. Solskiego 1
606 196 676
NIE
20.
21.
39-300 Mielec,
ul. Dąbrówki 8/12
www.saihamielec.pl
www.pilkarskienadzieje.
eu
www.apmielec.futbolow
o.pl
www.uksszostka.mielec.
pl
[email protected]
www.stalmielec.com
[email protected]
2011-11-30
2003-10-14
Klub sportowy
Klub fizyczny
Klub sportowy
BAZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z GMINĄ MIEJSKĄ MIELEC
22.
Międzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy IRYDA przy
Szkole Podstawowej nr 1
im. Władysława Szafera w
Mielcu
Mieleckie Towarzystwo
Muzyczne
21
Jarosław Nieć,
Ilona Drozdowska - Nieć
39-300 Mielec,
ul. Kilińskiego 37
0000010805
Franciszek Wyzga,
Piotr Wyzga
39-300 Mielec
ul. Kościuszki 10
24.
Towarzystwo Miłośników
Starówki Mieleckiej
0000586486
Grzegorz Styczeń
Bożena Graniczka
Agnieszka Dernoga
39-300 Mielec
ul. Kilińskiego 16
25.
Stowarzyszenie
„WSPIERAMY RODZINY”
0000599919
Joanna Boryczka-Szęszoł
Joanna Zacharska
Iwona Tomczyk
39-300 Mielec,
ul. Żeromskiego 21/5
26.
Klub Żeglarski Orkan w
Mielcu
0000002503
39-300 Mielec,
ul. Kossaka 6/4
27.
Mielecki Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Mielcu
0000407518
39-300 Mielec,
al. Niepodległości 7
28.
Związek Polskich
Spadochroniarzy XXXVI
Oddział w Mielcu
0000063922
Mariusz Wiącek
Wojciech Augustyn
Rafał Żak
Tomasz Foltman
Feliks Czop
Barbara Gadomska
Grażyna Bieniek
Renata Barnaś
Zbigniew Piskor
Bartosz Gracz
Marcin Hyjek
29.
Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Oddział Miejski w
Mielcu
0000278724
39-300 Mielec,
ul. Mickiewicza 51
30.
Aeroklub Mielecki im.
Braci Działowskich
0000198381
Grażyna Chamielec
Anna Sycha
Władysław Betlej
Jolanta Wolska
Paweł Świerczyński
31.
Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Diecezji
Tarnowskiej w Tarnowie
Oddział Parafia MBNP w
Mielcu
0000039250
Józef Stala
23.
[email protected]
606 458 416
NIE
Klub sportowy
www.orkiestra.mielec.pl
[email protected]
c.pl
737 469 455
NIE
Stowarzyszenie
zarejestrowane w
sądzie
www.tmsm.mielec.pl
[email protected]
ec.pl
698833997
NIE
Stowarzyszenie
zarejestrowane w
sądzie
[email protected]
[email protected]
884 710 900
NIE
Stowarzyszenie
zarejestrowane w
sądzie
www.orkan.mielec.pl
[email protected]
om
514 373 099
TAK
www.mutw.mielec.pl
[email protected]
696 626 524
NIE
Stowarzyszenie
zarejestrowane w
sądzie
[email protected]
660 770 641
NIE
stowarzyszenie
zarejestrowane w
sądzie
www.tpd.mielec.pl
[email protected]
pl
17 586 35 92
17 583 66 21
TAK
39-300 Mielec,
ul. Lotniskowa 14,
www.aeroklub.mielec.pl
[email protected]
c.pl
17 7887695
NIE
Zarząd Główny SRK DT
33-100 Tarnów
ul. Bema 14
Oddział SRK DT Parafia
MBNP 39-300 Mielec
ul. ks. Arczewskiego 5
www.srk.diecezja.tarno
w.pl
[email protected]
14 621 9567
17 586 2262
TAK
39-300 Mielec,
ul. Lachnita 14
2004-06-18
2007-04-17
2004
Stowarzyszenie
zarejestrowane w
sądzie
stowarzyszenie
zarejestrowane w
sądzie
Stowarzyszenie
zarejestrowane w
Krajowym Rejestrze
Sądowym - Rejestr
Stowarzyszeń
Stowarzyszenie
rejestrowe w sądzie
BAZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z GMINĄ MIEJSKĄ MIELEC
32.
Fundacja imienia Maćka
Wieczerzaka
0000612928
Aleksandra Wieczerzak,
Alicja Stankiewicz,
Gustaw Wdowiarz
39-300 Mielec
www.fundacjawieczerzak.pl
[email protected]
mail.com
NIE
Fundacja

Podobne dokumenty