Tabela błędów - Riva M

Komentarze

Transkrypt

Tabela błędów - Riva M
Tabela błędów - Riva M
Nr
OPIS
SPRAWDŹ
Ilość kubków
Czułość czujnika kubków
1
Automat nie "widzi" kubków
POSTĘPOWANIE
Dołóż kubki
Użyj białej kartki; oczyść czujnik
kubków; wymień płytę
wyświetlacza na płytę z
wymienionym rezystorem
Przywróć połączenie lub wymień
czujnik kubków lub płytę
wyświetlacza
Czujnik kubków i jego
połączenie z płytą
wyświetlacza
Połączenie wrzutnika z płytą
Podłącz wrzutnik
główno-zasilającą
2
Brak komunikacji automatu
z wrzutnikiem
3
Automat otrzymał sygnał z
czujnika przepełnienia
kuwety zlewek
5
Uszkodzenie lub brak
jednego lub obydwu
EAROM-ów
Bezpiecznik F2 na płycie
główno-zasilającej
Wymień bezpiecznik
Programowanie automatu
Ustaw typ wrzutnika na MDB
Wrzutnik
Główny transformator i jego
połączenie z płytą głównozasilającą
Wymień wrzutnik
Wymień transformator lub
przywróć jego połączenie z płytą
główno-zasilającą
Płytę główno-zasilającą
Wymień płytę główno-zasilającą
Poziom zlewek w kuwecie
Opróżnij kuwetę
Połączenie czujników z płytą Usuń zwarcie na kablach
główno-zasilającą
połączeniowych
Styczniki czujników
Usuń wilgoć pomiędzy czujnikami
przepełnienia kuwety
Wymień lub załóż pamięci EAROM
Obecność wody w sieci
Odkręć zawór w instalacji
zasilającej automat w wodę
Wylej wodę z rurki przelewowej
Zabezpieczenie przelewowe i odblokuj zabezpieczenie; usuń
na głównym elektrozaworze przyczynę przelewania wody w
bojlerze
6
Automat nie "widzi"
odpowiedniego poziomu
wody
Czujniki poziomu wody
Oczyść czujniki poziomu wody;
wciśnij czujniki do bojlera
Stan uziemienia w instalacji
zasilającej automat
Przywróć sprawność instalacji;
odepnij przewód zabezpieczający
(żółto-zielony) z przykrywki bojlera
Wymień pompę; omiń
Sprawność i ciśnienie pompy
elektrozawór główny pomiędzy
(zasilanie ze zbiornika)
pompą a bojlerem
Główny elektrozawór i jego Wymień elektrozawór; wymień
zasilanie
płytę zasilającą
1
Tabela błędów - Riva M
10
Brak danych
konfiguracyjnych automatu
Automat pomimo zasilania
silnika napędu krzywek
regulujących przepływ wody
12
nie dostaje sygnału z
czujnika sygnalizującego
obrót krzywek
13
Błąd ramienia podającego
kubek
Zbyt wiele napojów zostało
14 wydanych bez dopełnienia
bojlera
15
Automat nie "widzi" obrotu
kolumny podajnika kubków
Zablokowany przycisk
serwisowy
Zablokowany przycisk
17
klawiatury wyborów
Zbyt wysokie napięcie w
24A
obwodzie 24V
16
24B
Ustaw konfigurację automatu
Zasilanie silnika napędu
krzywek
Połączenie czujnika obrotu
krzywek z płytą głównozasilającą
Silnik napędu krzywek
Czujnik obrotu krzywek
Silnik napędu ramienia
kubków i jego zasilanie
Przywróć połączenie silnika z
płytką zespołu krzywek lub z płytą
Przywróć połączenie
Wymień zespół krzywek
Wymień zespół krzywek
Wymień silnik lub przywróć
zasilanie
Mikrowyłącznik kontroli
Wymień silnik lub przywróć
pozycji krańcowych ramienia zasilanie
Stan czujników poziomu
Usuń ewentualne zwarcie
wody i przewodów łączących
pomiędzy czujnikami poziomu
je z płytą zasilającą
Możliwość obrotu kolumny
podajnika kubków
Usuń przycięte kubki lub inną
przyczynę uniemożliwiającą obrót
kolumny
Zasilanie silnika napędu
kolumny podajnika kubków
Przywróć połączenie silnika z płytą
wyświetlacza lub wymień płytę
Silnik i koła zębate
przekazania napędu
Wymień oś koła zębatego, samo
koło lub silnik
Czujnik kubków i obrotu
kolumny i jego połączenie
z płytą wyświetlacza
Przywróć połączenia lub wymień
czujnik lub płytę wyświetlacza
Przyciski klawiatury
wyborów
Odblokuj przycisk lub wymień
płytę wyświetlacza
Odblokuj przycisk lub wymień
klawiaturę
Płytę główno-zasilającą
Wymień płytę główno-zasilającą
Bezpiecznik F2 na płycie
główno-zasilającej
Wymień bezpiecznik
Przycisk serwisowy
Zbyt niskie lub brak napięcia Transformator i jego
w obwodzie 24V
połączenie z płytą głównozasilającą
Płytę główno-zasilającą
Wymień transformator lub jego
połączenie z płytą głównozasilającą
Wymień płytę główno-zasilającą
2
Tabela błędów - Riva M
Automat pomimo zasilania
silnika napędu spirali
podających kubki nie
25 dostaje sygnału z
mikrowyłącznika
sygnalizującego obrót osi
silnika
Zasilanie silnika napędu
spirali podających kubki
Połączenie mikrowyłącznika
osi silnika z płytą
wyświetlacza
Mikrowyłącznik obrotu osi
silnika
Zbyt wysoka temperatura w Czujnik temperatury
33A
bojlerze
Zasilanie grzałki
Czujnik temperatury
Grzałkę
Zbyt niska temperatura w
33B
bojlerze
Zasilanie grzałki
33C Błąd czujnika temperatury
Automat przelewa wodę w
bojlerze
Przywróć połączenie silnika z płytą
wyświetlacza lub wymień płytę
Przywróć połączenie
Wymień mikrowyłącznik
Oczyść z kamienia czujnik
temperatury; wymień czujnik
temperatury
Wymień płytę główno-zasilającą
Wymień czujnik temperatury
Wymień grzałkę
Załącz lub wymień wadliwy
wyłącznik termiczny; wymień płytę
główno-zasilającą
Podłączenie czujnika temp.
do płyty główno-zasilającej
Wepnij poprawnie czujnik temp.
lub wymień go
Czujnik poziomu wody
Oczyść czujniki poziomu wody;
wsuń maksymalnie czujniki
poziomu wody
Stan uziemienia w instalacji
zasilającej automat
Przywróć sprawność instalacji;
odepnij przewód zabezpieczający
(żółto-zielony) z przykrywki bojlera
Czujnik temperatury
Główny elektrozawór
Wymień czujnik temperatury
Wymień elektrozawór
Taśmę przewodów łączących
Zaizoluj przewody lub wymień
płytę główno-zasilającą z
taśmę
płytą wyświetlacza
Automat "nie daje znaków
życia"
Automat obraca kolumną
podajnika kubków podczas
obecności w kolumnie
większej niż klika ilości
kubków (przycina kubki)
Kabel zasilający i wyłącznik
główny
Napięcie w gnieździe
zasilającym
Bezpieczniki główne
Wyłącznik drzwiowy
Czułość czujnika kubków
Automat czasami nie podaje
Jakość krawędzi kubków
kubka
Podłącz automat do zasilania lub
włącz wyłącznik główny
Przywróć zasilanie
Wymień bezpiecznik
Wymień wyłącznik
Użyj białej kartki; oczyść czujnik
kubków; wymień płytę główną na
płytę z wymienionym rezystorem;
wymień czujnik kubków
Wymień kubki
3

Podobne dokumenty