„Multiflex” Przyłącza grzejnikowe

Komentarze

Transkrypt

„Multiflex” Przyłącza grzejnikowe
„Multiflex”
Przyłącza grzejnikowe
„Multiflex“
„Multiflex”
Przyłącza grzejnikowe
Verschraubungsprogramm
DaneDatenblatt
techniczne
Das Qualitätsmanagementsystem von
Oventrop ist gemäß DIN-EN-ISO 9001
zertifiziert.
Opis:
Przyłącza
grzejnikowe (Beispiele)
Oventrop z mosiądzu, niklowane, do zaAusschreibungstext:
stosowania
z grzejnikami zaworowymi
z króćcami
3/4” GZ
(gwint
Oventrop Anschlussarmaturen
aus Messing,
vernickelt,
zum
Anzewnętrzny)
DIN V 3838mit
(Eurokonus).
schluss vonwg
Heizkörpern
integrierter Ventilgarnitur 3⁄4" AG
nach DIN V 3838
(Eurokonus).
ZB-podwójny
kurek
grzejnikowy z funkcjami odcięcia, napełniania
zum Entleeren und Befüllen
iZB-Absperrverschraubung
opróżniania
3
3
3
⁄4" ( ⁄4" ÜM x ⁄4" AG).
3/4”
(3/4”NZ
x 3/4”GZ).
Oventrop
Anschlussarmaturen
aus Messing, vernickelt, zum An1
⁄2"do
IG.zaschluss
von
Heizkörpern
mit integrierter
Ventilgarnitur
Przyłącza grzejnikowe
Oventrop
z mosiądzu,
niklowane,
ZB-Absperrverschraubung
zum
Entleeren
und
Befüllen
stosowania z grzejnikami zaworowymi z króćcami 1/2” GW (gwint
1
⁄2" (1⁄2" AG x 3⁄4" AG).
wewnętrzny).
Betriebstemperatur
ts: 2 °C bis
120 °C (kurzzeitig
130 °C)
ZB-podwójny
kurek grzejnikowy
z funkcjami
odcięcia,bis
napełniania
Betriebsdruck ps: 10 bar
iMax.
opróżniania
1/2” (1/2”GZ x 3/4”GZ).
Temperatura robocza ts: 2 °C do 120 °C (krótkotrwale do 130 °C)
Funktion:
Max.
ciśnienie robocze
ps:
10für
barden
(1 MPa)
Das Oventrop
Verschraubungsprogramm
„Multiflex“
Anschluss von Heizkörpern mit integrierter Ventilgarnitur.
Działanie:
Das umfangreiche Programm erfüllt die Funktionen:
Przyłącza grzejnikowe „Multiflex” firmy Oventrop są przystosowa– Verschrauben
ne do grzejników z wbudowaną wkładką zaworową (grzejników
– Absperren W zależności od wykonania przyłącza posiadają
zaworowych).
– Einrohrbetrieb
następujące
funkcje:
–
Entleeren
– łączą grzejnik z instalacją
Befüllen przepływ
–– odcinają
– Voreinstellen
– obsługują grzejnik w instalacji 1-rurowej
– Umlenken
– opróżniają lub napełniają grzejnik
– Überbrücken
– pomagają hydraulicznie zrównoważyć instalację
–Anwendungsbereich:
krzyżują przepływ w razie pomyłkowej zamiany rur
–Das
pozwalają
mostkować
przepływ w trybie „bez
grzejnika”
Oventrop
Verschraubungsprogramm
„Multiflex“
für Heizkörper mit integrierter Ventilgarnitur kann je nach Bedarf für
Zakres stosowania:
Zweirohr- oder Einrohr-Heizungssysteme verwendet werden.
Przyłącza
grzejnikoweder
„Multiflex”
do grzejników
zaworowych
mogą
Für die Verwendung
Heizkörper
mit integrierter
Ventilgarnitur
być
stosowane w zależności
odZBU-Verschraubungen
potrzeby w instalacjach(Zweirohrim Einrohrbetrieb
können die
1lub 2-rurowych.
Block,
umstellbar) umgestellt werden. Ferner bietet Oventrop
Umlenkstücke,
um bei
vertauschtem
Vor- undmoże
Rücklauf
die richPrzyłącze
typu ZBU
(2-rurowe,
przestawialne)
być zastotige
Strömungsrichtung
zu
erreichen
und
Montagebrücken
zum
sowane, po odpowiednim przestawieniu, do włączenia grzejnika
Fixieren der do
Rohrleitungen
bei derPrzyłącza
Montage krzyżowe
sowie alspozwalają
Blindzaworowego
instalacji 1-rurowej.
brücke
für błędu
die spätere
Heizkörpermontage.
na
korektę
monterów
polegającego na pomyleniu zasilenia
z powrotem. Przyłącza mostkowe służą do pozycjonowania rur
F“uruchomienie
weichdichtend
i„Multiflex
umożliwiają
instalacji przed montażem grzejnika.
Die Armaturen sind zum Heizkörper weichdichtend. (Die selbst„Multiflex
F”
–
przyłącze
miękkouszczelniane
dichtenden Einschraubstutzen liegen jeder Verschraubung für
2" IG bei).
Heizkörper
mitz1⁄przyłączem
Styk
grzejnika
uszczelniany jest „na miękko”.
W przypadku grzejników z króćcami ½” GW należy użyć przyłączy
Verschraubungsprogrammes
„Multiflex F“ :
zVorteile
nyplamides
samouszczelniającymi
½”.
– alle Anschlussprobleme von Heizkörpern mit integrierten
Zalety
przyłączy grzejnikowych
„Multiflex F”:
Ventilgarnituren
lösbar
–– rozwiązanie
problemów
związanych
z montażem grzejników
einfache Handhabung
zaworowych w instalacji co
– wahlweiser Einsatz von Heizkörpern im Einrohr- bzw. Zwei– prosta
obsługa
rohrbetrieb
möglich (ZBU)
–– możliwość
stosowania
instalacji 1- lub 2-rurowej
große Sicherheit
durchw weichdichtende
Verbindung
(przyłącza ZBU)
– exakte Einstellung der Heizkörperanteile durch Bypass– gwarantowana
szczelność miękkouszczelnianego
styku
Schraube in Längsrichtung
(ZBU)
–– precyzyjne
ustalenie
rozpływu
na
grzejnik
w
instalacji
1-rurowej,
besonders gute Durchflusswerte bei den ZBU-Verschraudzięki
osiowej
pozycji śrubymit
nastawczej
w przyłączach
ZBU
bungen
in Verbindung
den Oventrop
Thermostaten
– duża
przyłączy ZBU we współpracy z termosta(vgl. „przepustowość”
Diagramm)
tami Uni LH w instalacji zaprojektowanej na różnicę (odchyłkę)
regulacji 2K (patrz diagram).
„Multiflex V“ metallisch dichtend
Die Armaturen sind zum Heizkörper metallisch dichtend.
„Multiflex V” – przyłącze uszczelniane „metal na metal”
Vorteile des Verschraubungsprogrammes „Multiflex V“ :
Styk
armatury
z grzejnikiem von
uszczelniany
metalicznie.
– alle
Anschlussprobleme
Heizkörpern
mit integrierten
Ventilgarnituren lösbar
Zalety przyłączy „Multiflex V”:
– Verschraubungsprogramm mit Möglichkeiten zum:
– rozwiązanie
Absperren wszystkich problemów związanych z montażem
grzejników
zaworowych w instalacji co
Voreinstellen
– funkcje
realizowane przez przyłącza (w zależności od wykonania):
Entleeren
–Befüllen
odcięcie
nastawaHandhabung
wstępna
––einfache
– opróżnianie
– wahlweiser Einsatz von Heizkörpern im Einrohr- bzw.
– napełnianie
Zweirohrbetrieb möglich
––prosta
obsługa
Toleranzen
in den Anschlussmaßen der Vor- und
– możliwość
stosowania
w instalacji
1-einwandfrei
lub 2-rurowej
Rücklaufstutzen
werden
technisch
ausgeglichenniedokładności
(patentierte Lösung).
Hierdurch
– kompensacja
rozstawu
króćcówergeben
grzejnika lub
sich
an den Anschlüssen
keine Querspannungen
ich
nieosiowości
dzięki zastosowaniu
specjalnego przegubu
(vgl. Abbildungen).
(rozwiązanie
opatentowane) i uniknięcie dzięki temu naprężeń
–poprzecznych
größere Sicherheit
durch metallisch
dichtende
prowadzących
do niszczenia
uszczelnień i utrudVerbindung
zum grzejnika
Heizkörper
niających
montaż
keine Einlegeteile
zurszczelności
Aufnahme elastischer
Dichtungen
erfor––zwiększona
pewność
złącza dzięki
uszczelnieniu
derlich,
somit zwei Dichtstellen weniger
metal
na metal
strömungstechnische
Spitzenleistung
beiwden
––precyzyjne
ustalenie rozpływu
na grzejnik
instalacji 1-rurowej,
Durchflusswerten
dzięki
osiowej pozycji śruby nastawczej w przyłączach ZBU
– exakte Einstellung der Heizkörperanteile durch BypassSchraube in Längsrichtung (CE-Verschraubung)
Zaleta:
Vorteil: Anpassung des
dopasowanie
rozstawu osi
Achsabstandes
2008 Oventrop
Zaleta
Vorteil: Anpassung bei
dopasowanie
kąta podejścia
Winkelstellung
1
1.27-1
„Multiflex” Przyłącza grzejnikowe
Verschraubungsprogramm
„Multiflex“
„Multiflex
V” – podwójne kurki
grzejnikowe
Verschraubungsprogramm
„Multiflex
V“
uszczelniane
metalicznie,
metallisch dichtend
do
2-rurowej
fürinstalacji
die Zweirohrheizung:
Wykonane
z mosiądzu,aus
niklowane,
zastosowania z grzejnikami
Anschlussarmaturen
Messing,dovernickelt
zaworowymi
für Heizkörper mit integrierter Ventilgarnitur
Podwójny kurek grzejnikowy ZB (2-rurowy)
do
stosowania z grzejnikami
zaworowymi z wbudowanym rozdzieZB-Verschraubungen
(Zweirohr-Block)
laczem 2-rurowym.
Die ZB-Verschraubungen
(Zweirohr-Block)
werden
bei HeizkörKompensacja
niedokładności
rozstawu króćców
grzejnika
lub ich
nieosiowości
dzięki zastosowaniu specjalnego
pern mit Zweirohr-Ventilgarnituren
eingebaut.przegubu (rozwiązanie
opatentowane)des Heizkörperanschlusses durch patentierte
Toleranzausgleich
Gehäuseverbindung.
Rozstaw
osi rur: 50 mm.
Rohrabstand 50 mm.
Grzejniki
z króćcami ¾” GZ (gwint zewnętrzny)
3
⁄4" AG (Ventilgarnitur)
Styk przyłącza i grzejnika uszczelniany metalicznie.
Die Armaturen sind zum Heizkörper metallisch dichtend.
Grzejniki
z króćcami ½” GW (gwint wewnętrzny)
1
⁄2" IG (Ventilgarnitur)
Należy zastosować nyple samouszczelniające ½”, załączone do
Die Armaturen
sind zum do
Heizkörper
Die selbstprzyłączy
przeznaczonych
tego typuselbstdichtend.
grzejników.
dichtenden Einschraubstutzen liegen jeder Verschraubung lose
bei.
3
⁄4" AG¾”
nach
Fürgrzejników
Heizkörperz mit
Do
króćcami
GZ
DIN
V
3838
(Eurokonus)
wg DIN V 3838 (Eurokonus)
51
Nr kat. 101 62 11
G 3/4
61
G 3/4
ZB-AbsperrverZB-podwójne
schraubung przyłącze
zzum
odcięciem,
z funkcjami
Entleeren,
Befüllen
opróżniania, napełniania
und Voreinstellen
i1nastawy
wstępnej
3
⁄2" (½
(1⁄2"”GZ
AGxx¾”GZ)
⁄4" AG)
½”
Art.-Nr. 101 62 91
Nr kat. 101 62 91
G1/2
8
50
71
ZB-AbsperrverZB-podwójne
schraubung przyłącze
zzum
odcięciem,
z funkcjami
Entleeren,
Befüllen
opróżniania, napełniania
und Voreinstellen
i3nastawy
wstępnej
3
⁄4" (¾
(3⁄4"”NZ
ÜMxx¾”GZ)
⁄4" AG)
¾”
Art.-Nr. 101 62 41
Nr kat. 101 62 41
G 3/4
G 3/4
8
42
42
Nr kat. 101 62 42
35
G 3/4
ZB-AbsperrwinkelZB-podwójne
przyłącze
verschraubung
z odcięciem, kątowe,
zum Entleeren, Befüllen
z funkcjami opróżniania,
und Voreinstellen
napełniania
i nastawy
1
⁄2" (1⁄2" AG x 3⁄4" AG)
wstępnej
½”
(½ ”GZ
¾”GZ)
Art.-Nr.
101x62
92
G1/2
8
50
45
ZB-AbsperrwinkelZB-podwójne
przyłącze
verschraubung
zzum
odcięciem,
kątowe,
Entleeren,
Befüllen
zund
funkcjami
opróżniania,
Voreinstellen
napełniania
i nastawy
3
⁄4" (3⁄4" ÜM x 3⁄4" AG)
wstępnej
Art.-Nr.
101x62
42
¾”
(¾ ”NZ
¾”GZ)
42
Nr kat. 101 62 82
G 3/4
G 3/4
Nr kat. 101 62 12
G 3/4
ZB-Absperrwinkelverschraubung
ZB-podwójne
przyłącze
1
3
2" ( ⁄2" AG xkątowe
⁄4" AG)½”
z1⁄odcięciem,
(½
”GZ
x
¾”GZ)
Art.-Nr. 101 62 82
G1/2
G 3/4
35
G 3/4
50
45.5
ZB-Absperrwinkelverschraubung
ZB-podwójne
przyłącze
3
3
4" ( ⁄4" ÜM x
⁄4" AG)
z3⁄odcięciem,
kątowe
¾”
(¾
”NZ
x
¾”GZ)
Art.-Nr. 101 62 12
50
1.27-2
2
Nr kat. 101 62 81
G 3/4
50
50
ZB-Absperrverschraubung przyłącze
ZB-podwójne
1
1
3
2" ( ⁄2" AG x ⁄4" AG)
z ⁄odcięciem
½
”
(½
”GZ
x
¾”GZ)
Art.-Nr. 101 62 81
G1/2
8
G 3/4
50
62
ZB-Absperrverschraubung przyłącze
ZB-podwójne
3
3
3
4" ( ⁄4" ÜM x ⁄4" AG)
z ⁄odcięciem
¾”
(¾
”NZ
x
¾”GZ)
Art.-Nr. 101 62 11
50
Für
Heizkörper
mit 1⁄2" IG½” GW
Do
grzejników
z króćcami
42
Nr kat. 101 62 92
2008 Oventrop
„Multiflex” Przyłącza grzejnikowe
Verschraubungsprogramm
„Multiflex“
„Multiflex
V” – podwójne kurki
grzejnikowe
Verschraubungsprogramm
„Multiflex
V“
metallisch
dichtend
uszczelniane metalicznie, do instalacji 2-rurowej
für die Zweirohrheizung:
Wykonane z mosiądzu, niklowane, do zastosowania z grzejnikami
Anschlussarmaturen aus Messing, vernickelt
zaworowymi.
für Heizkörper mit integrierter Ventilgarnitur.
Zawory
pojedyncze
Einzelverschraubungen
Artikel-Nr.
prodotyczy
ein Stück.
Nr
katalogowy
jednej sztuki. Do stosowania z grzejnikami
zaworowymi z wbudowanym rozdzielaczem 2-rurowym.
Die Einzelverschraubungen werden bei Heizkörpern mit Zweirohr-Ventilgarnituren eingebaut.
Grzejniki z króćcami ¾” GZ (gwint zewnętrzny)
Styk
przyłącza
i grzejnika uszczelniany metalicznie.
3
⁄4" AG
(Ventilgarnitur)
Die Armaturen sind zum Heizkörper metallisch dichtend.
1 grzejników z króćcami ½“GW
Do
⁄2" IG (Ventilgarnitur)
Die Armaturen sind zum Heizkörper selbstdichtend. Die selbstdichtenden
Einschraubstutzen
liegen jeder Verschraubung
lose
Należy
zastosować
nyple samouszczelniające
½“, załączone do
bei.
przyłączy
przeznaczonych do tego typu grzejników.
3
⁄4" AG¾”
nach
Fürgrzejników
Heizkörperz mit
Do
króćcami
GZ
DINDIN
V 3838
(Eurokonus)
wg
V 3838
(Eurokonus)
Verschraubung
1
⁄2" (1⁄2" AG x 1⁄2" IG)
Śrubunek
½”
(½” GZ
½”GW)
Art.-Nr.
101x 63
84
G1/2
8
Verschraubung
Śrubunek
3 (¾”
1
¾”
⁄4" (3⁄4"NZ
ÜMx x½”GW)
⁄2" IG)
G 3/4
Für Heizkörper mit 1⁄2" IG
O grzejników z króćcami ½”GW
Rp1/2
EN 10226
62
Rp1/2
EN 10226
Absperrverschraubung
mit Voreinstellung
Zawór
o odcięciem,
z1⁄2nastawą
" (1⁄2" AGwstępną
x 3⁄4" AG)
½“
(½”
GZ
x
¾ ”GZ)
Art.-Nr. 101 61
86
G1/2
72
Absperrverschraubung
Zawór o odcięciem,
mit Voreinstellung
z nastawą wstępną
3
1
⁄4"(¾”
(3⁄4"NZ
ÜMx x½”GW)
⁄2" IG)
¾”
Nr
kat.
101
61
Art.-Nr. 101 6104
04
¾”
NZ x ¾ ”GZ)
3 (¾”
⁄4" (3⁄4" ÜM x 3⁄4" AG)
Art.-Nr.
10161
6106
06
Nr
kat. 101
G 3/4
49
Rp1/2
EN 10226
Nr kat. 101 63 84
8
40
Art.-Nr.
10163
6304
04
Nr
kat. 101
Nr kat. 101 61 86
Rp1/2
EN 10226
Rp1/2
EN 10226
36
Nr kat. 101 65 55
8
26
G1/2
8
G 3/4
Absperrwinkelverschraubung
zum Entleeren,
Befüllen
Zawór
z odcięciem,
kątowy,
und
Voreinstellen
do
opróżniania,
napełniania
3
3
3
⁄4" ( ⁄4" ÜM
x ⁄4" AG)
i nastawy
wstępnej
Art.-Nr.
101
55
¾”
(¾” NZ
x 65
¾“GZ)
Rp1/2
EN 10226
45
26
72
62
Rp1/2
EN 10226
Absperrverschraubung
zum Entleeren,
Befüllen
Zawór
z odcięciem,
zund
nastawą
wstępną
Voreinstellen
½”
GZ x ¾ ”GZ)
1 (½”
⁄2" (1⁄2" AG x 3⁄4" AG)
Art.-Nr.
10161
6176
76
Nr
kat. 101
G1/2
Rp1/2
EN 10226
Absperrverschraubung
Zawór
z odcięciem,
zum Entleeren,
Befüllen
zund
nastawą
wstępną
Voreinstellen
¾” (¾” NZ x ½”GW)
3
⁄4" (3⁄4" ÜM x 1⁄2" IG)
Nr
kat. 101
Art.-Nr.
10161
6165
65
¾”
(¾”
NZ x ¾3”GZ)
3
3
⁄4" ( ⁄4" ÜM x ⁄4" AG)
Nr
kat. 101
Art.-Nr.
10161
6155
55
G 3/4
Absperrwinkelverschraubung
Zawór z odcięciem, kątowy,
zum Entleeren, Befüllen
do opróżniania, napełniania
Voreinstellen
iund
nastawy
wstępnej
1
1
1
½”
(½”
AGxx½“GW)
⁄2" ( ⁄2"GZ
⁄2" IG)
Nr
kat. 101
Art.-Nr.
10165
6574
74
½”
GZ x ¾ “GZ)
1 (½”
⁄2" (1⁄2" AG x 3⁄4" AG)
Nr
kat. 101
Art.-Nr.
10165
6576
76
Verschraubungen mit 1⁄2" IG-Anschluss sind nicht für Klemmringanschluss geeignet (nur passend für Gewinderohr).
Śrubunki
½“ Oventrop
GW nie są
przystosowane do złączekzu
skręcanych
(tylko
do gwintów
rurowych).
Es sind die
Klemmringverschraubungen
verwenden,
Handbuch
„Produkte“
Preise, Technische Hinweise Seite 1.49
2008 Oventrop
1.27-3
3
Verschraubungsprogramm
„Multiflex“
„Multiflex” Przyłącza grzejnikowe
„Multiflex
V” – podwójne kurki
grzejnikowe
Verschraubungsprogramm
„Multiflex
V“
metallisch
dichtend
uszczelniane metalicznie, do instalacji 1-rurowej
für die Einrohrheizung:
Wykonane z mosiądzu, niklowane, do zastosowania z grzejnikami
Anschlussarmaturen aus Messing, vernickelt
zaworowymi.
für Heizkörper mit integrierter Ventilgarnitur.
Podwójny
kurek grzejnikowy
CE (kombinowany 1-rurowy)
CE-Verschraubungen
(Combi-Einrohr)
Rohrabstand
50
mm.
do stosowania z grzejnikami zaworowymi z wbudowanym rozdzielaczem 2-rurowym, ale pracującymi w instalacji 1-rurowej.
Die CE-Verschraubungen (Combi-Einrohr) werden bei
Nastawa
fabryczna:
35% rozpływu na grzejnik
Heizkörpern
mit Zweirohr-Ventilgarnituren,
die im
Einrohrbetrieb laufen, eingesetzt.
Kompensacja niedokładności rozstawu króćców grzejnika lub ich
nieosiowości
dzięki
specjalnego
przegubu (rozwiąWerkseitig auf
ca. zastosowaniu
35% Heizkörper-Anteil
voreingestellt.*
zanie opatentowane)
Toleranzausgleich des Heizkörperanschlusses durch patentierte
Gehäuseverbindung.
Grzejniki z króćcami ¾” GZ (gwint zewnętrzny)
Styk
przyłącza
i grzejnika uszczelniany metalicznie.
3
⁄4" AG
(Ventilgarnitur)
Die Armaturen sind zum Heizkörper metallisch dichtend.
1
⁄2" IG (Ventilgarnitur)
Grzejniki z króćcami ½” GW (gwint wewnętrzny)
Die Armaturen sind zum Heizkörper selbstdichtend. Die selbstNależy
zastosować
nyple samouszczelniające
½“, załączone do
dichtenden
Einschraubstutzen
liegen jeder Verschraubung
lose
przyłączy
przeznaczonych do tego typu grzejników.
bei.
Für Heizkörper mit 3⁄4" AG nach
DINgrzejników
V 3838 (Eurokonus)
Do
z króćcami ¾” GZ
Für Heizkörper mit 1⁄2" IG
Do grzejników z króćcami ½” GW
wg DIN V 3838 (Eurokonus)
66
G1/2
Nr kat. 101 63 11
CE-AbsperrverCEpodwójne przyłącze
schraubung
zzum
odcięciem,
z funkcjami
Entleeren
und
opróżniania
i napełniania
Befüllen
¾”
(¾”NZ
x
¾”GZ)
3
⁄4" (3⁄4" ÜM x 3⁄4" AG)
Nr
kat. 101
Art.-Nr.
10163
6341
41
CE-AbsperrverCEpodwójne przyłącze
schraubung
zzum
odcięciem,
z funkcjami
Entleeren
und
opróżniania
i napełniania
Befüllen
½”
(½”GZ
x
¾”GZ)
1
⁄2" (1⁄2" AG x 3⁄4" AG)
Nr
kat. 101
Art.-Nr.
10163
6391
91
G1/2
8
50
77
67
G 3/4
G 3/4
G 3/4
G 3/4
42
G 3/4
42
42
50
CE-AbsperrwinkelCEpodwójne przyłącze
verschraubung
zzum
odcięciem,
kątowe,
Entleeren
und
z funkcjami opróżniania
Befüllen
i 1napełniania
⁄2"(½”NZ
(1⁄2" AG
x 3⁄4" AG)
½”
x ¾”GZ)
G1/2
8
CE-AbsperrwinkelCEpodwójne przyłącze
verschraubung
zzum
odcięciem,
kątowe,
Entleeren
und
zBefüllen
funkcjami opróżniania
i 3napełniania
⁄4" (3⁄4" ÜM x 3⁄4" AG)
¾” (¾”NZ x ¾”GZ)
Art.-Nr. 101 63 42
Nr kat. 101 63 42
45
35
G 3/4
Nr kat. 101 63 82
G 3/4
G 3/4
Nr kat. 101 63 12
50
CE-Absperrwinkelverschraubung
CEpodwójne przyłącze
1
1
3
2" ( ⁄2" AG xkątowe
⁄4" AG)
z ⁄odcięciem,
½”
(½”GZ
x
¾”GZ)
Art.-Nr. 101 63 82
G1/2
8
50
45
CE-Absperrwinkelverschraubung
CEpodwójne przyłącze
3
3
3
4" ( ⁄4" ÜM x
⁄4" AG)
z ⁄odcięciem,
kątowe
¾”
(¾”NZ
x
¾”GZ)
Art.-Nr. 101 63 12
G 3/4
35
50
Nr kat. 101 63 81
G 3/4
G 3/4
50
CE-Absperrverschraubung
CEpodwójne
przyłącze
1
1
3
2" ( ⁄2" AG x ⁄4" AG)
z ⁄odcięciem
½”
(½”GZ
x ¾”GZ)
Art.-Nr.
101
63 81
50
8
G 3/4
75
CE-Absperrverschraubung
CEpodwójne
przyłącze
3
3
3
4" ( ⁄4" ÜM x ⁄4" AG)
z ⁄odcięciem
¾”
(¾”NZ101
x ¾”GZ)
Art.-Nr.
63 11
50
42
Art.-Nr. 101 63 92
Nr kat. 101 63 92
* Wird die Bypass-Schraube rechtsherum bis zum Anschlag gedreht, ist der Bypass geschlossen (Zweirohrbetrieb).
1.27-4
4
2008 Oventrop
Verschraubungsprogramm
„Multiflex“
„Multiflex” Przyłącza grzejnikowe
„Multiflex
F” – przyłącza miękkouszczelniane
do instalacji für
Verschraubungsprogramm
„Multiflex F" weichdichtend
2-die
lubZweirohrheizung
1-rurowych.
oder für Heizungsanlagen im Einrohrbetrieb : z mosiądzu, niklowane, do zastosowania z grzejnikami
Wykonane
Anschlussarmaturen aus Messing, vernickelt
zaworowymi.
für Heizkörper mit integrierter Ventilgarnitur
Podwójny kurek grzejnikowy ZB (2-rurowy)
ZB-Verschraubungen (Zweirohr-Block)
Do
z grzejnikami(Zweirohr-Block)
zaworowymi z wbudowanym
rozdzieDiestosowania
ZB-Verschraubungen
werden bei Heizkörlaczem
2-rurowym.
pern mit
Zweirohr-Ventilgarnituren eingebaut.
Grzejniki
zaworowe z króćcami ¾” GZ (gwint zewnętrzny)
3
⁄4" AG (Ventilgarnitur)
Styk
grzejnikiem
miękkouszczelniany.
Die armatury
Armaturenz sind
zum Heizkörper
weichdichtend.
Grzejniki
z króćcami ½” GW (gwint wewnętrzny)
1
⁄2" IG (Ventilgarnitur)
Należy zastosować nyple samouszczelniające ½“, załączone do
Die Armaturen
sind zum do
Heizkörper
Die selbstprzyłączy
przeznaczonych
tego typuselbstdichtend.
grzejników.
dichtenden Einschraubstutzen liegen jeder Verschraubung lose
bei.
Für Heizkörper mit 3⁄4" AG nach
DIN V 3838 (Eurokonus)
Für Heizkörper mit 1⁄2" IG
Do grzejników z króćcami ½” GW
Do grzejników z króćcami ¾” GZ
wg DIN V 3838 (Eurokonus)
49.5
Nr kat. 101 58 10
Nr kat. 101 58 80
G 3/4
G 3/4
Nr kat. 101 58 13
45.5
OV
ZB-Absperrverschraubung przyłącze
ZB-podwójne
1
1
3
2" ( ⁄2" AG x ⁄4" AG)
z ⁄odcięciem
½”
(½”GZ
x
¾”GZ)
Art.-Nr. 101 58 83
G1/2
8
G 3/4
50
Nr kat. 101 58 83
56
ZB-Absperrverschraubung przyłącze
ZB-podwójne
3
3
4" ( ⁄4" ÜM x ⁄4" AG)
z3⁄odcięciem
¾”
(¾”NZ
x
¾”GZ)
Art.-Nr. 101 58 13
50
OV
G 3/4
G 3/4
8
OV
G 3/4
G1/2
8
50
83.5
ZB-AbsperrverZB-podwójne
schraubung przyłącze
zschwenkbar
odcięciem, kątowo-proste
3
3
(dowolny
kąt xpodejścia)
⁄4" (3⁄4" ÜM
⁄4" AG)
¾” (¾”NZ x ¾”GZ)
Art.-Nr. 101 57 11
Nr kat. 101 57 11
46
25
46
73.5
G 3/4
ZB-Absperrwinkelverschraubung
ZB-podwójne
przyłącze
1
1
3
2" ( ⁄2" AG x ⁄4" AG)
z ⁄odcięciem,
kątowe
½”
(½”GZ
x ¾”GZ)
Art.-Nr.
101
58 84
Nr kat. 101 58 84
ZB-AbsperrverZB-podwójne
schraubung przyłącze
z odcięciem, kątowo-proste
schwenkbar
(dowolny
kąt podejścia)
1
(1⁄2" AG
x 3⁄4" AG)
⁄2"(½”GZ
½”
x ¾”GZ)
Art.-Nr. 101 57 81
Nr kat. 101 57 81
25
OV
25
G1/2
G 3/4
G 3/4
31
G 3/4
50
42
ZB-AbsperrwinkelZB-podwójne
przyłącze
verschraubung
3
3
z3⁄odcięciem,
kątowe
4" ( ⁄4" ÜM x
⁄4" AG)
¾” (¾”NZ x ¾”GZ)
Art.-Nr. 101 58 14
Nr kat. 101 58 11
50
50
CE-Verschraubung
eingestellt
aufprzyłącze
Einrohr
CEpodwójne
1
⁄2" (1⁄2" AG do
x 3⁄pracy
4" AG)
nastawione
wArt.-Nr.
instalacji
1011-rurowej
58 80
½” (½” GZ x ¾”GZ)
G1/2
8
G 3/4
50
60
CE-Verschraubung
CE-podwójne przyłącze
eingestellt auf Einrohr
nastawione
do3pracy
3
" (3⁄4" ÜM1-rurowej
x ⁄4" AG)
w⁄4instalacji
¾”
(¾” NZ
x ¾”GZ)
Art.-Nr.
101
58 10
50
G 3/4
Design-Abdeckung, weiß
Maskownica
dekoracyjna, biała
für ZB-Absperrverschraubungen
do
podwójnych przyłączy
ZB,
in Durchgangsund Winkelform
prostych
lub101
kątowych
für Art.-Nr.
58 13/14/83/84
(nr kat. 101 58 13/14/83/84)
Art.-Nr. 101 58 96
Nr kat. 101 58 96
2008 Oventrop
1.27-5
5
„Multiflex” Przyłącza grzejnikowe
Verschraubungsprogramm
„Multiflex“
„Multiflex
F” – przyłącza miękkouszczelniane
do instalacjifür
Verschraubungsprogramm
„Multiflex F“ weichdichtend
21-rurowych.
dielub
Zweirohrheizung
oder für Heizungsanlagen im Einrohrbetrieb :
Wykonane z mosiądzu, niklowane, do zastosowania z grzejnikami
Anschlussarmaturen aus Messing, vernickelt
zaworowymi.
für Heizkörper mit integrierter Ventilgarnitur
Podwójny kurek grzejnikowy ZBU (2-rurowy)
ZBU-Verschraubungen (Zweirohr-Block, umstellbar)
Diestosowania
ZBU-Verschraubungen
umstellbar) können
Do
z grzejnikami(Zweirohr-Block,
zaworowymi z wbudowanym
rozdziewahlweise
bei Zweirohrsystemen
(Auslieferungszustand)
oder
laczem
2-rurowym
pracującymi w instalacji
2-rurowej (ustawienie
im Einrohrbetrieb
werden.
fabryczne)
lub, po eingesetzt
przestawieniu,
w instalacji 1-rurowej.
Bei Einsatz im Einrohrbetrieb ist die Bypass-Spindel entW
razie stosowania
w instalacji
1-rurowej
należy przesprechend
der denprzyłącza
Armaturen
beiliegenden
Einbauanleitung
stawić
nastawnik
bocznika stosując się
załączonej
einzustellen.
CEW-Verschraubung
wiedoZBU,
jedochinstrukcji.
auf EinW
ofercie znajduje
sięHeizkörperanteil
także przyłączeeingestellt.
typu CEW, konstrukcyjnie
rohrbetrieb
mit 35%
identyczne,
ale50fabrycznie
ustawione do pracy w instalacji 1-ruroRohrabstand
mm.
wej, z 35 %-owym rozpływem na grzejnik.
3
⁄4" AG (Ventilgarnitur)
Rozstaw
osi rur 50 mm.
Die Armaturen sind zum Heizkörper weichdichtend.
Grzejniki zaworowe z króćcami ¾” GZ (gwint zewnętrzny)
Styk armatury z grzejnikiem miękkouszczelniany.
Zawory
pojedyncze
Einzelverschraubungen
Nr katalogowy dotyczy jednej sztuki.
Artikel-Nr. pro ein Stück.
Do stosowania z grzejnikami zaworowymi z wbudowanym rozdzieDie Einzelverschraubungen
werden bei Heizkörpern mit Zweilaczem
2-rurowym.
rohr-Ventilgarnituren eingebaut.
Grzejniki
z króćcami ½” GW (gwint wewnętrzny)
1
⁄2" IG (Ventilgarnitur)
Należy zastosować nyple samouszczelniające ½“, załączone do
Die Armaturen
sind zum Heizkörper
selbstdichtend.
przyłączy
przeznaczonych
do tego typu
grzejników. Die selbstdichtenden Einschraubstutzen liegen jeder Verschraubung lose
bei.
Für Heizkörper mit 3⁄4" AG nach
DIN V 3838 (Eurokonus)
Do grzejników z króćcami ¾”GZ wg
DIN V 3838 (Eurokonus)
Absperrverschraubung
Zawór z odcięciem, z funkcjazum
Entleeren, napełniania
Befüllen
mi
opróżniania,
i
und Voreinstellen
nastawy
wstępnej
3
⁄4" (3⁄4" ÜM x 1⁄2" IG)
¾” (¾”NZ x ½”GW)
Art.-Nr.
10161
6166
66
Nr kat. 101
62
G 3/4
3
⁄4" (3⁄4" ÜM x 3⁄4" AG)
¾” (¾”NZ x ¾”GZ)
Art.-Nr. 101 61 68
Nr kat. 101 61 68
Rp 1/2
EN 10266
Rp 1/2
EN 10266
37
26
G 3/4
Absperrwinkelverschraubung
zum Entleeren,
Befüllen
Zawór
z odcięciem,
kątowy,
Voreinstellen
zund
funkcjami
opróżniania,
napeł3
3
1
⁄4" ( ⁄4i"nastawy
ÜM x ⁄2"wstępnej
IG)
niania
Art.-Nr. 101 65 67
¾”
x ½”GW)
3 (¾”NZ
⁄4" (3⁄4" ÜM
x 3⁄4" AG)
Nr
kat. 101
Art.-Nr.
10165
6567
69
¾” (¾”NZ x ¾”GZ)
Nr kat. 101 65 69
8
77
17.5
33
50
22
47
8
G 1/2
G 3/4
22
G 3/4
ZBU/CEW Absperrwinkelverschraubung
zum Entleeren,
Befüllen
ZBU/CEW
przyłącze
z odcięciem,
kątowe, z funkcjami
und Voreinstellen
1
3
opróżniania,
⁄2" (1⁄2" AG xnapełniania
⁄4" AG)
i nastawy wstępnej
Art.-Nr.
101
59
94
½” (½”GZ x ¾”GZ)
Art.-Nr. 101 59 34 *
Nr kat. 101 59 94
Nr kat. 101 59 34*
Absperrverschraubung
Zawór z odcięciem, z funkzum Entleeren, Befüllen
cjami opróżniania, napełniaundi nastawy
Voreinstellen
nia
wstępnej
1
⁄2" (1⁄2" AG x 1⁄2" IG)
½” (½”GZ x ½”GW)
Art.-Nr. 101 61 75
Nr kat. 101 61 75
1
⁄2" (1⁄2" AG x 3⁄4" AG)
½”
(½”GZ
x ¾”GZ)
Art.-Nr.
101
61 77
Nr kat. 101 61 77
G 1/2
8
G 3/4
36.5
G 3/4
Art.-Nr. 101 59 93
Nr kat. 101 59 93
Art.-Nr. 101 59 33 *
Nr kat. 101 59 33*
72.5
50
ZBU/CEW przyłącze z odZBU/CEW Absperrwinkelcięciem, kątowe, z funkcjami
verschraubung
opróżniania,
napełniania i
zum Entleeren,
Befüllen
nastawy
wstępnej
und(¾”NZ
Voreinstellen
¾”
x ¾”GZ)
3
⁄4" (3⁄4" ÜM x 3⁄4" AG)
Nr kat. 101 59 44
Art.-Nr.
10159
5924*
44
Nr
kat. 101
Art.-Nr. 101 59 24 *
* fabrycznie przystosowane do
pracy w instalacjach 1-rurowych
* auf Einrohrbetrieb voreingestellt
ZBU/CEW AbsperrverZBU/CEW
przyłącze z
schraubung
odcięciem,
z funkcjami
zum Entleeren,
Befüllen
opróżniania, napełniania i
und Voreinstellen
nastawy
wstępnej
1
⁄2"(½”GZ
(1⁄2" AG
x 3⁄4" AG)
½”
x ¾”GZ)
G1/2
Rp 1/2
EN 10266
26
G 1/2
8
66.5
17.5
G 3/4
50
47.5
ZBU/CEW AbsperrverZBU/CEW
przyłącze z odcięschraubung
ciem, z funkcjami opróżniania,
zum Entleeren, Befüllen
napełniania i nastawy wstępnej
und(¾”NZ
Voreinstellen
¾”
x ¾”GZ)
3
⁄4" (3⁄4" ÜM x 3⁄4" AG)
Nr kat. 101 59 43
Art.-Nr. 101 59 43
Nr kat. 101 59 23*
Art.-Nr. 101 59 23 *
G 3/4
Do grzejników z króćcami ½” GW
Rp 1/2
EN 10266
50
Für Heizkörper mit 1⁄2" IG
Absperrwinkelverschraubung
zum Entleeren,
Befüllen
Zawór
z odcięciem,
und Voreinstellen
kątowy,
z funkcjami
1
1
opróżniania,
⁄2" (1⁄2" AG xnapełniania
⁄2" IG)
i Art.-Nr.
nastawy101
wstępnej
65 75
1 (½”GZ
½”
x ½”GW)
⁄2" (1⁄2" AG
x 3⁄4" AG)
Nr
kat. 101
Art.-Nr.
10165
6575
77
½” (½”GZ x ¾”GZ)
Verschraubungen mit 1⁄2" IG-Anschluss sind nicht für Klemmringanschluss geeignet (nur passend für Gewinderohr).
Nr kat. 101 65 77
Es sind die Oventrop Klemmringverschraubungen zu verwenden, Katalog „Preise“ 2008, Seite 1.51.
Śrubunki ½“ GW nie są przystosowane do złączek skręcanych (tylko do gwintów rurowych).
6
1.27-6
2008 Oventrop
„Multiflex” Przyłącza grzejnikowe
Verschraubungsprogramm
„Multiflex“
Złącza krzyżowe
Verschraubungen
z mosiądzu, niklowane
Messing
Nyple
Anschlussstücke
z mosiądzu
Messing
Umlenkstück, vernickelt
Do
zmiany
kierunków
zasilania
i powrotu.
Für
vertauschten
Vorund Rücklauf.
mit Absperrung
50 mm
zRohrabstand
1 odcięciem
⁄2" AG xosi3⁄4rur
" AG
rozstaw
50 mm
½”GZ
x ¾”GZ
Art.-Nr.
101 63 63
50
8
G1/2
71
Nr kat. 101 63 63
Distanzstück
Für „Multiflex“
Verschraubungen
Nypel
dystansowy
alszłączy
Set = „Multiflex”
2 Stück
do
3
⁄4" IG x 3⁄4" AG
zestaw=2szt.
Nutzlänge:
15,5 mm
¾”GW
x ¾”GZ
Długość:
15,516
mm
Art.-Nr. 168
50
Nr kat. 168 16 50
G 3/4
50
43.5
8
G1/2
in Winkelform,
mit Absperrung
50 mm
zRohrabstand
odcięciem, kątowe
1
⁄2" AG xosi3⁄4rur
" AG
rozstaw
50 mm
½”GZ
x ¾”GZ
Art.-Nr.
101 64 63
G 3/4
Nr kat. 101 64 63
22
mit Absperrung
Rohrabstand 50 mm
3
⁄4" ÜM x 3⁄4" AG
z odcięciem
Art.-Nr. 101 63 62
rozstaw osi rur 50 mm
¾ ”NZ x ¾”GZ
50
60
G 3/4
Nr kat. 101 63 62
G 3/4
in Winkelform, mit
Absperrung
50 mm
zRohrabstand
odcięciem, kątowe
3
⁄4" ÜM osi
x 3⁄4rur
" AG
rozstaw
50 mm
¾Art.-Nr.
”NZ x ¾”GZ
101 64 62
G 3/4
G 3/4
33
50
Nr kat. 101 64 62
22
Montagebrücke
50
G 3/4
Mostek
montażowy der
zum Überbrücken
Do
zmostkowania
przeVorund Rücklaufwodów
zasilającego
leitungen
bei späterer
i Heizkörpermontage.
powrotnego w przypadku
późniejszego
Rohrabstand
50montażu
mm
grzejnika.
Art.-Nr. 101 64 52
Rozstaw osi rur 50 mm.
Nyple, mosiądz surowy
Einschraubstutzen,
roh
⅜”GZ
x ¾”GZ
3
⁄8" AG¾”
x 3stożkowouszczelniany
⁄4"AG
króciec
3
⁄4"-Seite
konischdichtend,
wg
DIN V 3838
nach
Nr
kat.DIN
102V803838
51 (Eurokonus)
½”GZ
x ¾”GZ
Art.-Nr.
102 80 51
króciec
1
⁄2" AG¾”
x 3stożkowouszczelniany
⁄4" AG
wg
3 DIN V 3838
⁄4"-Seite konischdichtend,
Nr
kat.DIN
102V803838
52 (Eurokonus)
nach
Art.-Nr. 102 80 52
Nyple, mosiądz surowy jednostronnie
Einschraubstutzen, roh
samouszczelniające
1 Seite : selbstdichtend
do
złączy
„Multiflex
Für
„Multiflex
F“, F“
3
króciec
¾” flachdichtend
płaskouszczelniany
⁄4"-Seite
1
½”GZ
x ¾”GZ
Nr kat.
102 82
⁄2" AG
x 3⁄4" AG
Art.-Nr.
1025282 52
Für „Multiflex V“,
do
3 złączy „Multiflex V“
⁄4"-Seite konischdichtend,
króciec ¾” stożkowouszczelniany
nach DIN V 3838 (Eurokonus)
wg
(Eurokonus)
1 DIN V 3838
⁄2" AG x 3⁄4" AG Art.-Nr. 102 82 53
½”GZ x ¾”GZ Nr kat. 102 82 53
Einlegestück als Set = 2 Stück
mit Konus
Für „Multiflex F“ Verschraubungen
Wkładka uszczelniająca z konusem
Art.-Nr. 166 11 00
zestaw=2szt.
do złączy „Multiflex F”
Nr kat. 166 11 00
Einschraubstutzen, vernickelt
1 Seite: selbstdichtend
1
Nypel,
⁄2" AGniklowany
x 3⁄4" AG jednostronnie samo3
uszczelniający
½”GZ
x ¾”GZ króciec
⁄4"-Seite konisch
dichtend,
¾”
stożkowouszczelniany
nach
DIN V 3838 (Eurokonus)
wg DIN V 3838
Art.-Nr. 102 81 61
Nr kat. 102 81 61
Nr kat. 101 64 52
Doppelnippel, vernickelt
Abdeckrosette aus Kunststoff
flach, Rohrabstand
50 mm sztucznego
Rozeta
maskująca z tworzywa
Lochung
Płaska,
odstęp między osiami 50 mm
12 mm
101 66 71
Otwory
14mm
mm
101
12
10166
667271
15mm
mm
101
14
10166
667372
16mm
mm
101
15
10166
667473
18mm
mm
101
16
10166
667574
18 mm
101 66 75
3
⁄
⁄
⁄
3
4" AG x 4" AG
3
Nypel,
niklowany
4"-Seite
konisch
dichtend,
¾”GZ
¾”GZ
nach xDIN
V 3838 (Eurokonus)
króciec ¾” stożkowouszczelniany
Art.-Nr. 102 82 63
wg DIN V 3838
Nr kat. 102 82 63
für Rohrabmessungen 10, 12, 15,
16, 18, 20 mm
Do rur 10, 12, 15, 16, 18, 20 mm
Nabenabstand
50 mm
101
Rozstaw
osi 50 mm
10166666262
Nabenabstand
45 mm
101
Rozstaw
osi 45 mm
10166666161
2008 Oventrop
7
1.27-7
„Multiflex” Przyłącza grzejnikowe
Verschraubungsprogramm
„Multiflex“
Złączki
Verschraubungen und Anschlussstücke
Z mosiądzu, niklowane, do grzejników zaworowych
Armaturen aus Messing, vernickelt
für Heizkörper mit integrierter Ventilgarnitur
Sonderanwendungen:
Złączki
skręcane
Klemmringverschraubungen
„Ofix
CEP”-Knack
& Klemm
„Ofix
CEP“-Knack
& Klemm
podwójne
rur z miedzi
2fach fürdoKupfer-,
nachwg
DIN EN 1057,
DIN
EN
1057,
ze
stali
Präzisionsstahl-, nach DIN EN
cienkościennej
wg Edelstahlrohre,
DIN EN
10305-1/2, und
10305-1/2
lub ze stali
szlachetnej,
Überwurfmutter
vernickelt,
Doppelnakrętka
kapturowa niklowana,
klemmringfunktion,
einteilig vormontiert,
funkcja
podwójnego
zacisku,
weichdichtend, max. 95°C
uszczelnienie
miękkie, max 95101
°C 68 40
10 mm
1012
mm
10168
6841
40
mm
101
1214
mm
10168
6842
41
mm
101
1415
mm
10168
6843
42
mm
101
1516
mm
10168
6844
43
mm
101
1618
mm
10168
6845
44
mm
101
18 mm
101 68 45
„Ofix
CEP“
„Ofix
CEP”
podwójne,
für Kupferrohre,
nach
do2fach
rur z miedzi
wg DIN EN
1057,
DIN ENkapturowa
1057
nakrętka
niklowana,
Überwurfmutter
vernickelt,
uszczelnienie
metal-metal
dichtend
10metallisch
mm
101 68 60
mm
101
1210
mm
101 68
68 60
61
mm
101
1412
mm
101 68
68 61
62
mm
101
1514
mm
101 68
68 62
63
mm
101
1615
mm
101 68
68 63
64
mm
101
1816
mm
101 68
68 64
65
18 mm
101 68 65
„Ofix
K”K“
podwójne,
„Ofix
do2fach
rur z tworzywa
sztucznego
für Kunststoffrohre
nach
wgDIN
DIN4726,
4726,PE-X
PE-Xnach
wg DIN
DIN 16892/
16892/16893,
PB wg
DIN
16968,
16893, PB nach
DIN
16968,
PP nach
PPDIN
wg 8078
DIN 8078
A1, nakrętka niklowana
A1, Überwurfmutter
veruszczelnienie
metal-metal
plus o-ring
nickelt, metallisch
dichtend
12plus
x 1,1O-Ring
mm
101 68 83
1212
x 2xmm
68 83
70
1,1 mm
101 68
1412
x 2xmm
68 70
73
2 mm
101 68
1514
x 2,5
68 73
85
x 2mm
mm
101 68
1615
x 1,5
mm
68 85
82
x 2,5
mm
101 68
1616
x 2xmm
68 82
74
1,5 mm
101 68
1716
x 2xmm
68 74
76
2 mm
101 68
1817
x 2xmm
68 76
77
2 mm
101 68
2018
x 2xmm
68 77
79
2 mm
101 68
20 x 2 mm
101 68 79
„Cofit
S”S“
dofür
gwintu
" nach DIN V 3838
„Cofit
AG 3⁄4zewnętrznego
GZ(Eurokonus)
¾” (z eurokonusem),
universal einsetzbar für
do„Copipe“
rury wielowarstwowej
„Copie”
Mehrschicht-Verbundrohre
i do
analogicznie
przygotowanych
und
bei gleicher
Verarbeitung für
rurKunststoffrohre
PE-X oraz PE-X/AL./PE-X,
(PE-X-Rohre) 2fach,
uszczelnienie
metal-metal
o-ring,
metallisch dichtend
plusplus
O-Ring,
końcówka
mosiądzu
odpornego
Auslass zaus
entzinkungsbeständigem
naMessing,
odcynkowanie.
Pierścień
Klemmring
und Überwurfzaciskowy
i nakrętka
złączna
mutter aus
Messing,
Überwurfmutter
z mosiądzu,
vernickelt nakrętka niklowana.
3
1414
x 2,0
mm
x Gx ¾
15079
7934
34
⁄4 ÜM
150
x 2,0
mm
G NZ
3
1616
x 2,0
mm
x Gx ¾
15079
7935
35
x 2,0
mm
G NZ
⁄4 ÜM
150
3
1818
x 2,0
mm
x Gx ¾
15079
7938
38
x 2,0
mm
G NZ
⁄4 ÜM
150
3
2020
x 2,0
mm
x Gx ¾
15079
7939
39
x 2,0
mm
G NZ
⁄4 ÜM
150
3
2020
x 2,5
mm
x Gx ¾
15079
7940
40
x 2,5
mm
G NZ
⁄4 ÜM
150
Bedienungswerkzeug
mit Tasche
109 05 51
Urządzenie do napełniania
i opróżniania
109 05 51
8
1.27-8
Uwaga: Przy łączeniu rur z miedzi i ze stali cienkościennej
Bei Verwendung
von Kupferrohren
einer
o Achtung:
grubości ścianki
≤1 mm potrzebne
jest dodatkowemit
usztywWandstärke
1 mm tulei
sindwsporczych.
zur zusätzlichen
nienie
rur przy pomocy
Dla rurStabilisierung
o grubości
des Rohres
einzusetzen.
Bei Wandstärken
ścianki
> 1 mm Stützhülsen
należy zwrócić
się z zapytaniem
do wytwórcy.
Dla
grubości
ścianki beim
= 1 mm
– tuleje wsporcze,
patrz
> 1rurek
mmoist
Rücksprache
Rohrhersteller
erforderlich.
Katalog
strona
Für dieproduktów,
Wandstärke
= 11.52.
mm, Stützhülsen siehe Katalog
„Preise“, Seite 1.52.
Wyjątek:
Ausnahme:
Przy
złączekKlemmringverschraubungen
zaciskowych miękkouszczelniaBei zastosowaniu
weichdichtenden
sind
nych
stosowanie
tulei
wsporczych nie jest konieczne.
keine
Stützhülsen
erforderlich.
Hinweis: Die Rohre werden nicht von der weichdichtenden
Wskazówka:
Verschraubung gehalten, sie müssen zusätzlich fixiert werUszczelnienie
miękkie
nie mocuje
rury„aufkelchen“)
w instalacji, dlatego
den. Bezüglich
des aufweiten
(sog.
der Rohrkonieczne jest jej dodatkowe mocowanie. Ze względu na
enden sind die jeweiligen Hinweise der Rohrhersteller zu
niebezpieczeństwo płynięcia końca rury konieczne jest przebeachten.wskazówek jej producenta.
strzeganie
Alternativ passen auch Klemmringverschraubungen anderer
Hersteller – außer für „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr – die
für den Anschluss an AG G 3⁄4" nach DIN V 3838 (Eurokonus)
ausgelegt sind.
Alternatywnie można stosować złączki skręcane G ¾” GZ wg DIN
V 3838 (Eurokonus) firmy Heimeier.
Do opróżniania i napełniania grzejników z pomocą przyłączy z
odcięciem: 101 62 41, 101 62 42, 101 63 41/42, 101 62 91, 101
62 92, 101 63 91/92, 101 61 55/65, 101 65 55/65, 101 61 74/76,
101 65 74/76, 101 59 93/94, 101 59 33/34, 101 59 43/44, 101 59
23/24, 101 61 75/77, 101 65 75/77, 101 61 66/68, 101 65 67/69.
Zum Entleeren und Füllen der Heizkörper über die
Absperrverschraubungen: 101 62 41, 101 62 42,
101 63 41/42, 101 62 91, 101 62 92, 101 63 91/92,
101 61 55/65, 101 65 55/65, 101 61 74/76, 101 65 74/76,
101 59 93/94, 101 59 33/34, 101 59 43/44, 101 59 23/24,
101 61 75/77, 101 65 75/77, 101 61 66/68, 101 65 67/69
2008 Oventrop
„Multiflex” Przyłącza grzejnikowe
Verschraubungsprogramm
„Multiflex“
„Multiflex
V” podwójne kurki grzejnikowe
Verschraubungsprogramm
„Multiflex V“
uszczelnienie metaliczne
metallisch dichtend
Przekrój przyłącza do instalacji 1-rurowej
Schnittbild der Einrohr-Verschraubungen:
Vorlauf
Rücklauf
CE-podwójne
przyłącze z odcięciem
CE-Absperrverschraubung
(Combi-Einrohr)
NrArtikel-Nr.
kat. 101 63
1163 11
101
CE-podwójne
przyłącze z odcięciem,(Combi-Einrohr)
kątowe
CE-Absperrwinkelverschraubung
NrArtikel-Nr.
kat. 101 63
1263 12
101
CE-podwójne
przyłącze z odcięciem
CE-Absperrverschraubung
(Combi-Einrohr)
funkcjami
opróżniania
i napełniania
zum Entleeren
und Befüllen
NrArtikel-Nr.
kat. 101 63
4163 41
101
Stosując przyłącze CE w instalacji 2-rurowej należy
Bei Verwendung der CE-Verschraubungen im Zweirohrbetrieb
pamiętać o zamknięciu bocznika (trzpień bocznika
muss die
Bypass-Schraube geschlossen werden (Rechtsanwkręcony
do oporu).
schlag).
Instrukcja
obsługi:
Bedienungsanleitung:
DoFür
przyłączy
odcinających ZB z funkcjamizum
napełniania,
opróżniania
die ZB-Absperrverschraubungen
Entleeren,
Befüllen
i nastawy
wstępnej, nr
kat.:
101 62 41/42
und Voreinstellen,
Artikel-Nr.
101 62 41/42
101 62 91/92
101 62 91/92
Für
Einzelverschraubungen,
Artikel-Nr.
101
55/65
Do przyłączy pojedynczych, nr kat.:
101
616155/65
101
55
101
656555/65
101
76
101
616174/76
101
6565/74/76
101
74/76
Einstellung
Einrohrbetrieb:
Nastawianie trybu 1-rurowego:
Die CE-Verschraubung ist werkseitig auf einen Heizkörperanteil
Przyłącze
CE wder
stanie
wysyłkowym jesteingestellt.
ustawione na 35% rozpływu
von ca. 35%
Kreiswassermenge
grzejnikowego (na grzejnik kierowane jest 35 % przepływu przez
Andere Heizkörperanteile werden gemäß Einstelldiagramm eingałązkę). Aby zmienić proporcje należy postępować zgodnie
gestellt.
z instrukcją załączoną do opakowania.
Bypass-Spindel schließen (rechter Anschlag), Spindel entZamknąć
bocznik
wkręcającimtrzpień
nastawczy
w prawoöffnen.
do oporu
sprechend
der Angaben
beiliegenden
Diagramm
i otworzyć
odkręcając
trzpień do liczby obrotów
określonej
pomocą
Artikel-Nr.
101 63 /11/12
Artikel-Nr.
101 63z41/42
załączonego diagramu.
101 63 /81/82
101 63 91/92
Nr kat.: 101 63/11/12
Nr kat.: 101 63 41/42
1 Absperren:
101 63 81/82
101 63 91/92
1.1 Schutzkappen abschrauben.
1 Odcięcie
1.2 Ventilkegel mit Sechskantschlüssel SW 4 durch Rechts1.1 Odkręcić
wkładek.
drehenzaślepki
schließen.
1.2 Za pomocą klucz imbusowego SW 4 wkręcić w prawo do oporu
wkładek.
2 trzpienie
Entleeren:
2.1 Die Verschraubung wie unter Punkt 1 beschrieben absperren.
2 Opróżnianie:
Mit dem
Sechskantschlüssel
10, durch
2.12.2
Zamknąć
przyłącze
postępując jakSW
w punkcie
1. Linksdrehen,
1
⁄ 4"
den
Einsatz
des
Rücklaufanschlusses
lockern
(max.
2.2 Poluzować wkładkę zaworu powrotnego (max.1/4 obrotu
w lewo)
Gewindegang).
używając klucza imbusowego SW 10.
2.3 Entleerungs- und Füllwerkzeug auf den Anschluss des
2.3 Nakręcić na zawór powrotny przyrząd napełniająco-opróżniający
Rücklaufstutzens
der Armatur
aufschrauben und 1⁄2"
i zamocować
wąż spustowy
½”
Schlauch befestigen.
2.4 Wsunąć klucz imbusowy SW 10 do przyrządu i odkręcając
2.4 Sechskantschlüssel SW 10 auf Entleerungs- und Füllw lewo opróżnić grzejnik.
werkzeug
aufsetzen
und durchnaLinksdrehen
deni skróci
HeizOtwarcie
zaworu
odpowietrzającego
grzejniku ułatwi
körper entleeren.
opróżnianie.
Dazu ist die Entlüftungsschraube am Heizkörper zu öffnen.
3. Napełnianie:
3 Füllen:
3.1 Z pomocą przyrządu napełniająco-opróżniającego:
3.1 Über die Entleer- und Füllvorrichtung:
3.1.1 jeżeli grzejnik opróżniono z użyciem przyrządu, to nie zmie3.1.1 Ist der Heizkörper vorher über das Entleerungs- und
niając nic przy nim i przy zaworze powrotnym można napełnić
Füllwerkzeug entleert worden, brauchen keine Verändegrzejnik poprzez zamontowany wąż (należy pamiętać o odporungen grzejnika).
an dem Werkzeug oder der Armatur vorwietrzaniu
genommen werden. Der Heizkörper kann nun über den
3.1.2 Po angeschlossenen
napełnieniu grzejnika
zaworku odpowietrzającym
ukaże
1
⁄2"(wSchlauch
befüllt werden. (Heizsiękörper
woda) muss
włożyćnun
klucz
imbusowy
SW
10
do
przyrządu
i
wkręentlüftet werden).
cić wkładkę zaworu w prawo do oporu.
3.1.2 Nach dem Befüllen den Sechskantschlüssel SW 10 wie3.1.3 Odkręcić
przyrząd
napełniająco-opróżniający
i dociągnąć
der auf
das Entleerungsund Füllwerkzeug
aufsetzen
w prawo
wkładkę
zaworu
z użyciem
klucza
und den
Einsatz
durchpowrotnego
Rechtsdrehen
schließen.
SW 10, z max. momentem skręcającym 10 Nm.
3.1.3 Entleerungs- und Füllwerkzeug von der Armatur ab3.2 Napełnianie
wodąund
z instalacji
grzewczej:
schrauben
mit Sechskantschlüssel
SW 10 den
3.2.1 Dokręcić
wkładki
przyłącza
w
prawo do oporu (max. 10 Nm)
Einsatz max. 10 Nm anziehen.
imbusowym
SW 10.
3.2 kluczem
Über das
Heizungssystem:
3.2.2
Otworzyć
przepływ otwierając
wkładek
poprzez des
3.2.1
Mit Sechskantschlüssel
SW grzybki
10 (1) durch
Rechtsdrehen
odkręcenie
lewo do schließen
oporu kluczem
imbusowym
SW 4.
Einsatzesich
diew Armatur
und mit
max. 10 Nm
anOdpowietrzyć
grzejnik.
ziehen.
3.2.3
Nakręcić
kołpaki ochronne. SW 4 die Ventilkegel durch
3.2.2
Mit Sechskantschlüssel
Linksdrehen
bis Anschlag
Heizkörper
entlüften.
Opróżnianie
i napełnianie
instalacjiöffnen.
z pomocą
przyrządu
do napełniania
nr kat.
109 05 51.
3.2.3i opróżniania,
Kappen wieder
aufschrauben.
Das Entleeren und Füllen des Heizkörpers erfolgt über das
Entleerungsund Füllwerkzeug Artikel-Nr. 109 05 51.
4 Nastawa
wstępna:
4.1. Odkręcić kołpak ochronny.
4 Zamknąć
Voreinstellen:
4.2.
wkładkę zaworową obracając ją w prawo do oporu
4.1z Schutzkappe
abschrauben.
pomocą klucza
imbusowego SW 4.
4.2Otworzyć
Ventilkegel
mit dem
Sechskantschlüssel
SW 4SW
(1),4 durch
4.3.
wkładkę
obracając
kluczem imbusowym
w lewo
Rechtsdrehen,
i licząc
obroty do schließen.
liczby odczytanej z diagramu przepływu.
4.3 Nun Ventilkegel mit dem Sechskantschlüssel SW 4 (1), entsprechend den lt. Diagramm gewählten Umdrehungen,
durch Linksdrehen, voreinstellen.
2008 Oventrop
9
1.27-9
„Multiflex” Przyłącza grzejnikowe
Verschraubungsprogramm
„Multiflex“
„Multiflex F” podwójne kurki kulowe
Verschraubungsprogramm „Multiflex F“
miękkouszczelniane
weichdichtend
Przekrój przyłączy ZBU i CEW do instalacji 2-rurowych:
Schnittbild der Zweirohr-Verschraubungen ZBU und CEW:
ZBU-przyłącze
z odcięciem, z funkcjami
opróżniania,
ZBU-Absperrverschraubung
zum Entleeren,
Befüllen und
napełniania
i nastawy
wstępnej,
Artikel-Nr.
101 59nr
43kat. 101 59 43
Voreinstellen,
Instrukcja obsługi:
Bedienungsanleitung:
Do
odcinających
ZBU/CEW z funkcjami
Fürprzyłączy
die ZBU/CEW
Absperrverschraubungen
zum Entleeren,
napełniania,
opróżniania
i nastawy
wstępnej, nr101
kat.59101
59 43/44
Befüllen und
Voreinstellen,
Artikel-Nr.
43/44
ZBUZBU
59 93/94
101 59101
93/94
ZBUZBU
101
59 33/34
CEW
101 59
33/34
CEW
101
59 23/24
CEW
101 59
23/24
CEW
Do
pojedynczych, nrArtikel-Nr.
kat.:
61 66/68
Fürprzyłączy
Einzelverschraubungen,
101 61101
66/68
65 67/69
101 65101
67/69
101 61 75/77
101 61 75/77
101 65 75/77
101 65 75/77
1 Odcięcie
1.1
Odkręcić zaślepki wkładek.
1 Absperren:
1.2
pomocą kluczabschrauben.
imbusowego SW 4 wkręcić w prawo do
1.1ZaSchutzkappen
oporu trzpienie wkładek.
1.2 Ventilkegel mit Sechskantschlüssel SW 4 durch Rechtsdrehen schließen.
2 Opróżnianie:
2 Entleeren:
2.1
Zamknąć przyłącze postępując jak w punkcie 1.
2.1Poluzować
Die Verschraubung
wie unter
Punkt (max.1/4
1 beschrieben
2.2
wkładkę zaworu
powrotnego
obrotu abw sperren.
lewo) używając klucza imbusowego SW 10.
2.2Nakręcić
Mit dem
SW 10,
durch Linksdrehen,
2.3
na Sechskantschlüssel
zawór powrotny przyrząd
napełniająco-opróżniadeni zamocować
Einsatz deswąż
Rücklaufanschlusses
lockern (max. 1⁄4"
jący
spustowy ½”
Gewindegang).
2.4 Wsunąć klucz imbusowy SW 10 do przyrządu i odkręcając
lewo opróżnić und
grzejnik.
2.3w EntleerungsFüllwerkzeug auf den Anschluss des
Otwarcie
zaworu odpowietrzającego
grzejniku ułatwi
Rücklaufstutzens
der Armatur na
aufschrauben
undi 1⁄2"
skróci
opróżnianie.
Schlauch
befestigen.
2.4 Sechskantschlüssel SW 10 auf Entleerungs- und Füllwerkzeug aufsetzen und durch Linksdrehen den Heizkörper entleeren.
3. Napełnianie:
die Entlüftungsschraube
am Heizkörper zu
3.1 Z Dazu
pomocąistprzyrządu
napełniająco-opróżniającego:
öffnen.
3.1.1 jeżeli grzejnik opróżniono z użyciem przyrządu, to nie zmieniając nic przy nim i przy zaworze powrotnym można napeł3 Füllen:
nić grzejnik poprzez zamontowany wąż (należy pamiętać
3.1 o Über
die Entleer-grzejnika).
und Füllvorrichtung:
odpowietrzaniu
ZBU-przyłącze
z odcięciem, kątowe, zzum
funkcjami
ZBU-Absperrwinkelverschraubung
Entleeren, Befüllen und
opróżniania,
napełniania
nastawy
Artikel-Nr.i 101
59 44wstępnej,
Voreinstellen,
nr kat. 101 59 44
Bei der CEW-Verschraubung ist die Bypassspindel entsprechend dem Hk-Anteil (35%) geöffnet.
3.1.1Po
Istnapełnieniu
der Heizkörper
vorher
über das
Entleerungs- ukaund
3.1.2
grzejnika
(w zaworku
odpowietrzającym
entleert
worden, brauchen
keine VerżeFüllwerkzeug
się woda) włożyć
klucz imbusowy
SW 10 do przyrządu
i wkręcić
wkładkę
w prawo do
oporu.
änderungen
an zaworu
dem Werkzeug
oder
der Armatur vorgenommen
werden.
Der Heizkörper kann inun
über den
3.1.3 Odkręcić
przyrząd
napełniająco-opróżniający
dociągnąć
1
⁄2" Schlauch
werden.
(Heizwangeschlossenen
prawo wkładkę zaworu
powrotnegobefüllt
z użyciem
klucza
körper
entlüftetskręcającym
werden). 10 Nm.
SW
10, zmuss
max. nun
momentem
3.1.2
Nach dem
Befüllen
den Sechskantschlüssel
SW 10 wie3.2
Napełnianie
wodą
z instalacji
grzewczej:
der aufwkładki
das Entleerungsund Füllwerkzeug
aufsetzen
3.2.1 Dokręcić
przyłącza w prawo
do oporu (max.
10 Nm)
und denimbusowym
Einsatz durch
schließen.
kluczem
SWRechtsdrehen
10.
3.1.3Otworzyć
Entleerungsundotwierając
Füllwerkzeug
der Armatur
3.2.2
przepływ
grzybkivon
wkładek
poprzez abschraubenichund
mitdoSechskantschlüssel
SW 10SW
den
odkręcenie
w lewo
oporu kluczem imbusowym
4.
Einsatz max.grzejnik.
10 Nm anziehen.
Odpowietrzyć
i napełnianie instalacji z pomocą przyrządu do
3.2 Opróżnianie
Über das Heizungssystem:
napełniania i opróżniania, nr kat. 109 05 51.
3.2.1 Mit Sechskantschlüssel SW 4 die Ventilkegel durch
Linksdrehen bis Anschlag öffnen. Heizkörper entlüften.
43.2.2
Nastawa
wstępna:
Kappen
wieder aufschrauben.
4.1. Odkręcić kołpak ochronny.
Das Entleeren und Füllen des Heizkörpers erfolgt über das Ent4.2.
Zamknąć
zaworową
obracając
prawo do oporu
leerungsundwkładkę
Füllwerkzeug
Artikel-Nr.
109 ją
05w51.
z pomocą klucza imbusowego SW 4.
4.3.
Otworzyć wkładkę obracając kluczem imbusowym SW 4
4 Voreinstellen:
lewo i liczącabschrauben.
obroty do liczby odczytanej z diagramu prze4.1 w
Schutzkappe
pływu.
4.2 Ventilkegel mit dem Sechskantschlüssel SW 4 (1), durch
Rechtsdrehen, schließen.
4.3 Nun Ventilkegel mit dem Sechskantschlüssel SW 4 (1),
entsprechend den lt. Diagramm gewählten Umdrehungen,
durch Linksdrehen, voreinstellen.
10
1.27-10
2008 Oventrop
„Multiflex” Przyłącza grzejnikowe
Verschraubungsprogramm
„Multiflex“
„Multiflex V” podwójne kurki grzejnikowe
Verschraubungsprogramm „Multiflex V“
uszczelnienie metaliczne
metallisch dichtend
CE-podwójne
przyłacze
CE-Verschraubung
Nr kat.
101 63 11/12
Artikel-Nr. 101 63 11/12
101 63 81/82
101 63 81/82
2,25
2,5
Rozpływ na grzejnik
Przepływ qm [kg/h]
Massenstrom
ZBpodwójne przyłącza
ZB-Verschraubungen
NrArtikel-Nr.
kat.
101
6262
12/41/42
101
12/41/42
101 62 82/91/92
101 62 82/91/92
Einzelverschraubungen
Zawory
pojedyncze
NrArtikel-Nr.
kat.
101
6161
04/06
101 61 55/65
101
04/06
101 61 55/65101 65 55 101 65 55
101
6161
9686
101 61 76
101
101 61 76 101 65 04/76101 65 74/76
Massenstrom
Przepływ qm [kg/h]
0,25
0,5
0,75
1
1,5
2
3
4
Wartość
kv-Wert kv
0,060
0,126
0,190
0,250
0,420
0,819
1,236
1,700
Strata
ciśnienia  p [Pascal]
Druckverlust
Strata
ciśnienia  p [mbar]
Druckverlust
Nastawa
wstępna
Voreinstellung
Przepływ qm [kg/h]
Massenstrom
2008 Oventrop
11
1.27-11
Strata
ciśnienia  p [Pascal]
Druckverlust
Rozpływ na grzejnik
1
1,5
1,75
1
1,5
2
2,5
2,75
Obroty
Umdrehungen
Druckverlust
Strata
ciśnienia  p [Pascal]
Druckverlust
Strata
ciśnienia  p [mbar]
Strata
ciśnienia  p [mbar]
Druckverlust
Obroty
Umdrehungen
Artikel-Nr. 101 63 41/42
101 63 91/92
Verschraubungsprogramm
„Multiflex“
„Multiflex” Przyłącza grzejnikowe
Multiflex
F” podwójne kurki grzejnikowe
Verschraubungsprogramm
„Multiflex F“
miękkouszczelniane
weichdichtend
ZBU-,
przyłącze
ZBU-,CEW-podwójne
CEW-Verschraubung
do
1-rurowej
iminstalacji
Einrohrbetrieb
ZBU-Verschraubung
undi Einzelverschraubung
ZBU-podwójne
przyłącze
zawór pojedynczy do instalaim2-rurowej
Zweirohrbetrieb:
cji
Nastawa
Voreinst. 0,25
wstępna
0,5
0,75
1
1,5
2
3
4
Przepływ qm [kg/h]
Massenstrom
Druckverlust
Strata
ciśnienia  p [Pasca]
Druckverlust
Strata
ciśnienia  p [mbar]
Rozpływ na grzejnik
Strata
ciśnienia p [Pascal]
Druckverlust
2,25
2,5
Obroty
Umdrehungen
1
1,5
1,75
Strata
ciśnienia  p [mbar]
Druckverlust
kv-Wert
Wartość
kv 0,060 0,126 0,190 0,250 0,420 0,819 1,236 1,700
Przepływ qm [kg/h]
Massenstrom
Verschraubungsprogramm
„Multiflex“
„Multiflex”
podwójne kurki grzejnikowe
Heizkörper Hersteller
:
Producenci
grzejników:
Baufa
Brötje
Brugman
Buderus
De’Longhi
Kermi
Ribe
Vogel + Noot
(Änderungen
(zastrzega
się vorbehalten)
prawo zmian)
Grzejniki
zaworowe
z króćcami
¾” GZ,
Heizkörper
mit integrierter
Ventilgarnitur
3
rozstaw
osi rur 50 mmRohrabstand 50 mm
⁄4" Außengewinde,
Heizkörper Hersteller
:
Producenci
grzejników:
Agis, Alarko, Arbonia, Baykan,
Bemm, Biasi, Borer, Bremo,
Caradon-Stelrad, Celikpan,
Concept, Cöskünöz, DEF,
Delta, Demrad, DiaNorm,
Dia-therm, Dunaferr, DURA,
Ferroli, HM-Galant, Henrad,
Hoval, Hudevad, IMAS,
Itemar, Korado, Manaut,
Quinn, Purmo, Radson,
Runtal, Schäfer, Starpan,
Stelrad, Superia, TermoTeknik,
Thor, US-Steel, Vasco, VEHA,
Zehnder, Zenith.
(Änderungen
(zastrzega
sięvorbehalten).
prawo zmian)
Grzejniki
zaworowe
z króćcami
½” GW,
Heizkörper
mit integrierter
Ventilgarnitur
1
rozstaw
osi rur 50 mm.
⁄2" Innengewinde,
Rohrabstand 50 mm
Technische Änderungen vorbehalten.
Produktbereich 1
ti 107-0/10/MW
Ausgabe 2008
1.27-12
12
Gedruckt auf chlorfrei
gebleichtem Papier.
2008 Oventrop

Podobne dokumenty