uzupełnienie PFU

Komentarze

Transkrypt

uzupełnienie PFU
Uzupełnienie Programu Funkcjonalno-Użytkowego
„Modernizacja
Zespołu
Pałacowo-Folwarcznego
na
potrzeby
Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach”
Dotyczące sal wykładowych.
W salach należy zastosować niezależne systemy audiowizualne z możliwością ich łączenia
w jeden system wykorzystujący wszystkie zainstalowane urządzenia. Każda z sal powinna
posiadać projektor multimedialny klasy MITSUBISHI WD3300u lub równoważne o sile
światła około 4000 ANSI lumenów i rozdzielczości rzeczywistej 1280 x 800 w formacie 16: 9
(format stosowany obecnie w laptopach i monitorach LCD), ekran elektryczny o szerokości
dopasowanej do wielkości pomieszczeń. Ekran powinien posiadać system napinaczy
bocznych umożliwiających dokładne rozpięcie płótna (np. seria ADEO Tensio).
Dodatkowo do dyspozycji prelegenta należy zaprojektować układ tablic elektronicznych
(interaktywnych) bez projekcji na nie same oraz układ tablic suchościeralnych (np. system
szynowy – poziomy) dopasowany do wystroju i funkcji sali.
Podłogowe przyłącza sygnałowe należy zlokalizować w pobliżu osób prowadzących
umożliwiając komfortowe korzystanie z zainstalowanych zestawów konferencyjnych.
Wszystkie sygnały AV powinny być przełączane w obrębie jednego systemu matryc w celu
umożliwienia dowolnej konfiguracji – przekierowania sygnału z dowolnego miejsca obu sal
na dowolny odbiornik lub grupę odbiorników. Sugeruje się zastosowanie pojemnej,
pojedynczej matrycy RGBHV o dużej częstotliwości pracy (min 450 MHz) dla zapewnienia
obsługi sygnałów wysokich rozdzielczości (np. Creator RGBHV 1616).
Do obsługi urządzeń należy przewidzieć system zintegrowanego sterowania wykorzystujący
jako interfejs użytkownika przewodowe i/lub bezprzewodowe panele dotykowe w
następującym zestawieniu funkcjonalnym:
- sale dzielone : Dwa panele dotykowe LCD 7” wbudowane w ścianę (np. CREATOR LT7000c).
- sala wspólna : Panel dotykowy LCD bezprzewodowy 8” dwukierunkowy (np. CREATOR
DTX-8400).
Panel powinien mieć możliwość transmisji – podglądu sygnału VIDEO –
bezprzewodowo.
Jednostka centralna systemu powinna zostać umieszczona w pomieszczeniu technika lub w
obrębie pozostałych urządzeń wchodzących w skład systemu AV.
System należy zaprojektować w taki sposób aby „dostosowywał” się do warunków
panujących na salach, tzn. w zależności od otwarcia przegród pomiędzy salami udostępniał
odpowiednie funkcje i zarządzał automatycznie sygnałami AV.
System sterowania powinien umożliwiać obsługę min.:
- projektorów (włączanie, wyłączanie, wybór źródła sygnału)
- matrycy sygnałowej (przełączanie sygnałów pochodzących z komputerów, DVD, zestawów
konferencji, krosowanie sygnałów pomiędzy salami)
- systemów audio (włączanie, wyłączanie, regulacja siły głosu, krosowanie sygnałów
pomiędzy salami)
- ekranów elektrycznych,
- urządzeń w pomieszczeniu technika (np. DVD, tuner satelitarny, etc.)
- oświetlenia (Strefowe oświetlenie (I strefa przyekranowa do pierwszego rzędu siedzisk
słuchaczy, II strefa pozostała część Sali) – należy przewidzieć oświetlenie regulowane
płynnie. Jeżeli w innych ustaleniach (architektura) powstaną dodatkowe obwody/punkty
oświetlenia to należy uzgodnić sposób ich sterowania.
Wszystkie obwody oświetlenia muszą mieć niezależne sterowanie – System Sterowania AV
przejmuje kontrolę nad oświetleniem tylko wtedy, gdy sam jest aktywny.
Z uwagi na przewidywaną możliwość łączenia sal w jedną większą, a co za tym idzie
obracaniem kierunku drugiej Sali należy zwrócić uwagę na:
Niewystarczającą czytelność prezentacji na jednym ekranie, Proponuję zawieszenie kilku
(minimum 4 szt.) profesjonalnych monitorów LCD 52” fullHD
przeznaczonych do pracy
ciągłej po obu stronach siedzisk słuchaczy tak, aby zwiększyć komfort wizualny słuchaczy w
wypadku połączenia sal.
Każda sala powinna mieć zależny system akustyczny, z możliwością podziału i łączenia w
zależności od potrzeb. Głośniki powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający pełne
pokrycie dźwiękiem stref słuchaczy w poszczególnych salach w taki sposób, aby nie
zachodziła konieczność przekierowania ich w momencie łączenia sal, najlepiej zastosować
nagłośnienie strefowe z głośnikami sufitowymi wiszącymi np. TOA PE-64 lub TOA PE-84 –
głośniki winny zostać dopasowane do wystroju i możliwości aranżacji.
W przypadku funkcjonalności sal jako połączonych – należy przewidzieć dodatkowe
nagłośnienie przyekranowe – zapewniające właściwą percepcję obrazu i dźwięku.
Wszystkie sygnały audio powinny być przełączane przez dedykowaną matrycę audio
kierującą sygnały odpowiednio do bieżących potrzeb .
W
suficie
każdej
sali
należy
przewidzieć
dodatkowe
mikrofony
pojemnościowe
współpracujące z systemami wideokonferencyjnymi.
Jednym z zainstalowanych urządzeń źródłowych AV powinny być nagrywarki DVD
umożliwiające odtworzenie materiałów video pochodzących z płyt lub zgromadzonych
wcześniej na twardym dysku urządzenia. Wbudowane tunery telewizyjne powinny umożliwić
odbiór sygnałów pochodzących z anteny telewizji naziemnej. Należy w tym celu doprowadzić
okablowanie TV naziemnej do szafy sprzętowej.
Należy przewidzieć możliwość korzystania i uzupełnienia funkcjonalności sal o nowoczesne
systemy
konferencyjne
typu
Tłumaczenia
językowe,
systemy
konferencyjne
i
wideokonferencyjne. W tym zakresie powinny zostać utworzone rezerwy na urządzeniach
wejściowych AV , matrycy oraz rezerwy w torze sterowania.
UWAGA: Wszelkie ustalenia dodatkowe, dokładny dobór urządzeń i zastosowanych
rozwiązań należy bezwzględnie uzgodnić z Działem Aparatury Uniwersytetu
Przyrodniczego.

Podobne dokumenty