Pobierz dokument

Komentarze

Transkrypt

Pobierz dokument
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12)
(96)
TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO
Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:
22.01.2007 07100871.8
(97)
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej
Polskiej
(19)
PL
(11)
PL/EP 1814118
(13)
T3
(51) Int. Cl.
G11B33/04
(2006.01)
O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono:
31.03.2010 Europejski Biuletyn Patentowy 2010/13
EP 1814118 B1
(54) Tytuł wynalazku:
Formowane wtryskowo pudełko na płyty pamięci optycznej
(30) Pierwszeństwo:
US20060795504P
US20060797107P
US20060760873P
27.04.2006
02.05.2006
20.01.2006
(43) Zgłoszenie ogłoszono:
01.08.2007 Europejski Biuletyn Patentowy 2007/31
(45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono:
29.10.2010 Wiadomości Urzędu Patentowego 10/2010
(73) Uprawniony z patentu:
PL/EP 1814118
T3
Encore Holdings Limited, Nassau, BS
(72) Twórca (y) wynalazku:
Dunford Bryan P., Provo, US
Osborn Warren R., Provo, US
(74) Pełnomocnik:
Przedsiębiorstwo Rzeczników Patentowych Patpol Sp. z o.o.
rzecz. pat. Rachubik Irena
02-770 Warszawa 130
skr. poczt. 37
Uwaga:
W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw
dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą
wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).
EP 1 814 118 B1
Opis
Dziedzina wynalazku
[0001] Wynalazek ten dotyczy pudełka na płyty pamięci optycznej, takie jak płyty kompaktowe i cyfrowe
płyty wideo, a w szczególności, formowania wtryskowego pudełek z nazwą zespołu i rdzeniem
5
mocującym płytę, umieszczonym poza środkiem.
Tło wynalazku
[0002] Pudełka na płyty pamięci optycznej, takie jak płyty kompaktowe (CD) i kompaktowe płyty wideo
(VCD) oraz cyfrowe płyty wideo (DVD), kiedy nie są używane, były produkowane przez ponad dwie
dekady. Typowe pudełko jest czworokątnym pudełkiem mającym środkowy rdzeń do przyjmowania
10
środkowego mocującego otworu płyty. Istnieją znaczne różnice pomiędzy tak zwanymi pudełkami typu
„jewel" używanymi do przechowywania płyt CD i wyższymi pudełkami wykorzystywanymi do
przechowywania płyt DVD. Pierwsza istotna różnica, jest taka, że klasyczne pudełka typu jewel są
zazwyczaj formowane wtryskowo z tworzywa sztucznego polistyren. Ponieważ wykorzystanie tego
materiału wyklucza stosowanie "ruchomego" zawiasu, pokrywy pudełek są tworzone z dwóch części -
15
przedniej i tylnej pokrywy – które używają zawiasów zatrzaskujących się ze sobą. Trzecia część, która jest
wewnętrzną częścią pudełka, zatrzaskuje się w tylnej pokrywie i utrzymuje tylny arkusz informacyjny na
miejscu. Druga istotna różnica jest taka, że mechanizm stosowany do przechowywania płyt CD jest
zasadniczo sprężystym zespołem z tworzywa sztucznego, które wymaga, aby płyty CD były z niego
wyważane. Pudełka DVD, z drugiej strony, są zasadniczo formowane poprzez wtrysk, jako pojedyncza
20
część z poliolefin, takich jak polietylen i polipropylen, i polegają na ruchomych zawiasach do łączenia
przedniej pokrywy, grzbietu i tylnej pokrywy. Dodatkowo, jako, że płyty DVD uważane są za bardziej
delikatne niż płyty CD, wymagania techniczne pudełka na DVD wymagają mechanizmu zatrzymującego
płytę (zazwyczaj nazywanego rdzeniem) posiadającego zwalniacz przycisku. Chociaż, niektóre pudełka
na płyty CD zostały uformowane metodą wtrysku z poliolefin takich jak polietylen oraz polipropylen i płyty
25
te wykorzystują mechanizmy łączące, które nie wymagają, aby płyty CD były z nich wyważone, stanowią
one zdecydowanie mniejszość pudełek CD będących w użyciu.
[0003] Patent US D 459.935 ujawnia nietypową metodę formowania wtryskowego pudełka DVD. Pudełko
ma grzbiet połączony zarówno z przednią jak i tylną pokrywą za pomocą ruchomych zawiasów. Ruchome
zawiasy są ultra-cienkie, a co za tym idzie, są bardzo elastycznymi paskami materiałów poliolefinowych
30
utworzonymi pomiędzy grzbietem i pokrywami podczas procesu formowania wtryskowego. Pudełko
według tego patentu, jak prawie wszystkie te produkowane przez przemysł opakowań DVD, jest płytkim,
środkowo rozdzielanym, prostokątnym pudełkiem o zaokrąglonych krawędziach i rogach. Poważnym
problemem związanym z projektami bieżących pudełek DVD jest to, że płyta wideo przechowywana w
takim pudełku, może zostać ukradziona, bez całkowitego otwarcia pudełka. Choć większości pudełek na
1
EP 1 814 118 B1
płyty DVD posiada jednorazowego użytku naklejkę zabezpieczającą AM lub RF przyklejoną do
wewnętrzna pudełka, złodzieje sklepowi nauczyli się, jak wyciągnąć płytę z rdzenia poprzez ściskanie
pudełka, podważenie pudełka wzdłuż jednej krawędzi, a następnie wytrzęsienie płyty z pudełka. Złodziej
sklepowy wychodzi ze sklepu z płytą, pozostawiając pudełko z naklejką zabezpieczającą.
5
[0004] Ostatnio wprowadzono wysokiej rozdzielczości płyty optyczne, które są odczytywane przez diody
laserowe pracujące w niebieskim zakresie widma elektromagnetycznego. Takie płyty optyczne są w
stanie przechowywać znacznie więcej danych, ponieważ niebieski laser ma krótszą długość fali niż
poprzednio używane lasery, a to skutkuje większą pojemność przechowywania danych na płycie tego
samego rozmiaru, które mogą teraz zawierać film w większej rozdzielczości. Obecnie istnieją dwa główne
10
konkurencyjne formaty takich płyt optycznych o wysokiej rozdzielczości: "HD DVD" i płyty „Blu-ray”.
Eksperci od marketingu w przemyśle dystrybucji filmami chcą dostarczać opakowania, które
jednoznacznie identyfikują "HD DVD" lub płyty „Blu-ray”.
[0005] Dokumenty WO2004/001759 A1, WO02/39451 A2, US 2003/0111367 A1, US 2003/0196916 A1,
US 2003/0075463 A1 ujawniają środki zaradcze zapobiegające kradzieży płyt pamięci optycznych z
15
pudełek. W dokumentach WO2004/001759 A1, WO02/39451 A2, US 2003/0111367 A1, zapobiega się
kradzieży poprzez dodanie dodatkowych elementów zabezpieczających, które nie są integralnie
utworzone w tym pudełku.
[0006] W dokumentach WO2004/001759 A1 oraz w dokumencie US 2003/0111367 A1 pętle lub haki z
przedniej pokrywy oraz pętle tylnej pokrywy są umieszczone w linii równolegle do ściany obrzeża
20
zamknięcia i zasadniczo element zabezpieczający w kształcie pręta znajduje się w pętli, podczas gdy
pudełko jest zamknięte. Opis patentowy WO02/39451 A2 ujawnia dodatkowy element zabezpieczający o
dwóch ramionach, jedno ramię w połączeniu z przednią pokrywą i jedno ramię w połączeniu z rdzeniem
umieszczonym na tylnej pokrywie tak, aby zachować pudełko zamknięte. Ten element zabezpieczający
jest wprowadzony prostopadle do ścianki obrzeża zamknięcia.
25
[0007] Inne sposoby zapobiegania kradzieży są ujawnione w dokumentach US 2003/0196916 A1, US
2003/0075463 A1. Dokument US 2003/0196916 A1 ujawnia pudełko, które jest przynajmniej częściowo
przezroczyste i ma otwór w zadrukowanym papierze wewnątrz okładki, który umożliwia pracownikowi
sklepu udowodnić, czy w danym pudełku jest optyczny nośnik. W dokumencie US 2003/0075463 A1
kradzież powinna być powstrzymana poprzez dostarczenie pudełka o wklęśle uformowanych ściankach
30
obrzeża i z etykietami, które sczepia się z płytą pamięci optycznej, podczas gdy pudełko jest zamknięte, a
które w ten sposób zapobiegają wypadnięciu płyty pamięci optycznej. Ponadto są umieszczone zatrzaski.
2
EP 1 814 118 B1
[0008] Podobne etykiety jak w dokumencie US 2003/0075463 A1 znajdują się w dokumencie EP 1 083
569 A1. Te etykiety powinny zapobiegać poruszeniu się, a tym samym uszkodzeniu płyty pamięci
optycznej.
[0009] Przedmiotem dokumentów WO 2004/063022 A2 i US 2005/0230274 A1 jest uzyskanie pudełka z
5
informacją o produkcie. W dokumencie WO 2004/063022 A2 obwoluta owijająca zewnętrzną stronę
pudełka jest nadrukowywana informacją o produkcie. W dokumencie US 2005/0230274 A1 fragment
tylnej pokrywy jest podnoszony, podczas gdy tworzy się równy prześwit w przedniej pokrywie z
podniesioną częścią. W ten sposób informacja o produkcie na podniesionej części może być odczytana
przez konsumenta, gdy pudełko jest otwarte i zamknięte.
10
[0010] Powszechne stało się wspólne przechowywanie dwóch płyt optycznych w jednej obudowie, z
pierwszą płyta optyczną zawierająca film, a drugą zawierającą komentarz, sceny usunięte z wersji
wyświetlanej filmu, wywiady z aktorami, sceny dodatkowe, i tak dalej. Istnieją również inne powody
przechowywania w pudełku dwóch lub więcej płyt, takie jak oszczędność miejsca, oferowanie wygodnego
wyszukiwania tytułów filmowych należących do tej samej serii, itp.
15
[0011] Potrzebne jest nowe formowane wtryskowo podwójne pudełko na płyty DVD, które ma nowy,
bardziej nowoczesny i estetycznie wyglądający wygląd i dostarcza dogodne miejsce dla oprawy tytułowej,
które może być używane z istniejącym wyposażeniem w przedsiębiorstwach powielania płyt optycznych i
produkcji opakowań, a które zawiera dodatkowe zabezpieczenia, które utrudniają usunięcie zapakowanej
płyty optycznej z jej pudełka zanim zostanie sprzedana.
20
ISTOTA WYNALAZKU
[0012] Jednym przedmiotem, co najmniej jednego z przykładów wykonania niniejszego wynalazku jest
dostarczenie jednoelementowego, formowanego wtryskowo pudełka na płyty optyczne, które ma bardziej
estetyczny wygląd z zaokrąglonymi ściankami obrzeża. Kolejnym przedmiotem, co najmniej jednego
przykładu wykonania niniejszego wynalazku jest dostarczenie jednoelementowego, formowanego
25
wtryskowo pudełka na płytę optyczną, które oferuje wygodne miejsce do umieszczania okładki tytułowej w
celu pokazania oznaczenia formatu płyty lub innych informacji odnoszących się do płyty, którą zawiera.
Pudełka na płyty optyczne, według niniejszego wynalazku zawierają zabezpieczenia, które utrudniają
usunięcie opakowanej płyty optycznej z jej pudełka przez złodzieja sklepowego.
[0013] W jednym szczególnym przykładzie wykonania niniejszego wynalazku, pudełko do płytę optyczną,
30
w pozycji zamkniętej, ma zasadniczo pół-cylindryczne ścianki obrzeża, składające się z górnej i dolnej
ścianki obrzeża, grzbietu ścianki obrzeża, i zamknięcia ścianki obrzeża, które przecinają się zasadniczo w
ćwierć kulistych rogach. Zasadniczo pół-cylindryczne ścianki obrzeża mogą być lekko spłaszczone, aby
zapobiec spiętrzeniu się wielu zamkniętych pudełek, które są popychane w dół linii montażowej, jedno
3
EP 1 814 118 B1
nad drugim. Pierwszy ruchomy zawias w pierwszej ćwierć pozycji wzdłuż grzbietu ścianki obrzeża, i drugi
ruchomy zawias na trzeciej ćwierć pozycji wzdłuż grzbietu ścianki obrzeża, aby umożliwić przedniej
pokrywie, tylnej pokrywie i grzbietowi ułożenie we wspólnej płaszczyźnie, w pozycji otwartej. Innymi słowy,
przednia pokrywa zawiera około jednej czwartej ścianki obrzeża grzbietu, grzbiet zawiera około jedną
5
połowę grzbietu ścianki obrzeża i tylna pokrywa zawiera pozostałą około jedną czwartą grzbietu ścianki
obrzeża. Taka konfiguracja ma dodatkową zaletę, że gdy pudełko jest otwarte, zajmuje mniej miejsca, niż
pudełko o tej samej grubości i płaskim grzbiecie, który jest prostopadły do przedniej i tylnej pokrywy, gdy
pudełko jest zamknięte.
[0014] W kolejnym przykładzie wykonania niniejszego wynalazku, pudełko na płytę optyczną ma rdzeń
10
mocujący płytę, umieszczony poza środkiem, co jest korzystne z dwóch względów. Po pierwsze, obwoluta
z polipropylenu (lub obwoluta z, PP), która otacza i pokrywa główne części grzbietu, oraz przedniej i tylnej
pokrywy i, w którą wkładany jest nadrukowany papierowy tytułowy i strona z czołówką, została cofnięta od
górnej krawędzi pudełka, w ilości wystarczającej, aby pozostawić okładkę, na której oznaczenia, takie jak
"HD DVD" lub płyty "Blu-ray" mogą być nadrukowane na przedniej pokrywie. Po drugie, ponieważ rdzeń
15
lub platforma mocujące płytę, umieszczone poza środkiem mogą łatwo zapewnić miejsce wewnątrz
pudełka, zarówno powyżej jak i poniżej platformy mocującej płyty dla etykiety Elektronicznego Nadzoru
Artykułów (EAS), bez naruszania tytułowej okładki u góry pudełka.
[0015] Pudełko może być wykonane z kolorowego przezroczystego poliolefinowego surowca, takiego jak
polipropylen lub polietylen. Dla większości zastosowań, polipropylen jest uważany za korzystny materiał,
20
ponieważ ruchome zawiasy wykonane z polipropylenu mogą być rozciągane znacznie więcej razy niż
ruchome zawiasy wykonane z polietylenu.
[0016] W kolejnym przykładzie wykonania przedstawiono, pudełko na płyty optyczne opcjonalnie
przechowujące parę płyt optycznych w równoległym, wyrównanym osiowo wzajemnym stosunku. Jednym
z problemów związanych z przechowywaniem dwóch płyt na osiowo wyrównanych rdzeniach jest to, że
25
jeśli pudełko zostanie ściśnięte w obszarze rdzenia, mechanizm wyzwalający rdzeń na każdym rdzeniu
zostanie aktywowany i każdy rdzeń uwolni dysk optyczny, który jest na nim zainstalowany. Ten problem
może być rozwiązany przez zmniejszenie liczby palców wyzwalających rdzeń z sześciu do trzech, a
następnie obrócenie jednego z rdzeni, tak, aby palce jednego rdzenia zostały wyrównane z palcami
drugiego rdzenia. Dodatkowo, przycisk zwalniający na każdym rdzeniu został zagłębiony tak, że nie mogą
30
być naciśnięte ku sobie nawet wtedy, gdy pudełko zostanie ściśnięte. Drukowane wkładki mogą być
również przechowywane w pudełku pomiędzy dwoma płytami optycznych, prowadnice podtrzymujące
wkładkę są umieszczone na wewnętrznej stronie przedniej pokrywy. Podtrzymujące prowadnice i rdzeń
mocujący płytę znajdujące się na wewnętrznej powierzchni przedniej pokrywy współpracują w celu
podniesienia drukowanej wkładki powyżej górnej powierzchni płyty optycznej, która jest przechowywana
35
na rdzeniu, który jest zintegrowany z przednią pokrywą. Ponieważ struktura rdzenia oraz platformy
4
EP 1 814 118 B1
mocujące płytę na każdej pokrywie są odsunięte od środków pokrywy, niższa prowadnica podtrzymująca
jest częściowo włączona w platformę mocującą płytę przedniej pokrywy.
[0017] W kolejnym przykładzie wykonania, pudełka na płyty optyczne, zawierają również elementy
zabezpieczające przed kradzieżą. Grzbiet zawiera etykietę, która obraca się w dół po zewnętrznej
5
krawędzi przechowywanej płyty, gdy pokrywa jest w stanie zamkniętym. Podobnie przednia pokrywa ma
klamrę o przekroju w kształcie litery L, która zamyka się nad przeciwną zewnętrzną krawędzią
przechowywanej płyty, gdy przednia pokrywa jest zamknięta. Wewnętrzne ściany prowadzące na
wewnętrznej stronie przedniej pokrywy mają dwie funkcje: po pierwsze, kierować umieszczaniem
broszury, która zostanie umieszczona w pudełku tak, aby nie naruszać okładki u góry pudełka, a po
10
drugie, aby trudniej było wytrząsnąć płytę z górnego lub dolnego końca pudełka, które zostały częściowo
otwarte przez wygięcie przedniej i tylnej pokrywy pudełka. Ściany prowadzące powodują konieczność
wygięcia pudełka znacznie bardziej, niż byłoby to konieczne w przypadku takiego pudełka bez ścian
prowadzących.
[0018] W kolejnym przykładzie wykonania, pudełko na płytę optyczną zawiera parę występów, które
15
rozciągają się pionowo z płaszczyzny pionowej tylnej pokrywy, blisko krawędzi zamknięcia, co ponadto
utrudnia wysunięcie się płyty ze strony zamknięcia pudełka, gdy jest otwarte poprzez pęknięcie. Jako
dodatkowe zabezpieczenie, pudełko może być wyposażone, w co najmniej jeden, korzystnie dwa,
zatrzaski zabezpieczające blokujące przednią i tylną pokrywę ze sobą wzdłuż ich krawędzi zamknięcia, i
mogą być związane w celu spowolnienie złodzieja sklepowego, dzięki czemu trudniej jest otworzyć
20
pudełko, zwłaszcza, gdy jest zapakowane w zgrzewane na gorąco arkusze przezroczystego
wystawowego owinięcia. Zaczepy nie umniejszają jakości estetycznej pudełka, jak również są one zgodne
z kształtem pudełka po zamknięciu i zabezpieczeniu.
[0019] Różne cechy nowości, które charakteryzują wynalazek są podkreślone, szczególnie w załączonych
zastrzeżeniach i stanowią część ujawnienia. Dla lepszego zrozumienia wynalazku, jego roboczych zalety i
25
konkretnych przedmiotów osiągniętych przez jego stosowanie, należy odnieść się do rysunków i
następującego opisu, w którym zostały przedstawione i opisane korzystne przykłady wykonania
wynalazku.
KRÓTKI OPIS RYSUNKÓW
[0020]
30
•
FIG. 1 jest widokiem z góry głównych wewnętrznych powierzchni formowanego wtryskowo
pudełka na płyty optyczne w pełni otwartej pozycji;
•
FIG. 2 jest widokiem z góry zamkniętego i zatrzaśniętego, formowanego wtryskowo pudełka na
płyty optyczne, przedstawiającym przede wszystkim zewnętrzną powierzchnię przedniej pokrywy;
5
EP 1 814 118 B1
•
FIG. 3 jest widokiem zbliżonym otwartego zawiasa w okręgu 3 z FIG. 1;
•
FIG. 4 jest widokiem przekroju otwartego zawiasu z FIG. 3, wykonanego przez linię przekroju 4 4 z FIG. 3;
5
•
FIG. 5 jest widokiem zbliżonym zamkniętego zawiasu w okręgu 5 z FIG. 2;
•
FIG. 6 jest widokiem przekroju zamkniętego zawiasu z FIG. 5 wykonanego przez linię przekroju 6
- 6 z FIG. 5;
•
FIG. 7 jest widokiem z góry górnej lub dolnej części uformowanego wtryskowo pudełka na płytę
optyczną w pełni zamkniętej i zatrzaśniętej pozycji;
•
10
FIG. 8 jest widokiem rzutu pionowego grzbietu uformowanego wtryskowo pudełka na płytę
optyczną w pełni zamkniętej i zatrzaśniętej pozycji;
•
FIG. 9 jest widokiem rzutu pionowego w pełni otwartego uformowanego wtryskowo pudełka na
płytę optyczną jak widać z jego dolnej krawędzi, oraz;
•
FIG. 10 jest widokiem przekroju w pełni otwartego uformowanego wtryskowo pudełka na płytę
optyczną, wykonanego przez linię przekroju 10 - 10 z FIG. 1;
15
SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH WYKONAŃ PRZYKŁADÓW
[0021] Odnosząc się do konkretnego przykładu wykonania przedstawionego na FIG. 1, nowe formowane
wtryskowo pudełka 100 na płytę optyczną ma bardziej nowoczesny, estetyczny wygląd, i może być
używane z istniejącym wyposażeniem pakującym w obiektach pakujących płyty optyczne. Podobnie jak w
przypadku tradycyjnych pudełek na płyty DVD, nowe pudełka 100 na płytę optyczną zawierają grzbiet
20
101, przednią pokrywę 102, połączoną z grzbietem 101 poprzez pierwszy ruchomy zawias 103, i tylną
pokrywę 104, połączoną z grzbietem 101 poprzez drugi ruchomy zawias 105. Nowe pudełko na płyty DVD
100 różni się od tradycyjnych pudełek na płyty optyczne tym, że w zamkniętej konfiguracji tworzy
zasadniczo pół-cylindryczne ścianki obrzeża, w tym górną ściankę obrzeża 106, dolną ściankę obrzeża
107, grzbietową ściankę obrzeża 108 (FIG. 8), ściankę obrzeża 109 zamknięcia (FIG. 9), które przecinają
25
się zasadniczo w ćwierć kulistych rogach 110A, 110B, 110C i 110d (FIG. 7 i FIG. 8), które mogą
obejmować kilka małych spłaszczonych obszarów. FIG. 7-10 również pokazują opcjonalne cechy:
spłaszczona okładka biegnąca wzdłuż środkowej części wspomnianych pół-cylindrycznym ścianek
obrzeża 106, 107, 108 i 109, aby zapobiec spiętrzeniu się wielu zamkniętych pudełek, które są popychane
w dół linii montażowej, jedno nad drugim. Aby przednia pokrywa 102, tylna pokrywa 102 i grzbiet 101
30
leżały we wspólnej płaszczyźnie w pozycji otwartej, okryto, że korzystnym jest ustawienie pierwszego
ruchomego zawiasu 103 w przybliżeniu w położeniu w pierwszej ćwiartce wzdłuż grzbietowej ścianki
obrzeża 108, a drugiego ruchomego zawiasu 105 w przynajmniej w położeniu w trzeciej ćwiartce wzdłuż
grzbietowej ścianki obrzeża 108. Innymi słowy, przednia pokrywa 102 zawiera około jedną czwarta
grzbietowej ścianki obrzeża 108, grzbiet 101 zawiera około jednej połowy grzbietowej ścianki obrzeża
35
108, a tył 104 pokrywy zawiera pozostałą jedną czwartą grzbietowej ścianki obrzeża 108. To położenie
ma dodatkową zaletę taką, że kiedy pudełko jest otwarte, zawiera trochę mniej przestrzeni niż pudełko o
6
EP 1 814 118 B1
tej samej grubości i płaskim grzbiecie, który jest prostopadły do przedniej i tylnej pokrywy, kiedy pudełko
jest zamknięte. Również na FIG. 1, nowe pudełko 100 na płyty optyczne ma umieszczony poza środkiem
mocujący płytę rdzeń 111 lub platformę 112 z dwóch powodów. Polipropylenowa obwoluta 201, pokazana
na FIG. 2, która otacza i pokrywa główne części grzbietu 101, przedniej pokrywy 102 oraz tylnej pokrywy
5
104 i, w którą wkładany jest nadrukowany papierowy tytułowy i strona z czołówką (nie pokazano), została
cofnięta od górnej krawędzi 202 pudełka 100, w ilości wystarczającej, aby pozostawić przezroczystą
tytułową okładkę 203, na której oznaczenia, takie jak "HD DVD", płyty "Blu-ray" lub inne logo mogą być
nadrukowane na zewnętrznej prostokątnej powierzchni 204 na przedniej pokrywie 102. Tytułowa okładka
203 ma wysokość w zakresie pomiędzy 08, do 2,5 centymetrów. Obwoluta 201 jest półprzezroczysta lub
10
przezroczysta. Oczywiście, w praktyce, logo może być drukowane lub pokazywane w jakimkolwiek
pożądanym miejscu w obrębie tytułowej okładki 203. Pudełko według niniejszego wynalazku może być
wytworzone z kolorowych przezroczystych surowców poliolefinowych takich jak polipropylen lub
polietylen. Dla większości zastosowań, polipropylen jest uważany za korzystny materiał, ponieważ
ruchome zawiasy wykonane z polipropylenu mogą być rozciągane znacznie więcej razy niż ruchome
15
zawiasy wykonane z polietylenu. W przypadku mocującego płytę rdzenia 111 usytuowanego poza
środkiem pojawia się kolejna zaleta: zapewnia ono przestrzeń 113 na wewnętrznej powierzchni tylnej
pokrywy powyżej (jak pokazano na FIG. 1) mocującej płytę platformy 112 dla mocowania etykiety
Elektronicznego Nadzoru Artykułów (EAS), bez naruszania przezroczystej tytułowej okładki 203 u góry
pudełka 100. W tym pudełku, etykieta EAS jest pokazana, jako zamocowana w wewnętrznej prostokątnej
20
powierzchni 114.
[0022] Nie tylko jest nowe pudełko 100 na płytę optyczną unikalne przez posiadanie tytułowej okładki oraz
bardziej estetycznie przyjemne niż wzory znane ze stanu techniki, ale również cechuje się zwiększoną
strukturalnie sztywnością i wymaga nieco mniej surowca poliolefinowego do jego wytwarzania.
[0023] To szczególne pudełko na płyty optyczne, zawiera również elementy zabezpieczające przed
25
kradzieżą. Grzbiet 101 zawiera etykietę 115, która obraca się w dół po zewnętrznej krawędzi
przechowywanej płyty optycznej, gdy pokrywa 102 jest w stanie zamkniętym (FIG. 1). Podobnie przednia
pokrywa ma klamrę 116 o przekroju w kształcie litery L, która zamyka się nad przeciwną zewnętrzną
krawędzią przechowywanej płyty optycznej, gdy przednia pokrywa 102 jest zamknięta. Wewnętrzne górne
i dolne ściany prowadzące 117U i 117L, odpowiednio, na wewnętrznej stronie przedniej pokrywy 102
30
mają dwie funkcje: po pierwsze, kierować umieszczaniem broszury (nie pokazano), która zostanie
umieszczona w pudełku poniżej klipsów 118U i 118L tak, aby nie naruszać przezroczystej tytułowej
okładki 203 u góry pudełka 100, a po drugie, aby trudniej było wytrząsnąć płytę optyczną, nawet jeśli
zostałaby uwolniona z mocującego płytę rdzenia 111, z górnego lub dolnego końca pudełka, które zostało
częściowo otwarte przez wygięcie przedniej i tylnej pokryw 102 i 104, odpowiednio, pudełka 100. Ściany
35
prowadzące 117U i 117L powodują konieczność wygięcia pudełka znacznie bardziej, niż byłoby to
konieczne w przypadku takiego pudełka bez ścian prowadzących. Pudełko 100 zawiera parę występów
7
EP 1 814 118 B1
119U i 119L, które rozciągają się pionowo z płaszczyzny pionowej tylnej pokrywy, blisko krawędzi
zamknięcia. Te występy 119U i 119L utrudniają wysunięcie się płyty optycznej ze strony zamknięcia
pudełka, gdy jest otwarte poprzez pęknięcie. Jako dodatkowe zabezpieczenie, pudełko może być
wyposażone w co najmniej jeden, korzystnie dwa, zatrzaski zabezpieczające 120U i 120L, które blokują
5
przednią pokrywę 102 i tylną pokrywę 104 ze sobą wzdłuż ich krawędzi zamknięcia 121 i 122,
odpowiednio, i mogą być związane w celu spowolnienia złodzieja sklepowego, dzięki czemu trudniej jest
otworzyć pudełko, zwłaszcza, gdy jest zapakowane w zgrzewane na gorąco arkusze przezroczystego
wystawowego owinięcia. Zatrzaski zabezpieczające 120U i 120L nie umniejszają jakości estetycznej
pudełka, jak również są one zgodne z kształtem pudełka 100 po zamknięciu i zabezpieczeniu.
10
[0024] Nawiązując teraz do FIG. 3 i 4, są one widokiem zbliżonym otwartego górnego zabezpieczającego
zatrzasku 120U i pokazują, w jaki sposób jest on połączony z tylną pokrywą 104 za pomocą trzeciego
ruchomego zawiasu 123. Niższy zabezpieczający zatrzask 120L jest identyczny z górnym zatrzaskiem
120U.
[0025] Nawiązując teraz do FIG. 3, 5 i 6, zauważa się, że każdy zabezpieczający zatrzask 120U lub 120L,
15
posiada trzy rozszerzenia 301A, 301 B i 301C, które współpracują odpowiednio z trzema otworami 501A,
501 B i 501 C, odpowiednio, które są ukształtowane we współdziałających wgłębieniach 124U lub 124L
zatrzasku w przedniej pokrywie102. FIG. 7 jest widokiem z góry górnej (lub dolnej) części formowanego
wtryskowo pudełka na płyty optyczne w pełni zamkniętej pozycji. FIG. 8 jest widokiem rzutu pionowego
grzbietu uformowanego wtryskowo pudełka na płytę optyczną w pełni zamkniętym i zatrzaśniętej pozycji.
20
FIG. 9 jest widokiem rzutu pionowego w pełni otwartego uformowanego wtryskowo pudełka na płytę
optyczną jak widać z jego dolnej krawędzi. FIG. 10 jest widokiem przekroju w pełni otwartego
uformowanego wtryskowo pudełka na płytę optyczną, wykonanego przez linię przekroju 10 - 10 z FIG. 1.
[0026] Stosowany w opisie i zastrzeżeniach zaimek "a" oznacza jeden lub więcej, o ile nie określono
inaczej.
25
[0027] O ile zostały opisane i wskazane podstawowe elementy zastosowania tego wynalazku w jego
korzystnym przykładzie wykonania, to należy rozumieć, że różne braki i zastępniki oraz zmiany, w formie i
przedstawione szczegółowo przykłady wykonania mogą być składane przez ekspertów w tej dziedzinie.
Wynalazek nie jest ograniczony przez opisane powyżej przykłady wykonania, które są przedstawiane
tylko, jako przykłady, ale może być modyfikowany na różne sposoby w zakresie ochrony określonej w
30
załączonych zastrzeżeniach patentowych.
Zastrzeżenia patentowe
1. Pudełko (100) na płytę pamięci optycznej, wykonane przez wtryskowe formowanie, jako jeden element i
zawierające:
8
EP 1 814 118 B1
grzbiet (101);
przednią pokrywę (102), mającą pierwszą górną krawędź, pierwszą dolna krawędź, pierwszą
boczną krawędź i drugą boczną krawędź (121), przednia pokrywa (102) jest połączona z grzbietem
(101) za pomocą pierwszego ruchomego zawiasu (103) wzdłuż pierwszej bocznej krawędzi:
5
tylna pokrywa (104) mająca drugą górną krawędź, drugą dolną krawędź, trzecią boczną
krawędzi, i czwartą boczną krawędzi (122), tylna pokrywa (104) jest połączona z grzbietem
(101) za pośrednictwem drugiego ruchomego zawiasu (105) wzdłuż trzeciej krawędzi
bocznej;
obwoluta (201), otaczająca i pokrywająca główną części grzbietu (101), przednią pokrywę
10
(102) i tylną pokrywę (104) i w której strona tytułowa i czołówkowa jest wkładana w okładkę
(201); a
klipsy (118U, 118L) zintegrowane z wewnętrzną powierzchnią przedniej pokrywy (102) tak, że
broszura jest umieszczana pod klipsem (118U, 118L);
znamienne tym, że
15
konstrukcja mocowania płyty (111, 112), jest umieszczona na wewnętrznej powierzchni
wspomnianej tylnej pokrywy (104), konstrukcja mocowania płyty (111, 112) jest umieszczona bliżej
wspomnianej drugiej dolnej krawędzi niż drugiej górnej krawędzi;
i tym, że obwoluta (201) jest cofnięta od pierwszej i drugiej górnej krawędzi (202) przedniej i tylnej
pokrywy (102, 104) w ilości wystarczającej do opuszczenia tytułowej okładki (203) w górnej części
20
pudełka (100) w celu zaprezentowania symbolu lub tekstu,
w którym rozmieszczenie konstrukcji mocowania płyty (111, 112), na wewnętrznej powierzchni tylnej
pokrywy (104) bliżej drugiej dolnej krawędzi niż drugiej górnej krawędzi zapewnia przestrzeń mocującą
(113), na wewnętrznej powierzchni tylnej pokrywy (104) do mocowania etykiety EAS (114), gdzie
przestrzeń mocowania (113), znajduje się powyżej konstrukcji mocowania płyty (111, 112) i odległość
25
poniżej drugiej górnej krawędzi tylnej pokrywy (104) jest większa niż cofnięcie obwoluty (201) od
drugiej, górnej krawędzi tylnej pokrywy (104), i przestrzeń mocowania nie wykracza poza tytułową
okładkę (203); i tym, że wewnętrzna powierzchnia przedniej pokrywy (102) zawiera górne i dolne
ściany prowadzące (117U, 117L), aby kierować umieszczeniem broszury poniżej klipsów (118U, 118L)
tak, aby broszura nie naruszała tytułowej okładki (203), i tym, że tytułowa okładka (203) jest
30
przezroczysta.
2. Pudełko (100) według zastrz. 1, w którym cofnięcie okładki (201), od górnych krawędzi (202) przedniej
pokrywy (102) i tylnej pokrywy (104) jest w zakresie pomiędzy 0,8 do 2,5 cm.
9
EP 1 814 118 B1
3. Pudełko (100) według zastrz. 2, w którym okładka (201) jest przezroczysta.
4. Pudełko (100) według zastrz. 1, w którym pierwszy ruchomy zawias (103) jest umieszczony na około
pierwszej ćwiartce grzbietowej ścianki obrzeża (108), i że wspomniany drugi ruchomy zawias (105) jest
umieszczony na około trzeciej ćwiartce drugiej grzbietowej ściance obrzeża (108), przednia pokrywa
5
(102) zawiera około jednej czwartej grzbietowej ścianki obrzeża (108), tylna pokrywa (104) zawiera
około jednej czwartej grzbietowej ścianki obrzeża (108), a grzbiet (101) stanowi około połowę
grzbietowej ścianki obrzeża (108).
5. Pudełko (100) według zastrz. 1, zawierające występ rozciągający się na zewnątrz od wewnętrznej
powierzchni przedniej pokrywy (102) przylegający do drugiej bocznej krawędzi (121); a ten występ
10
utrudnia usunięcie przechowywanej płyty przez szczelinę utworzoną pomiędzy drugą boczną krawędzią
(121) i czwartą boczną krawędzią (122), gdy pudełko (100) znajduje się w stanie częściowego otwarcia.
6. Pudełko (100) według zastrz. 1, składające się z etykiety (115) zintegrowanej z grzbietem (101), obraca
się w dół po zewnętrznej krawędzi płyty pamięci optycznej, przechowywanej na konstrukcji mocującej
płyty (111, 112), gdy pudełko (100) jest w pozycji zamkniętej.
15
7. Pudełko (100) według zastrz. 1, zawierające co najmniej jeden zatrzask zabezpieczający (120U, 120L)
jest umieszczany, aby zablokować przednią pokrywę (102) w tylnej pokrywie (104) w położeniu
bliższym drugiej bocznej krawędzi.
8. Pudełko (100) według zastrz. 1, w którym górne i dolne ściany prowadzące (117U, 117L) tworzą bariery
utrudniające usunięcie przechowywanej płyty przez szczelinę utworzoną pomiędzy pierwszą i drugą
20
górną krawędzią lub pierwszą i drugą dolną krawędzią, z powodu ugięcia się przedniej i tylnej pokrywy
(102, 104) pudełka (100).
9. Pudełko (100) według zastrz. 1, takie, że w pozycji zamkniętej pudełko (100) ma górną ściankę obrzeża
(106), grzbietową ściankę obrzeża (108), niższą ściankę obrzeża (107) i ściankę obrzeża (109)
zamknięcia; i co najmniej trzy ze ścianek obrzeża (106, 107, 108, 109) są zazwyczaj pół-cylindryczne.
25
10. Pudełko (100) według zastrz. 9, w którym zazwyczaj pół-cylindryczne ścianki obrzeża (106, 107, 108,
109) zawierają zaokrągloną część i spłaszczoną część, a zaokrąglona część jest równa lub większa niż
spłaszczona część.
11. Pudełko (100) według zastrz. 9, w którym grzbiet (101) ma górne i dolne części końcowe, które pasują
do odpowiednich wycięć w górnych i dolnych ściankach obrzeża (106, 107), odpowiednio.
10
EP 1 814 118 B1
11
EP 1 814 118 B1
12
EP 1 814 118 B1
13

Podobne dokumenty