pierwsza wojna światowa

Komentarze

Transkrypt

pierwsza wojna światowa
AKADEMIA
O B R ON Y
NARODOWEJ
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ
Zestawienie tematyczne:
PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA
Źródło: zdjęcie pochodzi ze strony internetowej http://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_światowa
Zasięg językowy: język polski, język angielski, język niemiecki, język rosyjski
Rodzaj wykorzystanych źródeł: wydawnictwa zwarte, publikacje w wydawnictwach ciągłych
Ilość pozycji: 145
Ilość stron: 25
Zestawienie sporządzone w oparciu o wybrane zbiory Biblioteki Głównej Akademii Obrony Narodowej, Biblioteki
Narodowej
Opracowujący: Jolanta Mijewska, Monika Szymczyk-Golan
[email protected]
WARSZAWA
2014
1. Afryka Wschodnia 1914-1918 / Paweł Brudek.- Warszawa : "Bellona", 2008.
(Historyczne Bitwy)
Hasła przedmiotowe: Niemcy - kolonie - 1914-1918 r., Wojna 1914-1918 r. Afryka Wschodnia
Sygnatura: 8663/II
2. An American epic. Vol. 1, Introduction : the relief of Belgium and Northern
France / Herbert Hoover.- Chicago : Henry Regnery Co., 1959.
Hasła przedmiotowe: Prawo humanitarne międzynarodowe - Stany
Zjednoczone - 1914-1918 r., Wojna 1914-1918 r.
Sygnatura: 49043/2
3. Amerika im Kampf der Kontinente / Sven Hedin.- 4 Aufl.- Leipzig : F. A.
Brockhaus, 1944.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - udział Amerykanów, Stany
Zjednoczone - a Europa - 20 w., Stany Zjednoczone - polityka - Europa 1914-1939 r.
Sygnatura: 6379/1
4. Artyleria polskich formacji wojskowych podczas I [pierwszej] wojny
światowej / Włodzimierz Kozłowski.- Lodź : Wydaw. UŁ, 1993.
(Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica)
Hasła przedmiotowe: Artyleria - Polska - 1914-1918 r., Wojsko - historia Polska, Wojna 1914-1918 r. - udział Polaków
Sygnatura: 1087/III, 1088/III, 3949/III
5. Bałkany, Włochy i Afryka 1914-1918 : od Sarajewa do Piawy i Jeziora
Tanganika / David Jordan ; sł. wstępne Dennis Showalter ; przeł. Jan Szkudliński.Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2011.
(Historia I Wojny Światowej.)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - Afryka Wschodnia,
Wojna 1914-1918 r. - bałkańskie, kraje, Wojna 1914-1918 r. - Włochy
Sygnatura: 19816/III
6. Bezpieczeństwo sanitarne wojsk : polskie formacje wojskowe w Rosji
(1914-1917) / Adrian Konopka.- Białystok : Wyższa Szkoła Administracji
Publicznej im. Stanisława Staszica, 2011.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - jednostki wojskowe - Polska,
Wojna 1914-1918 r. - Rosja, Służba zdrowia wojska - 19-20 w., Służba zdrowia
wojska - Polska - 1914-1918 r.
Sygnatura: 19059/III
2
7. Bitwa pod Lwowem / Tadeusz Pawlik.- Chełm : "Euro-Media" Monika
Wrzesińska-Klocek, 2007.
Hasła przedmiotowe: Bitwa 1914 r. o Lwów, Wojna 1914-1918 r. - bitwy
Sygnatura: 8456/II
8. Błękitna armia : w 80 rocznicę utworzenia / Dariusz Radziwiłłowicz ;
Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Stosunków Społecznych. Oddział
Edukacji Obywatelskiej.- Warszawa : "Egross", 1997.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - Polska, Wojsko - Polska 1914-1918 r., Polska - emigracja - historia - 1914-1918 r., Wojsko - biografie Polska - 20 w., Haller, Józef (1873-1960)
Sygnatura: 3991/III, 4475/III
9. Brockhaus - Die Bibliothek. Bd. [1-6]. Die Weltgeschichte. Bd. 5. Aufbruch
der Massen-Schrecken der Kriege (1850-1945) / hrsg. von der Brockhaus
Redaktion; red. Leitung Mathias Munter-Elfner; Red. Sabine-Walburga Anders
[i in.].- Leipzig ; Mannheim : F.A. Brockhaus, 1999.
Hasła przedmiotowe: Historia - 19-20 w., Ruchy społeczne - 19-20 w., Wojna
1914-1918 r., Wojna 1939-1945 r.
Sygnatura: 6862/III vol.5
10. Cztery lata wojny w służbie Komendanta : przeżycia wojenne 1914-1918 /
Roman Starzyński ; [wstęp i oprac. skorowidza nazwisk: Kamil Stepan].[Warszawa] : Wydawnictwo Tetragon : Instytut Wydawniczy Erica, 2012.
Hasła przedmiotowe: Starzyński, Roman, Wojna 1914-1918 r. - Polska,
Pamiętniki polskie
Sygnatura: 19030/III
11. Czyn zbrojny wychodźstwa polskiego w Ameryce : zbiór dokumentów
i materiałów historycznych / oprac. nauk. Zbigniew B. Kumoś, Jacek Praga ; tł.
z ang. Szymon Malik, Maja Grądalska.- Wyd. 1 krajowe popr. i zm.- Warszawa :
"Comandor", cop. 2000.
Hasła przedmiotowe: Polska - emigracja - historia - Stany Zjednoczone 19-20 w., Wojna 1914-1918 r. - Polska
Sygnatura: 7890/P
12. Diariusz wielkiej wojny 1914-1915. [Cz. 1] / Józef Rokoszny ; red. Wiesław
Caban ; oprac., wstęp i przypisy Wiesław Caban, Marek Przeniosło.- Kielce :
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1998.
(Prace Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach ; nr 13)
Hasła przedmiotowe: Rokoszny, Józef (1870-1931) - pamiętniki,
Duchowieństwo katolickie - historia - Polska - 1914-1918 r. - pamiętniki,
Pamiętniki polskie - 1914-1918 r., Wojna 1914-1918 r. - Polska - pamiętniki
Sygnatura: 4668/II cz.1
3
13. Diariusz wielkiej wojny 1915-1916. [Cz. 2] / Józef Rokoszny ; red. Wiesław
Caban ; oprac. i przypisy Wiesław Caban, Marek Przeniosło.- Kielce : Wyższa
Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1998-.
(Prace Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach ; nr 14)
Hasła przedmiotowe: Rokoszny, Józef (1870-1931) - pamiętniki,
Duchowieństwo katolickie - historia - Polska - 1914-1918 r. - pamiętniki,
Pamiętniki polskie - 1914-1918 r., Wojna 1914-1918 r. - Polska - pamiętniki
Sygnatura: 4669/II cz.2
14. Dowodzenie i sztaby. [T. 2]. Od schyłku XIX wieku do końca pierwszej
wojny światowej / Jan Orzechowski.- Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony
Narodowej, 1976.
(Biblioteka Wiedzy Wojskowej)
Hasła przedmiotowe: Dowodzenie (wojsk.) - historia, Sztaby wojskowe historia, Sztuka wojenna -19-20 w., Wojna 1914-1918 r.
Sygnatura: P/3317 t.2, 9251/W t.2
15. Drogi do Niepodległej 1918 / Dorota Truszczak, Andrzej Sowa.- Warszawa :
"Bellona", cop. 2008.
Hasła przedmiotowe: Polska - 1918-1939 r. - publicystyka, Publicystyka
polska - 1914-1918 r., Publicystyka polska - 1918-1939 r., Wojna 1914-1918 r. Polska - publicystyka
Sygnatura: 16282/III
16. Dwanaście lat służby wywiadowczej / Max Ronge ; tł.[z niem.] Barbara
Szymczak ; przedm. Ryszard Świętek.- Warszawa : "Gryf", 1992.
(Kulisy Wywiadu i Kontrwywiadu)
Hasła przedmiotowe: Ronge, Max, Wojna 1914-1918 r. - Austria, Wywiad Austria - 1901-1918 r., Pamiętniki austriackie - 1901-1918 r.
Sygnatura: 618/III, 697/III, 20412/III
17. Dzieje wojen i wojskowości polskiej ("Delta"). T. 4. 1795-1918. Cz. 2 / red.
nauk. Andrzej Ajnenkiel ; Departament Polityki Zbrojeniowej MON [Ministerstwa
Obrony Narodowej], Akademia Obrony Narodowej. Wojskowy Instytut
Historyczny, Wojskowe Biuro Badań Historycznych; Michał Klimecki, Janusz
Wojtasik, Mieczysław Wrzosek ; red. nauk. Janusz Wojtasik.- Warszawa : MON,
2002.
Hasła przedmiotowe: Historia wojskowa - Polska - 19-20 w., Legiony Polskie
(1914-1917), Polska - 19-20 w., Polska Organizacja Wojskowa, Wojna
1914-1918 r. - jednostki wojskowe - Polska, Wojsko - Polska - 19-20 w.
Sygnatura: 2051/IV
4
18. Edmond Privat i jego działalność na rzecz Polski w czasie pierwszej wojny
światowej / Piotr Bednarz.- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, 2003.
Hasła przedmiotowe: Privat, Edmond (1889-1962) - biografia, Dziennikarze Szwajcaria - 20 w., Polska - 1901-1918 r., Polska - publicystyka - historia,
Publicystyka szwajcarska - tematyka - 1914-1918 r., Wojna 1914-1918 r. publicystyka - historia
Sygnatura: 10947/III
19. Ekspres Berlin-Bagdad : Kajzer, islam i imperium osmańskie 1898-1918 /
Sean McMeekin ; tł. Aleksandra Czwojdrak.- Kraków : Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.
(Historiai)
Hasła przedmiotowe: Baghdad Railway, Dżihad, Kolejnictwo - Bliski Wschód
- 1901-1914 r., Wojna 1914-1918 r. - Turcja, Wojna 1914-1918 r. - udział
Niemców, Niemcy - polityka - Turcja - 19-20 w., Turcja - polityka - Niemcy 19-20 w.
Sygnatura: 19037/III
20. Europa wojen 1914-1945 / Jerzy Holzer.- Warszawa : "Świat Książki",
2008.
Hasła przedmiotowe: Europa - polityka - 20 w., Wojna 1914-1918 r., Wojna
1939-1945 r.
Sygnatura: 15654/III
21. The European powers in the First World War : an encyclopedia / ed. by
Spencer C. Tucker ; assoc. ed. by Laura Matysek Wood, Justin Murphy.- New
York & London : Garland Publ., 1996.
(Garland Reference Library of the Humanities ; vol. 1483)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - encyklopedia, Wojna 1914-1918 r.
- Europa - encyklopedia
Sygnatura: 6859/III
22. Finał wielkiej wojny / red. Wojciech Wrzesiński.- Toruń : Wydaw. Adam
Marszałek, cop. 2007.
(Polska Myśl Polityczna XIX i XX Wieku ISSN 0208-4090 ; t. 12)
Hasła przedmiotowe: Polska - 20 w., Polska - polityka - 20 w., Wojna
1914-1918 r., Wojna 1939-1945 r.
Sygnatura: 14772/III
5
23. French strategic and tactical bombardment forces of World War I / René
Martel ; transl. by Fr. Allen Suddaby.- Lanham, MA : Scarecrow Press, 2007.
Hasła przedmiotowe: Bombardowanie lotnicze - Francja - 1914-1918 r., Wojna
1914-1918 r. - operacje powietrzne, Siły powietrzne - Francja - 1914-1918 r.
Sygnatura: 16112/III
24. The Great War : the standard history of the all Europe conflict = The Great
War : the illustrated history of the First World War : millennium edition. Vol. 1 /
ed. by H.W Wilson, J.A. Hammerton.- [Naples] (USA) : Trident Press
International, cop. 1999.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - encyklopedia
Sygnatura: 1525/IV vol.1
25. The Great War : the standard history of the all Europe conflict = The Great
War : the illustrated history of the First World War : millennium edition. Vol. 2 /
ed. by H.W Wilson, J.A. Hammerton.- [Naples] (USA) : Trident Press
International, cop. 1999.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - encyklopedia
Sygnatura: 1526/IV vol.2
26. The Great War : the standard history of the all Europe conflict = The Great
War : the illustrated history of the First World War : millennium edition. Vol. 3 /
ed. by H.W Wilson, J.A. Hammerton.- [Naples] (USA) : Trident Press
International, cop. 1999.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - encyklopedia
Sygnatura: 1527/IV vol.3
27. The Great War : the standard history of the all Europe conflict = The Great
War : the illustrated history of the First World War : millennium edition. Vol. 4 /
ed. by H.W Wilson, J.A. Hammerton.- [Naples] (USA) : Trident Press
International, cop. 1999.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - encyklopedia
Sygnatura: 1528/IV vol.4
28. The Great War : the standard history of the all Europe conflict = The Great
War : the illustrated history of the First World War : millennium edition. Vol. 5 /
ed. by H.W Wilson, J.A. Hammerton.- [Naples] (USA) : Trident Press
International, cop. 1999.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - encyklopedia
Sygnatura: 1529/IV vol.5
6
29. The Great War : the standard history of the all Europe conflict = The Great
War : the illustrated history of the First World War : millennium edition. Vol. 6 /
ed. by H.W Wilson, J.A. Hammerton.- [Naples] (USA) : Trident Press
International, cop. 1999.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - encyklopedia
Sygnatura: 1530/IV vol.6
30. Great War commands : historical perspectives on Canadian Army leadership
1914-1918 / ed. by Andrew B. Godefroy.- Kingston, Ontario : Canadian Defence
Academy Press, cop. 2010.
Hasła przedmiotowe: Siły zbrojne - Kanada - 1914-1918 r., Wojna
1914-1918 r. - bitwy - Belgia - udział Kanady, Wojna 1914-1918 r. - bitwy Francja - udział Kanady
Sygnatura: 17895/III
31. Infantry in Battle.- Richmond, Virginia : Garret a. Massie, 1993.
Hasła przedmiotowe: Piechota - 1914-1918 r., Wojna 1914-1918 r.
Sygnatura: 2054/II
32. Kraftfeld Arabien und Europas Krieg / George Tzschirner.- Dresden :
Wilhelm Heyne Verl., cop. 1939.
Hasła przedmiotowe: Arabskie, kraje - 1914-1918 r., Azja Zachodnia - historia
- 1914-1918 r., Wojna 1914-1918 r.
Sygnatura: 2930/III
33. Kriegsalbum : 24. Sonderheft der "Woche". Bd. 3.- Berlin : August Scherl,
[ok. 1916].
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r., Kalendarium - 1914-1918 r.
Sygnatura: 3145/3
34. Kriegsgefangene Volker. Bd. 1 : Der Kriegsgefangenen
Haltungundschicksal in Deutschland / bearb. und hrsg. Wilhelm Doegen.- 6. Aufl.Berlin : Verlag fur Politik und Wirtschaft, 1921.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - Niemcy, Obozy jenieckie Niemcy - 1914-1918 r.
Sygnatura: 12504/III
35. Krucjata Churchilla : brytyjska inwazja na Rosję 1918-1920 / Clifford
Kinvig ; przeł. [z ang.] Sławomir Patlewicz.- Warszawa : "Bellona", cop. 2008.
Hasła przedmiotowe: Churchill, Winston Spencer (1874-1965), Wielka
Brytania - polityka - 1918-1939 r., Wojna 1914-1918 r., ZSRR - 1917-1941 r.
Sygnatura: 15453/III
7
36. Das K[aiserliche] u[nd] K[onigliche] 3. Regiment der Tiroler Kaiserjager im
Weltkriege 1914-1918 / Viktor Schemfil.- Bregenz : J. N. Teutsch, 1926.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - jednostki wojskowe - Austria,
Wojsko - Austria - 19-20 w. - źródła
Sygnatura: 11020/III
37. Legiony Polskie w Lubelskiem 1914-1918 : rozprawa habilitacyjna / Jan
Konefał ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Humanistycznych.Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1999.
Hasła przedmiotowe: Legiony Polskie (1914-1917), Lublin (woj. lubelskie ;
okręg) - 1914-1918 r., Polska Organizacja Wojskowa, Wojna 1914-1918 r. Polska
Sygnatura: 7681/P
38. Leksykon bitew polskich 1914-1921 / Janusz Odziemkowski.- Pruszków :
Wojskowy Instytut Historyczny AON [Akademii Obrony Narodowej] : "Ajaks",
1998.
Hasła przedmiotowe: Bitwy - Polska - 1918-1939 r., Wojna 1914-1918 r. bitwy - Polska, Encyklopedie
Sygnatura: 3205/IV
39. Listopadowe dni - 1918 : kalendarium narodzin II Rzeczypospolitej / Piotr
Wróbel.- Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1988.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - Polska, Polska - 1918-1939 r.
Sygnatura: 55505/1, 55068/1, 34825
40. Łuck 1916 / Stanisław Czerep.- Warszawa : Bellona, 2002.
(Historyczne Bitwy)
Hasła przedmiotowe: Bitwa 1916 r. pod Łuckiem, Wojna 1914-1918 r. - bitwy
Sygnatura: 6422/II, 10168/II
41. Marna : 1914 / Jacek Solarz.- Warszawa : "Militaria", 1998.
(Militaria ; 15)
Hasła przedmiotowe: Bitwa 1914 r. nad Marną, Wojna 1914-1918 r. - Francja
Sygnatura: 4531/III
42. Marynarka wojenna Austro-Węgier w I wojnie światowej 1914-1918 :
monografia / Károly Csonkaréti ; przekł. z węg. Marcin Sowa.- Kraków : Wydaw.
Arkadiusz Wingert : "Przedsięwzięcie Galicja", 2004.
(Ten Piękny Wiek XIX)
Hasła przedmiotowe: Marynarka wojenna - Austria - 1914-1918 r., Wojna
1914-1918 r. - działania morskie
Sygnatura: 14112/III
8
43. Meine Kriegserinnerungen 1914-1918 / Erich Ludendorff.- 4 Aufl.- Berlin :
Ernst Siegfried und Sohn, 1919.
Hasła przedmiotowe: Ludendorff, Erich (1865-1937) - pamiętniki, Pamiętniki
niemieckie - 1914-1918 r., Wojna 1914-1918 r. - Niemcy - pamiętniki, Wojsko Niemcy - 20 w. - pamiętniki
Sygnatura: 2931/III
44. Między Wiedniem a Lwowem : referaty polsko-austriackiej sesji
poświęconej 80 rocznicy wybuchu pierwszej wojny światowej, Warszawa
17 listopada 1994 r. = Zwischen Wien und Lemberg : die Vortrage der
polnisch-osterreichischen Tagung zum 80. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten
Weltkrieges Warschau, den 17. November 1994 / red. nauk. Andrzej Rzepniewski ;
Austriacki Instytut Kultury w Warszawie, Wojskowy Instytut Historyczny.Warszawa : WIH, 1996.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - geneza - materiały konferencyjne,
Europa - polityka - 19-20 w. - materiały konferencyjne
Sygnatura: 6752/P
45. A military atlas of the First World War / Artur Banks ; comment. Alan
Palmer.- [Wyd. 2].- London : Leo Cooper, 1989.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - atlas
Sygnatura: 84/III
46. Military power, conflict and trade / Michael P. Gerace.- London ; Portland :
Frank Cass Publ., 2004.
Hasła przedmiotowe: Ekonomika wojenna - 20 w., Potencjał wojenny - 20 w.,
Wojna 1914-1918 r. - ekonomika
Sygnatura: 12028/III
47. Najważniejszy dzień w historii : jak skończyła się Wielka Wojna / Nicholas
Best ; przekł. [z ang.] Władysław Jeżewski.- Warszawa : "Magnum", 2008.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r.
Sygnatura: 16461/III
48. Największe starcie pancerników : bitwa jutlandzka / Tadeusz Klimczyk.Warszawa : "Magnum-X", 2007.
(Biblioteka Magazynu "Morze, Statki i Okręty")
Hasła przedmiotowe: Bitwa 1916 r. jutlandzka, Wojna 1914-1918 r. - działania
morskie - Bałtyk, Okręty liniowe - 1914-1918 r.
Sygnatura: 2586/IV
9
49. Nations at war : a scientific study of international conflict / Daniel S. Geller,
J. David Singer.- Cambridge : Cambridge University Press, 1998.
(Cambridge Studies in International Relations ; 58)
Hasła przedmiotowe: Polityka międzynarodowa - prognozy, Wojna prognozy, Wojna 1914-1918 r., Wojna 1980-1988 r. iracko-irańska
Sygnatura: 6185/III
50. Nauticae Res : krótki zarys morskiej polityki / Eugenjo Bolatti ; przeł. z ros.
Adam Mohuczy.- Toruń : Pomorska Drukarnia Rolnicza, 1922.
Hasła przedmiotowe: Sztuka wojenna morska, Wojny 1492-1667 r.
polsko-moskiewskie, Bitwa 1660 r. pod Cudnowem, Wojna 1914-1918 r. - bitwy,
Bitwa 1914 r. nad Marną
Sygnatura: 1901
51. Nie tylko Pierwsza Brygada (1914-1918) : z dokumentów, wspomnień,
listów pozostawionych przez Stanisława Rostworowskiego. [T. 1]. Z Legionami na
bój / wybór, oprac. tekstów, przedm., przypisy i indeksy Stanisław Jan
Roztworowski.- Warszawa : "Egross", 1993.
Hasła przedmiotowe: Legiony Polskie (1914-1917), Polska - 1914-1918 r.,
Wojna 1914-1918 r. - udział Polaków
Sygnatura: 1295/II t.1
52. Nie tylko Pierwsza Brygada (1914-1918) : z dokumentów, wspomnień,
listów pozostawionych przez Stanisława Rostworowskiego. [T. 2]. Przed i po
kryzysie przysięgowym / wybór, oprac. tekstów, przedm., przypisy i indeksy
Stanisław Jan Roztworowski.- Warszawa : "Egross", 1993.
Hasła przedmiotowe: Legiony Polskie (1914-1917), Polska - 1914-1918 r.,
Wojna 1914-1918 r. - udział Polaków
Sygnatura: 1296/II t.2
53. Nie tylko Pierwsza Brygada (1914-1918) : z dokumentów, wspomnień,
listów pozostawionych przez Stanisława Rostworowskiego. [T. 3]. W adiutanturze
Rady Regencyjnej / wybór, oprac. tekstów, przedm., przypisy i indeksy Stanisław
Jan Roztworowski.- Warszawa : "Egross", 1993.
Hasła przedmiotowe: Legiony Polskie (1914-1917), Polska - 1914-1918 r.,
Wojna 1914-1918 r. - udział Polaków
Sygnatura: 1297/II t.3
10
54. Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie w 1918 roku / Włodzimierz
Mędrzecki ; Instytut Historii PAN [Polskiej Akademii Nauk].- Warszawa : "DiG",
2000.
Hasła przedmiotowe: Interwencja zbrojna 1918 r. na Ukrainie, Niemcy
- polityka - Ukraina - 1914-1918 r., Ukraina - 1914-1918 r., Wojna 1914-1918 r.
- Ukraina
Sygnatura: 7135/III
55. Obrona powietrzna stolic 1914-1945 : [Warszawa, Moskwa, Berlin, Londyn,
Paryż] / Wiesław Wróblewski.- Warszawa : "Comandor" : Wojskowy Instytut
Historyczny Akademii Obrony Narodowej, 2000.
Hasła przedmiotowe: Miasta - obrona powietrzna - 20 w., Obrona powietrzna
- 20 w., Berlin (Niemcy) - obrona powietrzna - 1939-1945 r., Londyn (Wielka
Brytania) - obrona powietrzna - 1939-1945 r., Moskwa (Rosja) - obrona
powietrzna - 1939-1945 r., Paryż (Francja) - obrona powietrzna - 1939-1945 r.,
Warszawa - obrona powietrzna - 1939-1945 r., Wojna 1914-1918 r. - obrona
powietrzna, Wojna 1939-1945 r. - obrona powietrzna
Sygnatura: 8116/P
56. Od idei do czynu : myśl i organizacje niepodległościowe w Poznańskiem
w latach 1887-1919 / Janusz Karwat.- Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2002.
(Wielkopolska : historia, społeczeństwo, kultura ; 14)
Hasła przedmiotowe: Ruchy społeczne - Polska - 19-20 w., Wielkopolska organizacje - 19-20 w., Wojna 1914-1918 r. - Polska, Zabór pruski - historia
Sygnatura: 6220/II, 6221/II, 6208/II
57. Odbudowa państwa polskiego 1914-1918 / Janusz Pajewski.- Wyd. 4.Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2005.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - Polska, Polska - polityka
- 1914-1918 r.
Sygnatura: 13431/III, 13597/III
58. Okruchy wspomnień / Nikodem Sulik ; [do dr. przygotował i posł. opatrzył
Krzysztof Filipow] ; Muzeum Wojska w Białymstoku.- Białystok : Muzeum
Wojska, 1993.
Hasła przedmiotowe: Sulik, Nikodem (1893-1954), Wojna 1914-1918 r. Rosja, Wojsko - Polska - 20 w., Wilno (Litwa ; okręg) - 1918-1939 r., Pamiętniki
polskie - 20 w.
Sygnatura: 9710/II, 9711/II
59. Over there : the story of America's first great overseas crusade / Frank Burt
Freidel.- Rev. ed.- New York : McGraw-Hill, cop. 1990.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - Stany Zjednoczone
Sygnatura: 4811/III
11
60. Pakosław 1915 / Edward Kospath-Pawłowski.- Warszawa : "Bellona", 1993.
(Bitwy Polskie)
Hasła przedmiotowe: Bitwa 1915 r. - Pakosław, Legiony Polskie (1914-1917),
Wojna 1914-1918 r. - Polska
Sygnatura: 67/I
61. The Palgrave concise historical atlas of the First World War / Matthew
Hughes, William J. Philpott.- Basingstoke, New York : Palgrave Macmillan, 2005.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - atlas
Sygnatura: 15797/III
62. Pervaja mirovaja vojna : prolog XX veka / red. V.L. Mal'kov ; Rossijskaja
Akademija Nauk. Institut Vseobscej Istorii. Associacija Istorikov Pervoj Mirovoj
Vojny.- Moskva : "Nauka", 1998.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r.
Sygnatura: 4965/III, 5952/III
63. I [Pierwsza] i II [Druga] wojna światowa : analogie i różnice / Czesław
Madajczyk ; [il. Szymon Kobyliński] ; Polskie Towarzystwo Historyczne.Warszawa : Agencja Omnipress, 1988.
(Książnica Historyczna)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r., Wojna 1939-1945 r.
Sygnatura: 55392/1
64. Pierwsza wojna światowa / Martin Gilbert ; przeł. [z ang.] Stefan
Amsterdamski.- Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 2003.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r.
Sygnatura: 11304/III
65. Pierwsza wojna światowa na morzu / Jan Gozdawa-Gołębiowski, Tadeusz
Wywerka-Prekurat.- [Wyd. 2 popr. i uzup.].- Warszawa : "Lampart", 1994.
Hasła przedmiotowe: Wojna morska - historia - 1914-1918 r.
Sygnatura: 1947/III
66. I [Pierwsza] wojna światowa w fotografiach / J. H. J. Andriessen ; [przekł.
Małgorzata Samborska].- Warszawa : Firma Księgarska Jacek i Krzysztof
Olesiejuk-Inwestycje, 2006.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r., Albumy, Fotografia - 1914-1918 r.
Sygnatura: 3198/IV
12
67. I [Pierwsza] wojna światowa w powietrzu ; Wings-B-52 Stratofortress ; Top
Gun : szkoła pilotów ; Podniebna walka : Nimrod [dokument audiowizualny]
/ zebrał Marian Mikołajczuk.- Warszawa : nakł. M. Mikołajczuk, 1999.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - działania powietrzne - film, Wojna
1964-1973 r. amerykańsko-wietnamska - działania powietrzne - film, Wojna 1991
r. iracka - działania powietrzne - film, Lotnictwo myśliwskie - 1939-1945 r. - film,
Lotniskowce - film, Piloci wojskowi - szkolenie - film
Sygnatura: 762/ZS kas.33
68. Polacy w armii kajzera : na frontach pierwszej wojny światowej / Ryszard
Kaczmarek.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2014.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - udział Polaków, Wojsko - Niemcy
- 1914- 1918 r.
Sygnatura: 20323/III
69. Polityka Rosji w kwestii polskiej w pierwszym roku Wielkiej Wojny
1914-1915 / Aleksander Achmatowicz.- Warszawa : "Neriton" : Instytut Historii
PAN [Polskiej Akademii Nauk], 2003.
Hasła przedmiotowe: Rosja - polityka - Polska - 1914-1918 r.,
Ruchy społeczne - Polska - 1914-1918 r., Wojna 1914-1918 r. - Rosja
Sygnatura: 11850/III
70. Polonia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1910-1918 : wybór dokumentów
/ wyboru dokonali Marian Marek Drozdowski, Eugeniusz Kusielewicz ; wstęp
i oprac. Marian Marek Drozdowski ; tł. tekstów ang. Stanisław Tarnowski.Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r., Polacy za granicą - Stany
Zjednoczone - 1901-1918 r., Stany Zjednoczone - a Polska - 1901-1918 r., Źródła
historyczne
Sygnatura: 91512/2
71. Polska odrodzona 1914-1939 / Stanisław Kutrzeba ; przejrzał, uzup. i do dr.
przygot. Stanisław Grodziski.- Wyd. 1(5).- Kraków : Społeczny Instytut
Wydawniczy "Znak", 1988.
Hasła przedmiotowe: Polska - 1918-1939 r., Wojna 1914-1918 r. - Polska
Sygnatura: 9221/II, 55481/1
13
72. Polskie formacje zbrojne we wschodniej Rosji oraz na Syberii i Dalekim
Wschodzie w latach 1918-1920 / Dariusz Radziwiłłowicz.- Olsztyn : Wydaw.
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2009.
Hasła przedmiotowe: Korpus (wojsk.) - Polska - 1914-1918 r., Polacy
za granicą - Rosja - 1901-1939 r., Rewolucja 1917 r. październikowa i wojna
domowa - udział Polaków, Wojna 1914-1918 r. - jednostki wojskowe - Polska,
Wojsko - Polska - 1914-1918 r.
Sygnatura: 17314/III
73. Polskie fronty 1918-1945. T. 1 / Apoloniusz Zawilski.- [Wyd. 2].Warszawa : "Volumen" : "Bellona", 1997.
Hasła przedmiotowe: Polska - 1918-1939 r., Polska - 1939-1945 r., Wojsko Polska - 1918-1939 r., Wojsko - Polska - 1939-1945 r., Wojna 1914-1918 r. Polska, Wojna 1939-1945 r. - Polska
Sygnatura: 3879/III t.1, 4284/III t.1, 4569/III t.1, 4571/III t.1, 4845/III t.1,
4847/III t.1
74. Polskie fronty 1918-1945. T. 2 / Apoloniusz Zawilski.- [Wyd. 2].Warszawa : "Volumen" : "Bellona", 1997.
Hasła przedmiotowe: Polska - 1918-1939 r., Polska - 1939-1945 r., Wojsko Polska - 1918-1939 r., Wojsko - Polska - 1939-1945 r., Wojna 1914-1918 r. Polska, Wojna 1939-1945 r. - Polska
Sygnatura: 3880/III t.2, 4285/III t.2, 4570/III t.2, 4572/III t.2, 4846/III t.2,
4848/III t.2
75. Prawdziwy koniec carskiej Rosji : szpiegomania i zmierzch imperium /
William C. Fuller ; przeł. z ang. Maja Kittel.- Warszawa : Bellona, cop. 2008.
Hasła przedmiotowe: Rosja - 1914-1918 r., Wojna 1914-1918 r. - Rosja,
Wywiad - Rosja - 1914-1918 r.
Sygnatura: 15702/III, 20191/III
76. Przemyśl 1914-15 / Ireneusz Materniak.- Warszawa : "Altair", 1994.
(Największe Bitwy XX Wieku ; t. 11)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - bitwy, Bitwa 1914-1915 r.
o Przemyśl, Przemyśl - bitwa 1914-1915 r., Przemyśl (twierdza)
Sygnatura: 1731/III, 2290/III
77. Przyczyny wybuchu pierwszej wojny światowej / James Joll, Gordon Martel
; przeł. [z ang.] Paweł K. Frankowski.- Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 2008.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - geneza
Sygnatura: 16170/III
14
78. The retreat from Mons by one who shared in it / A. Corbett-Smith.- London
[et al.] : Cassell and Company, 1917.
Hasła przedmiotowe: Bitwa 1914 r. pod Mons, Pamiętniki angielskie - 20 w.,
Wojna 1914-1918 r. - bitwy - Belgia - pamiętniki
Sygnatura: 2641/II
79. Rok 1914 w dokumentach i relacjach / wstęp i oprac. Janusz Cisek.- Kraków
: Fundacja CDCN, 2005.
(Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 26)
Hasła przedmiotowe: Legiony Polskie (1914-1917) - źródła, Pamiętniki
polskie - 1914-1918 r. - antologia, Wojna 1914-1918 r. - Polska - źródła
Sygnatura: 13122/III
80. Rozpad Austro-Węgier 1914-1918 : (sprawy narodowościowe i działania
dyplomatyczne) / Henryk Batowski.- Wyd. 2, popr. i uzup.- Kraków :
Wydawnictwo Literackie, 1982.
Hasła przedmiotowe: Polityka narodowościowa - Austria - 1901-1918 r.,
Wojna 1914-1918 r. - Austria, Austria - polityka wewnętrzna - 1901-1918 r.
Sygnatura: 30853, 30895
81. Rozpad Austro-Węgier 1914-1918 : (sprawy narodowościowe i działania
dyplomatyczne) / Henryk Batowski.- Wrocław : Zakład Narodowy im.
Ossolińskich - Wydawnictwo, 1965.
Hasła przedmiotowe: Polityka narodowościowa - Austria - 1901-1918 r.,
Wojna 1914-1918 r. - Austria, Austria - polityka wewnętrzna - 1901-1918 r.
Sygnatura: 51520
82. Rozwój taktyki w ciągu wielkiej wojny / William Balck ; z niem. przeł.
Tadeusz Różycki ; przedm. do pol. wyd. zaopatrzył Tadeusz Kutrzeba ; Wojskowy
Instytut Naukowo-Wydawniczy.- Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa,
1921.
Hasła przedmiotowe: Taktyka - 1914-1918 r., Wojna 1914-1918 r. - taktyka
Sygnatura: 25651/2, 31798/2, 41420/2, 43746/2, 44011/2, A/45038, A/45059
83. Samoloty myśliwskie pierwszej wojny światowej / Tomasz Goworek.- Wyd.
2.- Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1988.
(Biblioteczka Skrzydlatej Polski ISSN 0239-5983 ; 10)
Hasła przedmiotowe: Samoloty myśliwskie - 1914-1918 r., Wojna
1914-1918 r. - zagadnienia
Sygnatura: 8339/II
15
84. Schlachten des Weltkrieges. Bd. 26. Die Schlacht vor Paris. 4 Teil. Das
Marnedrama 1914 / Bearbeiter im Reichsarchiv: Alfred Stenger.- Didenburg ;
Berlin : Gerhard Stalling, 1928.
Hasła przedmiotowe: Bitwa 1914 r. nad Marną, Paryż (Francja) - historia 20 w., Wojna 1914-1918 r. - Francja
Sygnatura: 2923/III
85. Sierpniowe salwy / Barbara W. Tuchman ; tł. [z ang.] Maria J. Michejda,
Andrzej Michejda.- [Wyd. 3].- Warszawa : "Bellona" : "Czytelnik", 1995.
Hasła przedmiotowe: Polityka międzynarodowa - 20 w., Wojna 1914-1918 r. historia
Sygnatura: 2097/II, 7472/II
86. Soviet-American relations, 1917-1920 : Russia leaves the war / by George F.
Kennan.- Princeton : Princeton University Press, 1956.
Hasła przedmiotowe: Dyplomacja amerykańska - 1901-1939 r.,
Wojna 1914-1918 r., Stany Zjednoczone - polityka - ZSRR - 1901-1939 r., ZSRR polityka - Stany Zjednoczone - 1917-1941 r.
Sygnatura: 30950/2
87. Społeczeństwo polskie w dobie I wojny światowej i wojny
polsko-bolszewickiej 1920 roku / red. Ryszard Kołodziejczyk ; Kieleckie
Towarzystwo Naukowe.- Kielce : KTN, 2001.
Hasła przedmiotowe: Polska - socjologia - 1901-1939 r. - materiały
konferencyjne, Wojna 1914-1918 r. - Polska - materiały konferencyjne, Wojna
1919-1920 r. polsko-radziecka - materiały konferencyjne
Sygnatura: 11118/III, 11599/III
88. Środowiska i ugrupowania polityczne na Lubelszczyźnie 1914-1918 /
Mieczysław Ryba ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk
Humanistycznych.- Lublin : Wydaw. KUL, 2007.
Hasła przedmiotowe: Lublin (woj. lubelskie ; okręg) - 1914-1918 r., Partie
polityczne - Polska - 1914-1918 r., Wojna 1914-1918 r. - Polska
Sygnatura: 15017/III
89. The devil theory of war : an inquiry into the nature of history and the
possibility of keeping out of war / by Charles A. Beard.- Westport CT :
Greenwood Press, 1972.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - ekonomika
Sygnatura: 55474
16
90. Traktat brzeski a Polska : sprawa polska w pertraktacjach pokojowych
w Brześciu Litewskim pomiędzy Czwórprzymierzem a Rosją Sowiecką i Ukrainą /
Stefan W. Wojstomski.- Londyn : Polska Fundacja Kulturalna, 1969.
Hasła przedmiotowe: Traktat brzeski z Rosją (1918), Traktat brzeski z Ukrainą
(1918), Austria - polityka - 1914-1918 r., Niemcy - polityka - 1914-1918 r., ZSRR
- polityka - 1917-1941 r., Polska - 1914-1918 r., Wojna 1914-1918 r.
Sygnatura: 7784/II
91. The United States in the First World War : an encyclopedia / ed. Anne
Cipriano Venzon ; consulting ed. Paul L. Miles.- New York & London : Garland
Publ., 1995.
(Garland Reference Library of the Humanities ; vol. 1205. Military History
of the United States ; vol. 3 )
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - encyklopedia, Wojna 1914-1918 r.
- Stany Zjednoczone, Wojsko - Stany Zjednoczone - 20 w.
Sygnatura: 6702/III
92. Das Volk und der Krieg / Max Cohen (Reuss).- Berlin : Reimar Hobbing,
1916.
(Um Deutschlands Zukunft ; 1)
Hasła przedmiotowe: Ludność - zagadnienia - 20 w., Socjologia - prognozy
- 20 w., Wojna 1914-1918 r. - socjologia
Sygnatura: 2642/II
93. Walka o niepodległość Łotwy 1914-1921 / Tomasz Paluszyński.- Warszawa
: "Bellona", 1999.
Hasła przedmiotowe: Łotwa - historia- 1914-1921 r., Łotwa - polityka
- 1918-1939 r., Wojna 1914-1918 r. - Łotwa
Sygnatura: 7985/P
94. Walka zbrojna o niepodległość Polski w latach 1905-1918 / Wacław
Lipiński.- Warszawa : "Volumen", 1990.
(O Wolność i Niepodległość)
Hasła przedmiotowe: Legiony Polskie (1914-1917), Wojsko - Polska 1914-1918 r., Wojna 1914-1918 r. - jednostki wojskowe - Polska, Polska 1901-1918 r.
Sygnatura: 238/III
95. Das War das Ende. [Bd. 2] / Bruno Brehm.- Munchen : R. Piper & Co., cop.
1933.
Hasła przedmiotowe: Brześć (Białoruś) - historia - 20 w., Traktat wersalski
(1919), Wojna 1914-1918 r.
Sygnatura: 2643/II Bd.1
17
96. The war of invention : scientific developments, 1914-18 / Guy Hartcup.London [et al.] : Brassey's, 1988.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - uzbrojenie, Wynalazki - 20 w.,
Postęp techniczny - zbrojenia - 20 w.
Sygnatura: 1193/III
97. Warszawa 1914-1918 / Krzysztof Dunin-Wąsowicz.- Warszawa :
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - Polska, Warszawa - 1914-1918 r.
Sygnatura: 55836/1, 35286
98. Was jeder vom Seekrieg wissen muss / von Otto Groos mit einem Geleitwort
von Grossadmiral Dr. H. c. Raeder.- 2., erw. Aufl.- Berlin : Volk und Reich, 1940.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - działania morskie - Niemcy,
Wojna 1939-1945 r. - działania morskie - Niemcy
Sygnatura: 85382, 36951/2
99. Wielka historja[!] powszechna : wydawnictwo zbiorowe ilustrowane. T. 6.
Od Wielkiej Rewolucji do wojny światowej : 1789-1914. Cz. 4. 1871-1914 / red.
Jan Dąbrowski [i in.]; napisali Józef Feldman [i in.]; napisał Józef Feldman.Poznań : "Kurpisz", 2000.
Hasła przedmiotowe: Historia - 19-20 w., Kolonializm - historia - 19-20 w.,
Polityka międzynarodowa - historia - 19-20 w., Wojna 1914-1918 r. - geneza
Sygnatura: 1421/IV t.6cz.4
100. Wielka historja[!] powszechna : wydawnictwo zbiorowe ilustrowane. T. 7.
Wielka wojna 1914-1918. Cz. 1 / red. Jan Dąbrowski [i in.]; oprac. Jan
Dąbrowski.- Poznań : "Kurpisz", cop. 2000.
Hasła przedmiotowe: Europa - historia - 20 w., Historia - 20 w., Wojna
1914-1918 r.
Sygnatura: 1461/IV t.7cz.1
101. Wielka historja[!] powszechna : wydawnictwo zbiorowe ilustrowane. T. 7.
Wielka wojna 1914-1918. Cz. 2 / red. Jan Dąbrowski [i in.]; oprac. Jan
Dąbrowski.- Poznań : "Kurpisz", 2000.
Hasła przedmiotowe: Europa - historia - 20 w., Historia - 20 w., Wojna
1914-1918 r.
Sygnatura: 1499/IV t.7cz.2
18
102. Wielka historja[!] powszechna : wydawnictwo zbiorowe ilustrowane. T. 7.
Wielka wojna 1914-1918. Cz. 3 / red. Jan Dąbrowski [i in.]; oprac. Jan
Dąbrowski.- Poznań : "Kurpisz", 2000.
Hasła przedmiotowe: Europa - historia - 20 w., Historia - 20 w., Wojna
1914-1918 r.
Sygnatura: 1542/IV t.7cz.3
103. Wielka historja[!] powszechna : wydawnictwo zbiorowe ilustrowane. T. 7.
Wielka wojna 1914-1918. Cz. 4 / red. Jan Dąbrowski [i in.]; oprac. Jan
Dąbrowski.- Poznań : "Kurpisz", 2001.
Hasła przedmiotowe: Historia - 20 w., Wojna 1914-1918 r.
Sygnatura: 1594/IV t.7cz.4
104. Wielka Wojna 1914-1918 w zarysie / Wojciech Markert, Jacek
Szczepański.- Pruszków : "Ajaks"; Legionowo: Muzeum Historyczne, [2009].
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - wydawnictwa popularne
Sygnatura: 17212/III
105. Wielka wojna Francuzów 1914-1918 / Jean-Baptiste Duroselle ; przeł.
[z fr.] Agata Ciastek.- Warszawa : "Bellona", cop. 2006.
(Wielkie Bitwy - Wielcy Dowódcy)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - Francja
Sygnatura: 14077/III
106. Wielki zmierzch : pamiętniki / Cezary Jellenta ; przedmową opatrzył
Roman Taborski.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985.
(Biblioteka Syrenki)
Hasła przedmiotowe: Jellenta, Cezary (1861-1935), Wojna 1914-1918 r. Polska, Warszawa - 20 w., Pamiętniki polskie - 20 w.
Sygnatura: 52813/1
107. Wielkie bitwy I [pierwszej] wojny światowej / Anthony Livesey ; przedm.
Jeremy Moore ; przekł. [z ang.] Małgorzata Malczyk.- [Wyd. 2].- Warszawa :
"Morex", 1998.
(Wojny, Bitwy, Dowódcy ; 5)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - bitwy
Sygnatura: 7054/P
108. Wielkie bitwy I [pierwszej] wojny światowej / Anthony Livesey ; przedm.
Jeremy Moore ; przekł. [z ang.] Małgorzata Malczyk.- Warszawa : "Morex", 1995.
(Wojny, Bitwy, Dowódcy ; 5)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - bitwy
Sygnatura: 903/IV
19
109. Wojna galicyjska : działania armii austro-węgierskiej na froncie północnym
(galicyjskim) w latach 1914-1915 / Juliusz Bator.- Kraków : "Libron", 2005.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - Austria, Wojsko - Austria 1914-1918 r., Galicja - 1914-1918 r.
Sygnatura: 13067/III
110. Wojna pozycyjna / Stephen Bull ; przekł. [z ang.] Krzysztof Fudalej.Warszawa : "Bellona", cop. 2008.
(Strategia i Taktyka)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - działania - metody,
Wojna konwencjonalna - 1914-1918 r.
Sygnatura: 17114/III
111. Wspomnienia : [zapiski (listopad 1916 - listopad 1920) : front
południowy]. [Cz.] 1 / Piotr Wrangel; przeł. [z ros.] Ewa Rojewska-Olejarczuk.Warszawa : "Bellona", 1999.
Hasła przedmiotowe: Wrangel, Piotr Nikolaevic (1878-1928) - pamiętniki,
Generałowie - pamiętniki - 20 w., Pamiętniki rosyjskie - 20 w., Rewolucja 1917 r.
październikowa i wojna domowa - pamiętniki, Wojna 1914-1918 r. - Rosja pamiętniki
Sygnatura: 7982/P cz.1
112. Wspomnienia : [zapiski (listopad 1916 - listopad 1920) : front
południowy]. [Cz.] 2 / Piotr Wrangel; przeł. [z ros.] Eugeniusz Piotr Melech.Warszawa : "Bellona", 1999.
Hasła przedmiotowe: Wrangel, Piotr Nikolaevic (1878-1928) - pamiętniki,
Generałowie - pamiętniki - 20 w., Pamiętniki rosyjskie - 20 w., Rewolucja 1917 r.
październikowa i wojna domowa - pamiętniki, Wojna 1914-1918 r. - Rosja pamiętniki
Sygnatura: 7983/P cz.2
113. Wspomnienia z lat niedoli i niewoli : 1914-1918 / Józef Białynia
Chołodecki.- Lwów : nakł. aut., 1919.
Hasła przedmiotowe: Chołodecki, Józef Białynia (1852-1935), Więziennictwo
- Ukraina - 1914-1918 r., Wojna 1914-1918 r., Lwów (Ukraina) - 1914-1918 r.,
Pamiętniki polskie - 1914-1918 r.
Sygnatura: 37508/2
114. Wybór pism historyczno-wojskowych / Augustyn Cichowicz ; [przedm.
M. Kukiel].- Warszawa : Zygmunt Pomarański i Spółka, 1923.
Hasła przedmiotowe: Historiografia - 16-20 w., Historiografia - teoria, Sztuka
wojenna - historia, Wojna - historia, Wojna 1914-1918 r., Polska - historiografia
Sygnatura: 10175/1, 13865/1
20
115. Wybuch wojny światowej / Marjan Kukiel. - Kraków : skł. gł. Księgarnie
Książnica-Atlas, 1934.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r.
Sygnatura: 26026/2
116. Zarys polskiej sztuki wojennej w latach Wielkiej Wojny : 1914-1918
/ Wojciech Stanisław Mikuła.- Warszawa : nakł. aut., 1995.
Hasła przedmiotowe: Sztuka wojenna - historia - Polska - 1914-1918 r., Wojna
1914-1918 r. - udział Polaków
Sygnatura: 2336/II, 2337/II
117. Zarys rozwoju sztuki wojennej w latach pierwszej wojny światowej
(1914 - 1918 r.) / Zbigniew Raźnikiewicz.- Warszawa : ASG WP, 1974.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r., Sztuka wojenna - 1914-1918 r.
Sygnatura: S/784
118. Zegrzyńskie feldposty niemieckiej piechoty zapasowej 1916-1918 / Jacek
Emil Szczepański.- Legionowo : Muzeum Historyczne ; Pruszków : Oficyna
Wydawnicza "Ajaks", 2013.
Hasła przedmiotowe: Piechota - Niemcy - 1914-1918 r., Wojna 1914-1918 r. jednostki wojskowe - Niemcy, Zegrze (woj. mazowieckie) - 1914-1918 r.
Sygnatura: 20123/III
119. Związek Sokołów Polskich w Ameryce (1887-1920) : militarne
przygotowania i udział w zbrojnej walce o niepodległość Polski / Mieczysław
Wrzosek.- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004.
Hasła przedmiotowe: Organizacje polonijne - Stany Zjednoczone - 19-21 w.,
Sokolstwo Polskie w Ameryce, Armia Polska we Francji (1917-1919) - ochotnicy,
Wojna 1914-1918 r. - udział Polaków
Sygnatura: 11771/III
120. Żelazna Karpacka : II Brygada Legionów Polskich w fotografii
/ Przemysław Waingertner.- Łódź : "Ibidem", 2003.
Hasła przedmiotowe: Legiony Polskie (1914-1917). II Brygada - ikonografia album, Fotografia polska - 1914-1918 r. - album, Wojna 1914-1918 r. - jednostki
wojskowe - ikonografia - Polska - album
Sygnatura: 11793/III
21
121. Żołnierskie epitafia : 1914-1918, 1918-1921, 1939-1945. T. 1 / oprac.
Andrzej Krzysztof Kunert.- Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa, 1999.
(Biblioteka "Przeszłości i Pamięci")
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - Polska - źródła,
Wojna
1918-1919 r. polsko-ukraińska - źródła, Wojna 1919-1920 r.
polsko-radziecka - źródła, Wojna 1939-1945 r. - Polska - źródła, Wojsko biografie - Polska - 20 w.
Sygnatura: 8031/P t.1
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
1. Błotne piekło wielkiej wojny / Piotr Szlanta // Mówią Wieki. - 2007, nr 11,
s. 57-62
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r.
2. Europa - historia dwudziestowiecznej
Stanisławski // Nowe Książki. - 2008, nr 10, s. 60
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r.
marginalizacji
/
Wojciech
3. Krwawa Wigilia : około połowy grudnia 1914 r. żołnierzy ze Związków
Strzeleckich wycofano z frontu rosyjsko-austriackiego w rejon Nowego Sącza
/ Michał Klimecki // Polska Zbrojna. - 2003, nr 52, s. 28-29 : fot.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r. - bitwy - Polska, Bitwa 1914 r.
pod Łowczówkiem, Legiony Polskie (1914-1917 r.)
4. Legioniści polscy na froncie włoskim w latach 1917-1918 / Jan Snopko //
Przegląd Historyczno-Wojskowy. - R. 12, nr 1 (2011), s. 7-22
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r.
5. Legiony Polskie na Wołyniu. - (Wojsko i Wychowanie) / Janusz Błaszczyk
// Myśl Wojskowa. - 2006, nr 3, s. 229-241
Hasła przedmiotowe: Legiony Polskie (1914-1917 r.), Wołyń (Ukraina)
- historia
6. Moje wspomnienia z I [pierwszej] wojny światowej / Klemens
Wądołowski // Zeszyty Historyczne. - Z. 165 (2008), s. 221-252
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r.
22
7. Na frontach Wielkiej Wojny : wojenne doświadczenia Józefa Gawliny biskupa polowego Wojska Polskiego / Urszula Kraśnicka-Zajdler // Studia
i Materiały do Historii Wojskowości. - T. 42 (2005), s. 155-170
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r.
8. Niepodległość i wojna : doświadczenie pierwszej wojny światowej
w literaturze polskiej / Anna Nasiłowska // Przegląd Polityczny. Nr 125 (2014),
s. 166-169
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r.
9. Obraz I [pierwszej] wojny światowej w polskich czasopismach
ilustrowanych z 1914 roku / Michał Baczkowski // Studia Historyczne. - R. 48,
z. 1 (2005), s. 45-59
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r.
10. Obrona powietrzna stolic 1914-1945 : Warszawa, Moskwa, Berlin, Londyn,
Paryż / Wiesław Wróblewski ; rec. Lech Wyszczelski // Zeszyty Naukowe
/ Akademia Obrony Narodowej. - 2001, nr 2 (43) s. 304-307
Hasła przedmiotowe: Miasta - obrona powietrzna - 20 w., Obrona powietrzna
- Europa - 20 w., Wojna 1914-1918 r. - obrona powietrzna, Wojna 1939-1945 r.
- obrona powietrzna
11. Odpowiedzialność za wybuch I wojny światowej jako problem historyczny
i polityczny w Niemczech XX wieku / Jan Rydel // Zeszyty Historyczne
/ Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej. - Nr 8 (2006), s. 4-16
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r.
12. Paderewski w Waszyngtonie : starania o amerykańską pomoc
w odzyskaniu niepodległości Polski / Jolanta A. Daszyńska // Muzealny Rocznik
Historyczny. - T. 1 (2011), s. 59-81
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r.
13. Pamięć o I [pierwszej] wojnie światowej czyli o próbie stworzenia
europejskiej pamięci historycznej / Piotr Madajczyk // Przegląd Zachodni. - R. 64,
nr 4 (2008), s. 35-45
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r.
14. Pierwsza wojna światowa jako matryca XX stulecia / Élie Barnavi,
Krzysztof Pomian ; tł. Wiktor Dłuski // Przegląd Polityczny. Nr 125 (2014),
s. 50-55
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r.
23
15. Rok 1914 : początek i koniec / Krzysztof Pomian ; rozm. przepr.
Piotr Kosiewski // Przegląd Polityczny. Nr 125 (2014), s. 56-63
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r.
16. Rola czynu zbrojnego 1914-1918 w wybiciu się na niepodległość
/ Wiesław Jan Wysocki // Przegląd Historyczno-Wojskowy. - R. 9, nr 5 (2008),
s. 15-26
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r.
17. Sztuka wojenna w I [pierwszej] wojnie światowej. Cz. 1, Lata 1914-1916
/ Lech Wyszczelski // Kwartalnik Bellona. - 2014, nr 1, s. 95-115
Hasła przedmiotowe: Sztuka wojenna - 1914-1918 r., Wojna 1914-1918 r.
- działania
18. Terytorium Polski w planach wojennych państw centralnych i Rosji
w chwili wybuchu pierwszej wojny światowej - 1914 rok / Marian Zgórniak
// Dzieje Najnowsze. - R. 36, nr 3 (2004), s. 19-32
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r.
19. Udział członków "Sokoła" w zbrojnej walce o niepodległość Polski
(1914-1919) / Jan Snopko // Niepodległość i Pamięć. - R. 15, nr 2 (2008), s. 39-52
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r.
20. Wielka wojna polsko-polska : Polacy w szeregach armii zaborczych
podczas pierwszej wojny światowej / Piotr Szlanta // Mówią Wieki. - 2009, nr 11,
s. 40-44
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r.
21. Wojenny efekt domina / Andrzej Chwalba ; rozm. przepr. Jarosław
Krawczyk, Tomasz Bohun, oprac. Joanna Bartołd // Mówią Wieki. 2014, nr 7,
s. 11-15
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r.
22. Wojna 1914 : pierwsza demokratyczna wojna / François Furet ; tł. Joanna
Górnicka-Kalinowska // Przegląd Polityczny. Nr 125 (2014), s. 114-117
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r.
23. Wpływ wybranych nowych technologii na konflikty globalne XX wieku
/ Edward Wrześniewski // Przegląd Politologiczny. - R. 13, nr 4 (2008), s. 133-149
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r.
24
24. Współdziałanie wojsk lądowych i sił powietrznych w działaniach
wojennych. - Cz. 1. / Andrzej Polak // Przegląd Sił Powietrznych. - 2005, nr 3,
s. 95-104
Hasła przedmiotowe: Wojska lądowe a siły powietrzne - współdziałanie
- 1914-1918 r., Wojna 1914-1918 r., Wojska lądowe a siły powietrzne
- współdziałanie - teoria - 1918-1939 r.
25