Kukurydza. Powschodowe ograniczanie zachwaszczenia (pdf 700kB)

Komentarze

Transkrypt

Kukurydza. Powschodowe ograniczanie zachwaszczenia (pdf 700kB)
uprawa
KUKURYDZA. Powschodowe ograniczanie zachwaszczenia
Ochrona
w odpowiedniej fazie
W poprzednim numerze naszego miesięcznika pisałem
o konieczności ograniczania chwastów w kukurydzy, która
ze względu na szerokorzędową uprawę jest narażona na zachwaszczenie w początkowym okresie rozwoju, do wykształcenia fazy 8-10 liści. Dziś przedstawiam podstawowe herbicydy
do ograniczania zachwaszczenia po wschodach kukurydzy.
Powschodowe zwalczanie chwastów
w uprawie kukurydzy może być prowadzone bardziej elastycznie niż w przypadku zabiegów doglebowych, bowiem
dostosowujemy dawkę do występujących chwastów i ich fazy rozwojowej.
Wprawdzie efekt ich działania jest bardziej krótkotrwały i nie zależy od wilgotności gleby, jak w przypadku herbicydów doglebowych, jednak ciepła
i wilgotna pogoda sprzyja szybszemu
działaniu tych środków. Zyskały one
popularność w odchwaszczaniu kukurydzy. Praktycznie każdy problem zachwaszczenia możemy rozwiązać przy
ich pomocy, musimy jednak zastosować takie herbicydy, bądź ich mieszankę, aby wybrane substancje aktywne nie
tylko ograniczyły występujące chwasty,
ale i zostały zastosowane w optymalnych warunkach. Najczęściej, obok warunków pogodowych decyduje optymalna faza rozwojowa zwalczanych
chwastów oraz wymagane stadium
rozwojowe kukurydzy.
Trudne wiosenne chłody
Problemy zaczynają się, gdy wiosna jest
chłodna i kukurydza wolno się rozwija,
a chwasty, lepiej przystosowane do niekorzystnych warunków, rosną i zaczynają „uciekać” ze stadiów wrażliwości
na wybrany herbicyd. Stosowanie
herbicydu we wczesnej fazie rozwojowej kukurydzy, np. gdy ma ona 2 liście,
stwarza dodatkowy stres i gdy roślina
już jest osłabiona i gorzej się rozwija, bo
jest np. chłodno, lepiej jej nie stresować
pełną dawką herbicydu. Korzystniej
jest wtedy zastosować dawkę dzieloną,
najpierw jej część, a w drugiej dawce
pozostałą ilość zalecanego herbicydu.
Dobrze spisują się w tej roli herbicydy
sulfonomocznikowe, które zawierają
34
takie substancje aktywne, jak nikosulfuron, rimsulfuron, tifensulfuron metylowy czy jodosulfuron. Stosując te
substancje aktywne na młode, rosnące
chwasty hamujemy ich rozwój i eliminujemy ich konkurencję do światła,
wody i składników pokarmowych gleby. Jednocześnie zostają one w międzyrzędziach, a okrywając glebę zapobiegają jej erozji oraz parowaniu wody, co
jest istotne w szerokorzędowej uprawie
kukurydzy. Mankamentem ich stosowania jest wrażliwość niektórych odmian kukurydzy na te substancje aktywne, dlatego warto zasięgnąć porady,
czy nasza odmiana nie jest wrażliwa
na zakupiony herbicyd.
Aż do 8 liści
Sulfonomoczniki mają długi termin
stosowania, aż do fazy 8 liści kukurydzy,
kiedy jest już ciepło i rośliny nie cierpią
z powodu wiosennych chłodów. Problemem mogą być chwasty uciążliwe,
które można zwalczyć stosując kombinacje kilku substancji aktywnych, dobranych do występującego zachwaszczenia. W zwalczaniu chwastów rumianowatych i przytulii, dobre efekty
daje włączenie w program odchwaszczania preparatu Mustang 306 SE,
który jest skuteczny w temperaturze
powyżej 5 0C.
Jednym z pierwszych sulfonomoczników jest Titus 25 WG, który można
stosować w kukurydzy od 1 do 7 liścia
wraz z adiuwantem, w dawce jednorazowej lub dzielonej do zwalczania
chwastów prosowatych oraz niektórych
dwuliściennych, jak dymnica pospolita,
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa,
mak polny, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rumian
polny, rumianek pospolity, rzodkiew
świrzepa, samosiewy rzepaku, szarłaty, szczawie, tasznik pospolity, tobołki
polne i wilczomlecz obrotny.
Titus z Trendem
Titus 25 WG powinien być obowiązkowo stosowany z adiuwantem
np. Trendem, w mieszankach ze wspomnianym Mustangiem 306 SE, w fazie 2-6 liści kukurydzy. Wzmocnienie
efektu chwastobójczego możemy uzyskać łącząc Titus 25 WG z herbicydami Harmony 75 WG lub Refine 75
WG, w zakresie takich zwalczanych
chwastów dwuliściennych, jak gorczyca
polna, gwiazdnica pospolita, poziewnik szorstki, rumian polny, rumianek
pospolity, rdesty, rzodkiew świrzepa,
szarłat szorstki, samosiewy rzepaku,
tobołki polne i tasznik pospolity.
Kolejnym sulfonomocznikiem o bardzo szerokim zakresie działania jest MaisTer 310 WG, który
może być stosowany z adiuwantami,
w dawkach dzielonych po 0,075 g
lub jednorazowo, przy czym w górnej dawce 0,15 g/ha zwalcza takie
uciążliwe chwasty, jak perz właściwy i ostrożeń polny. Kolejny
sulfonomocznik Milagro Extra 060 EC
stosowany pojedynczo, jednorazowo,
w dzielonych dawkach czy w mieszance z Callisto 100 EC, skutecznie
zwalcza szereg chwastów dwuliściennych, chwasty prosowate i perz. Inne
herbicydy do ograniczania chwastów
przedstawiono w tabeli.
Odporne na substancję
aktywną
Odmiennym sposobem ochrony niektórych odmian przed chwastami
jednoliściennymi, w tym prosowatymi i perzem jest wprowadzony przez
firmę BASF tak zwany SYSTEM
DUO, który polega na uprawie mieszańców kukurydzy tolerancyjnych
na cykloksydym – substancję aktywną graminicydu Focus Ultra 100 EC.
Najważniejsze, że takie możliwości
uzyskano bez manipulacji genetycznych. W przypadku zastosowania tej
technologii, warunkiem powodzenia
jest bezwarunkowa konieczność uprawy mieszańców odpornych na substancję aktywną herbicydu Focus.
Należą do nich między innymi takie mieszańce, jak MAGIXX DUO,
05/2011 twój doradca ROLNICZY RYNEK
uprawa
Powschodowe zwalczanie chwastów w kukurydzy
Dawka na 1 ha
Faza rozwojowa
kukurydzy
60-80 g/ha + 0,1% lub
I zabieg 50 g/ha + 0,1%,
II zabieg 30 g/ha + 0,1%
2-8 liści
1,0-1,5 l
1,0-1,5 l
2-7 liści
1,0-1,5 l
2-8 liści
0,2-0,25 l
0,2-0,25 l + 1,5 l
2-7 liści
Kelvin 040 SC
Milagro 040 SC
1,0-1,5 l
2-7 liści
Milagro Extra 6 OD
Milagro Extra 6 OD
0,5-0,75 l
0,5 l + (0,25 l)
2-8 liści
1,0-1,5 l
2-7 liści
0,5-0,75 l
0,5 + 0,75 l
1,0-1,5 l
1,0-1,5 l
2-8 liści
Nikos 040 SC
1,0-1,5 l
2-7 liści
Nikosh 040 SC
1,0-1,25 l
2-4 liści
Pilar - Nikosulfuron
1,0-1,5 l
2-7 liści
Victus 040 SC
1,0-1,5 l
2-7 liści
Victus 75 WG + Trend 90 EC
60-80 g + 0,1% lub
1 zabieg 50 g + 0,1%
2 zabieg 30 g + 0,1%
6-8 liści
1,0-1,5 l
70-90 g + 0,1%
330-440 g + 0,1%
2-8 liści
0,35-0,50 l
1,75-2,0 l
od 4 liści
5-6 liści
5-6 liści
3-6 liści
Herbicydy
Substancja aktywna
Accent 75 WG + Trend 90 EC
Agria-Nikosulfuron 040 SC
Agronikosulfuron 040 SC
Agro-Sulfonomocznik 40 SC
Golden-Nico 040 SC
Innovate 240 SC
Innovate 240 SC + Atpolan 80 EC
Milagro 040 SC
Milagro 040 SC
Milagro Extra 6 OD
Milagro Extra 6 OD + Callisto 100 SC
Narval 040 SC
Nico Gold 040 SC
Elumis 105 OD
Hector 53,6 WG + Trend 90 EC
Hector Max 66,5 WG + Trend 90 EC
Lontrel 300 SL, Cyklon 300 SL
Chwastox Turbo 340 SL
Dicopur 600 SL
Esteron 600 EC
Starane 250 EC
Mocarz 75 WG
Mocarz 75 WG + Atpolan 80 EC
Mocarz 75 WG + Olbras 88 EC
Maister 310 WG + Actirob 842 EC
Maister 310 WG + Actirob 842 EC
Maister 310 WG + Olbras 88 EC
Mustang 306 SE
Laudis 44 OD
Bromotril 250 SC
Emblem 20 WP
nikosulfuron
nikosulfuron + mezotrion
nikosulfuron + rimsulfuron
nikosulfuron + rimsulfuron
+ dikamba
chlopyralid
MCPA + dicamba
2,4-D
fluroksypyr
tritosulfuron + dikamba
foramsulfuron + jodosulfuron
2,4 D + florasulam
tembotrion
bromoksynil
05/2011 twój doradca ROLNICZY RYNEK
0,8-1,0 l
0,8-1,0 l
1,0 l
0,2 kg
0,2 kg+ 1,0 l
0,2 kg + 1,0 l
I zabieg 75 g + 1,0 l
II zabieg 75 g + 1,0 l
0,1-0,15 kg + 1,3-2,0 l
0,1-0,15 kg+ 1,0 l
0,6 l
1,75-2,25
1,0-1,3 l
1,5-2,0 kg
2-4 liści
2-7 liści
do fazy 8 liści
4-6 liści
3-6 liści
2-5 liści
2-6 liści
2-6 liści
2-6 liści
4-6 liści
35
uprawa
Calisto 100 EC
Focus Ultra 100 EC
Focus Ultra 100 EC + Olbras 88 EC
Focus Ultra 100 EC
Focus Ultra 100 EC + Olbras 88 EC
Shado 300 SC
Shado 300 SC 1 l/ha
+ Innovate 240 SC 0,2 l/ha
Successor T 550 SE
mezotrion
4-5 liści
sulkotrion
1,0-1,5 l
1,0-1,5 l
1,0-1,25 l + 1,0 l
4,0 l
2,5 l + 1,0 l
1,5 l
sulkotrion + nikosulfuron
1,0 l + 0,2 l
4-6 liści
petoksamid, terbutylazyna
4,0 l
1-3 liści
Successor T 550 SE + Titus 25 WG
+ Trend 30 EC
Agria-Rimsulfuron 25 WG
Amon 25 WG + Trend
Mac-Rimsulfuron 25 WG + Trend 90 EC
Titus 25 WG + Trend 90 EC
petoksamid, rimsulfuron,
terbutylazyna
2,25 l + 30 g + 0,1%
3-4 liści
rimsulfuron
50-60 g
50-60 g + 0,1%
50-60 g + 0,1%
50-60 g + 0,1%
1-7 liści
Titus 25 WG + Trend 90 EC
Titus 25 WG + Trend 90 EC
rimsulfuron
1 zabieg 30 g + 0,1%
2 zabieg 30 g + 0,1%
1-7 liści
Titus 25 WG + Harmony 75 WG
+ Trend 90 EC
rimsulfuron
+ tifensulfuron metylowy
50 g + 10 g + 0,1%
2-6 liści
Mac-Rimsulfuron 25 + Refine 75 WG
(lub Harmony 75 WG) + Trend 90 EC
rimsulfuron
+ tifensulfuron metylowy
50 g + 10 g + 0,1%
3-4 liści
30-40 g + 0,6 l + 0,1%
2-6 liści (na chwasty dwuliścienne
i prosowate)
cykloksydym
Mac-Rimsulfuron 25 WG + Mustang 306 SE
+ Trend 90 EC
rimsulfuron + florasulam
Mac-Rimsulfuron 25 WG + Mustang 306 SE
+ Trend 90 EC
jw. ale dodatkowo działa na perz
metolachlor, terbutyloazyna
mezotrion
Lumax 537,5 SE
Maister 310 WG + Actirob 842 EC
Maister 310 WG + Olbras 88 EC
foramsulfuron, jodosulfuron
metylosodowy
Maister 310 WG + Actirob 842 EC
Maister 31 OD lub Raper 31 OD
foramsulfuron + jodosulfuron
Maister 31 OD lub Raper 31 OD
Maister 31 OD lub Raper 31 OD
Mustang 306 SE
Mustang 306 SE + Titus 25 WG+ Trend 90 EC
TAPIXX DUO, UNIXX DUO, LOREXX DUO, LEXXOR DUO, SOFIX DUO, BIRKO DUO, AJAXX
DUO, CICLIXX DUO, TAXXOA
DUO, FRIEDRIXX DUO, HENDRIXX DUO, PTEROXX DUO,
LG 32.33 DUO, LG 32.52, ALVITO
DUO, ES ULTRASTAR, MAS 27
C, ULTRASTAR DUO, ULTRAFOX DUO i lista tych odmian jest
stale poszerzana. Dawkę preparatu
Focus uzależniamy od występujących
gatunków chwastów jednoliściennych
36
50-60 g + 0,6 l + 0,1%
4-6 liści
foramsulfuron,
foramsulfuron + rimsulfuron
3,5-4 l
po siewie
do 3 liści
0,1-0,15 kg + 1,3-2,0 l
0,1-0,15 kg + 1,5 l
2-6 liści
1 zabieg 75 g +1,0 l
2 zabieg 75 g +1,0 l
2-4 liści
1,5 l
1 zabieg 0,75 l
2 zabieg 0,75 l
1 zabieg 1,0 l
2 zabieg 0,5 l
0,6 l
0,6 l + 30-40 g + 0,1%
2-6 liści
2 liście
4-6 liści
2 liście
4-6 liści
2-6 liści
2-6 liści
oraz stopnia zagrożenia nimi. Możemy stosować go również w dzielonych
dawkach, poszerzając zakres zwalczanych chwastów o dwuliścienne, poprzez włączenie do SYSTEMU DUO
herbicydu Mocarz 75 WG. Na pierwszy zabieg stosujemy go wtedy w ilości
0,2 kg/ha wraz z Olbrasem 1,0 l/ha,
w połączeniu z Focusem Ultra 100 EC
– 1,0-1,25 l/ha, kiedy kukurydza znajduje się w fazie 2-4 liści, a chwasty jednoliścienne, jednoroczne, w fazie od 2
liści do krzewienia się. Jeśli problemem
4-6 liści
jest perz, drugi zabieg nalistny wykonujemy Focusem Ultra 100 EC w dawce 1-1,25 l/ha z Olbrasem - 1,0 l/ha,
w terminie 7-10 dni po pierwszym.
Wykonując pielęgnację chemiczną musimy zawsze uważnie czytać instrukcje
stosowania preparatów, stosując się
do zawartych w nich zaleceń.
źródło: Doradca komputerowy w ochronie
roślin Flamingo wg stanu na 28.02.2011 r.
Marian Karasek
DODR we Wrocławiu
05/2011 twój doradca ROLNICZY RYNEK

Podobne dokumenty