X Festiwal Piosenki Żołnierskiej o Złoty Buzdygan Kosakowo 2016

Komentarze

Transkrypt

X Festiwal Piosenki Żołnierskiej o Złoty Buzdygan Kosakowo 2016
URZĄD GMINY KOSAKOWO
REFERAT DS. KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI
ul. Morska 56, 81-198 Rewa
tel./fax: 58 620 06 95
e-mail: [email protected]
X Festiwal Piosenki Żołnierskiej o Złoty Buzdygan
Kosakowo 2016
KARTA ZGŁOSZENIA
1. Imię i nazwisko (nazwa zespołu):
..............................................................................................................................
2. Ilość osób występujących na scenie:
3. Kategoria*:
.......................................................
Dorośli
Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
4. Instytucja patronująca (nazwa, adres, telefon kontaktowy):
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
5. Repertuar:
a) tytuł:
......................................................................................................
autor słów:
......................................................................................................
autor muzyki: ......................................................................................................
b) tytuł:
......................................................................................................
autor słów:
......................................................................................................
autor muzyki: ......................................................................................................
6. Instruktor:
......................................................................................................
7. Uwagi techniczne: liczba potrzebnych mikrofonów: .............................................
Podkład muzyczny*:
śpiew a cappella
podkład na płycie
fortepian klasyczny
podkład instrumentalny na żywo
URZĄD GMINY KOSAKOWO
REFERAT DS. KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI
ul. Morska 56, 81-198 Rewa
tel./fax: 58 620 06 95
e-mail: [email protected]
URZĄD GMINY KOSAKOWO
REFERAT DS. KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI
ul. Morska 56, 81-198 Rewa
tel./fax: 58 620 06 95
e-mail: [email protected]
instrument:
....................................................................................................................
Czy do instrumentu jest potrzebne dodatkowe nagłośnienie?
.......................................
Uwaga: Organizator zapewnia maksymalnie 8 przewodowych mikrofonów
(łącznie z ewentualnym nagłośnieniem instrumentu).
8. Informacje o wykonawcy / zespole:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
9. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Festiwalu oraz wyrażam zgodę
na zarejestrowanie występu na nośnikach cyfrowych oraz wykorzystanie ich w środkach
masowego przekazu.
.............................................................................
(podpis pełnoletniego uczestnika lub opiekuna prawnego)
* Prosimy zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni kwadrat.
URZĄD GMINY KOSAKOWO
REFERAT DS. KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI
ul. Morska 56, 81-198 Rewa
tel./fax: 58 620 06 95
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty