Programy i podręczniki - Zespół Szkół Rolniczych

Komentarze

Transkrypt

Programy i podręczniki - Zespół Szkół Rolniczych
SZKOLNY ZESTAW
PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA
SZKOŁA ZAOCZNA
W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W OSTRÓDZIE
rok szkolny 2014/2015
Podstawa prawna:
 Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów
wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz,U. z 2009 r., Nr
89, poz. 730).
1
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Przedmiot
(blok
przedmiotowy)
Język polski
Język niemiecki
Język angielski
Matematyka
Biologia
Chemia
Geografia rozszerzenie
Wiedza o
społeczeństwie rozszerzenie
Historia i
społeczeństwo uzupełniający
Nr w szk.
zestawie pr.
nauczania
Nazwa programu
Pr-N 1/2012/T, LO PONAD SŁOWAMI Program nauczania
przedmiotu język polski w liceum i
technikum. Zakres podstawowy i
rozszerzony. Barbara Łabęcka
Pr-N 2/2012/T, LO Program nauczania języka niemieckiego w
liceum ogólnokształcącym, liceum
profilowanym i technikum. Kurs
podstawowy dla kontynuujących naukę na
poziomie IV.I Alina Dorota Jarząbek,
Danuta Koper
Pr-N 4/2010/T
Program nauczania języka angielskiego dla
liceum ogólnokształcącego, liceum
profilowanego i technikum w zakresie
podstawowym. M. Kłos, A. Mikorzyńska,
Barbara Czarnecka-Cicha.
Pr-N 5/2012/T,
Program nauczania matematyki w liceum
LO
ogólnokształcącym i technikum – zakres
podstawowy. Alicja Cewe, Halina
Nahorska
Pr-N 5/2012/T,
Biologia na czasie. Program nauczania
LO, ZSZ
biologii w zakresie podstawowym dla szkół
ponadgimnazjalnych. Marek Kaczmarzyk
Pr-N 6/2012/T,
Program nauczania chemii w zakresie
LO, ZSZ
podstawowym dla szkół
ponadgimnazjalnych. Romuald Hass, A.
Mrzigod, J. Mrzigod, R. Hassa
Pr-N 1/R/2013/T,
Oblicza geografii - Program nauczania
LO
geografii w zakresie rozszerzonym dla
liceum ogólnokształcącego i technikum.
Ewa Maria Tuz, Dawid Szczypiński
Pr-N 5/R/2013/T,
Wiedza o społeczeństwie – zakres
LO
podstawowy i rozszerzony. Z. Smutek, J.
Maleska
Pr-N 7/2014/T,
Historia i społeczeństwo. Program
LO
nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych.
A. Roszak, M. Szymczak
Podręcznik (tytuł)
Autor
PONAD SŁOWAMI Podręcznik
do kształcenia literackiego
i kulturowego kl. 1 cz. 1 i 2
M. Chmiel,
E. Kostrzewa
M. Chmiel, A. Równy
Motive Deutsch Neu 1.
Alina Jarząbek,
Danuta Koper
Matura poziom podstawowy.
Repetytorium z testami.
Marta Rosińska,
Lynda Edwards,
Arkadiusz Mędela
Matematyka w otaczającym nas
świecie 1, 2, 3
A. Cewe, M.
Krawczyk, I. Pancer
Biologia na czasie – zakres
podstawowy
Wydawnict
wo
Nowa Era
Nr
dopuszczenia
425/1/2012
425/2/2012
WSiP
683/1/2014
Macmillan
169/06
PODKOWA
549/1/2012
549/2/2013
35/09/S
E. Bonar,
St. Czachorowski
W. Krzeszowiec-Jeleń,
Romuald Hassa,
Aleksandra Mrzigod,
Janusz Mrzigod
Nowa Era
450/2012
Nowa Era
438/2012
Oblicza geografii 1
Oblicza geografii 2
Oblicza geografii 3
R. Malarz,
M. Więckowski
T. Rachnał
Nowa Era
501/1/2012
501/2/2013
501/3/2014
Wiedza o społeczeństwie –
zakres podstawowy i rozszerzony
Z. Smutek, J. Maleska
OPERON
91/06 lub
146/07
Historia i społeczeństwo.
Ojczysty panteon i ojczyste spory
Adam Balicki
OPERON
665/2013
To jest chemia – zakres
podstawowy
2
KURSY
Przedmiot
(blok
przedmiotowy)
Nr w szk.
zestawie pr.
nauczania
Nazwa programu
Podręcznik (tytuł)
Autor
Wydawnictwo
Nr
dopuszczenia
R. 3
Bezpieczeństwo i
higiena pracy
Produkcja roślinna
2013
Pr-N 1/2012/Kurs
Produkcja zwierzęca
Technika w rolnictwie
Program nauczania dla zawodu
technik rolnik
314207/KOWEZiU/2012 modyfikowany – kwalifikacja R.3
Prowadzenie produkcji rolniczej
Autorzy: K. Jabłonka, A. Kulka,
E. Pankiewicz
Język niemiecki w
rolnictwie
Przepisy ruchu
drogowego
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Produkcja roślinna Cz. 1
Cz. 2
Produkcja zwierzęca cz.1, 2, 3
K. Szczęch
Pod red. Alicji
Gawrońskiej-Kuleszy
Pr. Zbiorowa
WSiP
REA
REA
REA
Technika w rolnictwie cz. 1 i cz. 2
Andrzej Kulka
REA
Mit Beruf auf Deutsch
Barbara Kujawa,
Mariusz Stinia
Z. Smoczyńska, A.
Smoczyński
Przepisy ruchu drogowego
Działalność gospodarcza
Prowadzenie produkcji
roślinnej
Prowadzenie produkcji
zwierzęcej
Organizacja pracy
sprzętu rolniczego
Nowa era
WSiP
27/99
Podręcznik
pomocniczy
Kodeks drogowy. Podręcznik kierowcy
kat. B, B+E, T
W. Kędziora
Prowadzenie działalności gospodarczej T. Gorzelany
Credo
Produkcja roślinna Cz. 1
Cz. 2
Produkcja zwierzęca cz.1, 2, 3
Pod red. Alicji
Gawrońskiej-Kuleszy
Pr. Zbiorowa
REA
REA
REA
Kuczewski, Z. Majewski
D. Kozłowska
Cz. Waszkiewicz
Roman Jabłonka, Anna
Mironiuk
WSiP
Hortpress
WSiP
REA
10/2008
2010
16/2007
2010
99/99
39/97
16/95
06/2007
K. Jabłonka, H.
Kałuża, A. Marysiak
Pod red. Alicji
Gawrońskiej-Kuleszy
Pr. Zbiorowa
REA
32/2006
REA
REA
REA
10/2008
2010
16/2007
2010
Eksploatacja maszyn rolniczych
Mechanizacja rolnictwa cz. II
Maszyny rolnicze cz. 1 i 2
Ekonomika w rolnictwie cz. II
Prowadzenie
działalności
gospodarczej w
produkcji rolniczej
10/2008
2010
16/2007
2010
11/2009
2009
WSiP
R. 16
Działalność gospodarcza
w rolnictwie
Planowanie i organizacja
produkcji roślinnej
Planowanie i organizacja
produkcji zwierzęcej
Pr-N 1/2012/Kurs
Program nauczania dla zawodu
technik rolnik
314207/KOWEZiU/2012 modyfikowany – kwalifikacja
R.16 Organizacja i nadzorowanie
Podręcznik pomocniczy – Ekonomika
w rolnictwie cz. 1
Produkcja roślinna Cz. 1
Cz. 2
Produkcja zwierzęca cz.1, 2, 3
3
Organizacja produkcji
roślinnej
Organizacja produkcji
zwierzęcej
Elementy
rachunkowości rolnej
produkcji rolniczej
Autorzy: K. Jabłonka, A. Kulka,
E. Pankiewicz
Produkcja roślinna Cz. 1
Cz. 2
Produkcja zwierzęca cz.1, 2, 3
Pod red. Alicji
Gawrońskiej-Kuleszy
Pr. Zbiorowa
REA
REA
REA
Podręcznik pomocniczy – Ekonomika
w rolnictwie cz. 2
K. Jabłonka, H.
Kałuża, A. Marysiak
REA
10/2008
2010
16/2007
2010
32/2006
Bezpieczeństwo i higiena pracy
K. Szczęch
WSiP
2013
Prowadzenie działalności gospodarczej
T. Gorzelany
WSiP
Podstawy konstrukcji maszyn cz. I
„Wstęp do projektowania”
Cz. II „Techniki wytwarzania i
maszynoznawstwo”
Praktyczna elektrotechnika ogólna
P. Boś, S. Sitarz
WKŁ
21/2010
P. Boś, Z. Wrzask
WKŁ
2011
Praca zbiorowa
REA
37/03
Silniki spalinowe
P. Zając,
WKŁ
M. Gabryelewicz
PISKP
WKŁ
04/2009
Podręcznik
pomocniczy
06/2010
M. Gabryelewicz
WKŁ
2010
Z. Smoczyńska
A. Smoczyński
W Kędziora
WSiP
27/99
SPH Credo
Piotr Rochowski
WSiP
Krzysztof Pacholski
WKŁ
Podręcznik
pomocniczy
2011
Krzysztof Pacholski
WKŁ
2012
WSIP
2013
M.12
Bezpieczeństwo i
higiena pracy
Działalność gospodarcza
Podstawy konstrukcji
maszyn
Elektrotechnika i
elektronika
Silniki pojazdów
samochodowych
Podwozia i nadwozia
pojazdów
samochodowych
Przepisy ruchu
drogowego
Język niemiecki
zawodowy
Elektryczne i
elektroniczne
wyposażenie pojazdów
samochodowych
Pracownia
elektrotechniki i
elektroniki
Pr-N 1/2013/Kurs
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
w zakresie kwalifikacji M.12 –
Diagnozowanie oraz naprawa
elektrycznych i elektronicznych
układów pojazdów
samochodowych. Autorzy: M.
Dobyło, U. Jastrzębska, P. Zając,
W. Marciniak
Serwis motoryzacyjny
Podwozia i nadwozia pojazdów
samochodowych cz. I. Podstawy teorii
ruchu i eksploatacji oraz układ
przeniesienia napędu
cz. II. Układy hamulcowy i
kierowniczy, zawieszenie oraz
nadwozie
Przepisy ruchu drogowego
Kodeks drogowy. Podręcznik kierowcy
kat. B, B+E, T
Język niemiecki zawodowy w branży
mechanicznej i samochodowej
Elektryczne i elektroniczne
wyposażenie pojazdów
samochodowych Cz. I „Wyposażenie
elektryczne i elektromechaniczne”
Cz. II „Wyposażenie elektroniczne”
Diagnostyka układów elektrycznych
i elektronicznych pojazdów
samochodowych
G. Dyga
G. Trawiński
4
samochodowej
Zajęcia praktyczne
Podstawy technologii maszyn
Technologia ogólna
J. Zawora
A. Górecki
WSiP
WKŁ
09/2007
Podręcznik
pomocniczy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
K. Szczęch
WSiP
2013
Prowadzenie działalności gospodarczej
T. Gorzelany
WSiP
2013
Wyposażenie zakładów
gastronomicznych i gospodarstw
domowych
Technologia gastronomiczna z
towaroznawstwem
M. Kondratowicz,
A. Kasperek
REA
MEN 2011
M. Konarzewska,
B. Zielonka
REA
46/2003
11/2004
Zasady żywienia
Ewa Superczyńska
REA
2013
Usługi gastronomiczne
Usługi gastronomiczne
A. Kmiołek
WSiP
2013
Planowanie żywienia i
produkcji
gastronomicznej
Język niemiecki
zawodowy
Zasady żywienia. Planowanie i ocena
H. Kunachowicz, I.
Nadolna, B. Przygoda
WSiP
2013
Język niemiecki zawodowy w
gastronomii
Anna Dul
WSiP
2013
Obsługa klientów w
gastronomii
Obsługa gości cz. 1
Obsługa gości cz. 2
R. Szajna, A. Ziaja
W. Ławniczak
REA
35/2007
31/2008
T. 15
Bezpieczeństwo i
higiena pracy
Działalność gospodarcza
Wyposażenie techniczne
przedsiębiorstw
gastronomicznych
Technologia
gastronomiczna z
towaroznawstwem
Zasady żywienia
Pr-N 2/2013/Kurs
Program nauczania dla zawodu
technik żywienia i usług
gastronomicznych
343404/KOWEZiU/2012 modyfikowany o strukturze
przedmiotowej – kwalifikacja
T.15.
Autorzy:
Halina Kopińska, Jolanta Graczyk
5
TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE
3-LETNIE TU technik rolnik
Nr w szkolnym
zestawie
programów
nauczania
Pr-N 4/2011/TU
Przedmiot
Język polski
Numer i nazwa programu
DKOS – 5002-50/04
Podręcznik
Autor
Wydawnictwo
Język niemiecki
DKOS – 4015 –119/02
Anna Kowara
REA
68/05
36/06
150/06
V, VI
Alles Klar 1a, 1b
K. Łuniewska,
Z. Wąsik
WSiP
17/07
32/07
V, VI
Historia 1, 2, 3
Burda, Halczak
OPERON
91/06
146/07
V, VI
Matematyka
Cewe, Krawczyk
PODKOWA
90/08
V, VI
OPERON
99/10/S
V, VI
Program nauczania języka
niemieckiego w LO, liceum
profilowanym i technikum.
Kształcenie w zakresie
podstawowym. K. Łuniewska,
Z. Wąsik
Pr-N 5/2010/TU
Historia
DKOS – 4015 –90/02
Historia. Program nauczania
dla liceum ogólnokształcącego,
liceum profilowanego i technik
(w zakresie podstawowym). B.
Burda, B. Halczak
Pr-N 6/2010/TU
Matematyka
DKOS – 5002 – 04/08
Semestr
Język polski cz. 1, 2, 3
Program nauczania języka
polskiego w liceum
ogólnokształcącym, liceum
profilowanym i technikum.
Zakres podstawowy i
rozszerzony. E. Gruszczyńska,
K. Mrowcewicz,
Pr-N 2/2010/TU
Nr
dopuszczenia
Matematyka w otaczającym
w otaczającym nas
nas świecie. Program nauczania świecie
matematyki, Kształcenie w
zakresie podstawowym. Licea
ogólnokształcące, licea
profilowane, technika. A.
Cewe, M. Krawczyk
Pr-N 16/2010/TU
Wiedza
o społeczeństwie
DKOS – 4015 – 27/02
Człowiek i społeczeństwo.
Program nauczania wiedzy o
Wiedza
o społeczeństwie
Pr. zbiorowa
6
społeczeństwie w zakresie
podstawowym i rozszerzonym
w trzyletnim liceum
ogólnokształcącym, liceum
profilowanym i technikum G.
Szymanowski
Pr-N 19/2010/TU
Przedmiot specjalizacyjny: 321[05]/T,TU,SP/
finanse i bankowość w
agrobiznesie
MEiN/ REA 2006.03.14
Książki pomocnicze:
Podstawy bankowości
W. Stulgis
1997
V, VI
WSiP
Program nauczania dla zawodu
Technik Rolnik 321[05]
Autorzy: Koordynator: Ewa
Marciniak-Kulka, A. Kulka,
M. Pawlonka i in.
3-LETNIE TU technik technologii żywności
Nr w szkolnym
zestawie
programów
nauczania
Pr-N 4/2011/TU
Przedmiot
Język polski
Numer programu
DKOS – 5002-50/04
Podręcznik
Autor
Wydawnictwo
Język niemiecki
DKOS – 4015 –119/02
Anna Kowara
REA
68/05
36/06
150/06
V,VI
Alles Klar 1a, 1b
K. Łuniewska,
Z. Wąsik
WSiP
17/07
V, VI
Historia 1, 2, 3
Burda, HaLczak
OPERON
91/06
146/07
V, VI
Program nauczania języka
niemieckiego w LO, liceum
profilowanym i technikum.
Kształcenie w zakresie
podstawowym. K. Łuniewska,
Z. Wąsik
Pr-N 5/2010/TU
Historia
DKOS – 4015 –90/02
Historia. Program nauczania
dla liceum ogólnokształcącego,
liceum profilowanego i technik
(w zakresie podstawowym). B.
Burda, B. Halczak
Semestr
Język polski cz. 1, 2, 3
Program nauczania języka
polskiego w liceum
ogólnokształcącym, liceum
profilowanym i technikum.
Zakres podstawowy i
rozszerzony. E. Gruszczyńska,
K. Mrowcewicz,
Pr-N 2/2010/TU
Nr
dopuszczenia
7
Pr-N 6/2010/TU
Matematyka
DKOS – 5002 – 04/08
Matematyka
Cewe, Krawczyk
PODKOWA
90/08
V, VI
OPERON
99/10/S
V, VI
REA
1/2014
V, VI
WSiP
2013
V, VI
Matematyka w otaczającym
w otaczającym nas
nas świecie. Program nauczania świecie
matematyki, Kształcenie w
zakresie podstawowym. Licea
ogólnokształcące, licea
profilowane, technika. A.
Cewe, M. Krawczyk
Pr-N 16/2010/TU
Pr-N 23/2012/TU
Wiedza
o społeczeństwie
DKOS – 4015 – 27/02
Działalność
przedsiębiorstwa
spożywczego
321[09]MEN/2009.02.05
Człowiek i społeczeństwo.
Program nauczania wiedzy o
społeczeństwie w zakresie
podstawowym i rozszerzonym
w trzyletnim liceum
ogólnokształcącym, liceum
profilowanym i technikum G.
Szymanowski
Wiedza
o społeczeństwie
Pr. zbiorowa
T. Mikulska,
Podręcznik pomocniczy:
Program nauczania dla zawodu Działalność gospodarcza B. Sawicka,
H. Górska-Warsewicz
Technik technologii żywności w gastronomii
321[09]
Przedmiot specjalizacyjny:
Technologie w
produkcji cukierniczej
Technologie w
produkcji cukierniczej
M. Kaźmierczak
3-LETNIE TU technik pojazdów samochodowych
Nr w szkolnym
zestawie
programów
nauczania
Pr-N 4/2011/TU
Przedmiot
Język polski
Numer i nazwa programu
DKOS – 5002-50/04
Podręcznik
Autor
Wydawnictwo
Język niemiecki
DKOS – 4015 –119/02
Program nauczania języka
Semestr
Język polski cz. 1, 2, 3
Anna Kowara
REA
68/05
36/06
150/06
V, VI
Alles Klar 1a, 1b
K. Łuniewska,
Z. Wąsik
WSiP
17/07
32/07
V, VI
Program nauczania języka
polskiego w liceum
ogólnokształcącym, liceum
profilowanym i technikum.
Zakres podstawowy i
rozszerzony. E. Gruszczyńska,
K. Mrowcewicz,
Pr-N 2/2010/TU
Nr
dopuszczenia
8
niemieckiego w LO, liceum
profilowanym i technikum.
Kształcenie w zakresie
podstawowym. K. Łuniewska,
Z. Wąsik
Pr-N 5/2010/TU
Historia
DKOS – 4015 –90/02
Historia 1, 2, 3
Burda, Halczak
OPERON
91/06
146/07
V, VI
Wiedza o
społeczeństwie.
Człowiek i
społeczeństwo
R. Chojnacki (red.)
ZNAK
DLA
SZKOŁY
141/03
V, VI
Matematyka
w otaczającym nas
świecie
Cewe, Krawczyk
PODKOWA
90/08
V, VI
WSiP
2011
V, VI
VOGEL
10/98
V, VI
REA
brak
Historia. Program nauczania
dla liceum ogólnokształcącego,
liceum profilowanego i technik
(w zakresie podstawowym).
B. Burda, B. Halczak
Pr-N 16/2010/TU Wiedza o społeczeństwie DKOS – 5002 – 22/03
Człowiek i społeczeństwo.
Program nauczania wiedzy o
społeczeństwie w zakresie
podstawowym i rozszerzonym
w trzyletnim liceum
ogólnokształcącym, liceum
profilowanym i technikum G.
Szymanowski
Pr-N 6/2010/TU Matematyka
DKOS – 5002 – 04/08
Matematyka w otaczającym
nas świecie. Program nauczania
matematyki, Kształcenie w
zakresie podstawowym. Licea
ogólnokształcące, licea
profilowane, technika. A.
Cewe, M. Krawczyk
Pr-N 21/2010/TU Pracownia diagnostyki
311[52]/T,TU,SP/
pojazdów
samochodowych
Pracownia
elektrotechniki i
elektroniki
Język niemiecki
zawodowy
MEN/2007.07.18
Program nauczania dla zawodu
Technik Pojazdów
Samochodowych 311[52]
Autorzy:
M. Bystrycki, R. Koprucki,
L. Sokolniki, M. Szymańczak,
P. Zając
Pracownia diagnostyki
M. Dąbrowski
pojazdów samochodowych S. Kowalczyk
Mechanik pojazdów
K. Tokarz
samochodowych. Techniczne
podstawy zawodu cz. II
Podręcznik pomocniczy:
M. Sosińska
Ćwiczenia z J. niemieckiego
dla zawodowych i średnich
szkół samochodowych
VI
9

Podobne dokumenty