Pobierz - Enea Operator

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Enea Operator
Proces: Udostępnianie danych pomiarowo-rozliczeniowych sprzedawcy
Funkcja komunikatu
Przekazanie danych pomiarowo-rozliczeniowych - korekta
prognozy
Zawartość komunikatu:
[Nagłówek]
rodzaj komunikatu
kod OSD nadany przez OSP
kod sprzedawcy nadany przez OSP/OSD
data i czas wygenerowania komunikatu
wersja schematu pliku
[Rozliczenia]
kod PPE zgodny z kodyfikacją OSD
data i czas zatwierdzenia danych rozliczeniowych
numer wewnętrzny rozliczenia w systemie OSD
[Rozliczenia\Rozliczenie boolean:KOR="true"] - część "było" w
przypadku korekty prognozy
[Rozliczenia\Rozliczenie\DaneKorekty]
numer wewnętrzny rozliczenia korygowanego w systemie
OSD
kwalifikacja korekty do VAT: wartość „NO” dla korekty nie
zawinionej, nie wynikającej z błędu ludzkiego lub wartość „ZO”
dla korekty zawinionej wynikającej z błędu ludzkiego
przyczyna korekty zgodnie ze słownikiem "Przyczyna korekty"
opisowa przyczyna korekty
[Rozliczenia\Rozliczenie\DaneRozliczenia]
data początku okresu rozliczeniowego
data końca okresu rozliczeniowego
[Rozliczenia\Rozliczenie\DaneRozliczenia\DaneFinansowe]
Kod komunikatu (z opisu procesu)
Nadawca
Odbiorca
KPROG
OSD
Sprzedawca
Kod pola
Naglowek
PLIK
kOSD
kSE
DCW
W
Odczyty
PPE
DD
NROZR
Format danych
NKROZR
string
KKOR
string
PKOR
string
OKOR
DaneRozliczenia
DCPR
DCKR
string
oznaczenie grupy taryfowej dla PPE zgodnie z Taryfą OSD
okres rozliczeniowy zgodnie ze słownikiem „Okres
rozliczeniowy”
fazowość
wartość mocy umownej
wartość tangensa fi
[Rozliczenia\Rozliczenie\PodsumowanieFinansowe]
wartości netto w podsumowaniu w PLN
procentowa stawka VAT w podsumowaniu
[Rozliczenia\Rozliczenie\PodsumowanieFinansoweKorekty]
RFO
string
RFI
RFJ
RFC
RFW
RFS
Umowa
decimal
string
decimal
decimal
string
T
string
OR
int
F
MU
TGFI
PodsumowanieFinansowe
PRFW
PRFS
int
decimal
decimal
PPRFW
PPRFS
Udostępnianie danych pomiarowo-rozliczeniowych
sprzedawcy - korekta prognozy
KPROG
xml
Sprzedawcy
Dokument udostępniany zgodnie z GUD-K
OSD
Sprzedawca
Dokument KPROG udostępniany jest przez OSD wszystkim
Sprzedawcom realizującym umowy sprzedaży energii w
ramach umowy GUD-K. Dokument zawiera informacje o
korekcie prognozowanego zużycia energii elektrycznej oraz
wartości świadczonej usługi dla danego PPE.
Charakterystyka dokumentu
Typ odczytu licznika
SR
F
Z
S
O
dateTime
dateTime
decimal
string
PodsumowanieFinansoweKorekty
wartości netto w podsumowaniu w PLN
procentowa stawka VAT w podsumowaniu
Kod komunikatu
Obsługiwany format
Dotyczy
Harmonogram publikacji
Nadawca
Odbiorca
string
dateTime
string
DaneFinansowe
składnik rozliczeniowy zgodnie ze słownikiem „Składnik
rozliczeniowy”
ilości jednostek
jednostka
stawka opłaty w PLN
wartość netto w PLN
procentowa stawka VAT
[Rozliczenia\Rozliczenie\Umowa]
Nazwa komunikatu
string
string
string
dateTime
int
Opis
Odczyt fizyczny
Odczyt zdalny
Odczyt szacowany
Odczyt podany przez Odbiorcę
decimal
string
Składnik rozliczeniowy
RFO
JAK0
JAK1
JAK2
OZE0
OZE1
OZE2
SIEC0
SIEC1
SIEC2
SP1
SP3
AB_DYS
PRZEJ1
PRZEJ2
PRZEJ3
Opis
Opłata jakościowa całodobowa
Opłata jakościowa dzienna/szczytowa
Opłata jakościowa nocna/pozaszczytowa
Opłata OZE całodobowa
Opłata OZE dzienna/szczytowa
Opłata OZE nocna/pozaszczytowa
Opłata zmienna sieciowa całodobowa
Opłata zmienna sieciowa dzienna/szczytowa
Opłata zmienna sieciowa nocna/pozaszczytowa
Opłata stała sieciowa układ 1-fazowy
Opłata stała sieciowa układ 3-fazowy
Opłata abonamentowa
Opłata przejściowa <500 kWh
Opłata przejściowa 500-1200 kWh
Opłata przejściowa >1200
Okres rozliczeniowy
OR
1
2
6
12
Opis
1-miesięczny
2-miesięczny
6-miesięczny
12-miesięczny
Przyczyna korekty
Awaria układu pomiarowo-rozliczeniowego (awaria zegara, zacięcie liczydła)
Błędne naliczenie opłat taryfowych (odczyt podany przez odbiorcę)
Przepisanie umowy (zmiany organizacyjne odbiorcy)
Utrata elementu układu pomiarowego (kradzież, spalenie)
Błędna zabudowa układu pomiarowego (parametry licznika, mnożna)
Błędne naliczenie opłat taryfowych (w tym dodatkowych)
Błędnie sporządzona umowa (nazwa klienta, data obowiązywania, moc, przekładniki)
Błędny odczyt układu pomiarowego
Obowiązywanie umowy (powrót na kompleksową, rozliczanie po okresie wypowiedzenia
Podział zużycia energii czynnej dla potrzeb zmiany sprzedawcy
Taryfa
G11
G12/G12w
G12/G12w
G11
G12/G12w
G12/G12w
G11
G12/G12w
G12/G12w
G11, G12, G12w
G11, G12, G12w
G11, G12, G12w
G11, G12, G12w
G11, G12, G12w
G11, G12, G12w