Lista kontraktów dostępnych w ramach kwalifikacji - IFMSA

Komentarze

Transkrypt

Lista kontraktów dostępnych w ramach kwalifikacji - IFMSA
Kraków, 15 grudnia 2016
Lista kontraktów dostępnych w ramach kwalifikacji
ogólnopolskiej późnej SCOPE na sezon wymiany 2017/2018
Kraj
Nazwa organizacji
Kontrakty bilateralne
Armenia
AMSP
1
Brazil
IFMSA-Brazil
5
Brazil
DENEM
4
Bulgaria
AMSB
8
Catalonia
AECS
2 x July, 1 x August 2017
Colombia
ASCEMCOL
1
Croatia
CroMSIC
3 x July 2017, 2 x August 2017
Egypt
IFMSA-Egypt
12
France
ANEMF
1 x July 2017
Greece
HelMSIC
2 x July 2017
Hungary
HuMSIRC
2 x July 2017, 4 x August 2017
Indonesia
CIMSA-ISMKI
1
Italy
SISM
4 x July, 1 x August, 1 x September
Jordan
IFMSA – Jo
2
Malta
MMSA
1 x July 2017
Montenegro
MoMSIC
1
Morocco
IFMSA-Morocco
3 x July, 2 x August, 3 x September 2017
Peru
APEMH
1
Portugal
PorMSIC
1 x July 2017, 1 x August 2017
Romania
FASMR
3 x July 2017, 3 x August 2017
Russian Federation
HCCM
1 x St. Petersburg
Serbia
IFMSA-Serbia
7
Kontrakty unilateralne
Spain
IFMSA-Spain
2 x July, 1 x August
Sudan
MedSIN-Sudan
1
Switzerland
swimsa
1 x month other than July 2017
Tunisia
ASSOCIA-MED
5
Turkey
TurkMSIC
9
Venezuela
FEVESOCEM
1
Przypominam, że aplikować mogą członkowie naszego Stowarzyszenia (z wyłączeniem osób, które
zrezygnowały z kontraktów przyznanych w kwalifikacji wczesnej SCOPE/SCORE (przez rezygnację
rozumie się też nie wniesienie opłaty kontraktowej w regulaminowym terminie), którzy zapoznali się
z Regulaminem SCOPE (patrz załącznik). Studenci, którzy aplikowali o Praktyki Wakacyjne SCOPE
w ramach kwalifikacji wczesnej i złożyli komplet wymaganych dokumentów, ale nie zostali
zakwalifikowani na praktyki, zobowiązani są jedynie do wypełnienia formularza elektronicznego na stronie
internetowej swojego oddziału.
Studenci, którzy nie aplikowali o żaden wyjazd zagraniczny w ramach kwalifikacji wczesnej
SCOPE/SCORE lub aplikowali o wyjazd w ramach SCORE, ale nie zostali zakwalifikowani i chcą teraz
wziąć udział w kwalifikacji ogólnopolskiej późnej SCOPE, zobowiązani są do złożenia kompletu
dokumentów przewidzianych Regulaminem SCOPE (w tej drugiej sytuacji LORE posiada wszystkie
niezbędne dokumenty poza kwestionariuszem papierowym SCOPE, a zatem tylko ten dokument należy
dostarczyć, pamiętając o konieczności uzupełnienia formularza elektronicznego).
Patryk Ryniak
Koordynator Narodowy ds. Praktyk Wakacyjnych (NEO-out)
tel: +48 606 354 292 | e-mail: [email protected]
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland

Podobne dokumenty