Hub USB

Komentarze

Transkrypt

Hub USB
MM323
Produktyarchiwalne
HubUSB
MM323firmyMantatokieszonkowychrozmiarów4-portowy
koncentratorUSBidealnydlaużytkownikównotebooków.Hub
umożliwiapodłączeniekolejnychkoncentratorów,cow
konsekwencjidajeszansępodłączeniawieluurządzeń
peryferyjnych.Każdyportoferujeszybkitransferdanychdo480
Mbps.ZintegrowanyzurządzeniemkabelUSBorazprosta
instalacjaplug;playsprawiają,żeMM323świetniesprawdzasię
nietylkowbiurze.Niemusiszjużwybieraćpomiędzymyszką,
kamerkąidrukarką–dziękihubowiMM323możeszmiećowiele
więcej.
MM323
Produktyarchiwalne
Specyfikacja
http://www.manta.com.pl/pl/mm323
EAN:5907642612552