harmonogram szkoleń

Komentarze

Transkrypt

harmonogram szkoleń
HARMONOGRAM SZKOLEŃ
09.00 - 10.30
11.00 - 12.30
13.00 - 14.30
15.00 - 16.30
14.06.2013
Promocja - wprowadzenie
Jak planować
i realizować
Niskobudżetowe działania promocyjne
działania
Media relations
promocyjne przy
niskim budżecie? Narzędzia media relations
21.06.2013
Fundraising w kulturze
09.00 - 10.30
11.00 - 12.30
13.00 - 14.30
Przygotowanie Założenia sponsoringu
oferty sponsorskiej Networking
15.00 - 16.30
Struktura oferty sponsorskiej
09.00 - 10.30
22.06.2013
Znaczenie dobrej identyfikacji wizualnej oraz
wszelkich materiałów firmowych czy promocyjnych
Dobre praktyki
11.00 - 12.30
13.00 - 14.30
Identyfikacja
wizualna
materiałów
promocyjnych
15.00 - 16.30
Elementy graficzne na które możemy mieć wpływ
Jak, nie będąc grafikiem i w dostępny każdemu
sposób można mieć wpływ na jakość elementów
graficznych
28.06.2013
Partycypacja pojęcie, definicje, metody, narzędzia
09.00 - 10.30
11.00 - 12.30
13.00 - 14.30
15.00 - 16.30
09.00 - 10.30
11.00 - 12.30
13.00 - 14.30
15.00 - 16.30
Partycypacja
społeczna
a działania
kulturalne
Diagnoza na podstawie „drabiny partycypacyjnej”
Dobre Praktyki wykorzystania narzędzi
partycypacyjnych
Planowanie zastosowania narzędzi partycypacji
w obszarach działań Uczestników
05.07.2013
Zagadnienia wprowadzające
Internet
Strony internetowe
w promocji kultury Social media
i projektów
kulturalnych
Blogi, reklama internetowa
12.07.2013
Animacja społeczna – kim jest animator? Animacja
społeczna, a animacja kulturalna – różnice.
Animator, a Lider. Czy ja jestem animatorem?
09.00 - 10.30
11.00 - 12.30
13.00 - 14.30
Animacja pracy
Sposoby pracy animatora - 7 funkcji
w środowisku
Narzędzia pracy animatora w środowisku lokalnym
lokalnym
- badanie potrzeb
Cele pracy animacyjnej, etapy pracy animacyjnej
w środowisku lokalnym
15.00 - 16.30
09.00 - 10.30
11.00 - 12.30
13.00 - 14.30
15.00 - 16.30
19.07.2013
Jak potrzeba staje Historia i problematyka pracy metodą projektów
Metodyka tworzenia scenariuszy zajęć projektowych
się matką
Cele i formy ewaluacji zrealizowanych projektów
wynalazku?
O pracy metodą
projektów
Korzyści płynące z prowadzenia zajęć metodą
w instytucjach projektów dla kadr kultury
kultury
20.07.2013
Jak wywołać zainteresowanie działaniem lokalnym?
09.00 - 10.30
11.00 - 12.30
13.00 - 14.30
Kreacja
i dokumentacja
reklamy działania
lokalnego
Montaż materiału i prezentacja pracy własnej grup
15.00 - 16.30
26.07.2013
Co to znaczy mobilizowanie ludzi do działania? Kiedy
potrzebne jest mobilizowanie? Jakie aspekty
angażują nas do działania?
09.00 - 10.30
11.00 - 12.30
13.00 - 14.30
15.00 - 16.30
Jak superpozycje mogą wzmóc zainteresowanie
naszą ofertą?
Zrób to sam! Kreatywna praca nad reklamą działania
lokalnego
Strategie
mobilizowania
do lokalnego
działania
Edukacja i jej formy jako metody mobilizowania.
Akcje, edukacja w procesie, edukacja nieformalna
i formalna
Potrzeby jako czynnik zmiany – diagnoza potrzeb
środowiska lokalnego. Praca warsztatowa
z uczestnikami
Metody mobilizowania środowiska – narzędzia,
etapy pracy. Praca warsztatowa z uczestnikami,
scenki

Podobne dokumenty