Mityng Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych „Koń nasz przyjaciel” 16

Komentarze

Transkrypt

Mityng Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych „Koń nasz przyjaciel” 16
Mityng Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych
„Koń nasz przyjaciel”
16 maja 2013r. Stemplew
Serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Mityng Jazdy Konnej który odbędzie
się w dniu 16 maja 2013 roku (czwartek) na bazie Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego im. Juliana Tuwima w Stemplewie.
Spotkanie ma na celu ma na celu:
1.
2.
3.
4.
Popularyzacja jazdy konnej Olimpiad Specjalnych Polska;
Wdrażanie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu;
Integrację młodzieży z różnych środowisk;
Podnoszenie sprawności fizycznej i kultury osobistej;
Organizatorzy:
Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich
Współorganizatorzy:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczego im. Juliana Tuwima w Stemplewie.
Olimpiady Specjalne Polska
W programie między innymi: Zawody jazdy konnej , konkursy, zabawy, przejażdźki
konne, dyplomy, nagrody.
Karty zgłoszenia należy przesłać na adres:
Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”
99 – 140 Świnice Warckie
ul. Kościuszki 14
Tel./fax. (63) 288-11-07 lub 288-11-06.
e-mail:[email protected]
: [email protected]
do dnia 14 maja 2013 r.
Zgłoszenia po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
Informacje organizacyjne:
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny, uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
(NW).
Grupa powinna posiadać odpowiednie stroje sportowe.
REGULAMIN MITYNGU JAZDY KONNEJ OLIMPIAD
SPECJALNYCH
„KOŃ NASZ PRZYJACIEL” STEMPLEW 2013
1. Uczestnikiem Spotkania integracyjnego „Koń nasz przyjaciel” może być
każdy uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum, wytypowany przez nauczyciela
lub wychowawcę klasy.
2. Każda szkoła może zgłosić swoją reprezentację liczącą maksimum – 6 osób plus opiekun
3. Grupa uczniów uczestniczy w zawodach sportowo – rekracyjnych, starając się zdobyć
jak największą liczbę punktów.
4. Dla uczestników mityngu jazdy konnej będą odrębnre przepisy Olimpiad Specjalnych
Poklska.
5. Pozostali uczestnicy podczas drugiej części mityngu „Zawody sportowo – rekracyjne”
będą zdobywać punkty za szybkośc i dokładność wykonanych zadań przez zespół.
6. Wyróżnione zostaną trzy pierwsze zespoły, które uzyskają największą liczbę punktów.
7. Wszystkie drużyny otrzymają dyplomy uczestnictwa i nagrody rzeczowe.
8. Sporne kwestie do rozstrzygnięcia leżeć będą w kompetencji organizatorów.
PROGRAM:
900 930 – Przyjazd uczestników spotkania,
930 945 –Uroczyste otwarcie Mityngu Jazdy Konnej
930 1030 – Zawody Olimpiad Specjalnych Polska
1030 1100 - Ognisko z pieczonymi kiełbaskami
1100 1330- Zawody sportowo – rekreacyjne, przejażdżki konne dla uczestników spotkania
1330 1400- Obiad
1400 1500 - Podsumowanie imprezy, wręczenie nagród, upominków i dyplomów
Serdecznie zapraszamy
Koordynator
Bogumił Zielonka
Prez es Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca
Andr zej Zielonka
Karta zgłoszeniowa
„Koń nasz przyjaciel”
Stemplew 16 maja 2013r.
Nazwa i adres Szkoły
…………………………..……………………………………………..
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
Opiekun:
Imię i nazwisko …………………………...…………………………..
Tel. kontaktowy ………………………………………………………
e-mail:………………………………………………..
Liczba uczestników …………….…
Podpis i pieczęć
osoby delegującej (jednostki)