Oprogramowanie IBM Rational System Architect V11.4.1 ułatwia

Komentarze

Transkrypt

Oprogramowanie IBM Rational System Architect V11.4.1 ułatwia
Zawiadomienie dotyczące oprogramowania IBM Europa, Bliski Wschód i Afryka
ZP11-0509, 25 października 2011 r.
Oprogramowanie IBM Rational System Architect
V11.4.1 ułatwia integrację zespołów dzięki lepszemu
połączeniu z opartymi na platformie Jazz narzędziami
do zarządzania cyklem istnienia aplikacji
Spis treści
1
2
Omówienie
Kluczowe wymagania
2
2
Planowany termin dostępności
Opis
W skrócie
Oprogramowanie IBM® Rational® System Architect V11.4.1 ułatwia integrację
zespołów w całym przedsiębiorstwie dzięki następującym możliwościom:
•
•
•
•
poprawa funkcjonalności architektury przedsiębiorstwa przez umożliwienie
dostępu i aktualizacji najważniejszych informacji w cyklu tworzenia (na przykład
wymagań i zadań) na podstawie uzgodnionych planów strategicznych,
zwiększenie użyteczności procesów biznesowych dokumentowanych i
analizowanych przez twórców architektury przedsiębiorstwa, twórców
architektury rozwiązań i analityków biznesowych dzięki zapewnieniu ścisłej
integracji z narzędziami do zarządzania procesami biznesowymi,
umożliwienie migracji architektury systemów obrony dzięki dodaniu nowego
zestawu narzędzi do migracji architektury DODAF 1.5 do DoDAF 2, schematu
hierarchii DoDAF 2 i nowych raportów,
wprowadzenie ulepszeń funkcji obszarów roboczych, które pozwalają na
ograniczenie dostępu do poszczególnych obszarów roboczych i usprawnienie
procesu ich integracji, co znacznie upraszcza proces scalania.
Omówienie
Oprogramowanie System Architect zwiększa efektywność organizacji, zapewniając
integrację kluczowych narzędzi. Zespoły w przedsiębiorstwie mogą współdzielić
najważniejsze informacje:
•
•
•
Dzięki obsłudze protokołu Rational Jazz
Open Services for Lifecycle
Collaboration (OSLC) zespoły mogą tworzyć zadania i łączyć je z innymi
(TM)
obiektami w oprogramowaniu IBM Rational Team Concert , co powoduje ich
powiązanie z wymaganiami w aplikacji Rational DOORS® lub modelami Rational
Software Architect oraz Rational Rhapsody®.
Dzięki wymianie plików zgodnych z notacją Business Process Modeling Notation
(BPMN) 2 zespoły mogą importować i eksportować modele BPMN w programie
System Architect V11.4.1 za pośrednictwem formatu BPMN 2 do wymiany danych
zgodnego z definicją Object Management Group.
Dzięki zestawowi narzędzi do migracji oprogramowanie System Architect V11.4.1
umożliwia firmom migrację modeli System Architect DoDAF 1.5 do modeli DoDAF
2. Ponadto dostępny jest nowy schemat hierarchii DoDAF 2 oraz raporty.
(TM)
Oprogramowanie System Architect V11.4.1 udostępnia także ulepszenia funkcji
obszarów roboczych. Można ograniczyć dostęp do poszczególnych obszarów, a
usprawnienie procesu ich integracji znacznie upraszcza proces scalania.
Zawiadomienie dotyczące oprogramowania IBM Europa,
Bliski Wschód i Afryka
IBM to zastrzeżony znak towarowy firmy
International Business Machines Corporation
1
Kluczowe wymagania
Szczegóły można znaleźć w częściach i .
Planowany termin dostępności
•
28 października 2011 r.: Dostępność elektroniczna
•
4 listopada 2011 r.: Dostępność nośników
Rozpowszechnianie oprogramowania z algorytmem szyfrowania we Francji wymaga
zatwierdzenia przez rząd francuski.
Funkcje kryptograficzne niniejszego produktu są ograniczone do szyfrowania hasła,
procedury uwierzytelniania lub podpisu elektronicznego.
Szczegółowe informacje na temat dostępności wersji językowych zamieszczono w
oddzielnym dokumencie.
Opis
Aplikacja Rational System Architect ułatwia tworzenie wykonywalnej architektury
przedsiębiorstwa w celu zwiększenia efektywności i elastyczności organizacji
przez opracowanie harmonogramu i planu zoptymalizowanego stanu organizacji w
przyszłości.
Usługi Open Services for Lifecycle Collaboration na platformie Jazz
Oprogramowanie System Architect V11.4.1 obsługuje teraz protokół Open Services
for Lifecycle Collaboration (OSLC) na platformie Rational Jazz w celu integracji z
narzędziami zgodnymi z protokołem OSLC, co umożliwia zarządzanie wymaganiami,
zmianami i architekturą. Umożliwia to korzystanie z nowych funkcji, takich jak
tworzenie i łączenie z zadaniami oraz innymi obiektami w oprogramowaniu Rational
Team Concert, tworzenie i łączenie z wymaganiami w aplikacji Rational DOORS lub
łączenie z modelami Rational Software Architect i Rational Rhapsody opublikowanymi
w aplikacji Rational Design Manager.
Łącza OSLC utworzone w aplikacji System Architect są widoczne na schematach,
schematach eksploratora oraz w eksploratorze, co ułatwia klientom uzyskanie
informacji o relacjach obiektów poza aplikacją System Architect. Wskazanie
kursorem ikony łącza spowoduje wyświetlenie podsumowania elementu na końcu
łącza i umożliwia bezpośrednie przejście do niego w narzędziu macierzystym.
Aplikacja System Architect udostępnia także usługi OSLC Architecture Management
(AM) w innych narzędziach, które wymagają połączenia z programem System
Architect za pomocą protokołu OSLC AM, na przykład Rational Design Manager.
Wymiana plików w narzędziach biznesowych o otwartym standardzie
(BPMN2)
Nowością w wersji 11.4.1 jest możliwość wymiany plików z narzędziami BPMN
2. Klienci mogą importować i eksportować modele BPMN 2 za pośrednictwem
formatu BPMN 2 do wymiany danych zgodnego z definicją Object Management
Group. Format ten jest obsługiwany przez wiele narzędzi firmy IBM, w tym Rational
Software Architect, IBM Process Designer (tylko import) za pośrednictwem aplikacji
IBM Process Center (część oprogramowania IBM Business Process Manager), IBM
Blueworks Live, IBM WebSphere® Business Compass i WebSphere Business Modeler
(tylko eksport, ale z możliwością importu z wykorzystaniem aplikacji Business
Compass).
Ulepszona obsługa architektury DoDAF2
Zawiadomienie dotyczące oprogramowania IBM Europa,
Bliski Wschód i Afryka
IBM to zastrzeżony znak towarowy firmy
International Business Machines Corporation
2
Oprogramowanie System Architect 11.4.1 zawiera nowy zestaw narzędzi do migracji
z DoDAF 1.5 do DoDAF 2 ułatwiający konwersję modeli System Architect DoDAF 1.5
do modeli DoDAF 2. Ponadto dostępny jest nowy schemat hierarchii DoDAF 2 oraz
raporty.
Ulepszenia obszarów roboczych
Ulepszenia obszarów roboczych w oprogramowaniu System Architect V11.4.1
obejmują możliwość ograniczenia dostępu do poszczególnych obszarów roboczych
i usprawnienie procesu ich integracji, co znacznie upraszcza proces scalania i
powoduje, że jest szybszy oraz bardziej efektywny.
Ponadto niektóre funkcje wprowadzone w dodatkach serwisowych do wersji 11.4
są domyślnie dostępne i włączone. Obejmują one podgląd schematów podczas
publikacji w oprogramowaniu Rational Asset Manager, nowe efekty wizualne
schematów, na przykład gradienty, style schematów, ulepszone prowadzenie linii i
antyaliasing linii poprawiający wygląd.
Dodatkowe informacje
Odnośniki do niektórych wymienionych części nie zostały zawarte w niniejszej
krótkiej wersji komunikatu. W celu uzyskania dalszych informacji i dostępu do tych
treści należy zapoznać się z pełną treścią zawiadomienia (w języku angielskim).
ZP11-0509
Zasady korzystania
Do produktów i usług firmy IBM wymienionych w niniejszym zawiadomieniu i
dostępnych w danym kraju mają zastosowanie standardowe umowy, warunki,
postanowienia i ceny obowiązujące w danym momencie. IBM zastrzega sobie
prawo modyfikowania i wycofywania ofert w dowolnej chwili bez wcześniejszego
powiadomienia. Niniejsze zawiadomienie dostarczane jest wyłącznie w celach
informacyjnych. Odwołania do innych produktów zawarte w niniejszym
zawiadomieniu nie muszą oznaczać, że produkty te są lub będą oferowane w danym
kraju. Warunki dodatkowe zamieszczono pod adresem:
http://www.ibm.com/legal/us/en/
Najnowsze informacje o produktach IBM można uzyskać od przedstawiciela IBM lub
sprzedawcy produktów IBM, a także na ogólnoświatowej stronie kontaktowej IBM
pod adresem
http://www.ibm.com/planetwide/
Zawiadomienie dotyczące oprogramowania IBM Europa,
Bliski Wschód i Afryka
IBM to zastrzeżony znak towarowy firmy
International Business Machines Corporation
3

Podobne dokumenty