list gratulacyjny dzienkowska103 grawer

Komentarze

Transkrypt

list gratulacyjny dzienkowska103 grawer
LIST GRATULACYJNY
Szanowna Jubilatka
Zofia Dzieńkowska
„ Boże, dziękuję Ci za wszystkie łaski,
jakich mi udzieliłeś, a w szczególności za to,
że kazałeś mi przejść przez próbę cierpienia”
św. Teresa od Dzieciątka Jezus
Szanowna Pani Zofio
Jesteśmy z Panią w dniu urodzin, aby w imieniu własnym, władz samorządowych oraz mieszkańców gminy Jeżowe, pokłonić się pięknej historii 103 lat życia naszej
Dostojnej Jubilatki i składamy serdeczne gratulacje z okazji tego szczególnego jubileuszu Pani urodzin. Pani życie, stanowi przewodnik dla młodych pokoleń - jak żyć. Stąd ta
wyjątkowa rocznica każe nam, Pani sąsiadom i współmieszkańcom, uczyć się i głęboko wierzyć w sens życia naznaczonego błogosławionym cierpieniem, pobożnego,
pokornego i pracowitego. Pani życie jest dla mieszkańców naszej gminy wzorem i skarbnicą prawdy, źródłem nadziei i szkołą wielkiej wiary, z której korzystały i korzystają
bliskie Pani osoby i cała społeczność naszej gminy.
Dziękujemy za Pani hart ducha oraz stałość przekonań przepełnionych Bożą miłością, poszanowaniem tradycji i życzliwością dla bliźnich, którą nieodmiennie darzyła
i darzy Pani mieszkańców naszej miejscowości i gminy. Dziękujemy za dany nam przykład Pani szlachetnego życia, za przekazane świadectwo wiary, dobra, rozwagi i dojrzałości,
co sprawia, że jest Pani otoczona szczególnym uznaniem i szacunkiem naszej społeczności.
W roku 1050 Jubileuszu Chrztu Polski, życzymy serdecznie kolejnych lat życia, przynoszących nadzieję, pokój i dobro oraz szacunek i życzliwość osób najbliższych Pani
sercu. Niech stale błogosławi Pani Bóg Wszechmogący i towarzyszy nieustająca pomoc i opieka Maryi Matki Boga i Pani Patronki Św. Zofii.
Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe
Wójt Gminy Jeżowe
Mirosław Bajek
Marek Stępak
17 wrzesień A.D. 2016

Podobne dokumenty