przekrój trybun ziemnych

Komentarze

Transkrypt

przekrój trybun ziemnych
Trybuny ziemne
A
B
C
D
A
E
F
B
G
Balustrada
1.
2.
3.
WO-06
WO-06
WO-06
25
50
325
25
650
29
350
prefabrykat segment IV L=350
25
50
prefabrykat segment III L=350
350
B
60
WO-06
WO-06
29
tabliczki z numerem
WO-06
50
50
C
25
654
325
25 16.5
50
E
D
3.
cementowo-wapiennej marki 10MPa
4.
5.
fundamentowych 2x papa asfaltowa lub inne systemowe izolacje
rolowe
balustrada panelowa h=1.20m
6.
4
350
A
prefabrykaty z betonu C40/50 o na
2.
prefabrykat segment I L=379
350
kolor RAL 6032, 3020, 5010 lub 1003 do wybory przez
7.
1.
1x19
40
40
29
Elementy prefabrykowane z betonu C40/50
325
5.
6.
1x19
90
50
Siedzisko WO-06
prefabrykat segment II L=350
350
odprowadzenie nadmiaru wody opadowej
4.
3
42
1.
2.
3.
90
przepony
50
90
WO-06
15
350
A
przepony
36.5
325
15
4
WO-06
2
50
30
prefabrykat segment V L=350
1x19
90
Elementy prefabrykowane z betonu C40/50
30
prefabrykat segment VI L=379
50
zabezpieczenie antykorozyjne, cynkowanie i malowanie proszkowe
RAL 6005
6.
190.5
325
WO-06
15
25
646
WO-06
30
145
98
325
Siedzisko WO-06
145
1x19
40
1x19
40
190.5
Elementy prefabrykowane z betonu C40/50
16.5 25
8
50
42
1x19
40
42
Siedzisko WO-06
40
50
50
42
C
WO-06
98
50
318
355 (min 340)
50
1x19
90
21
40
1x19
90
3
WO-06
102
37
28.5
WO-06
C
53.5
przepony
36.5
53.5
WO-06
WO-06
98
WO-06
WO-06
318
355 (min 340)
WO-06
42
WO-06
4.
5.
36.5
WO-06
50
WO-06
90
WO-06
50
WO-06
36.5
WO-06
50
przepony
50
90
50
WO-06
60
WO-06
przepony
WO-06
28.5
37
WO-06
60
WO-06
przepony
29
przepony
102
90
2
WO-06
37
1
balustrada panelowa h=1.20m
1
7.
29
F
1.
2.
3.
B
G
kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
spadek 2% w kierunku boiska,
1
2
C
8cm - kostka betonowa "Polbruk"
5cm - podsypka cementowo-piaskowa
3
5%
5%
37
(min 22)
90
40
98
30
15
38
- zabezpieczenie antykorozyjne, ocynk i malowanie proszkowe
RAL 6005
36.5
beton C40/50
30
15
skala 1:10
10
10
36.5
145
szer. chodnika s=160
148
177 (min 162)
35
53.5
120
10
28.5
prefabrykaty
28
10
5%
90
80
10
120
60
4
10
skala 1:30
8cm - kostka betonowa "Polbruk"
5cm - podsypka cementowo-piaskowa
1
od widowni
4
28
110
100
10
120
F
8
6
2%
5%
10
43
30
260
230
15
30
3
podbeton
beton klasy C12/15
podsypka cementowopiaskowa 1:4
50
15
30
beton klasy C12/15
10
40
60
tel: (0-95) 7 170 400
4x L=500mm
Inwestor:
Gmina Lubniewice
Architektura
Obiekt:
633, 642, 643/10 W LUBNIEWICACH
19
10
30
beton klasy C16/20
ul. Teatralna 4
66-440 Skwierzyna
30
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
beton klasy C12/15
10
izolacje poziome
2x papa na lepiku
80
80
7.5
80
60
62
25
Jan Lachowicz
"PARTNER"
betonowych gr. 25cm
izolacje pionowe
np. Abizol 2R+P
10
2%
10
90
28
6
5%
V=0.048m3
102
90
190.5
Data:
20
382.5
opracowania:
F
1
2
C
3
4
1
4
03.2012 r.
Nr upr.
Asystent:
18/77/Op
Podpis
Skala:
1:30
Nr rys:
A1

Podobne dokumenty