Oglądanie obrazu z kamer COLIN w odtwarzaczu VLC media player

Komentarze

Transkrypt

Oglądanie obrazu z kamer COLIN w odtwarzaczu VLC media player
Oglądanie obrazu z kamer COLIN (AHD i IP)
w programie VLC media player
Jednym z najczęściej wykorzystywanych przeglądarek multimediów (CD, DVD, zdjęć,
filmów itp.) jest VLC media player. Jest to darmowy odtwarzacz multimedialny, koder i
streamer, stworzony przez wolontariuszy społeczności VideoLAN. Można w nim również
obserwować obraz z kamer AHD COLIN. Oczywiście w celu zamiany obrazu analogowego
(AHD) na strumień cyfrowy potrzebny jest serwer video, ale jego funkcję doskonale realizuje
rejestrator AHD COLIN.
Poniżej przedstawiony zostanie sposób udostępnienia strumienia video z kamery AHD
COLIN, podłączonej do kanału 1 rejestratora AHD COLIN. Rejestrator skonfigurowany jest
domyślnie, w jego ustawieniach zmieniono jedynie adres IP (na 192.168.77.22). Rejestrator
podłączono do LAN, w której pracuje także komputer PC z programem VLC media player
(wer. 2.2.2).
Do udostępnienia strumienia video z kamery wykorzystano aktywny domyślnie protokół
RTSP. Ogólnie składnia polecenia RTSP dla aplikacji VLC media player jest następująca:
rtsp://ip:port/user=*&password=*&channel=*&stream=*.sdp?real_stream
gdzie
ip=adres IP źródła (tu rejestrator)
port=nr portu RTSP w źródle (tu 554)
user= (*)=nazwa konta pozwalająca na dostęp do źródła (tu admin)
password=(*)=hasło przypisane do konta (tu brak)
channel=(*)=nr kanału (tu 1)
stream=(*)=rodzaj strumienia (0=strumień główny, 1=strumień dodatkowy)
przykład:
rtsp://192.168.77.22/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?real_stream
(user=admin; hasło=brak; kamera na wejściu 1 rejestratora; pokaż strumień główny)
W celu zobaczenia obrazu z kamery AHD, podłączonej do rejestratora AHD na wejście 1, w
programie VLC media player należy – po wykonaniu konfiguracji i połączeń kablowych –
uruchomić program VLC, a następnie w menu Plik/Otwórz strumień w sieci (n)… w zakładce
„Sieć” w polu „Podaj adres URL sieci:” wpisać powyższy string RTSP
Strona 1 z 2
i nacisnąć przycisk „Odtwarzaj (p)”.
Obraz z kamer AHD COLIN podłączonych do pozostałych wejść rejestratora AHD
COLIN (jego gniazd BNC/kanałów video) można zobaczyć w podobny sposób, podając
jako nr kanału (channel=*) w poleceniu RTSP nr wejścia w rejestratorze, do którego
podłączono daną kamerę.
Kamery AHD COLIN dostępne przez rejestrator AHD COLIN mogą być źródłem
dwóch strumieni video H.264, podanie więc w zmiennej stream cyfr innych niż 0 lub 1 nie
pokaże żadnego obrazu (strumienia video).
Obraz z kamery IP COLIN udostępnia się podobnie, z tym że – ponieważ kamera taka
sama jest źródłem strumienia video – należy podać jej adres IP, podając oczywiście także
odpowiednie dla niej nazwę użytkownika i hasło.
AG 05.2016
Eurometer Poland Sp. z o. o.
Strona 2 z 2

Podobne dokumenty