semestr I rok szkolny 2014/2015

Komentarze

Transkrypt

semestr I rok szkolny 2014/2015
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚĆI ARTYSTYCZNEJ
SEKCJI PRZEDMIOTÓW PLASTYCZNYCH
1 semestr - rok szkolny 2014/2015
Stypendia:
1. Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Patrycja Cichosz, kl. IV A LP
2. Stypendium Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej – Patrycja Cichosz, kl. IV A LP
3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów: Patrycja Cichosz, kl. IV A LP
Aneta Proszowska, kl. VI OSSP
Pracownia rysunku i malarstwa Grażyny Olczyk
4. XXII Ogólnopolski Plener Rysunkowo – malarski im. Krystyny Drążkiewicz dla
najzdolniejszych uczniów klas Liceów Plastycznych – RYCHWAL 2014 k/Konina,
od 14. 09. Do 28. 09. 2014 r. Organizator: CEA, ZSP w Kole
Szkołę reprezentowała Aneta Proszowska kl. VI OSSP, otrzymała – wyróżnienie
Pracownia rysunku i malarstwa Grażyny Olczyk
5. Uczennica Aleksandra Stasiak z klasy III b LP
Laureatka III Międzynarodowego Biennale Miniatur
NAGRODA, 26 – 30 września 2014 r. Wyjazd do Brukseli
„ Początek był w Polsce „ w 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej zorganizowanego
przez Polskie Towarzystwo Historyczne we Włocławku i Prywatną Ogólnokształcącą
Szkołę Sztuk Pięknych we Włocławku.
Pracownia rzeźby – Tatiana Kamińska
6. Jesienne plenery malarskie
w terminie 22 - 26 września 2014 r.
7. Kontynuacja działalności Galerii „ Jednej ściany”
w ZPSP im. T. Makowskiego w Łodzi
Galeria ma charakter edukacyjny i prezentuje dokonania artystyczne artystów
plastyków, absolwentów szkoły, jak i uczniów naszej szkoły
Komisarz Galerii - Piotr Izydorczyk
Dokumentacja fotograficzna wszystkich wystaw – Izabela Zielińska
W 1 semestrze odbyły się następujące wystawy:
1. Piotr Gasiński – Malarstwo, prace z klasy V OSSP, obecnie uczeń klasy VI OSSP
Pracownia rysunku i malarstwa - Anny Czekay
2. Juliusz Zieliński – prezentował rysunek z pracowni – prof. Zbigniewa Purczyńskiego
( absolwent naszej szkoły ) obecnie wykładowcy w ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.
Juliusz Zieliński - również absolwent naszej szkoły
3. Katarzyna Mazurkiewicz – „ Ubierając nie tylko w słowa” studentka III Roku
ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi,
Wystawa oraz pokaz kolekcji mody przy udziale wokalistki – Pauliny Kwapińskiej
ze Szkoły Muzycznej w Łodzi - Pani Latoszyńskiej
Prezentowane prace z pracowni prof. Małgorzaty Łukawskiej oraz prof. Doroty Sak.
ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi
4. Kamień w rzeźbie – wystawa prac studentów i pedagogów z krajowych i
międzynarodowych warsztatów, sympozjów rzeźbiarskich w centrum rzeźby polskiej w
Orońsku oraz w zamku Grodziec.
Organizator wystawy – prof. Bogdan Wajberg ( absolwent naszej szkoły )
obecnie wykładowca w ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.
( wystawa będzie trwała do 16 stycznia 2015 roku )
8. I Edycja, Ogólnopolski Plener Projektowy INTERAKCJE 2014 – Poznań,
W terminie od 29. 09. do 04. 10. 2014 r. Szkołę reprezentowali następujący uczniowie:
Adrianna Stefańska, Klaudia Stępniewska, Iwo Kozubal – kl. IV b LP,
Pracownia specjalności artystycznej – techniki scenograficzne,
specjalizacja modelatorstwo i dekoratorstwo – prowadzący Tomasz Ciechanowski
9. Wystawa poplenerowa uczniów w Alliance Francaise – Manufaktura – 9. 10. 2014 r.
Realizacja oprawy graficznej: Joanna Kierzkowska - Kłys
Aranżacja wystawy: Grażyna Olczyk, Tatiana Kamińska, Joanna Kierzkowska – Kłys
Dokumentacja fotograficzna – Izabela Zielińska
10. Dni otwarte szkoły – 25. 10. 2014 r.
Organizacja: nauczyciele przedmiotów plastycznych i ogólnokształcących
Prezentacja struktury szkoły, profilu pracowni plastycznych, działań artystycznych uczniów,
profilu wszystkich pracowni przedmiotów ogólnokształcących.
Realizacje:
Żaneta Widera – Kondraciuk
Oprawa graficzna materiałów reklamujących szkołę: plakaty, zaproszenia, ulotki
Agnieszka Sowińska
a) Wykład – prezentacja twórczości Patrona Szkoły – Tadeusza Makowskiego dla klas
Pierwszych.
- Test wiedzy o Patronie Szkoły dla klas pierwszych,
- Konkurs Mako 2014 „ designu „ dla klas pierwszych inspirowany twórczością
Patrona Szkoły.
Finał w ramach Dni Otwartych Szkoły – organizacja pokazu mody i wystawa projektów
klas pierwszych.
b) Egzamin próbny dla kandydatów do OSSP i LP
Nauczyciele rysunku i malarstwa: Grażyna Olczyk, Marlena Szymczyk, Anna Czekay,
Karolina Piela, Paweł Nowakowski, Piotr Izydorczyk oraz Joanna Kierzkowska – Kłys,
Tatiana Kamińska – nauczyciele rzeźby
c) Studio działań intermedialnych – pracownia podstaw fotografii i filmu
Izabela Zielińska – prowadząca
d) Prezentacja pracowni projektowych – realizacje prac uczniów:
Halina Chrapowicka – Ołubek, Żaneta Widera – Kondraciuk, Jolanta Mastalerz,
Anna Czekay, Tomasz Ciechanowski, Piotr Izydorczyk, Jacek Vogel.
e) Prezentacja prac z kl. I b LP gr.2, z nowej specjalności – Formy użytkowe,
specjalizacja – Projektowanie ubioru, prowadzący – Marlena Szymczyk.
Wystawa prezentowała: projektowanie i realizację ubioru
Działania od szkiców koncepcyjnych do realizacji ubioru: rysunek żurnalowy, dobór
materiałów, konstrukcję, modelowanie sylwet, przygotowanie i dokumentację kolekcji.
f) Warsztaty rzeźbiarskie
Prowadzenie; Joanna Kierzkowska – Kłys, Tatiana Kamińska
g) Podczas Dni Otwartych Szkoły – zapoznano rodziców z nowymi specjalnościami i
specjalizacjami, które będą obowiązywać w naszej szkole i zostały opracowane
na bazie Nowej Podstawy Programowej.
Przygotowane zostały nowe Programy Nauczania, zawierające te zmiany:
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
Dla klasy – I OSSP gr. 1
SPECJALNOŚĆ – Formy użytkowe ( realizacja od kl. IV OSSP )
SPECJALIZACJA – Aranżacja przestrzeni
Dla klasy – I OSSP gr. 2
SPECJALNOŚĆ – Techniki graficzne ( realizacja od kl. IV OSSP )
SPECJALIZACJA – Publikacje multimedialne
Liceum Plastyczne
Realizacje wszystkich specjalności i specjalizacji - od roku szkolnego 2014/2015
Dla klasy – I A LP gr. 1
SPECJALNOŚĆ – Fotografia i Film
SPECJALIZACJIA – Realizacje intermedialne
Dla klasy – I A LP gr. 2
SPECJALNOŚĆ - Techniki scenograficzne
SPECJALIZACJA – Modelatorstwo i dekoratorstwo
Dla klasy – I B LP gr. 1
SPECJALNOŚĆ – Techniki graficzne
SPECJALIZACJA – Projektowanie graficzne
Dla klasy – I B LP gr. 2
SPECJALNOŚĆ – Formy użytkowe
SPECJALIZACJA – Projektowanie ubioru
11. Wystawa nagrodzonych prac uczniów naszej szkoły powstałych w 2013 i 2014 r.
Ekspozycja podczas Koncertu galowego szkół artystycznych regionu łódzkiego
15 października 2014 roku w Sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Sieradzu.
- Przygotowanie prac do wystawy: Grażyna Olczyk, Marlena Szymczyk, Karolina Piela,
Piotr Izydorczyk,
- Aranżacja wystawy prac uczniów w Sieradzu – Paweł Nowakowski
Podczas koncertu uzdolnionej młodzieży, który stanowił jeden z elementów
obchodów 30-lecia działalności szkoły muzycznej w Sieradzu, pedagodzy odebrali z rąk
Witolda Paprockiego wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie awanse
na wyższe stopnie nauczycielskie.
Otrzymali je również nauczyciele naszej szkoły: mgr Kamila Jensen,
mgr Żaneta Widera – Kondraciuk, mgr Robert Szwarc.
12. 40 – lecie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Brzezinach
Projekt oprawy graficznej uroczystości – Żaneta Widera – Kondraciuk
13. IX Ogólnopolskie Biennale Sztuki Komputerowej „Obrazki z wystawy”
27 – 28 listopada 2014 roku , organizowane przez Zespół Państwowych Szkół
Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi.
Sponsorzy to – Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Łódzki Dom Kultury,
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa i Telewizyjna w Łodzi oraz Alliance Franceise.
Wręczenie nagród oraz wystawa pokonkursowa odbyła się w Łódzkim Domu Kultury.
W ramach IX Ogólnopolskiego Biennale Sztuki Komputerowej odbyły się warsztaty,
w PWSFTviT w Łodzi, których temat dotyczył, przygotowania materiałów filmowych
do obróbki – praca z kamerą, oświetleniem, planem filmowym.
Również odbyły się warsztaty w naszej szkole, które prowadziła Anna Dobrowolska i
Partycja Filimon z PWSFTviT / wydział montażu /,
dotyczące tematyki montażu oraz pokazu filmów z Festiwali „To tylko montaż” część 1
Monika Dzikowicz na zaproszenie dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi Marcina Walickiego poprowadziła seminarium„
Studia i kariera w branży kreatywnej w Wielkiej Brytanii.
Przyznana została nagroda Alexsandra Williamsa za najlepszą animację
Komisarzem konkursu była Jolanta Mastalerz,
współpraca: Halina Chrapowicka – Ołubek, Izabela Zielińska oraz uczniowie szkoły,
bez, których to przedsięwzięcie artystyczne było by nie możliwe.
14. Jarmark świąteczny „ Fabryka Sztuki” 12 – 14 XII. 2014 r. ul. Piotrkowskiej 217,
Uczestnictwo szkoły – promocja szkoły
Prezentacja prac zrealizowanych przez uczniów.
Uczniowie naszej szkoły poprowadzili warsztaty plastyczno – rzeźbiarskie.
Stowarzyszenie działające przy naszej szkole przygotowało kiermasz prac.
Można było nabyć rękodzielniczy upominek świąteczny.
W wydarzeniu wzięło udział 14-tu uczniów z klas III a LP, II a LP, I a LP, III b LP, IV b LP
oraz nauczyciel W-F mgr Robert Szwarc.
Po zakończeniu jarmarku uczestnicy oraz osoby, które miały szansę je ocenić, w kontekście
udziału w nim naszej szkoły, wzięli udział w ankiecie. Na 16 ankiet 14 było potwierdzeniem
atrakcyjności wydarzenia, zarówno pod kątem przygotowania i organizacji.
15. Jasełka – spektakl plastyczny z udziałem uczniów kl. IA gr.2 oraz uczennicy
Soni Skowronek .Projekt aranżacji plastycznej, inscenizacja – Karolina Piela,
Oprawa muzyczna – Dariusz Kossakowski
16. W ramach Finału WOŚP, przy współpracy z oddziałem internistyczno-geriatrycznym
szpitala im. Jonshera w Łodzi, przeprowadzone zostały warsztaty, dla pacjentów oddziału.
W wydarzeniu wzięli udział uczniowie naszej szkoły, z klasy Ib LP- Anna Kidoń i Karolina
Żytkiewicz oraz uczeń klasy III b LP Janusz Biliński. wspólnie z dyrektorem Marcinem
Walickim oraz Panią Jolantą Bilińską ( pełnomocniczką ds. rozwoju i komunikacji
społecznej) oraz panią Anną Garncarek
Odbyły się trzygodzinne warsztaty w świetlicy, na których angażowaliśmy osoby starsze
oraz pozostałych pacjentów w działania plastyczne z zakresy rysunku, malarstwa,
rzeźby oraz techniki wycinanki.
Powstały portrety pacjentów, zrobione przez uczniów, prace wycinankowe, rzeźbiarskie i
rysunkowo-malarskie, wykonywane przez samych pacjentów. Uczniowie mieli szansę
zobaczyć, jak ich umiejętności i wiedza mogą być przydatne w pracy z ludźmi, poszerzyli
własną wizję ewentualnej działalności zawodowej.
W wyniku podjętych działań nasza szkoła była promowana podczas finału WOŚP,
zarówno w środkach masowego przekazu, jak i bezpośrednio w kontakcie ze
społecznością lokalną
Realizacja: Joanna Kierzkowska – Kłys, Marlena Szymczyk, Marcin Walicki
INNE REALIZACJIE NAUCZYCIELI – PLASTYKÓW
w 1 semestrze – rok szkolny 2014/2015
1. 29 OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA TWÓRCZOŚCI PEDAGOGÓW PLASTYKI
w RZESZOWIE – Edycja malarstwa
Otwarcie wystawy – 23 października 2014 r. BWA
Zakwalifikowano prace – nauczyciela rysunku i malarstwa Pawła Nowakowskiego
Tegoroczna 29. Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki, jak w soczewce
ukazuje przestrzeń dydaktyki artystycznej, w której uczestniczą profesjonalni malarze
zawodowo zajmujący się nauczaniem na wszelkich szczeblach edukacji artystycznej.
Obecność twórców z całej Polski, z różnych środowisk, różnorodność malarskich środków
wyrazu widoczna w pracach tu prezentowanych, stanowią o bogactwie tegorocznej
rzeszowskiej ekspozycji – świadczą o potrzebie organizowania takich przeglądów, gdyż
zadają one pytania o stan dydaktyki artystycznej w Polsce.
prof. Tadeusz Boruta
2. Udział w wydarzeniach artystycznych- IX OBSK – komisarz -organizator ZPSP im.
T. Makowskiego w Łodzi (CEA) czas realizacji – cały rok
Finał 2 dni- 27 i 28 listopad 2014r
Realizacja – Jolanta Mastalerz
3. Eliminacje szkolne – Konkurs Wiedzy o Sztuce dla gimnazjum, 26. 11. 2014 r.
a) Olimpiada z Historii Sztuki – eliminacje szkolne,
do II etapu przeszły: ( 9. 12. 2014 r. )
- Patrycja Cichosz, kl. IV b LP
- Natalia Kaczmarzyńska, kl. IV b LP
- Patrycja Jagodzińska, kl. IV b LP
- Weronika Gapińska, kl. III b LP
- Oliwia Piętoń, kl. V OSSP
Realizacja – Agnieszka Sowińska
4. Zajęcia pozalekcyjne z rysunku i malarstwa dla kandydatów do:
OSSP i LP oraz uczniów naszej szkoły na każdym poziomie kształcenia
Realizacja: Grażyna Olczyk, Marlena Szymczyk, Anna Czekay, Karolina Piela,
Piotr Izydorczyk, Paweł Nowakowski.
5. Warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Prowadzenie: Joanna Kierzkowska – Kłys, Tatiana Kamińska
6. Oprawa graficzna Jubileuszu 65 – lecia istnienia Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej im. H. Wieniawskiego w Łodzi
Realizacja - Tomasz Ciechanowski
7. Udział w Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii „ KONFRONTACJE 2014 „
Gorzów Wielkopolski
- Recenzowanie egzaminów z zawodu Fotograf i Fototechnik dla OKE w Łodzi
w pierwszej kwalifikacji. Realizacje – Izabela Kamińska
8. Organizacja szkolnego konkursu na film
Cel: Popularyzacja wśród uczniów wiedzy na temat historii i tradycji szkoły oraz
rozwijanie pasji i zainteresowań ze sztukami audiowizualnymi
Koncepcja - Paweł Nowakowski
Organizacja przedsięwzięcia – Izabela Zielińska
9. Nawiązanie współpracy z Art Inkubator w Łodzi. Prowadzący tamtejszą pracownię
ceramiczną-Klaudia Gawin i Łukasz Orfiniak wzięli udział w europejskim projekcie RED
(Roots of the European Design- Korzenie Europejskiego Designu). W ramach projektu
zorganizowali zajęcia ceramiczne oraz warsztaty papieru czerpanego dla młodzieży licealnej.
Pięciu uczniów naszej szkoły wytypowano do udziału w projekcie: Antek Cieślak z klasy II a
LP, Dominika Petryniak z klasy III b LP, Paweł Nowak z klasy III OSSP, Kędzia Klaudia i
Sławińska Natalia z klasy I a LP.
Warsztaty są bezpłatne, z pełnym dostępem do materiałów i wyposażenia pracowni. Trwają
na przestrzeni stycznia i lutego 2015 r. Na koniec lutego odbędzie się wystawa prac
powstałych w ramach projektu- profesjonalnych artystów oraz uczniów.
Uczniowie mają szansę poszerzać wiedze i umiejętności w zakresie interesującej ich
dziedziny, wykazać sie w zakresie posiadanych już oraz zaprezentować swój talent poza
forum szkoły.
Realizacja: Joanna Kierzkowska – Kłys
10. Na potrzeby realizacji plastycznych uczniów zakupiony został ploter malujący,
w celu rozwoju techniki i technologii oraz podnoszenia kwalifikacji obsługi programów.
11. Powołane zespoły przez dyrekcję szkoły na początku roku szkolnego 2014/2015,
realizują powierzone zadania, efekty tej pracy są widoczne w organizacji wydarzeń
artystycznych szkoły.
12. Współpraca:
- Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi
- Łódzki Dom Kultury
- Dom Kultury w Zgierzu
- Collage Artystyczny w Mińsku
- Collage Artystyczny a Sankt – Petersburg w Rosji
- Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi
- Związek Polskich Artystów Plastyków – region łódzki
- Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa i Telewizyjna w Łodzi
- Alliance Francaise w Łodzi
- Telewizja polska – TVP 3
- Radio Łódź
- Rotary klub - Łódź
- Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. H. Wieniawskiego w Łodzi
- Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Brzezinach
- Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sieradzu
- Teatr Nowy w Łodzi
- Teatr im. St. Jaracza w Łodzi
- Teatr Wielki w Łodzi
- Szpital im. Jonshera w Łodzi
- Art Inkubator w Łodzi