GPW Newsletter

Komentarze

Transkrypt

GPW Newsletter
GPW NEWSLETTER
NR 66 (227) - 02.04.2012
TYDZIEŃ NA RYNKU
26.03.2012 - 30.03.2012
Największe tygodniowe spadki
Spółka
Spółka
Zmiana
kursu
(%)
Wartość
obrotu
(mln zł)
OVOSTAR
115
-11,54
4,8
EFH
0,52
-8,77
3,13
14,16
-8,35
1,38
Główny Rynek GPW
Wartość obrotów sesyjnych (akcje i PDA)
3.970 mln zł
Wartość na koniec tygodnia
2 287 pkt.
Zmiana tygodniowa
0,1 %
poee Rynek Energii GPW
Kurs
zamknięcia
(zł)
OPENFIN
Więcej notowań +
Spółka
Zmiana
kursu
(%)
Wartość
obrotu
(mln zł)
6,7
8,41
23,64
Zmiana tygodniowa
GTC
ASSECOPOL
PGNIG
Spółka
Więcej notowań +
NCIndex na koniec tygodnia
42,57 pkt.
0,78 %
49,85
4,29
28,72
Wartość obrotów sesyjnych (akcje i PDA)
4,04
3,59
89,49
Największe tygodniowe obroty
Spółka
Największe tygodniowe spadki
Spółka
NewConnect
Kurs
zamknięcia
(zł)
Kurs
zamknięcia
(zł)
Zmiana
kursu
(%)
Wartość
obrotu
(mln zł)
PKNORLEN
37,35
-3,89
304,61
HANDLOWY
76,6
-3,4
25,97
BORYSZEW
0,75
-2,6
51,59
Spółka
Zmiana
kursu
(%)
Wartość
obrotu
(mln zł)
2,4
-2,83
12,72
0,25
-28,57
3,41
29
-1,02
2,15
ZWG
MDEVELOP
ESOTIQ
Instrument Instrument
Wartość na koniec tygodnia
2 504 pkt.
Zmiana tygodniowa
0,2 %
40,62 mln zł
Kurs
zamknięcia
(zł)
Instrumenty pochodne
Więcej notowań +
Więcej notowań +
Wolumen
sesyjny (szt.)
Liczba
otwartych
pozycji (szt.)
169.781
111.224
6.094
25.176
Kontrakty terminowe
Opcje
Największe tygodniowe wzrosty
Spółka
Spółka
Kurs
zamknięcia
(zł)
Zmiana
kursu
(%)
Wartość
obrotu
(mln zł)
39,02
10,32
92,46
CDRED
6,92
8,98
24,23
CIECH
16,5
8,55
19,31
PBG
Największe tygodniowe spadki
Spółka
Spółka
Kurs
zamknięcia
(zł)
Zmiana
kursu
(%)
Wartość
obrotu
(mln zł)
1,66
-10,27
65,13
0,1
-9,09
4,18
KOV
BIOTON
PETROLINV
2,02
-9,01
17,17
Produkty strukturyzowane
Kurs
zamknięcia
(zł)
Zmiana
kursu
(%)
Wartość
obrotu
(mln zł)
RCSILAOPEN
101,63
0,71
0,59
RCSDXA0412
219,41
1,68
0,33
80,99
1,87
0,31
GNLM71214
Catalyst
10 262 pkt.
Zmiana tygodniowa
0,43 %
Największe tygodniowe wzrosty
Spółka
SKOTAN
GRAJEWO
COLIAN
Spółka
Zmiana
kursu
(%)
Wartość
obrotu
(mln zł)
IDS1018
104,2
-0,57
234,98
IDS1022
99,25
-0,75
69,55
KRU0115
102,8
-0,44
3,46
Nie uwzglednia obligacji skarbowych i rynku BondSpot
Kurs
zamknięcia
(zł)
Zmiana
kursu
(%)
Wartość
obrotu
(mln zł)
3,64
12,35
11,77
11,24
11,84
8,71
2,64
7,32
2,14
RTE GPW
41 478 MWh
REK GPW
39 682 MWh
Handel na dzien 19 - 25.03.2012
DEBIUTY
26.3.2012
Debiut VANTAGE DEVELOPMENT SA na
Głównym Rynku GPW
Spółka VANTAGE DEVELOPMENT SA jest 4. debiutantem
w roku 2012 na Głównym Rynku GPW oraz 429.
emitentem na tym rynku.
Emitent prowadzi działalność deweloperską głównie na
rynku wrocławskim. Działalność deweloperska realizowana
przez Grupę obejmuje następujące czynności: przygotowanie
nieruchomości do realizacji projektów deweloperskich,
realizację
projektów
deweloperskich,
zarządzanie
nieruchomościami,świadczenieusługwynajmupomieszczeń
w
nieruchomościach,
pozyskiwanie
i
sprzedaż
nieruchomości, sprzedaż produktów - mieszkań, domów
jednorodzinnych. Emitent obecnie realizuje projekty
deweloperskie
na
kilkunastu
nieruchomościach.
Więcej +
30.3.2012
Debiut spółki Edison SA na rynku NewConnect
Spółka EDISON SA jest 21. debiutantem na Rynku
NewConnect oraz 370. emitentem na alternatywnym rynku
akcji GPW. Spółka jest przedsiębiorstwem informatycznym
prowadzącym działalność w zakresie szeroko rozumianych
usług wspomagania tzw. handlu elektronicznego
(e-commerce). Działalność Spółki ma umożliwiać
kontrahentom Emitenta modyfikację starych procedur
wymiany informacji biznesowej pomiędzy podmiotami
gospodarczymi (korespondencja papierowa, przesyłanie
dokumentów faksem i/lub tradycyjną pocztą m. in.
dokumentów tj. faktury, korekty faktur, duplikaty,
zamówienia) w kierunku wdrożenia nowoczesnych technik
całkowicie zautomatyzowanej wymiany informacji wyłącznie
za pomocą komunikacji elektronicznej w tym wprowadzanie
standardowych
dokumentów
elektronicznych
(EDI-Electronic Data Interchange). Działalność ta polega
zarówno na dostarczaniu klientom odpowiedniego dla nich
specjalistycznego oprogramowania jak i na usługach
doradczych polegających na niezbędnym modyfikowaniu
istniejących procesów biznesowych zarówno wewnątrz
organizacji klienta jak i na styku z jego partnerami
biznesowymi.
Video +
Kurs
zamknięcia
(zł)
Więcej notowań +
Obrót
Więcej notowań +
Największe tygodniowe obroty
Instrument
Instrument
Wartość na koniec tygodnia
Więcej notowań +
Największe tygodniowe obroty
Instrument
Instrument
Rynek
Relacje z debiutów
Największe tygodniowe wzrosty
Spółka
Rynek
Więcej notowań +
30.3.2012
Debiut obligacji INDOS SA na rynku Catalyst
INDOS SA to 17. debiut obligacji w tym roku oraz 117.
emitent notowany na rynku Catalyst. Emitent prowadzi
działalność na rynku obrotu wierzytelnościami. Głównymi
obszarami aktywności Emitenta są: factoring, zakup
wierzytelności, windykacja na zlecenie, monitoring płatności.
30.3.2012
Debiut obligacji KOFOLA SA na rynku Catalyst
KOFOLA SA to 18. debiut obligacji w tym roku oraz 118.
emitent notowany na rynku Catalyst.
Emitent jest
producentem napojów bezalkoholowych, działający w
Europie Środkowej (w Republice Czeskiej, na Słowacji, w
Polsce) oraz w Rosji.
KONTAKT
Zespół Relacji z Mediami GPW
tel.: 022 537 7957
email: [email protected]
Newsletter GPW został sporządzony wyłącznie w celu informacyjnym. Informacje w nim zawarte nie stanowią oferty kupna bądź sprzedaży jakichkolwiek papierów
wartościowych bądź instrumentów finansowych. Informacje niniejsze nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani oferty świadczenia jakiejkolwiek usługi.
Strona 1
GPW NEWSLETTER
NR 66 (227) - 02.04.2012
Nadchodzące debiuty
Internet Union
2012-04-03
11:25
Lokaty Budowlane
2012-04-04
10:30
Auto-Spa
2012-04-10
11:25
KRKA
2012-04-11 10:00
Murapol
2012-04-12
10:30
P.R.E.S.C.O Group
2012-04-24
10:30
Mo-Bruk
2012-04-25
10:00
Daty debiutów mogą ulec zmianie. Relacje na żywo:
http://gpwmedia.pl/
AKCJE GPW NA GIEŁDZIE
Kurs zamknięcia akcji GPW na koniec tygodnia
Zmiana tygodniowa
41 zł
0,99 %
Relacje inwestorskie
ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
2.4.2012
Rekrutacja do VII edycji Akademii Liderów Rynku
Kapitałowego
Akademia Liderów Rynku Kapitałowego to projekt
edukacyjny realizowany przez Fundację 2065 im. Lesława
A. Pagi i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Program składa się z wyjątkowego programu szkoleń i
płatnych staży w najlepszych firmach działających na
rynkach finansowych i kapitałowych. Oferta skierowana jest
do młodych ludzi - studentów i absolwentów do 26. r.ż.
wiążących swoją przyszłość z rynkiem finansowym. Co roku
do Akademii przyjmowanych jest 30 osób. Udział w
Akademii jest całkowicie bezpłatny.
21.4.2012
Forum Obligacji Korporacyjnych
Wycena Wartości Przedsiębiorstw
GPW wraz z BondSpot, Getin Noble Bank i Open Life
organizują 11 kwietnia br. Forum Obligacji Korporacyjnych
pod hasłem "Obligacje Korporacyjne - nowa propozycja
inwestycyjna dla klientów indywidualnych". Prelegentami
podczas konferencji będą m. in. Dr Ludwik Sobolewski,
Prezes Zarządu GPW, Jacek Fotek, Prezes Zarządu
BondSpot, Dr Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin
Noble Bank S.A.
Ekspert: Marcin Lewandowski
13.4.2012
31.5.2012
Trwa nabór do I edycji Akademii Energii
Podyplomowe studia "Relacje inwestorskie w
spółce giełdowej"
Trwa nabór do I edycji Akademii Energii, której Uroczysta
Inauguracja odbędzie się 13 kwietnia br. w Sali Notowań
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Projekt jest
skierowany do studentów i absolwentów kierunków
ekonomicznych, prawniczych oraz inżynierskich do 26 roku
życia, którzy interesują się energetyką i z tą branżą wiążą swoją
przyszłość.
Od 14 kwietnia 2012 roku do 27 maja 2012 odbędzie się pięć
sesji weekendowych, w czasie których stypendyści będą
mieli okazję spotkać się z ekspertami, praktykami oraz
wybitnymi przedstawicielami świata nauki, którzy aktywnie
działają w branży energetycznej. Do projektu zostanie
przyjętych 30 osób. Na najlepszych będą czekały płatne
2-miesięczne staże w firmach partnerskich, które zostaną
zrealizowane po warsztatach.
Więcej +
13.4.2012
3.4.2012
Kongres Rynku Kapitałowego
3 kwietnia 2012 roku odbędzie się pod patronatem Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie KONGRES RYNKU
KAPITAŁOWEGO,
organizowany
przez
Wydział
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z
KDPW. Główną ideą Kongresu jest upowszechnianie
specjalistycznej wiedzy o usługach oraz roli KDPW i GPW
wśród kadry naukowej wyższych uczelni, a także integracja
środowisk akademickich. Tematyka konferencji koncentruje
się wokół aktualnych problemów rynku kapitałowego,
planów i perspektyw związanych z implementacją nowych
produktów i usług oraz rozwiązań technologicznych
wspierających rozwój rynku w zakresie obrotu, rozliczeń i
komunikacji z inwestorami i emitentami. Serdecznie
zapraszamy
zarówno
przedstawicieli
środowiska
akademickiego, jak i praktyków rynku finansowego oraz
wszystkich
zainteresowanych
poszerzeniem
specjalistycznej wiedzy o rynku.
Więcej
6.4.2012
Ocena Osiągnięć Inwestycji Portfelowych
Ekspert: Wojciech Sikorzewski
Więcej +
27.4.2012
Wycena przedsiębiorstwa metodą opcji
rzeczywistych
Ekspert: Zbigniew Krysiak
Więcej +
Biuro Maklerskie Alior Banku zostało partnerem pierwszych
w Krakowie studiów podyplomowych "Relacje inwestorskie
w spółce giełdowej". Studia są wspólną inicjatywą
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
oraz agencji Centrum Relacji Inwestorskich. Honorowy
Patronat nad studiami objęły Komisja Nadzoru
Finansowego oraz Giełda Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. Pierwsza edycja studiów planowana jest
na październik 2012 r. Oferta studiów skierowana jest
przede wszystkim do przedstawicieli spółek notowanych na
Giełdzie Papierów Wartościowych i na rynku NewConnect
oraz tych, którzy dopiero rozważają debiut na warszawskim
parkiecie.
Zajęcia prowadzone będą przez osoby
dysponujące znaczącym doświadczeniem rynkowym, dużym
dorobkiem naukowym oraz potwierdzonymi zdolnościami
dydaktycznymi.
Więcej +
Opcje Egzotyczne
Ekspert: Wojciech Sikorzewski
RELACJE Z WYDARZEŃ I
KOMUNIKATY
Więcej +
27.3.2012
19.4.2012
Opera "Wojna i pokój" Sergiusza Prokofiewa w
Teatrze Wielkim - Operze Narodowej
Szkolenia nt. instrumentów pochodnych, opcji i
produktów strukturyzowanych
Więcej +
Więcej +
11.4.2012
Zapraszamy inwestorów giełdowych, studentów oraz
innych zainteresowanych do udziału w cyklu szkoleń dot.
instrumentów
pochodnych,
opcji
i
produktów
strukturyzowanych. Szkolenia będą prowadzone przez
ekspertów giełdowych oraz przedstawicieli domów
maklerskich i firm inwestycyjnych.
Miejsce: Centrum Giełdowe, ul. Książęca 4, Sala
NewConnect
Harmonogram szkoleń
19.04.12 - Kontrakty terminowe na GPW
17.05.12 - Certyfikaty na GPW - różne rynki, dźwignia
finansowa, zyski na spadkach
07.06.12 - ETF - wygodna espozycja na cały rynek
21.06.12 - Opcje giełdowe
Szkolenia przeznaczone są dla początkujących i
średniozaawansowanych inwestorów giełdowych. Uzyskana
wiedza pozwoli początkującym uczestnikom na rozpoczęcie
samodzielnego
inwestowania
na
GPW.
Dla
średniozaawansowanych będzie to okazja do zapoznania się
ze zbiorem wielu strategii inwestycyjnych. Przewidziane są
także wykłady z zakresu analizy technicznej oraz
psychologii inwestowania. Szkolenia będą miały charakter
interaktywny.
Udział w szkoleniu wymaga wcześniejszej rejestracji na
stronie www.gpw.pl. Udział w szkoleniu bezpłatny.
Więcej +
GPW była jednym ze sponsorów opery "Wojna i pokój"
Sergiusza Prokofiewa, która była wystawiana na scenie
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w dniach 27 i 28
marca.
28.3.2012
Gala Najlepszych Miejsc Pracy
28 marca 2012 r. w Siedzibie Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie odbyła się Gala Najlepszych
Miejsc Pracy, na której została ogłoszona lista Najlepszych
Miejsc Pracy Polska 2012. W tym roku po raz czwarty
badanie zostało przeprowadzone w Polsce i wyłoniło elitę
najlepszych pracodawców, którzy otrzymają prestiżowy tytuł
Najlepszego Miejsca Pracy w Polsce.
Więcej +
21.4.2012
Podstawy Inwestowania na Giełdzie
Eksperci: Tomasz Filipiak,
Brendota, Krzysztof Borowski.
Paweł
Cymcyk,
Marcin
Więcej +
KONTAKT
Zespół Relacji z Mediami GPW
tel.: 022 537 7957
email: [email protected]
Newsletter GPW został sporządzony wyłącznie w celu informacyjnym. Informacje w nim zawarte nie stanowią oferty kupna bądź sprzedaży jakichkolwiek papierów
wartościowych bądź instrumentów finansowych. Informacje niniejsze nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani oferty świadczenia jakiejkolwiek usługi.
Strona 2
GPW NEWSLETTER
NR 66 (227) - 02.04.2012
28.3.2012
I i II etap Konkursu Złota Strona Emitenta V
28 marca br. odbyło się seminarium dotyczące omówienia
przebiegu I i II etapu Konkursu Złota Strona Emitenta V. W
pierwszej części seminarium został szczegółowo omówiony
przebieg I etapu konkursu na najlepszą spółkę giełdową.
Następnie przedstawiciele jury ZSE V omówili przebieg II
etapu, biorąc pod uwagę każdą z kategorii: jasność
komunikatu, zawartość informacyjna, komunikacja z
inwestorem, innowacyjność komunikacji, intuicyjność,
ergonomia, zgodność z regułami nawigacji, poprawność
zastosowanych technologii, estetyka strony, opinia
inwestorów
indywidualnych,
opinia
inwestorów
instytucjonalnych,
opinia
inwestora
zagranicznego.
Wydarzenie było skierowane do wszystkich notowanych
spółek. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie
Emitentów Giełdowych. Patronem wydarzenia była Giełda
Papierów Wartościowych w Warszawie.
Polska
Sprzedaż detaliczna w lutym 2011 r. wzrosła o
1,2% m/m i zwiększyła się o 13,7% r/r.
W styczniu 2012 r. wzrosła o 14,3% r/r (wobec wzrostu o
8,6% r/r w grudniu). Najszybciej rosła sprzedaż (w cenach
bieżących)
w
dziale:
"pozostała
sprzedaż
w
niewyspecjalizowanych sklepach" - o 33,9% oraz "pojazdy
samochodowe, motocykle, części" - o 23,6%, zaś spadek
odnotowano w dziale "prasa, książki, pozostała sprzedaż w
niewyspecjalizowanych sklepach" - o 10,4%. Analitycy w
ankiecie agencji ISB przewidywali, że sprzedaż detaliczna w
marcu wzrosła 10,4% r/r.
Zadłużenie sektora rządowego i samorządowego
wg unijnej metodologii ESA95 wzrosło do
771.127,1 mld zł na koniec 2011 r.
Więcej +
29.3.2012
Finał konkursu na najlepiej zarządzaną spółkę w
GMC
29 marca na Sali Notowań GPW odbędzie się Gala XII edycji
konkursu Global Management Challenge Poland największej na świecie symulacji biznesowej. Osoby
zarządzające spółką o najwyższych cenach akcji w symulacji
otrzymają nagrody z rąk przedstawicieli zarządu GPW i NBP
- patronów honorowych.
Więcej +
30.3.2012
Konferencja "Zarządzanie na miarę ambicji.
Wiedza, mądrość, skuteczność"
30 marca br. w ramach cyklu "Własny - tworzymy, cudzy chronimy. Kapitał intelektualny w firmach." w Sali Notowań
GPW odbyła się konferencja "Zarządzanie na miarę ambicji.
Wiedza, mądrość, skuteczność".
2.4.2012
Obchody Światowego Dnia Wiedzy na Temat
Autyzmu
GPW wraz z organizacjami działającymi na rzecz osób z
autyzmem w Polsce obchodziła 2 kwietnia br. Światowy
Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu. Inicjatywa miała na celu
propagowanie wiedzy w społeczeństwie na temat tego
zaburzenia rozwoju dziecka.
W tym dniu symbolem solidarności z osobami z autyzmem
był kolor niebieski, dlatego też warszawska giełda włączyła
się w globalną akcję "Zaświeć się na niebiesko" - ("Light it up
blue").
2 kwietnia na niebiesko zostały podświetlone m.in.: gmach
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Pałac
Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski, Zamek w
Lublinie, Ratusz w Kaliszu, Manufaktura w Łodzi, Spodek w
Katowicach i inne. Obchody Światowego Dnia Wiedzy na
Temat Autyzmu rozpoczęły o godzinie 09:00 rano od
tradycyjnego uderzenia w dzwon i rozświetlenia na
niebiesko Sali Notowań GPW. Oficjalnego otwarcia
obchodów dokonał Adam Maciejewski, Członek Zarządu
GPW, wraz z Panią Joanną Grochowską z Fundacji
SYNAPSIS.
Więcej +
Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o
zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu
wyniosła 359 tys.
RAPORT
MAKROEKONOMICZNY
Zadłużenie sektora rządowego i samorządowego wg unijnej
metodologii ESA95 (tzw. sektor "general government")
wzrosło do 771.127,1 mld zł na koniec 2011 r., czyli
wyniosło 56,4% PKB wobec 54,9% PKB rok wcześniej.
Państwowy Dług Publiczny (PDP) na koniec 2011 r. wyniósł
815.324,8 mln zł. Wyrażony w relacji do PKB wyniósł
53,5%. Rok wcześniej było to 52,8% PKB.
Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na
koniec lutego br. 13,5% wobec 13,2% miesiąc
wcześniej.
W lutym 2011 r. stopa ta wyniosła 13,4%.
Liczba
zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lutego wyniosła
2.168,2 tys. (wzrost o 46,6 tys. i 2,2% m/m) a w ujęciu
rocznym wzrost wyniósł 17,9 tys. ( 0,8%). Liczba nowo
zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w lutym 211,0
tys. wobec 287,8 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do
212,6 tys. przed rokiem.
Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla
bezrobotnych w ubiegłym tygodniu spadła w USA o 5 tys.
wobec poprzedniego tygodnia i wyniosła 359 tys. Liczba
bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku spadła o
41 tys. i wyniosła 3,340 mln w tygodniu, kończącym się 17
marca. Analitycy oczekiwali, że liczba nowych bezrobotnych
wyniesie 350 tys., a kontynuujących 3,350 mln osób.
Indeks zaufania amerykańskich konsumentów
Conference Board spadł w marcu 2012 r. do 70,2
pkt. z 71,6 pkt. w poprzednim miesiącu po
korekcie
Indeks zaufania amerykańskich konsumentów Conference
Board spadł w marcu 2012 r. do 70,2 pkt. z 71,6 pkt. w
poprzednim miesiącu po korekcie. Analitycy oczekiwali
spadku do 70,0 punktów. Raport powstaje na podstawie
danych zebranych w 5.000 gospodarstw domowych.
Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w
rejonie Chicago spadł w marcu 2012 r. do 62,2
pkt. z 64,0 pkt. m/m
Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie
Chicago spadł w marcu 2012 r. do 62,2 pkt. z 64,0 pkt.
m/m, podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy
spodziewali się indeksu na poziomie 63,0 pkt. Poziom 50
pkt. stanowi granicę pomiędzy rozwojem a recesją.
Źródło: Raport przygotowany przez Euromoney
Polska SA
Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych
na najbliższe 12 miesięcy wyniosły w marcu 4,2%
wobec 5,0% miesiąc wcześniej
Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych na
najbliższe 12 miesięcy wyniosły w marcu 4,2% wobec 5,0%
miesiąc wcześniej. Inflacja CPI w lutym 2011 r. wyniosła
4,3% r/r wobec 4,1% w styczniu. W chwili przeprowadzania
badania przez Ipsos ankietowani znali dane za styczeń.
Świat
Zharmonizowany indeks cen konsumenckich w
strefie euro szacowany jest w marcu 2012 r. na
2,6% r/r wobec 2,7% w poprzednim miesiącu
Zharmonizowany indeks cen konsumenckich (HICP) w
strefie euro szacowany jest w marcu 2012 r. na 2,6% r/r
wobec 2,7% w poprzednim miesiącu. Ostateczne dane za
marzec zostaną opublikowane 17 kwietnia. W lutym 2012 r.
inflacja HICP w Polsce wyniosła 4,4% r/r, a według
wskaźnika CPI 4,3% r/r.
Produkt Krajowy Brutto USA wzrósł w IV kw. 2011
r. o 3,0% w ujęciu zanualizowanym kwartał do
kwartału
Produkt Krajowy Brutto USA wzrósł w IV kw. 2011 r. o
3,0% w ujęciu zanualizowanym kwartał do kwartału.
Analitycy spodziewali się wzrostu PKB o 3,0%. Poprzednie
wyliczenie Departamentu Handlu USA mówiło też o
3,0-proc wzroście. W III kw. 2011 r. PKB w Stanach
Zjednoczonych wzrósł o 1,8% w ujęciu zanualizowanym
kw/kw.
KONTAKT
Zespół Relacji z Mediami GPW
tel.: 022 537 7957
email: [email protected]
Newsletter GPW został sporządzony wyłącznie w celu informacyjnym. Informacje w nim zawarte nie stanowią oferty kupna bądź sprzedaży jakichkolwiek papierów
wartościowych bądź instrumentów finansowych. Informacje niniejsze nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani oferty świadczenia jakiejkolwiek usługi.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Strona 3

Podobne dokumenty