Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 042.3.38.5.2013 z dnia

Komentarze

Transkrypt

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 042.3.38.5.2013 z dnia
Załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego
Nr Os. 042.3.38.5.2013 z dnia 23.04.2013 roku
Szczegółowy wykaz wyjazdów edukacyjnych
Lp
Gimna-zjum
Data
wyjazdu
Godziny
wyjazdu
autobusu
Czas
wykładu
Liczba uczniów
i opiekunów
Miejsce wykładu/pokazu
1
PG 2
Krapkowice
07.05.2015
09.00
10.00 -12.30
120 uczniów
+ 8 nauczycieli
Razem 128 osób
Zakład Chemii Fizycznej
i Modelowania Molekularnego
Wydział Chemii,
Uniwersytet Opolski
45-052 Opole, Ul. Oleska 48
2
PG 2
Krapkowice
14.05.2015
09.00
10.00 -12.30
120 uczniów
+ 8 nauczycieli
Razem 128 osób
Zakład Chemii Fizycznej
i Modelowania Molekularnego
Wydział Chemii,
Uniwersytet Opolski
45-052 Opole, Ul. Oleska 48
3
PSG 1
Krapkowice
22.05.2015
11.00
12:00 –13:00
83 uczniów
+ 8 opiekunów
Razem 91 osób
Aula Collegium
Biotechnologicum Samodzielnej
Katedry Biotechnologii
I Biologii
Uniwersytetu Opolskiego
Cena
jednostkowa
bez
podatku
Stawka
podatku
Cena
jednostkowa
z podatkiem
Projekt „Gimnazjalny Inkubator Talentów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
45-032 Opole, ul. Kardynała
Kominka 6a
Zakład Chemii Fizycznej
i Modelowania Molekularnego
Wydział Chemii,
Uniwersytet Opolski
45-052 Opole, Ul. Oleska 48
4
PSG 1
Krapkowice
28.05.2015
09.00
10:00 –11:00
30 uczniów
+ 3 opiekunów
Razem 33 osoby
5
PSG 1
Krapkowice
29.05.2015
11.00
12:00 –13:00
93 uczniów
+ 9 opiekunów
Razem 102
osoby
Aula Collegium
Biotechnologicum Samodzielnej
Katedry Biotechnologii
I Biologii
Uniwersytetu Opolskiego
45-032 Opole,
ul. Kardynała Kominka 6a
6
PSG 1
Krapkowice
01.06.2015
09.30
10:30 –11:45
42 uczniów
+ 4 opiekunów
Razem 46 osób
Laboratorium 132 (parter)
Samodzielnej Katedry
Biotechnologii I Biologii
Uniwersytetu Opolskiego
45-032 Opole,
ul. Kardynała Kominka 6a
7
PG 2
Krapkowice
01.06.2015
09.00
10.00 -12.00
30 uczniów
+ 3 nauczycieli
Razem 33 osoby
Wydział Chemii,
Uniwersytetu Opolskiego
45-032 Opole,
ul. Kardynała Kominka 4
8
PG 2
Krapkowice
02.06.2015
09.00
10.00 -13.00
30 uczniów
+ 3 nauczycieli
Zakład Chemii Fizycznej i
Modelowania Molekularnego
Projekt „Gimnazjalny Inkubator Talentów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Razem 33 osoby
Wydział Chemii,
Uniwersytet Opolski
45-052 Opole, Ul. Oleska 48
9
PG 2
Krapkowice
03.06.2015
09.00
10.00 -13.00
30 uczniów
+ 3 nauczycieli
Razem 33 osoby
Zakład Chemii Fizycznej i
Modelowania Molekularnego
Wydział Chemii,
Uniwersytet Opolski
45-052 Opole, Ul. Oleska 48
10
PSG 1
Krapkowice
11.06.2015
09.00
10.00 –11.00
30 uczniów
+ 3 opiekunów
Razem 33 osoby
Zakład Chemii Fizycznej i
Modelowania Molekularnego
Wydział Chemii,
Uniwersytet Opolski
45-052 Opole, ul. Oleska 48
11
PSG 1
Krapkowice
16.06.2015
09.00
10.00 –12.00
179 uczniów
+ 13 opiekunów
Razem 192
osoby
Instytut Fizyki,
Uniwersytet Opolski
45-052 Opole, ul. Oleska 48
Autobus należy podstawić pod gimnazjum na około 20 minut przed wyjazdem.
Powrót po zakończeniu wykładów, około 20 do 40 minut po wykładzie.
Projekt „Gimnazjalny Inkubator Talentów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Podobne dokumenty