Biologiczny konkurs "Różnorodność zwierząt"

Komentarze

Transkrypt

Biologiczny konkurs "Różnorodność zwierząt"
Biologiczny konkurs
"Różnorodność zwierząt"
Rusza pierwsza edycja szkolnego konkursu biologicznego ,,Różnorodność zwierząt".
Pierwszy etap to test sprawdzający ogólne wiadomości uczniów z zoologii.
Do drugiego etapu przechodzą uczniowie z największą liczbą punktów (zależy od ilości uczestników), drugi
etap to test zawierający zadania o wyższym stopniu trudności.
Do trzeciego, finałowego etapu przechodzi 3 uczniów, którzy otrzymali największą liczbę punktów w obu
etapach.
Uczestnicy trzeciego etapu konkursu rywalizują ze sobą. Muszą udzielić ustnej odpowiedzi na pytania,
zadawane przez prowadzącego. Pytania sprawdzają umiejętność rozpoznawania zwierząt.
Zwycięzcą konkursu jest uczeń, który zdobędzie największą liczbę punktów we wszystkich etapach.
Czekamy na Wasze zgłoszenia.
REGULAMIN KONKURSU
Tematem konkursu jest ,,Różnorodność zwierząt". Udział może wziąć każdy uczeń Zespołu Szkół Agrotechnicznych.
Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie szkoły.
2. Uczestnicy konkursu muszą zgłosić swój udział indywidualnie do Pani Joanny Huras do dnia 17.02.2017r.
3. Dla uczestników trzech pierwszych miejsc przewidziane są nagrody rzeczowe.
Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela Pani Joanna Huras.
Terminy konkursu:
 zgłoszenie na konkurs do dnia 17.02.2017r. do Pani Joanny Huras
 I etap - test - 24.02.2017r.
 II etap - test - 03.03.2017r.
 III etap - 10.03.2017r.
 13.03.2017r. - zostaną podane wyniki konkursu.
Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.
ZAPRASZAMY!!!

Podobne dokumenty