tabletki Clenbuterol

Komentarze

Transkrypt

tabletki Clenbuterol
nr sprawy: WIWagz 240-12/2009
załącznik nr 2
OPIS PRZEDMITU ZAMÓWIENIA
ODCZYNNIKI CHEMICZNE I LABORATORYJNE
Lp
Przedmiot zamówienia
Opis - parametry techniczne
Ilość
jednostek
miar
(j.m.)
Jednostka
miary
(j.m.)
Wielkość
opakowania
Wymagany termin
gwarancji,
waŜności
1
1-heksanosulfonowy kwas
Minimum 99%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
25 g
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
2
1-octanol 99%
Pozostałość po odparowaniu 0,001%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
100 ml
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
3
4-(dimethylamino)benzaldehyd
czda
Zawartość metali cięŜkich max 0,001%, zawartość Fe max 0,001%.
Certyfikat jakości , karta charakterystyki substancji
3
opakowanie
100 g
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
4
Aceton czda
min. 99,5%; zawartości wody max 0,4 %; pozostałość po odparowaniu
max 0,0005 %.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
12
opakowanie
1l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
5
Amonu rodanek 0,1N
Roztwór ściśle mianowany.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
1l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
6
Aqua pro injectione
Woda do injekcji
3
opakowanie 100 szt.x10 ml
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
7
Azotowy kwas ok. 65% czda
Do oznaczenia pozostałości metali o zawartości Hg max 5 ppb.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
4
opakowanie
2,5 l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
8
Beta-glukuronidaza H2
roztwór wodny, aktywność glukuronidazy min 85,000 jednostek/ml; typ H
- 2.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
3
opakowanie
2 ml
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
9
Boraks
cz.d.a.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
0,5 kg
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
Borowy kwas czda
Zawartość min. 99,5%.
Biały krystaliczny proszek.
Zawartość chlorków max. 0,0003%, zawartość fosforanów max 0,001%,
metale cięŜkie max. 0,001%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
1 kg
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
10
11
Bufor pH 4 1.000 ml
W temperaturze 250C pH = 4,01.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
1l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
12
Bufor pH 4 500ml
Metrom 62307.100 lub równowaŜny
0
±0,02(25 C)
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
0,5 l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
13
Bufor pH 7 1.000 ml
W temperaturze 250C pH = 6,87
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
1l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
14
Bufor pH 7 500 ml
Metrom 6.2307.110 lub równowaŜny
±0,02(250C)
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
0,5 l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
15
Celite 545 cz.d.a
czda; pH 10% zawiesiny wodnej 8,5-10,0.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
750 g
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
16
Chloroform czda
CHCl3 1l=1,48 kg, M=119,38g/mol
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
1l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
17
Cynku octan 2 hydrat czda
Biały, krystaliczny proszek min. 99,5%, substancje nierozpuszczalne w
wodzie max. 0,005%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
1 kg
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
18
Denaturat bezbarwny
Płyn do mycia i odtłuszczania powierzchni malowanych i lakierowanych
41
opakowanie
0,5 l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
19
Dietylowy eter
Do narkozy inhalacyjnej, działanie znieczulające
6
opakowanie
2,5 l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
20
Difenyloamina czda
Zawartość min. 99%, temp. topnienia min. 52 st. C, pozostałość po
praŜeniu max. 0,005%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
10 g
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
21
Etaproben
Na bazie alkoholi, do higienicznego i chirurgicznego odkaŜania rąk i
skóry
15
opakowanie
5l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
22
Etylowy alkohol 96% czda
Zawartość min. 96%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
256
opakowanie
0,5 l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
23
Florisil 60-100 mesh do
oczyszczania pestycydów
Średnia wielkość cząstek w um (APD) (ozn.metodą sedymentacyjną )
140-250.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
4
opakowanie
2 kg
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
24
Glicerol
Chempur - lub równowaŜny.
Gliceryna bezwodna; czda; 92,10 g / mol
2
opakowanie
1l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
25
Gram-Color, zestaw do barwienie
met. Grama
Zestaw odczynników do barwienia met. Grama. Zestaw zawiera r-r
fioletu krystalicznego, Lugol kompleks, odbarwiacz, Safranina r-r
1
zestaw
5x500 ml
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
26
Hydroksyloamoniowy
chlorowodorek cz.d.a
Zawartość min. 99,0%; amoniak(NH4): max. 0,1%; pozostałość po
spalaniu: max. 0,01%;
metale cięŜkie (Pb): max. 5ppm.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
100 g
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
27
Izoamylowy alkohol
Zawartość min. 99,6%, zaw wody 0,03%, pozostałość po odparowaniu
max. 0,003%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
0,5 l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
28
Izooktan
Minimum 99,8%; pozostałość po odparowaniu max 1ppm; pojedyncze
zanieczyszczenie oznaczane na detektorze ECD w przeliczeniu na
epoksyd heptachlorowy: max. 10 pg/ml.
Pojedyncze zanieczyszczenie oznaczane na detektorze FID w
przeliczeniu na 2-oktanol: max. 5ng/ml.
Pojedyncze zanieczyszczenie w strefie czołowej rozpuszczalnika,
sprawdzone na detektorze ACD nie moŜe być większe niŜ 5ng/ml w
przeliczeniu na dibromoetylen.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
2
opakowanie
1l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
29
Kadm proszkowany 0,3-0,6 mm
Zawartość Fe i Cu max. 0,001%; zawartość Pb max. 0,005%; zawartość
Zn max. 0,001%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
1 kg
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
30
Kolumienki 3ml/500mg Strata-SCX Wykorzystywane do zestawów SPE-Baker do oczyszczania matrycy.
2
opakowanie
50 szt.
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
31
Kolumienki HCH Strata-X-C 33um
Wykorzystywane do zestawów SPE-Baker do oczyszczania matrycy.
500mg/6ml
3
opakowanie
30 szt.
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
32
Kolumienki SPE amino NH2
3ml/500mg
Wykorzystywane do zestawów SPE-Baker do oczyszczania matrycy.
4
opakowanie
50 szt.
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
33
Kolumienki SPE octadecyl C18
500mg/3ml
Wykorzystywane do zestawów SPE-Baker do oczyszczania matrycy.
2
opakowanie
50 szt.
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
34
Kolumienki SPE Octyl C8
3ml/500mg
Wykorzystywane do zestawów SPE-Baker do oczyszczania matrycy.
2
opakowanie
50 szt.
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
35
Kolumienki SPE Silica Gel
6ml/500mg
Wykorzystywane do zestawów SPE-Baker do oczyszczania matrycy.
4
opakowanie
30 szt.
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
36
Kolumienki Strata -X 33
Wykorzystywane do zestawów SPE-Baker do oczyszczania matrycy.
POLYMERIC sorbent 100mg/6 ml
1
opakowanie
30 szt.
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
37
Kolumienki SUPELCO Supel MIP
beta-agonist 25mg/10ml
Wykorzystywane do zestawów SPE-Baker do oczyszczania matrycy.
7
opakowanie
50 szt.
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
38
Lysoformin 3000
Płyn do dezynfekcji i mycia narzędzi medycznych, o działaniu
bakteriobójczym, prątkobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym
26
opakowanie
1l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
39
Magnezu azotan - modyfikator do
ASA
min 99-102%; substancje nierozpuszczalne max 0,005 %; zawartość
metali cięŜkich max 0,0005%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
50 ml
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
40
Magnezu azotan 6-wodny GR do
analiz ACS
Zawartość 99-102%; zawartość chlorków max 0,001%; metale cięŜkie
max 0,0005%; fosforany max 0,0005%; siarczany max 0,002%; amoniak
max 0,001%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
4
opakowanie
0,5 kg
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
41
Manusan
Płyn o działaniu dezynfekcyjnym do chirurgicznego i higienicznego
mycia rąk, wykazujący wysoką aktywność przeciwko tlenowym i
beztlenowym bakteriom Gram-dodatnim i gram-ujemnym oraz grzybom.
25
opakowanie
0,5 l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
42
Metanol czda
Zawartość min 99,8%; zawartość wody max 0,05%; pozostałość po
odparowaniu max 0,001%;
wolne kwasy max 0,0015%; wolne zasady 0,0001%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
33
opakowanie
1l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
43
Metylowa czerwień
wskaźnik
1
opakowanie
10 g
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
44
Miedzi siarczan 5-hydrat
Niebieskie kryształy; zawartość min 99,1%; substancje nierozpuszczalne
w wodzie max 0,005%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
250 g
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
45
Mucasol
Środek czyszczący w formie płynnej do szkła laboratoryjnego,
bakteriobójczy o odczynie zasadowym nie zawierający chloru oraz
środków Ŝrących
20
opakowanie
2l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
46
Mucocit F2000
Preparat płynny, czyszczący do szkła, nie zawierający fosforanów
2
opakowanie
2l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
47
N-(1-Naftylo)etylenodiaminy 2HCL Biały proszek, zawartość wody max 5%.
czda
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
2
opakowanie
10 g
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
Nadoctowy kwas 40% czda
czda; min 39,5%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
250 ml
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
49
Naftowy eter t.w. 40-60 czda
Pozostałość po odparowaniu: max. 5ppm; woda: max. 0,05%;
pojedyncze zanieczyszczenie oznaczane na detektorze ECD w
przeliczeniu na epoksyd heptachlorowy: max. 10 pg/ml.
Pojedyncze zanieczyszczenie oznaczane na detektorze FID w
przeliczeniu na 2-oktanol: max. 5ng/ml.
Pojedyncze zanieczyszczenie w strefie czołowej rozpuszczalnika,
sprawdzone na detektorze [ECD nie moŜe być większe niŜ 5ng/ml w
przeliczeniu na dwubromoetylen
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
60
opakowanie
1l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
50
Nitrobenzen cz.da.
Zawartość min 99,5%; pozostałość po odparowaniu max 0,001%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
1l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
51
N-metyloimidazol
Zawartość min 99%, zawartość wody max 0,5%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
100 ml
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
52
Octowy bezwodnik (Acetic
anhydride)
Zawartość min 99%; pozostałość po odparowaniu max 0,003%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
250 ml
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
53
Octowy kwas lodowaty czda
Minimum 99,7%; zawartość bezwodnika octowego: max. 0,01%,
pozostałość po odparowaniu: max. 0,001%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
3
opakowanie
1l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
54
O-ftalodialdehyd
czda; ≥ 99%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
1g
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
Ołowiu (II) octan 3-hydrat czda
Zawartość min 99,5%; zawartość chlorków max 0,0005%; azotany max
0,005%;
substancje nierozpuszczalne w wodzie max 0,005%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
100 g
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
56
Ołowiu (II) octan 3-hydrat czda
Zawartość min 99,5%; zawartość chlorków max 0,0005%; azotany max
0,005%;
substancje nierozpuszczalne w wodzie max 0,005%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
500 g
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
57
Oxidase Reagent
Test do wykrywania aktywności oksydazy cytochromowej; bioMerieux
REF 55 635 lub równowaŜna
Certyfikat kontroli jakości
2
opakowanie
50 ampułek
á 0,75 ml
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
58
Parafina ciekła
Gęstość 0,8g/ml; oleista przezroczysta ciecz; pH 5,0 – 7,0;
substancja praktycznie nie rozpuszczająca się w etanolu i w wodzie.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
1l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
48
55
59
Parafina ciekła
Odczynnik do testu identyfikacyjnego API.
Mineral oil do diagnostyki in vitro
1
opakowanie
125 ml
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
60
Pepsyna 1:100
Biały proszek, pH 4,6; aktywność enzymatyczna 40FIP/G; ogólna liczba
drobnoustrojów nie przekracza 1000 w 1g.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
100 g
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
61
Piasek morski gruby
Zawartość ziaren o średnicy 0,3 – 0,9 mm.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
2,5 kg
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
62
Piasek morski oczyszczony
kwasem i spiekany, do analizy
Zawartość ziaren o średnicy 0,1 - 0,315 mm; min 90%, zaw. chlorków
max 0,005% .
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
1 kg
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
Potasu chlorek czda
Biały krystaliczny proszek; zaw. min 99,5%; substancje
nierozpuszczalne w wodzie max 0,005%;
siarczany max 0,002%; metale cięŜkie max 0,0005%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
250 g
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
Potasu chromian czda
Zawartość min 99,5%; substancje nierozpuszczalne w wodzie max
0,004%; chlorki max 0,003%;
siarczany max 0,025%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
100 g
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
65
Potasu jodek czda
Min. 99,0% chlorki i bromki (jako Cl): max. 0,01%; substancje
nierozpuszczalne: max. 0,005%;
strata przy suszeniu (150°C): max. 0,2%; metale ci ęŜkie (jako Pb) max
5ppm.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
2
opakowanie
250 g
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
66
Potasu rodanek r-r 0,1N (0,1 mol/l)
Roztwór ściśle mianowany.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
2
opakowanie
1l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
67
Potasu wodorotlenek 0,1N
Roztwór ściśle mianowany.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
1l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
Potasu wodorotlenek czda
Zawartość min 85%; chlorki max 0,004%; fosforany max 0,001%;
siarczany max 0,002%; węglany max 1,5%;
metale cięŜkie max 0,001%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
250 g
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
Potasu Ŝelazocyjanek cz.d.a.
Zawartość min 99%; substancje nierozpuszczalne w wodzie max
0,005%; chlorki max 0,005%;
siarczany max 0,005%; węglany max 0,002%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
1 kg
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
63
64
68
69
70
ProTest
sterBios nr kat. PT-3-5-25 - lub równowaŜny.
Wskaźniki biologiczne do sterylizacji parowej 1210C/1320C.
1
opakowanie
25 szt.
Minimum 18 m-cy
od daty dostawy
71
p-toluenosulfonowy kwas 1 hyd,
Czystość min. 98%; zawartość wody 8-12%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
1 kg
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
72
Rezorcyna
śółtawe płatki; zawartość min 99,2%; temp. topnienia 109-111 C;
substancje nierozpuszczalne w wodzie max 0,05%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
100 g
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
73
Siarkowy kwas dymiący 20%
Zawartość metali cięŜkich max. 0,0005%, zawartość Fe 0,001%, chlorki
max 0,0005%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
1l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
Siarkowy kwas min. 95% czda
Zawartość 95,3%; pozostałość po praŜeniu max 0,001%; azotany max.
0,0002%; chlorki max. 0,0001%;
metale cięŜkie max. 0,0002%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
30
opakowanie
1l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
75
Sodu azotyn cz.d.a
Zawartość min 99%; zawartość chlorków max 0,005%; siarczany max
0,005%; metale cięŜkie max 0,001%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
100 g
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
76
Sodu borowodorek czda
Zawartość min 98%; zawartość chlorków max 0,03%; siarczany max
0,005%; metale cięŜkie max 0,005%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
100 g
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
77
Sodu fosforan 12 x H2O
Zawartość min 98%; zawartość chlorków max 0,0005%; siarczany max
0,005%; metale cięŜkie max 0,0005%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
0,5 kg
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
78
Sodu nitroprusydek GR do analiz
ACS
Zawartość min 99%; zawartość chlorków max 0,01%; siarczany max
0,01%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
100 g
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
79
Sodu octan bezwodny
Biały, higroskopijny proszek, zawartość min 99%; zawartość chlorków
max 0,002%; siarczany max 0,002%;
fosforany max 0,0005%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
1 kg
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
80
Sodu podchloryn r-r 15%
Zawartość 15 ± 1%; zawartość aktywnego chloru min 170g/l.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
2,5 l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
81
Sodu siarczan bezw sypki czda
Zawartość min 99%; chlorki max 0,001%; fosforany max 0,001%;
metale cięŜkie max 0,0005%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
3
opakowanie
1 kg
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
o
74
82
Sodu siarczan krystaliczny czda
Zawartość min 99,5%; chlorki max 0,01%; fosforany max 0,001%;
metale cięŜkie max 5ppm.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
10
opakowanie
1 kg
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
83
Sodu tiosiarczan r-r mian, 0,1N
Roztwór ściśle mianowany.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
1l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
Sodu węglan 10 hydrat czda
Bezbarwne kryształy; zawartość min 99,8%; straty po praŜeniu 62,364,2%;
substancje nierozpuszczalne w wodzie max 0,003%; chlorki max
0,003%; metale cięŜkie max 0,0003%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
1 kg
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
85
Sodu węglan bezwodny czda
Zawartość min 99,8%; substancje nierozpuszczalne w wodzie max
0,01%; chlorki max 0,001%;
fosforany max 0,002%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
10
opakowanie
1kg
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
86
Sodu wodorofosforan (II zasadowy) Zawartość min. 99-102%.
12 hydrat czda
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
0,5 kg
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
87
Zawartość min 99%; substancje nierozpuszczalne w wodzie max
Sodu wodorofosforan (II zasadowy) 0,005%; chlorki max 0,001%;
2 hydrat, czda
metale cięŜkie max 0,001%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
1 kg
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
88
Sodu wodorosiarczyn 40%
Zawartość ok. 35 – 37%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
1l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
89
Sodu wodorotlenek czda
Zawartość min 98,8%; chlorki max 0,005%; metale cięŜkie max 0,001%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
90
opakowanie
1 kg
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
90
Sodu wodorotlenek r-r 0,25N
Roztwór ściśle mianowany.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
1l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
Sodu wodorotlenek r-r ok, 32%
Zawartość ok. 32%; ekstra czysty; zawartość chlorków max 0,002%;
siarczany max 0,003%;
metale cięŜkie 0,001%; Al. max 0,001%; Fe max 0,001%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
24
opakowanie
2,5 l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
84
91
92
Solny kwas 36-38% do analiz
śladowych
Zawartość - 36,5% - 38%; pozostałość po praŜeniu – max. 3 ppm.
Zanieczyszczenia śladowe (ppm):
- glin (Al) - max 0,01; - arsen (As) i antymon (Sb) (jako As) - max
0,005;
- bar (Ba) - max. 0,001; - beryl (Be) - max. 0,001;
- bizmut (Bi) - max. 0,01; - bor (B) - max. 0,02;
- kadm (Cd) - max. 0,001; - wapń (Ca) - max. 0,05;
- chrom (Cr) - max. 0,001; - kobalt (Co) - max. 0,001;
- miedź (Cu) - max. 0,001; - gal (Ga) - max. 0,001;
- złoto (Au) - max. 0,004; - metale cięŜkie (jako ołów) - max. 0,1;
- Ŝelazo (Fe) - max. 0,0015; - ołów (Pb) - max. 0,001;
- lit (Li) - max. 0,001; - magnez (Mg) - max. 0,01;
- mangan (Mn) - max. 0,001; - rtęć (Hg) - max. 0,0005;
- nikiel (Ni) - max. 0,004; - niob (Nb) - max. 0,001;
- fosforany (PO4) - max. 0,05; - potas (K) - max. 0,009;
- krzem (Si) - max. 0,1; - srebro (Ag) - max. 0,001;
- sód (Na) - max. 0,1; - stront (Sr) - max. 0,001;
- siarczany (SO4) - max. 0,5; - siarczyny (SO3) - max. 0,8;
- tantal (Ta) - max. 0,05; - tal (Tl) - max. 0,05;
- cyna (Sn) - max. 0,05; - tytan (Ti) - max. 0,001;
- wanad (V) - max. 0,001; - cynk (Zn) - max. 0,005;
- cyrkon (Zr) - max. 0,001.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
93
Solny kwas r-r 0,1 N
StęŜenie 0,1 mol/l ± 0,1%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
4
opakowanie
10 l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
94
Solny kwas r-r mian, 1mol/l (1N)
OdwaŜka analiz fixanal.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
fixanala
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
95
Sporal S do sterylizacji suchej
Biomed - lub równowaŜny.
Wskaźniki biologiczne do sterylizacji suchej.
2
opakowania
40 szt.
Minimum 6 m-cy
od daty dostawy
96
Srebra azotan roztwór c(AgNO3)
0,1mol/l (0,1N)
Roztwór ściśle mianowany.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
2
opakowanie
1l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
97
Sulfanilowy kwas
Minimum 99%.
Zawartość chlorków max 0,002%; zawartość metali cięŜkich max 0,001.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
100 g
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
98
Tabletki Kjeldahla (ozn. białka w
mięsie)
Masa tabletki 3,8-4,0g; zawartość siarczanu miedzi min 0,38-0,42 g.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
4
opakowanie
250 szt.
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
8
opakowanie
2,5 l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
Taśma wskaźnikowa 19 mm TAS
sterylizacja parą wodną 50 mb
Semigat TAS - lub równowaŜny.
Taśma wskaźnikowa do oklejania butelek, kolb, probówek itp.
wskazująca, Ŝe zostały przesterylizowane
10
rolka
50 mb
Test do oznaczania
chloramfenikolu w mięśniach
Immunoenzymatyczny test konkurencyjny 96 oznaczeń:
Faza stała: przeciwciało przechwytujące.
Matryca: mocz, tkanka, jaja, mleko, miód.
Przygotowanie próbek: ok. 3godziny.
Czas oznaczenia: 3 godziny.
Wzorce: 0; 50; 100; 270; 1.000 i 5.000 (ppt).
Czułość: 50 ppt.
Limit detekcji: 20 ppt.
Odzysk: ok. 90%.
Precyzja: CV = 4 - 5 % w pełnym zakresie krzywej standardowej.
Reakcje krzyŜowe:
Chloramphenicol 100%; Glucuronide 100%; Chloramphenicol Base <
0,1%;
Chloramphenicol Palmitate 0,5%; Chloramphenicol Stearate 0,1%;
Thiamphenicol <0,5%; Sulphamethazine <0,01%; Monensin <0,01%;
Chlortetracycline <0,01%; Penicilin<0,01%; Tylosin <0,01%; Avoparcin
<0,01%; Nitrofurazone <0,01%; Nitrofurantoin <0,01%; Furazolidone
<0,01%; Fluorofenicol <0,05%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
5
opakowanie
96 oznaczeń
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
Test do oznaczania
chloramfenikolu w mleku
Immunoenzymatyczny test konkurencyjny 96 oznaczeń.
Faza stała: przeciwciało przechwytujące.
Matryca: mleko.
Przygotowanie próbek: ok. 3godziny.
Czas inkubacji :1,15 godziny.
Wzorce:0; 25; 50; 100; 250 i 750 (ppt).
Limit detekcji: 5 ppt.
Odzysk: ok. 80%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
3
opakowanie
96 oznaczeń
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
Test paskowy TST-SKA do
102
sterylizacji parą wodną
Semigat TST-SKA Brown - lub równowaŜny
pasek z Ŝółtą plamką - kontrola procesu sterylizacji: temperatura,
ciśnienie, czas (1210C-15 min.; 1340C 5,3 min.)
12
opakowanie
100 szt.
Minimum 18 m-cy
od daty dostawy
103 Tetrachloroetylen cz.d.a
Zawartość min 99,5%; pozostałość po odparowaniu max 0,001%;
zawartość wody max 0,01%;
wolne kwasy max 0,001%; wolne zasady max 0,001%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
30
opakowanie
1l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
99
100
101
104 Trichlorooctowy kwas (TCA)
Minimum 99,5%.
Zawartość chlorków max. 10 ppm; azotany max. 20 ppm; siarczany
max. 200 ppm; metale cięŜkie max. 20 ppmm.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
100 g
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
105 Trietyloamina
Zawartość min 99,5%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
100 ml
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
106 Trifluorooctowy kwas
99,5%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
100 ml
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
107 Woda utleniona 3%
Woda utleniona 3%
3
opakowanie
100 ml
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
108 Wodoru nadtlenek 30% czda
Zawartość 30±1%; pozostałość po odparowaniu max 0,005%; wolne
kwasy max 0,005%;
chlorki max 0,0005%; siarczany max 0,0005%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
1l
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
109 Wskaźnik Tashiro cz.d.a
Wskaźnik do miareczkowania, zmiana barwy w zakresie pH:
czerwonofioletowa min 4,4, zielona min 5,8.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
100 ml
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
Wzorzec chlorku sodu Nacl w roztworze wodnym o stęŜeniu masowym
Wzorzec chlorku sodu w roztworze chlorku sodu NaCl c=2 % (m/m)
110
wodnym
wraz z podaną niepewnością i świadectwem materiału odniesienia.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
Wzorzec zawartości jonów azotanowych NO2 w roztworze wodnym o
stęŜeniu masowym jonów azotanowych
111 Wzorzec jonów azotynowych NO2 c= 1 g/dm3 wraz z podaną niepewnością i świadectwem materiału
odniesienia.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
2
opakowanie
100 ml
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
Wzorzec o zawartości jonów fosforanowych PO43- w roztworze wodnym
112 Wzorzec jonów fosforanowych PO4 o stęŜeniu masowym jonów fosforanowych c =1 g/dm3,wraz z podaną
niepewnością i świadectwem materiału odniesienia.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
1
opakowanie
100 ml
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy
Immunoenzymatyczny test konkurencyjny 96 oznaczeń.
Faza stała: przeciwciało przechwytujące.
Matryca: mocz, tkanka.
Przygotowanie próbek: ok. 3 godziny.
Zestaw do ilościowej analizy beta Czas oznaczenia: 3 godziny.
agonistów: klenbuterolu,
Wzorce:0; 50; 100; 2.630; 1.000 i 5.000 (ppt).
metylklenbuterolu , bromobuterolu,
Czułość: 50 ppt.
salbutamolu, terbutaliny,
Limit detekcji: 20 ppt.
113 mabuterolu, carbuterolu,
Odzysk: ok. 90%.
mapenterolu, pirbuterolu i
Precyzja: CV = 4 - 5 % w pełnym zakresie krzywej standardowej.
cimaterolu w tkance, mięśniach,
Reakcje krzyŜowe:
nerce, wątrobie, surowicy, mleku,
Clenbuterol 100%; Carbuteroll 90%; Salbutamol 80%; Methylmoczu i paszach
clenbuterol 75%; Brombuterol 53%; Terbutalin 50%; Mabuterol 45%;
Mapenterol 32%; Pirbuterol 25%; Cimaterol 10%; Ractopamine <0,2%;
Feneterol <0,2%.
Certyfikat jakości, karta charakterystyki substancji.
2
opakowanie
97 oznaczeń
Wymagania równowaŜności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu
zamówienia a jednocześnie odwołaniem do wymaganych właściwości fizyko-chemicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów
równowaŜnych. RównowaŜny przedmiot zamówienia musi zawierać takie same parametry fizyko-chemiczne jak towary wskazanego producenta.
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów (np.certyfikat jakości, karta charakterystyki) jednoznacznie
potwierdzajacych spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.
Minimum 12 m-cy
od daty dostawy

Podobne dokumenty