OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Komentarze

Transkrypt

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ZGM
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach
ul. Ligonia 5c
44-238 Czerwionka-Leszczyny
Czerwionka-Leszczyny, dn.14.09.2010r.
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne
pn.: remont pokrycia dachowego papowego i kominów ponad dachem – segment środkowy na
budynku hotelu robotniczego DG2 przy ul. Młyńskiej 21A w Czerwionce-Leszczynach
Na w/w postępowanie wpłynęło w dniu 08.09.2010r 6 ofert.
Na I część zamówienia dotyczącą dostawy i montażu mebli biurowych wpłynęły 4 oferty.
Na II część zamówienia dotyczącą dostawy i montażu sprzętu komputerowego wpłynęły 2 oferty.
Wszystkie złożone oferty spełniają oczekiwania Zamawiającego i wymagania SIWZ.
W związku z powyższym do realizacji zamówienia wybrano na każdą z części zamówienia ofertę
najkorzystniejszą firm:
–
na I część zamówienia
BAM Sp. J. Wyposażenie Szkół i Biur
44-200 Rybnik , ul. Niedobczycka 94
cena oferty: 10 447,79 zł netto, 12 746,30 zł brutto
–
na II część zamówienia
NET-KOMPUTER inż. Robert Osiński
44-240 Żory , Os. Księcia Władysława 13g/6
cena oferty: 21 069,67 zł netto , 25 705,00 zł brutto

Podobne dokumenty