Wózek wielofunkcyjny

Komentarze

Transkrypt

Wózek wielofunkcyjny
załącznik nr 4
pakiet nr 4
Wózek wielofunkcyjny 1 sztuka
Lp
.
Parametr/Warunek
5.
Oferent/Producent
Nazwa i typ
Rok produkcji 2010
Certyfikat CE
Wpis do Rejestru Wyrobów
Medycznych
Wózek anestezjologiczny na kółkach,
do transportu materiałów
medycznych
1.
2.
3.
4.
6.
Wartość
wymagana
Podać
Podać
Tak
Tak
Tak
Tak
7.
8.
Wyposażony w szuflady 5 sztuk
W szufladach przegrody,
kosz kolanowy,pojemniki na zużyte
igły, kuweta, taca na narzędzia
Tak
Tak
9.
Blaty i czoła wózka wykonane z
tworzywa zmywalnego
Tak
Wartość oferowana
Gwarancja, Serwis, Szkolenie
G
Gwarancja
okres gwarancji
okres gwarancji liczony od
momentu protokolarnego
przekazania zainstalowanego i
uruchomionego sprzętu
maksymalny czas usunięcia awarii
liczony od momentu zgłoszenia
48 godz
okres gwarancji przedłużany o czas
przestoju spowodowany awarią
minimalna liczba napraw
powodująca wymianę
podzespołu/urządzenia na nowe –
3 naprawy
gwarancja produkcji części
zamiennych przez 10 lat
Przeglądy okresowe wykonywane
zgodnie z zaleceniami producenta
w okresie gwarancyjnym - wliczone
w cenę oferty
inne deklaracje
przyczyny utraty gwarancji
Wymóg
min 2 lata
Tak
Podać
Tak
Podać
Tak
Tak
wymienić
Serv Serwis pogwarancyjny
Wskazać placówki serwisowe na
terenie Polski – obsługujące
Gdańsk
Sz
Szkolenie
personel medyczny (dokładnie
określić zakres i warunki szkolenia,
ilość osób)
Tak
Opis/komentarz

Podobne dokumenty