Team Up 1 Unit 1

Komentarze

Transkrypt

Team Up 1 Unit 1
Unit 1 Reinforcement
1 Rozwiąż krzyżówkę.
1
4 Wybierz właściwą odpowiedź. Zakreśl a,
b lub c.
2
P O R T U G A L
3
4
T
5
A
bag is on the bus.
a Her bHis
1
dad is famous.
aHer
bHis
2
dog is big and black.
aHer
bMy
3
song is number 1!
aIts
bHis
4
name is Lola.
aIts
bMy
5
ice cream is big!
aOur
bMy
cOur
6
T H
K
N
I
7
cIts
R
8
D
Down
1 Portuguese
2 British
5 Dutch
3 French
7 Greek
4 Irish
8 Polish
6 Spanish
➜
Across ➜
2 Zakreśl właściwą formę.
cTheir
cYour
cOur
Okan am / is from Turkey / Turkish.
1 The new students am / are from German / Germany.
2 My grandad are / is from Budapest, the capital of
Hungary / Hungarian.
3 Mrs Bolchakova are / is a new teacher from
Russian / Russia.
4 My friends and I are / is from Ukraine / Ukrainian.
cHis
5 S Przeczytaj teksty 1–3. Do każdego z nich
dopasuj jeden nagłówek z ramki. Uwaga!
Jeden nagłówek zostanie niewykorzystany.
3Wstaw ’m, is lub are.
a Music b City c House d School
1
My name is Joel and I
I
1
ten years old.
in year 6 at Star Academy. My little
sister Ana 2
3
’m
at the same school. Ana
in year 3. My mum and dad 4
from Portugal, but our home is in London
now. My favourite actor 5
Downey Junior.
PHOTOCOPIABLE © Oxford University Press
Robert
My home is in England. It’s in London. That’s
the capital of the United Kingdom. It’s fantastic
and it’s really big. It’s my favourite city. My favourite
place is the London Eye.
2 My favourite lesson is Music. I’m a singer.
My favourite pop star is Nicki Minaj. My favourite
group is One Direction. They’re great. Their song
One Thing is my favourite.
3 Welcome to Music Academy. I’m in year 5.
Students here are from Turkey, Portugal, France
and England. The teachers are from England and
the head teacher is from Poland.
Unit 1 Reinforcement worksheet TEAM UP 1
Unit 1 Extension
1 Przeczytaj tekst. Podkreśl nazwy państw
i zakreśl nazwy kontynentów.
HOME
ABOUT
odpowiedź. Zakreśl a, b lub c.
by Luis Garcia
Spain is a country in
Europe. … capital city
is Madrid. 1… football
team is called Real
I like Kaká because he’s South American. My
dad is from Mexico, in South America. My mum
is Irish. Ireland is in Europe. Our neighbours are
from Vietnam – that’s a country in Asia. People
from all over the world are in London! London is
my home, but I’m Irish – and I’m Mexican, too!
My best friend Jacek is from Poland. My favourite
singer is from the USA, and my favourite actor is
Australian. I like people from everywhere!
2 Przeczytaj tekst w ćw. 1 jeszcze raz.
Uzupełnij zdania nazwami państw,
kontynentów i narodowości.
Europe
.
1 Luis’s neighbours are from Vietnam. That’s in
.
2 Luis’s mum and dad are from
and
.
3 Luis’s best friend Jacek is
4 His favourite singer is
.
.
5 His favourite actor is from
.
3 Ułóż i napisz zdania z czasownikiem be. Użyj
również wyrazu from tam, gdzie to konieczne.
My friend / Polish
My friend is Polish.
1 My dad / South America
2 Our neighbours / Asia
3 Our home / in London
4 I / Irish and Mexican
5 Kaká’s home / in Europe
PHOTOCOPIABLE © Oxford University Press
My favourite football team
CONTACT
Hi! I’m Luis Garcia. I’m a
football fan. My favourite player
is Kaká. He’s from Brazil, in
South America. His home is
in Europe now. His team is in
Madrid, the capital of Spain.
Ireland is a country in
4 S Uzupełnij tekst. Wybierz właściwą
Madrid. Real Madrid
players are very good.
2
… football shirts are white. 3… friend Jacek
and I are football fans. Kaká is famous. He’s
4
… favourite player. 5… full name is Ricardo
Izecson dos Santos Leite! 6… number is 8.
aHis
b Its cYour
1 aIts
bIt
cIt’s
2 aThey
bThey’re
cTheir
3 aMy
bMe
cThe
4 ayour
btheir
cour
5 aHer
bOur
cHis
6 aHe
bHis
cHe’s
5 S Do każdej z opisanych sytuacji (1–5)
dobierz właściwą reakcję (a–f). Wpisz
odpowiednią literę w kratkę obok każdej
sytuacji. Uwaga! Jedna reakcja nie pasuje
do żadnej sytuacji.
1 Koleżanka zapytała cię, która jest godzina.
Co odpowiesz?
2 Jest ci gorąco i chcesz poprosić kolegę, by
otworzył okno. Co powiesz?
3 Chcesz się dowiedzieć, jak się dziś ma
twój kuzyn. Jak o to zapytasz?
4 Chcesz się dowiedzieć, skąd pochodzi nowo
poznany kolega. Jak o to zapytasz?
5 Koleżanka zapytała cię, kim jest twój ulubiony
aktor. Co odpowiesz?
a Where are you from?
b My favourite actor is Ben Stiller.
c I’m very well, thank you.
d Open the window, please.
e How are you today?
f It’s half past three.
Unit 1 Extension worksheet TEAM UP 1

Podobne dokumenty