Wniosek o wykonanie kserokopii z akt sprawy

Komentarze

Transkrypt

Wniosek o wykonanie kserokopii z akt sprawy
Toruń, dnia…………………
………………………………
………………………………
(imię, nazwisko, adres osoby składającej wniosek)
Odbiór w Czytelni akt
w dniu…………………
Sąd Okręgowy
w Toruniu
(Wydział)…………….……………
Sygn. akt……………………
WNIOSEK
O WYKONANIE KSEROKOPII
Z AKT SPRAWY
Wnoszę o wykonanie kserokopii kart/y nr
………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………….……
z akt sprawy sądowej o sygnaturze…………………………………………………
_____________________________
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
(właściwe podkreślić bądź wypełnić)
Odmowa/wyrażam zgodę
Sędzia………………………………
Toruń, dnia…………………………
 odbiór osobisty – w przypadku braku odbioru osobistego podaję adres do
doręczeń………………………………………………………………………………..
 proszę zawiadomić mnie telefonicznie o terminie odbioru, nr tel.:…………………

Podobne dokumenty